new-top-banner-english

Die doop

E-Boek: Die Doop

Daar bestaan groot onsekerheid by sommige kinders van ons liewe Heer oor op watter manier die doop van die gelowige moet geskied:

Moet dit in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees wees;

OF

Moet dit net in die Naam van Jesus wees?

 

Ons glo dit moet in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees wees, soos Jesus dit in Matthéüs 28:19 beveel het.  Dit is hoe die vroeë gemeentes in die eerste eeu na Christus gedoop het.

Matthéüs 28:19;

Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

 

Die DIDACHE (Die Leer van die Twaalf Apostels), waarvan ons ‘n kopie in ons Biblioteek het, stel dit soos volg:

“And as touching baptism, thus baptize ye: When ye have first recited all these things, baptize unto the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, in living water.  But if thou have not living water, baptize into other water; and if thou canst not in cold, then in warm - - - - ”

 

Maar dan haal hulle vir ons aan uit: - - - - - -

Handelinge 2:38;

En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 

Handelinge 10:48;

            En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here. - - ”

Handelige 19:5;

            En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die Naam van die Here Jesus,

 

- - - - - en sê dat Petrus tog self vir Jesus gehoor het toe Hy daardie bevel gegee het, en dat hy mos nie ongehoorsaam sou wees om anders te doop as wat Jesus beveel het nie?

Ja vir seker het hy reg gehoor. 

Maar let mooi op, daardie tekse sê nie watter woorde Petrus en Paulus gebruik het nie.  Wat hulle sê is dat hulle op Jesus se bevel daardie bekeerlinge gedoop het.  Om iets in iemand anders se naam te doen beteken op sy gesag, soos byvoorbeeld as jy aan iemand volmag gee om namens jou ‘n sekere transaksie te beding, dan beteken dit jy doen dit in sy naam.  So het hierdie dissipels hierdie bekeerlinge met die volmag van Jesus gedoop soos Hy hulle beveel het:

“In die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.”

Om dit anders te doen sal nie net wees om ongehoorsaam aan die bevel te wees nie, maar ook om die werking van die Vader en die Heilige Gees in jou bekering te misken.  En dit is juis die Vader wat ons so liefgehad het dat Hy sy eniggebore Seun gegee het om vir ons te sterf sodat ons nie verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.  En hoe sou u ooit tot bekering gekom het as dit nie was vir die werking van die Heilige Gees nie?

 

Wat meer is, hierdie Iering van net in die Naam van Jesus doop het gelei tot die Iering van die “Jesus Only”.  Hulle sê dat as Petrus hulle, wat Jesus daardie bevel hoor gee het, dan net in die Naam van Jesus gedoop het, dan beteken dit dat Jesus ook die Vader en die Heilige Gees is.  En dit is ‘n ernstige dwaling en ‘n aantasting van die ware wese van die Godheid.  Het Jesus dan nie herhaalde kere gepraat van die Vader wat Hom gestuur het nie?

 

In die hele Hoëpriesterlike gebed in Johannes 17 bid Hy tot die Vader. 

Sê Hy nie in Johannes 14:16 die volgende nie:

En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid?

Hy sê ook:

Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig - (Joh. 15:26, 1933 Vertaling).

1953 Vertaling stel dit so:

Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

 

Met die doping van Jesus deur Johannes in Matthéüs 3:15, lees ons in vers 16:

16        En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom.

17        En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê; Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het. 

 

Hier is aldrie die Persone in die Godheid in manifestasie:

1)     Die Seun wat gedoop is;

2)     Die Heilige Gees wat soos ‘n duif op Hom neerdaal;

3)     En die stem van die Vader uit die Hemel.

Ons vind ook ‘n bevestiging hiervan in Handelinge 19:6.  Paulus vra hierdie dissipels van Éfese of hulle die Heilige Gees ontvang het toe hulle gelowig geword het.  Hulle antwoord was dat hulle nog nie eers gehoor het dat daar ‘n Heilige Gees was nie; Paulus vra hulle daarop onmiddellik:

“Met watter doop is julle dan gedoop?”

Met ander woorde, as hulle in die Naam van Jesus (d.w.s. op die bevel van Jesus) gedoop was, sou hulle gehoor het:

“Ek doop julle in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees.”

Hulle sou dus van die Heilige Gees gehoor het.  Nadat hulle geglo het in Christus Jesus (v 5.) is hulle op die bevel van Jesus (dit is in sy Naam) gedoop: in die Naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. 

Handelinge 19:6;

En Paulus het hulle die hande opgelê, en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer.

 

U kan dus sien hoe versigtig ons moot wees en hoe maklik ‘n mens mislei kan word.  Ons is met die planne van die Satan nie onbekend nie.  Hy is die aartsmisleier.  Hy is vandag nog met sy ou metode wat hy met Eva gebruik het, besig.  Laat ons die waarskuwing van ons Here Jesus terdeë ter harte neem: “Pasop dat niemand julle mislei nie” - (Mat. 24:4-5,11,24).

Matthéüs 24:4-5,11,24;

4          En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.

5          Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! En hulle sal baie mense mislei.

11        En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

24        Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitver-korenes te mislei.

 

Einde.

 

Vir verdere inligting is daar nog inligting beskikbaar oor “Die Doop”, Die Doping in die Heilige Gees”, in die Boekkamer.

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533