new-top-banner-english

Die krag van die dwaling

E-Boek: Die krag van die dwaling

Ons gaan u vra om maar te volg in u Afrikaanse Bybels en lees uit 2 Thessalonicense 2:1-17, vanaf die eerste vers.

We are doing our Scripture reading in English this morning and are reading from:

2 Thessalonians 2:1-17;

1          NOW we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,

2          That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.

3          Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

4          Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.

5          Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?

6          And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.

7          For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.

8          And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:

9          Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,

10         And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

11         And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:

12         That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.

13         But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:

14         Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.

15         Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.

16         Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,

17         Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work. 

May God bless his Word unto our hearts. 

Repeating verse 9 to verse 12. 

9          Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,

10         And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.

11         And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:

12         That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.

 

Herhaling van verse 9 tot 12.:

9           hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen

10         en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.

11         En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

12         sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

 

Die krag van die dwaling / The strong delusion

I want to speak to you this morning on the Antichrist, perhaps not in completely altogether all the way in the hue perhaps that you think I am going to, those of you who know the truth about it - because I believe I have some extra revelation to share with you.

Ek wil vanoggend met u praat oor die Antichris.  Ons wat hierdie waarheid ken, geliefdes, en soos ons daarvoor staan - ons weet wat dit beteken.  En ons sal gedeeltelik daaroor praat, maar ek voel daar is ook ‘n ekstra openbaring en ‘n ekstra waarskuwing wat ek vanoggend met u wil deel.  En ek sou sê, as ek die kern van my gedagte en my waarskuwing en my boodskap aan u vanoggend kan opsom, geliefdes, dan is dit hierdie (gedeelte) wat hy hier gesê het in:

2 Thessalonicense 2:12;

12         sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

If I might sum up; summarise the heart of this message this morning then I will say you will find that in verse 12:

2 Thess. 2:12;

12        That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.

Do you realize what a great privilege it is to receive the TRUTH?What a great responsibility there rests upon those who have that privilege to receive the truth? And therefore, if you then not; if you do not submit to the truth; if you do not believe the truth; if you don’t accept the truth and live according to it, then you make yourself wide open to the opposite, and that is the lie! - (2 Thess 2:11).  And that is the position today, and that is how it all began.

 

Geliefdes, besef ons watter groot voorreg dit is om die “waarheid” te ken? Weet u dat die Here Jesus self gesê het: “Ek is die Weg, en die Waarheid, en die Lewe. Niemand kom tot die Vader behalwe deur My nie”.

Dit is die Here Jesus self wat gesê het in:

Johannes 17:17;

(En dit is daar waar ons hierdie kanselteks van ons vandaan gekry het)

“- - - - U Woord is die Waarheid”.

 

Dis ‘n groot voorreg, maar dit is net so ‘n groot verantwoordelikheid en die Here sal jou sekerlik verantwoordelik hou daarvoor as jy dan nie die liefde vir die waarheidhet om dit te ontvang nie - dan stel jy jouself bloot en jy maak jouself wawyd oop vir die leuen - (2 Thess 2:11).  En dit is die kern van my hele boodskap en waarskuwing vanoggend, want dit is presies wat gebeur het in die verlede - en dit is presies wat weer besig is om plaas te vind in die wêreld van vandag. 

 

If I might anticipate for a moment, we all stand aghast as it were - all stand with our hands in the air - we cannot understand, we cannot understand the Western Christian World with the truth presented right before its eyes, but instead of believing the truth, it believes the lie.

What is the explanation?

I cannot emphasize this too strongly, I do not know how to put it in words and may GODby his grace and by his Spirit open our hearts that you will understand; we have been playing; the Western Christian world which we believe to be God’s Israel people; we have been playing with the precious truth of God’s Word, and we have not accepted responsibility of this truth and so we have become the victims of the lie.  That is exactly what happened before.

 

Wanneer ons kyk na die Westerse Wêreld vandag; ons staan met verbasing; om die waarheid te sê; dit neem die woorde uit my mond uit weg: ek weet nie wat, hoe om dit te sê nie, om te sien hoedat vandag die waarheid weggegooi word en die leuen geglo word, en dit deur die Westerse Wêreld. 

Wat kan die verklaring daarvoor wees?

Die verklaring daarvoor is geliefdes, dat ons Westerse Wêreld wat God se Israel volk is, wat met ‘n oop Bybelboek staan, wat die volk van die Reformasie is, wat die waarheid van God het, het daardie waarheid verwaarloos.  Nie net die sondaar daar buite nie maar ook die kerk.  Ek wil vanoggend vir u wys (soos ons hier sal sien in 2 Thess. 2), is ons gevaar vandag nie net daar buite nie, maar die gevaar is binne in die kerk. 

Binne in die kerk het die waarheid verander in die leuen, en die lig in die duisternis.  En dit is daarom vandag as jy gaan na ‘n Wêreldraad van Kerke, of selfs die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, wat maar daarmee geaffilieer is, en as hulle dan sê hulle gee geld vir terroriste, dan is hulle ernstig daaromtrent, en is hulle oortuig in hulle harte dat hulle doen die werk van GOD. Waar het dit vandaan gekom?

Hoe het dit ontstaan?

 

When we look at the World Council of Churches today or the South African Council of Churches, the WCC or the SACC, and they support terrorism (but they don’t call it terrorism, they call it freedom fighters) and you find prominent men who stand for it; prominent men in the Church - one of them whom I know personally, I have mentioned his name before: Beyers Naude.  We were great friends when we were at university together.  He was a great friend of mine - he is a wonderful man, he is really a loveable man.  What has happened to him?

What is the explanation?

The explanation is that if you don’t receive the truth, and you don’t stand for the truth, a lie takes its place in your heart and you believe the lie for the truth.  And you will be prepared under Satan’s inspiration to die for that lie.  And that is the position today; but let’s have a brief review.

 

Kom laat ons net ‘n kort terugblik hê; dit is vandag die 30ste Oktober 1977.  Op die 31ste Oktober 1517 (460 jaar gelede) het Martin Luther sy 95 stellinge aan sy kerkdeur van Wittenberg vasgespyker, en dit is toe die Hervorming soos ‘n veldbrand deur Duitsland en toe deur Wes Europa versprei het.  Die twee groot kernwaarhede wat Martin Luther (en die wat dan later by hom aangesluit het) herontdek het en wat juis verlore gegaan het omdat die kerk na die dae van die apostels begin “speel” het met die “waarheid”, toe verloor hulle dit, naamlik:

“Die regverdige sal deur die geloof lewe”

En geen ander fondament kan gelê word nie, naamlik hierdie fondament, Christus Jesus, Onse HERE! Dit was die twee kern waarhede. 

Dit is vandag nog die Evangelie; “Die regverdiges sal deur die geloof lewe”, want daardeur vloei die Genade van God, deur die geloof. 

En jou hoeksteen is Jesus Christus, gekruisig, opgestaan, opgevaar na die hemel, en waar Hy sit aan die Regterhand van God, die Vader, en waar Hy ons Hoë Priester is en vir ons intree, en vanwaar Hy die Heilige Gees uitgestort het.  Geliefdes, om daardie werk wat Hy begin het, voort te sit in u en in my - dit is die kernwaarheid van die EVANGELIE.

 

Ons lees daarvan in die handelinge van die apostels, ons sien hoe heerlik dit vir ons daarin staan:

Markus 16:20;

Maar hulle het uitgegaan en oral gespreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen

Just by way of a brief review: on the 31st of October in the year 1517 Martin Luther nailed his 95 theses to the church door at Wittenburg.  There where he at last took his stand against all the falsenessinto which the Roman Church had fallen by that time; and how that they rediscovered the fundamental truth that the just (die regverdiges) shall live by faith and another foundation can no man lay than that which is laid, namely Jesus Christ!Hallelujah!, and so the Reformationstarted 460 years ago. .

 

Maar, as ons dan terugkyk na die wêreld vandag, dan sien ons dat daardie Hervorming was nooit tot sy volheid voltooi nie,en dat die heerlike waarhede wat God vir ons in sy woord gegee het in plaas van dat ons terugkeer na die volle en die heerlike waarheid van God se woord, het hulle, - ek kan amper sê, (het ons) halfpad gaan vassteek en daar het ons probleem vandaan gekom. 

 

But let us just have a brief look:  

2 Thess 2:1-3;

1          NOW we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,

2          That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.

 

(“day of Christ” - that should be:   The day of the Lord is at hand.

The great day when God shall enter into judgement with all the Heathen Nations that stand against the glorious Gospel of the Lord Jesus Christ). 

3          Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

“perdition”: - eternal death, damnation, destruction, downfall - (Oxford Complete Wordfinder). 

 

Vers 3 – “Laat niemand julle op enige manier mislei nie” - - - - - .

En geliefdes, dit is wat die Here Jesus ons ook van gewaarsku het in sy groot profetiese boodskap toe sy dissipels Hom gevra het:

“Here, wat sal die tekens wees van U koms?”.  Hy het herhaaldelik gepraat van valse Christusse, valse profete wat as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes sou mislei.  Hy het gewaarsku en daarom moet ons kyk in die geskiedenis en ons moet kyk of so iets gebeur het.

“ - - - - - laat niemand julle mislei nie - - - - - - ”. 

 

3          Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition.

3          Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf.

As ons nou terugkyk in die geskiedenis, dan sien ons dat so-iets het presies gebeur nie baie lank na die dae van die apostels nie.  Om die waarheid te sê, as ons die Skrifte mooi nagaan, sal ons sien dit het alreeds indie dae van die apostels gebeur.  Die Apostel Paulus roep die ouderlinge van Éfese saam in Handelinge 20, en hy gee aan hulle die laaste opdrag en hy sê vir hulle hoedat hulle oor die kudde van God, wat Hy met sy eie bloed gekoop het, die wag moet hou want hy (Paulus) sê:

Handelinge 20:29-30;

29         Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie!

30         Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.

 

En dit is presies hoe dit gebeur het!  

Lees: Handelinge 20:17-38.

En as ons terugkyk in die geskiedenis, dan sal ons sien nie baie lank (soos ek gesê het) na die dae van die apostels, toe begin die mense in allerhande valse dinge verval (wat ek nie nou op wil ingaan nie!), maar dit is ‘n GESKIEDKUNDIGE FEIT, as jy terugkyk, dan het daardie KRAG en daardie VUUR en daardie SUIWERHEID van die eerste klompie dissipels nie lank aangehou nie.  Dit is ‘n geskiedkundige feit vandag wanneer jy praat van die Donker Middeleeue: Van die eerste tyd wanneer die biskop van Rome die hoof van al die kerke geword het.

 

It is a historical fact that this “tailing away” started soonafter the days of the apostles.

 

As ons so deur die Bybel blaai, en ons kyk na die sendbriewe, dan sien ons die sendbrief aan die Romeine, ons sien die sendbrief aan die Korinthiërs, ons sien die sendbrief aan die Galásiërs, aan die Efésiërs, aan die Thessalonicense.  Ons sien Petrus se sendbrief.  Ons sien Johannes se sendbrief.  Daar was hierdie verskillende gemeentes in KleinAsië. 

Maar, dit het nie lank aangehou nie - dit was net ‘n klein rukkie daarna toe lees en hoor jy net van Een Kerk, en van Een Gemeente - en dis die Gemeente van Rome - toe die biskop van Rome die biskop van AL die kerke geword het.  Jy hoor niks meer van die kerk van die Galásiërs nie, jy hoor niks meer van die kerk van die Efésiërs nie - jy hoor net van die kerk van Rome. 

Hy het al sterker en sterker en groter en groter geword het.  Totdat daardie hoof naderhand die naam gekry het van die Pous, en dit is baie kort na die dae van die apostels, en geliefdes, dat hy (die pous) as die hoof en die opperheer as’t ware oor die mens se liggaam en sy siel geheers het - geskiedkundige feite. 

 

Die kerk het verdwaal.  Die waarheid van dat “Die regverdige sal deur die geloof lewe” het verdwyn, nou het dit “werke” geword!  Hierdie enige fondament, Christus Jesus (en daar is geen ander fondament wat gelê word nie) is mee weggedoen, en nou is die Pous die fondament.  Nou kan jy nie meer in die hemel kom volgens daardie kerk “alleen deur geloof in Jesus Christus” nie! Jy moet ook aan die Kerk van Rome behoort.  Die Pous of sy priesters wat hy gedelegeer het moet nou jou sonde vir jou vergewe. 

Jou sonde word nie meer voor betaal deur die bloed van Jesus nie; jou sonde moet jy nou voor betaal met werke en met geld.  Ek wil nie baie tyd daaraan spandeer nie, want ek wil die waarskuwing bring na hierdie tyd waar u en ek in staan en waar u sê:

“Maar ons het lankal klaar met die kerk van Rome - wat het dit met ons te doen?” Ek wil vanoggend vir u daardie ernstige waarskuwing wys. 

 

The Church of Rome, became the only church.  Gone was the church of the Galatians, of the Corinthians, of the Ephesians, and the Bishop of Rome became the general overseer, and the general bishop became known as the Pope.  And the truth began to fall by the wayside because you see, that first little group (of Spirit-filled Christians) - they had this precious truth and I won’t state it dogmatically, but I feel it is a matter of observation that they didn’t appreciate the truth as much as they should have: They took it for granted, and they didn’t realize that there was an evil one, there was the very devil himself - the Antichrist.  Satan himself ready to snatch away or to corrupt the truth of GOD in the hearts of those who didn’t cherish it in the innermost parts and substituted the truth with a lie. 

Nou ja geliefdes, en so gaan hy aan en daar sê hy dan in 2 Thess 2:3;

3          “ - - - - except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;

Therefore the church, much of the church today; Here is - Lie Number 1:

(I am not preaching for the favour or the fortunes that anyone might bestow upon me: I am preaching for the sake of God’s Word). 

When you look at the church around us today, they are still looking for a “tailing away”.  They are looking away from the truth of God’s Word and therefore they have become victims of the lie. 

I am going to show it to you.

And therefore the tragedy today (as I mentioned last Sunday morning), the tragedy today, the danger today is not Communism, you might now disagree with me.  The danger today is not Russia, is not China; the danger today is the Western World , and inside the Western World - the Church. 

If the church is upon the mark, and the church is the voice of God, the church is the only organism that God has ordained upon this world through whom God will speak to this world and especially to Israel!  If the church had been in the position that it should have been, Israel would have been awake, Israel would have been alive and Israel would have been in the right relationship with God, and you would never even have heard of Communism.  It would not have mattered, it would have been irrelevant, because we would have been strong in the Lord.

Blessed be the Name of theLord. 

And I am going to show you that, that is the diabolical cleverness of the devil - the devil saw that through his Dukes (sy afgevaardigdes) of course, and he said: “We must work through the Church”.  It started here, this deceivableness of unrighteousness, and people couldn’t see it.

 

Hierdie misleiding het begin in die kerk, en hierdie afval het daar begin, en hierdie man van sonde, hierdie man van die verderfenis, toe alreeds geopenbaar; en wanneer jy terugkyk in die geskiedenis, dan sal jy sien dat na die Keiser van Rome (en dis ‘n feit van die geskiedenis en niemand kan dit wegpraat nie!), nádie tiran van ‘n Nero en al die ander keisers wat maar tot omtrent 300 jaar n C. die heerskappy gevoer het, toe verrys daar ‘n ander tiran; ‘n tiran met die toga van ‘n priester om sy skouers, met die kroon van as’t ware goddelikheid op sy hoof en die Pous met sy kroon wat in drie lae is, wat voorstel Vader, Seun en Heilige Gees; met daardie kroon waarop geskrywe is:

“My Lord God, the Pope”. 

Daardie Pous wat sê:

“Ek is die Plaasvervanger van Jesus Christus op aarde”.

“I am the Vicar of Christ, I am the Vicarious Christ”. 

Do you know what a “Vicar” means?

Do you know what “Vicarious” means?

Vicarious means - “one in place of another” and that is the Greek meaning of “anti”.  You can go to any Greek person who knows the Greek language, you can go to any good Lexicon or Concordance, and it will tell you that “Antichrist” has this double meaning: both “against Christ” and also “instead of Christ”.  And there is only one person in history and who arose immediately after the church began to lose its power, its fervour, its zeal; and immediately after the Caesar’s disappeared from the scene, there arose the Pope, the Bishop of Rome who became the universal head of the Christian Church, and was called the – “Vicar of Christ” - “in the place of Christ” - and he is the one who claimed Matthew 16, when Jesus said to Peter: “Upon this rock will I build my church - and the gates of hell shall not prevail against it”. 

Matthew 16:18;

18         And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock will I build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

 

The Pope came and said: “I am that rock”.

Yes, he said, Jesus said that to Peter, and Peter handed that over to his successor, and his successor to his successor, and his successor to his successor. 

Sy opvolger aan sy opvolger, en dat dit die stelsel van die pouse is.  Onmiddellik op daardie selfde tyd, na hierdie groot tiran, die keiser, uit die weg verdwyn het, wat die Christene doodgemaak het (geskiedkundiges bereken dat tien miljoen martelare het gesterf onder die keisers), toe kom daar ‘n ander persoon: die Pous en hy maak toe terwyl hy oppermagtig was, vyftig miljoen Christene dood!  Met metodes en maniere, wil ek vanoggend vir u sê, dit mag gebeur het, maar ek het nog nie daarvan gelees nie - ons het baie gelees van die verskriklike gruweldade van die Kommuniste, die verskriklike maniere waarop hulle mense doodmaak (die Kommuniste), maar daar is sekere dinge wat die Kerk van Rome gedoen het om Christene dood te maak wat ek nog nie van gelees het wat die Kommuniste doen nie.  Maar u sien, ons mense weet niks daarvan af nie, geliefdes.

Hulle soek nog na ‘n “afval”, hulle soek nog na ‘n “tiran” wat nog moet kom - en hier staan hy voor ons oë. 

 

Waarom? Omdat die Woord sê:

2 Thess 2:8-10;

8          And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:

9         Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,

10        And with all deceivableness of unrighteousness - - - - - - - . 

 

Ek lees dit net vir u:

Vers 9-10;

9          hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen

10        en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.

“BECAUSE THEY RECEIVED NOT THE LOVE

OF THE TRUTH THAT THEY MIGHT BE SAVED”.

Dit is presies wat gebeur het in hierdie tiran, dié Pous, en wat die Christene so doodgemaak het; vyftigmiljoen van hulle.  Hy (die Pous) het die mense so mislei: Nie het hy net gesê hy is in die plek van Christus nie, nie het hy net ook gesê hy het die mag om sonde te vergewe nie, maar geliefdes, met hulle beelde het hulle die mense mislei. 

Die Engels sê dit hier so mooi en akkuraat:

2 Thess 2:9; “ - - - - with lying wonders - - - - ”. 

2 Thess 2:9; “ - - - - met tekens en wonders van die leuen - - - - ”. 

Met ander woorde, dit is nie regte wonderwerke nie; dis bedrieglikewonderwerke; hulle het beelde gemaak waar iemand agter in gesit het, met pypies, (dit is geskiedkundige feite) en as die Christene voor hulle kom staan en neerbuig, dan word hier agter iets gedruk sodat daar ‘n traan oor die beeld se wange moet loop. 

‘n Teken, ‘n wonder van die leuen . . .

Op een plek waar hulle in daardie dae geld ingesamel het vir die kerk, het een persoon gestaan met ‘n veer in sy hoed, en hy het vir die arme mense gesê: “Hierdie veer, (u sal miskien daaroor lag, maar die mense het dit geglo), kom uit een van die vlerke van die Engel Mígael”.  Die veer wat hy in sy hoed gehad het. 

Ag, ek kan, - - - ek kan, - - - miskien sal dit eendag goed wees as ek vir u ‘n paar lesings gee oor hierdie dinge. 

Maar geliefdes, so, die arme mense was mislei, want die Bybel was ‘n geslote boek, niemand het dit gelees nie, en niemand kon dit interpreteer nie; net die priesters alleen; en hy het dit gedoen soos hy wou. 

“ - - - - for the mystery of iniquity - - - - - ”.  Oh yes!

2 Thess 2:5-6;

5          Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?

6          And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.

6          “- - - - wat hom teëhou - - - - ”.

Nou word dit gesê dit is die Heilige Gees wat hierdie Super Antichris sal teëhou, maar ons sien hierdie ding alreeds honderde en meer as ‘n duisend jaar gelede.  Die moment toe die keiser uit die pad geruim is, toe kom staan die Pous in sy plek: ‘n Absolute Vervulling, en dit sê “hy sal sit in die tempel van God (2 Thess 2:4), as God. 

Met ander woorde, hy is nie ‘n godloënaar nie, hy is ‘n persoon wat hom voordoen as ‘n priester van die Here.  Hy sal sit in die tempel van God, m.a.w. in die kerk as God, en dit is presies wat die Pous doen.

Nou wil ek graag verder voortgaan, geliefdes om my punt by u uit te bring voordat ons tyd verstreke is.

Kyk in: Matthéüs 6:22-23.

Matthew 6:22-23;

(Christ warned) (Die Here Jesus het hierdie waarskuwing gerig, en Hy het gesê):

22         The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.

23         But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness.

In Afrikaans:

23         Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie.

Weet u, as die evangelie (wat die grootste lig is), - as dit duisternis word in die hart van die mens, dan word dit die grootste duisternis wat daar is! Ek het al baie vir u in hierdie dienste gesê, jy kan gaan na hierdie Afrika leiers, jy kan gaan na Karl Marx, jy kan selfs gaan na ‘n Stalin, hulle is almal mense wat; - - party van hulle het in sendingskole hulle opleiding gekry, party van hulle het Teologie bestudeer, party van hulle het selfs geleer vir die Bediening.  Maar, hulle het die LIG verwerp, toe kom die duisternis.  Dis nog presies vandag wat besig is om plaas te vind.

These leaders in Communism and in Africa, they were trained at Mission Schools and some of them even studied for the Ministry - but they rejected the LIGHT and so the LIGHT in them became a darkness.  

Nou lees ons vir u in 2 Korinthiërs 11:3-4,13-15, maar eersuit 2 Korinthiërs 4:3-4.

Ek sal dit hierdie keer in Afrikaans lees.

2 Corinthians 4:4, just follow it with me, I will try and satisfy both languages.

2 Korinthiërs 4:3-4;

3          Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan,

4          naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

2 Corinthians 4:4;

4          In whom the god of this world hath blinded the eyes of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.

 

Nou 2 Korinthiërs 11:3-4,13-15, “2 Corinthians 11:3-4,13-15”.

2 Korinthiërs 11:3-4,13-15;

3          Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus,

(Onthou, dis ‘n brief aan die Korinthiërs; dis mense wat al die gawes besit het volgens ander dele van hierdie sendbrief).

4          Want as iemand kom en ‘n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle ‘n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of ‘n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.

 

(Dis aan kinders van die HERE wat hy hierdie brief skryf en sê: “Laat dit julle goed geval as iemand ‘n ander Jesus aan julle verkondig”.

GEESGEVULDE MENSE!”. 

Mense in wie die GAWES geopereer het.    

SPIRIT FILLED PEOPLE, people in whom the GIFTS operated”. 

Oh!, I shudder when I consider these things). 

Nou verse 13-15;

13         Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.

14         En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.

15         Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars - - - -

(Laat ons maar sê: sy predikante, sy pastore, dis hulle name)

- - - - hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

 

Die duiwel verander hom in ‘n ENGEL VAN DIE LIG, en so doen sy dienaars dit ook.  Hulle staan in die preekstoel, in die kansel, en ek wil vir u wys dat dit vandag so is.  Ditsal u laat sidder; maar net in geval ons tyd uitloop, wil ek dit op die kasset kry. 

U moet ook lees:

1 Johannes 3:7-8; Openbaring 20:3,8,10.

En nou: 2 Kronieke 18:18-21; ek gaan dit net vir u in Eng. lees om tyd te spaar.

 

2 Chronicles 18:18-21;

(It was in the days of Ahab, and God wanted to punish Ahab).

18         Again he said, Therefore hear the word of the LORD; I saw the LORD sitting upon his throne, and all the host of heaven standing on his right hand and on his left.

19         And the LORD said, Who shall entice Ahab king of Israel, that he may go up and fall at Ramoth-gilead? And one spake saying after this manner, and another saying after that manner.

20         Then there came out a spirit, and stood before the LORD, and said, I will entice him. And the LORD said unto him, Wherewith?

21         And he said, I will go out, and be a lying spirit in the mouth of all his prophets. And the LORDsaid, Thou shalt entice him, and thou shalt also prevail: go out, and do even so.

 

“ - - - Ek sal uitgaan en ‘n leuengees word in die mond van al sy profete - - - ”.

Let op die woord “profete”.   En die HERE sê: JY SAL DIT DOEN!

En toe het hulle gegaan, en die profete het vals geprofeteer. Daar was een profeet; maar, hulle het hom, sal ek nou maar sommer vinnig sê: “uit die weg uit geruim”, en hulle het geluister na die vals profete, want daar het ‘n vals gees in daardie profete gekom. 

Dit is wat vandag nog besig is om te gebeur; en die Here Jesus het ons gewaarsku.  Omdat God se volk sondig is en straf verdien, het die Here toegelaat dat daar ‘n leuengees in die profete van God ingekom het - en ek wil u waarsku vanoggend, u moet rondom u kyk in die kerke; ek wil hê u moet lees (as u dit in die hande kan kry), hierdie nuutste uitgawe van “TO THE POINT” (‘n publikasie).  Ek weet ek kan miskien in die moeilikheid kom wanneer dit genoem word, maar die professor van UNISA, Prof. Dawid Bosch; u moet ‘n bietjie kyk wat hy sê.  Hy het vir homself groot opspraak gemaak nou onlangs in Nairobi met die groot kerkkonferensie wat hulle gehad het deur die verkondiging van hierdie leer (teaching); en hoedat ons; wat ons moet doen en wat ons moet sê - ek sal sien of ek nog daarby kan kom, net verderaan in my boodskap.

 

We read today . . . we have to do today with these terms . . . we have today, to do with the term “the NEW THEOLOGY”, what New Theology?  We have today, to do with Neo-Marxism. 

 

Weet u dat die kommuniste ‘n ander metode begin het? Die kommuniste begin nou die Bybel neem, en hulle begin hulle selfs Christene noem, en hulle begin inwerk in ons teologiese kolleges en ek sal vir u ‘n bietjie verduidelik van daardie teologie.

 

I want to explain just a little of that theology to you.

Ons word ook genoem die “NEO-CHRISTENDOM”, - “NEO-CHRISTIANITY”.

We hear of BLACK THEOLOGY- we’ve got a tape on that: how the Church has been infiltrated by these things and not only other world institutions, our own South African theological colleges.  And they present Christ as a REVOLUTIONARY.  Let me give you a few examples - laat ek vir u ‘n paar voorbeelde gee: toe die Here Jesus vir hulle gesê het (toe hulle gesê het, TOON ONS DIE VADER EN DIT IS VIR ONS GENOEG) - toe sê die Here Jesus, HY WATMY GESIEN HET, HET DIE VADER GESIEN.

Hulle verdraai dit nou so: onthou die taal van die Kommuniste - hulle gebruik dieselfde woorde, maar dit het heeltemal ‘n ander betekenis - hulle sê die Here Jesus was die eerste “REVOLUTIONARY”hy was die eerste revolusionêr! Wat hy daarby bedoel het, is:

“julle het niks te doen met God nie; kyk na My, Ek is teen God.  Ek is die een wat nou die plek geneem het.  Kyk na My”. 

M.a.w., die eerste saad van die “REVOLUTIONARY”, en toe die Here Jesus in die tempel ingegaan het en die tafels omgekeer het, en die geldwisselaars en almal uitgedryf het; hulle sê: Wat was dit anders as ‘n revolusionêre daad teen die bestaande orde, veral omdat dit kapitalisties was en GELD-GEKONSENTREERwas! Hulle sê van hulself, CHRISTUS IS ONS VOORLOPER!; en so gaan hulle aan, en hulle sê:

“Christus was die voorloper van ‘n Augustino Nettu, van ‘n Samorra Marcel, van ‘n Ché Guevara!  Christus was die voorloper - en hulle almal is die navolgers van Christus!”

They were all the followers of Christ because Christ was the first REVOLUTIONARY. 

They realized that they couldn’t penetrate Africa, or for that matter South Africa, by that cold direct Communism that said: “THERE IS NO GOD”.

The African, even if he has to worship a tree, or the spirits of his forefathers, but he is in that sense religious.  So, they must present to him a god. 

Die leuen geliefdes, kyk hoe mooi pas dit in!  Omdat ons die ware evangelie begin verwerp het, en, nou ja, al die manifestasie van die krag van GOD wat daarmee saamgaan. 

Die Opstanding:

Hulle verklaar dit so: hulle sê jy sterf vir die “revolusie”, dan is daar ‘n opstanding - daar sal ‘n nuwe wêreld in sy plek opstaan - hulle sê dítis die opstanding.  Hulle het dit in Mosambiek verkondig, hulle het dit in Angola verkondig en ongelukkig het die wat gesterf het kon nie sien, en het nie geleef om te sien wat se soort land opgestaan het in sy plek nie.  Maar daarvoor gee hulle nie om nie, solank as wat hulle die revolusie bewerkstellig het, solank as wat hulle vernietig het sodat hulle die superwêreld kan bou volgens hulle patroon of meesterplan.

Dit is die posisie wat ons vandag in is.

Hulle praat van die Wedergeboorte:

Oral vandag, en ek is daar seker van u sien dit in ons koerante, met alle respek, dit word van gepraat in ons Parlement: “Change, Change, Change! We must change! Ons moet verander! Ons moet verander teen die swartes, ons moet verander teen dít,ons moet verander teen dát.  Dit is die Wedergeboorte sê hulle. 

You must be born again.  You must change your old life, and you must have the new.

En so het hulle byvoorbeeld as een van hulle takke hierdie “Sensitivity Training” wat ons baie van gehoor het, en wat ons miskien min van weet, en wat ‘n verskriklike ding is.  Hulle bring mense so bymekaar in sulke sessies; sê nou maar een van u of ek, sê nou maar ek: ek is daar tussen hulle en julle leer mekaar ken.

It’s a session of getting to know one another - and you stay together 12 hours, 24 hours until you are dead tired.  That is one of the methods: until you begin to pour out to one another (you choose partners) and you pour out all that is in your heart and you come out with well, for instance, that you don’t like the Blacks, and you don’t associate with them, and so on, and so, then they pounce upon you and they say why, why?  Why don’t you like the Blacks?

 

En dan kom dit naderhand daarop neer, dit is weer net soos dit in die godsdiens is, is die SONDEBELYDENISwat jy uit jou hart moet uithaal, dit wat daar is.  Dit doen hulle, geliefdes.  Die Duiwel vat die metodes van GOD en sy Woord om die leuen te glo en dan as jy alles uitgehaal het, en hulle weet nou alles omtrent jou, dan spring hulle op jou en indoktrineer jou en hulle laat jou voel dat jy laer en slegter is as die stof wat jy op staan.  En as jy dan nou waarlik tot ‘n besef gekom het van jou doemwaardigheid (kyk die gebruik van die Bybelse term) wanneer jy gekom het tot die besef van jou doemwaardigheid, dan sê hulle vir jou:

HIER IS JOU VERLOSSING!

Dit is nie eintlik jý wat verantwoordelik is daarvoor nie, dis jou opvoeding.  Dit is jou ouers wat jou so grootgemaak het, dit is die kerk waarin jy grootgeword het, dit is die tipe van regeringstelsel waaronder jy grootgeword het, dit is hierdie dinge wat jou bederf het, jy het heeltemal verkeerd grootgeword.  Weg dus met jou ouers, weg met hulle tradisie, weg met hulle godsdiens, weg met die dinge wat vir jou so geleer het, weg met jou kerk, weg met die staatsvorm wat julle het, laat daar ‘n ander wêreld kom waar hierdie dinge nie vir jou geleer sal word nie, en dan sal ons ‘n nuwe wêreld skep.

Dit is die toestand wat ons vandag in is! Dit is die wêreld waarin ons lewe! Ons stuur ons seuns na die grense; ons het gesien hierdie afgelope week waar vyf van ons jong manne gesterf het in daardie botsing oorkant die grens waar ons nie toegelaat is om hulle anderkant die grens te gaan slaan vanwaar hulle ons aanval nie.  Daar gaan ons seuns en ons jong manne op die grense om ons te beskerm en hulle lewens te gee, hier kom die vyand in ons binnekringe, ja, selfs tot binne in ons kerke en daar kom hulle en verderf ons, en daar kom hulle en rysmier ons, en daar kom hulle om ons pap en sag te maak sodat hulle ons dan kan oorneem. 

 

Ek wil vir u daardie paar gedeeltes lees uit die “To The Point” wat ek vir u na verwys het, en dan wil ek vir u wys die implikasies wat daaruit voortvloei:

Volgens “To The Point” sê dit hier – “according “To The Point” it says here: Bosch says we may be inclined to pass the sermon on as easily as if it were the collection plate.  Change, however can only begin within ourselves.  My changing releases my brother from his fixed position - only when I as a white man say to my black brother: ‘Brother, in spite of all the nice things I may be saying about Brotherhood, I must confess that I am afraid of blacks, that I feel scared of them, that I really don’t trust them’.  Only then can he open his heart to me.  Bosch says (he continues): “This is not going to be easy - so much of our black and white talking is frightfully superficial, because we are afraid to be honest - even to ourselves.  We all want to appear ‘verlig’, so we spare one another, and ourselves”.

 

Wanneer ons na hierdie nuwe Teologie kyk, ook hier in ons eie land, dan sien ons die “chance” (oftewel) die verandering moet altyd net van die witman en die wit Christen se kant kom en dis ons wat moet sondebelydenis doen, dit is ons wat moet bely hoe sleg ons die swartes behandel het, en hoe geldgierig ons was, en hoe nalatig ons was en selfsugtig ons was - - - - - . 

Maar daar word niks gesê van die anderkant nie - - - - .

 

Nou, u kan sien, dis so ‘n mengelmoes in hierdie dinge.  Ons het alleen die genade van GOD nodig om vir ons deur te dra, maar in dit het die god van die wêreld die sinne verblind van die wat nie glo nie.  Daar is ‘n gesegde wat ek dikwels al in hierdie dienste gebruik het, en wat u seker al baie gehoor het, en ook oor hierdie kassette waar ek gesê het daar is ‘n beginsel in die natuur; “there is a principle in nature which is expressed in these words:

WHAT YOU DON’T USE, YOU LOSE.

WAT JY NIE GEBRUIK NIE, VERLOOR JY.

En hoe groter die lig, hoe groter die waarheid! Hoe groter die voorreg wat jy nie gebruik nie, hoe makliker verloor jy hom of hy raak verdorwe, - “it becomes corrupt and it becomes adulterated”.

 

Laat ek dan vir u weer daaraan herinner wat die HERE se Woord hier sê, en net soos dit gebeur het na die Eerste Kerk, toe daardie heerlike lig van die suiwer evangelie, toe dit nie meer na waarde vasgehou was nie, toe kom die leuen en toe kom daardie groot afval, wat die plek gemaak het vir die Pous, die tiran, die verleiding onder die; “in die gewaad” in die gedaante van die godsdiens.

Wanneer dit hierso sê in 2 Thessalonicense 2, soos ek alreeds vir u duidelik gemaak het, waar ek vir u gesê het van die leuen: en dat die HERE sal kom om hom (die Antichris) te verdelg: “hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen (lees dit in 2 Thess 2:9) en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan”. 

Hoekom gaan jy verlore?

Luister, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.  Daar is so baie van ons mense in ons Christen Weste; ons kerke sit vol van mense - hulle hoor die waarheid, hulle het die Bybel, die Here het dit vir ons in ons eie Taal gegee, maar ons het nie daardie liefde tot die waarheid aangeneem om gered te word nie en daarom gaan ons verlore. 

En wat gebeur?

Daar kom die gees van die leuen in ons harte ; en dit het in die Westerse Wêreld ingekom en daarom is ons so oop vir die misleiding, en daarom het daar bose geeste van verleiding gekom om vir ons te mislei, en hy kom in die gedaante van die GODSDIENS! 

Oh yes, he comes in the disguise of RELIGION, as I explained to you there in 2 Corinthians 11:3-4,13-15.

2 Korinthiërs 11:3-4,13-15.  

 

Laat ek net weer vir u lees: dit sê daar in 2 Kor. 11:13-15;

13         Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulle self verander in apostels van Christus.

So, hulle gaan onder die mantel van “Apostels van Christus”. 

Wat anders kan dit wees as die met die toga van die bedienaar van die Woord om sy skouers? 

14         En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.

Dit is wat hy (Satan) gedoen het toe hy vir Eva mislei het in die tuin van Eden.

15         Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

 

These things are true today; these things are not just pious texts and pious thoughts; these things are desperately urgent in the times and in the days in which we are found.  May God therefore grant that we shall return to a LOVE FOR THE TRUTH; that we shall search God’s Word and that we shall allow God’s Word to search our hearts, that we shall renounce all pride.

 

Dat ons alle trots en alle hoogmoed; dat ons dit sal verloën en dit van ons afwerp en dat ons weer sal terugkeer na die eenvoud van die evangelie van onse Here Jesus Christus; dat ons die Here waarlik mag dien.  O, dat ons weer waaragtig vervul sal word met die Heilige Gees.  O, dat die volheid van die krag van God weer in ons sal werk sodat ons die WIL van GOD in hierdie dae kan leer ken. 

 

Geliefdes, ons het gekom by die tyd van die NAAKTE BOTSING tussen Christus en tussen Satan; hy het vir hom sy agente gekies op aarde, en net soos hy in die verlede mislei het, net soos hy in die verlede gekom het as ‘n engel van die lig, so kom hy ook aan die einde van hierdie dae.

En die HERE moet vir ons genade gee om hierdie dinge raak te sien en dat die HERE vir ons genade sal gee dat ons die suiwerheid van die evangelie in onse harte sal hê, dat die krag van GOD weer in ons midde sal werk; dat ons sal kennis neem van die waarskuwing wat die Apostel Paulus gegee het toe hy gesê het:

“In die laaste dae sal hulle ‘n gedaante van godsaligheid hê, maar die krag daarvan verloën”.

En ons moet kyk na die gedaante van “godsaligheid sonder die krag van God”  Maar, aan die ander kant, soos hy hier gesê het van hierdie “man van sonde”, hierdie persoon wat sal sit in die tempel van GOD as GOD, hy sal weer aan die ander kant kom; hy sal kom met wonders en tekens van die leuen. 

 

He shall come with lying wonders, he shall show as it seems a super-natural power, and the devil will also come with a super-natural power, but there again, you must watch for the fruit, and the Lord says: “You shall know the tree by itsfruit”.

You shall not know the tree.  You shall not know.

Nowhere does it say that you shall even know a person or a preacher, or an evangelist, that you shall know him, even by the gifts - but you shall know him by the fruits. 

The devil can even imitate the gifts and there will be many who will not be able to see the difference because of these lying wonders; but the devil can never, never imitate the Fruit of the Spirit;

The devil can never imitate: LOVE, and JOY, and PEACE, and LONGSUFFERING and GENTLENESS and GOODNESS and MEAKNESS and FAITHFULNESS and SELF-CONTROL. 

Thát, the devil can never imitate, he can never copy! 

 

Die duiwel kan nooit die Vrug van die Heilig Gees naboots nie, hy kan nooit die Liefde, en Blydskap, en Vrede, en Lankmoedigheid, en Vriendelikheid, en Goedheid, en Getrouheid, en Sagmoedigheid, en Selfbeheersing; kan die duiwel nooit, nooit naboots nie, en daarom moet ons kyk dat ons waarlikwaar die boom sal ken aan sy vrugte, maar dat ons ook sal kyk dat ons die krag van GOD in ons lewens sal hê.  Dat ons in hierdie tyd waarlikwaar sal wagstaan op Sionsmure.  O, dat ons GOD se volk sal waarsku en dat ons sal waak oor die siel en die hart van ons volk. 

That we shall stand guard over the heart and the soul of God’s people! Ye, my brother, my sister, God has appointed us as the watchmen over Israel.  God has revealed to us these glorious and these precious truths,that we shall show God’s people the enemy - not only the enemy with a heart flint and flash of steel, and the rumble of tanks and of aircraft in the skies, - yea, but that we shall show the enemy where it comes in the guise, yea - the wolf in the sheep’s clothing, - yea, the false apostles, the false teachers, the false evangelists, - yea, even the “angels of light” as the devil himself!

May God even grant that we shall have our eyes opened. 

This is Reformation Pay; - that as I said much of what the position that we have landed in, is because we never completed that Reformation (in 1517) because we have stopped short even of that pattern as we find it in the New Testament as Christ left it behind for us, as the apostles left it behind. 

Therefore, while we have yet time, let us return, let us return to the true pattern of God’s Word and let us do the first things, let us get back to our First Love. 

 

Laat ons die eerste dinge doen en laat ons terugkeer na die patroon van GOD se Woord soos die Here Jesus dit vir ons neergelê het; soos die apostels dit vir ons neergelê het; soos ons dit sien, gedemonstreer in die handelinge van die apostels.  Dat ons in hierdie dae waarlikwaar die suiwer evangelie sal dra in die “krag van die Heilige Gees”, dat ons weer soos daardie eerste klompie sê: “HERE, kyk na hulle dreigemente, en nou HERE, strek uit u hand, en gee dat tekens en wonders sal geskied in naam van die heilige kind Jesus. 

O, geliefdes, dat ons in hierdie tyd waarlikwaar die suiwer evangelie sal terugkry en dat die HERE vir ons genade sal gee, dat ons die vyand sal sien, en dat ons die vyand sal herken, en dat ons sal weet met wie ons te doen het en dat ons dan waarlikwaar die HERE se krag en die HERE se lewe en die HERE se Opstandingsheerlikheid weer in ons lewe ten toon sal stel. 

Mag die HERE vir u genadig wees en mag die HERE vir ons die krag gee daartoe. 

 

May God be gracious unto us, and may the Lord give us even the strength and the power thereunto.

Amen and Amen!

Hallelujah!

Blessed be the Name of the LORD!

 

Mag die Naam van die Here verheerlik word!

Amen!

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580