new-top-banner-english

Die Verblinding van Sinne

E-Boek: Die verblinding can sinne

Kom ons lees saam uit die woord van die HERE.

2 Korinthiërs 4:1-18;

Opskrif:

Jesus Christus die enigste onderwerp van die prediking van Paulus.

1          DAAROM, aangesien ons hierdie bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons die nie moed op nie. 

2          Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie; maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons, ons by elke menslike gewete voor God aan.

3          Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan,

4          naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

(King James Version: Verse 4 in whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.)

5          Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus wil.

6          Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn - dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.

7          Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreflikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie.

8          In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is verleë, maar nie radeloos nie;

9          vervolg, maar nie verlate nie; neergewerp, maar nie vernietig nie.

10        Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word.

11        Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word.

12        So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle.

13        En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het - soos geskrywe is: Ek het geglo daarom het ek gespreek - glo ons ook, daarom spreek ons ook.

14        Want ons weet dat Hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek en saam met julle voor Hom sal stel.

15        Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade, wat groter geword het deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak tot die heerlikheid van God.

16        DAAROM gee ons die moed nie op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag ná dag vernuwe.

17        Want ons ligte verdrukking wat vir ‘n oomblik is, werk vir ons ‘n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid;

18        omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare; want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig.

 

Mag die HERE sy woord aan onse harte ryklik seën.

Geliefdes, ek wil met u praat oor die verblinding van sinne!

“Die verblinding van sinne!”

Hoe ‘n mens blind gemaak word, nie met jou natuurlike oë nie, maar blind in jou gedagtes, blind in jou geestelike uitkyk!

Dit is ‘n baie ernstige boodskap en dit het op elkeen van u en my ‘n baie direkte betrekking.  Daarom wil ek met u weer daardie vierde vers lees en kom ons lees ook die derde vers:

2 Korinthiërs 4:3-4;

3          Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan,

4          naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van Christus wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

 

Nou die 1933 vertaling is die woord “god van hierdie wêreld” met ‘n hoofletter geskrywe, dit is verkeerd; dit bedoel nie die lewende God wat ons sinne verblind het nie; dit beteken die god van hierdie wêreld - die Satan. 

(soos op die vorige bladsy reeds vir u gewys is uit die KJV)

 

Geliefdes, dit is hier waar die gevaar lê as jy nie glo nie.  Jy staan dan baie direk in die gevaar as jy nie glo dat die duiwel, wat die god van hierdie wêreld is, jou sinne sal verblind nie.  En geliefdes u weet self hoe hulpeloos ‘n blinde persoon is.  U net seker ook al baie keer so gemaak.  Ek het al partykeer my oë toegemaak, en my self probeer voorstel; (veral omdat ons self soveel jare saam met ouma Maritz in die huis gelewe het wat blind was, en dat jy dan baie keer ‘n blinde mens nie kan verstaan nie, het ek dan vir ‘n rukkie my oë toegemaak en myself probeer inlewe hoe dit met my sal wees as ek nie kan sien nie!  Hoe jy hier oor ‘n stoel sal val, jou daar in ‘n muur sal vas loop, hier ‘n koppie sal breek, daar ‘n glas sal laat val, en al daardie dinge.  ‘n Blinde persoon is ‘n hulpelose persoon. 

Geliefdes, dit is tragies wanneer dit in jou fisiese liggaam is, maar dit is oneindig meer rampspoedig wanneer dit in jou gees is en daarom het die HERE vir ons ‘n waarskuwing!  En ek het iets anders gesien.  Ek het vir jare in my lewe gedink, dat dit bedoel nou hierdie “verblinding van sinne van dié wat verlore gaan en die ongelowiges in die wêreld”. 

Ek het gereken dis nou maar net die sondaar, dit is nou maar net die absolute goddelose.  Hy gaan in elk geval tog maar hel toe, so as hy blind is, wat se saak maak dit as hy dan oor die afgrond stort, nou ja, dan stort hy maar oor die afgrond, hy wil mos nou nie luister nie, hy wil mos nie die evangelie aanneem nie. 

 

Maar geliefdes, die HERE het vir my gewys dis baie meer ernstiger as dit!  Dit het elke dag en elke oomblik op u en my betrekking, as gelowige.  Want elke keer wanneer ek as gelowige, ongelowig optree, is ek ook ongelowig, en stel ek myself bloot aan ‘n verblinding van sinne. 

Dit is wat die HERE vir my gewys het! 

Dít is die gevaar wat ek met u oor wil praat.

Geliefdes, geloof is nie ‘n gevoel nie!  

Geloof is ‘n beginsel!

Elkeen van ons “voel” soms meer gelowig, as op ander kere.  Jy “voel” soms “nader” aan die HERE die een keer, en “verder” van die HERE op ‘n ander keer.  Jy staan partykeer vroeg in die môre op, wanneer die dou nog op die gras is en die dag net besig is om te ontwaak, jy kyk miskien na die majesteit van die son wat opkom, en daar kom ‘n gevoel oor jou, jy is naby aan die HERE.  O, en dan wil jy sommer net bid en die HERE prys, en nou dink jy, jy is wonderlik gelowig.  Dank God vir sulke oomblikke in jou lewe!  Maar daar is ander oomblikke; miskien in ‘n tyd van teleurstelling of waar die ou wêreld maar vaal lyk, dan “voel” jy maar baie keer so ongelowig soos ‘n ongelowige!

My broer en my suster, “ware geloof” vir God is nie daardie gevoel nie! 

Geloof is ‘n beginsel!

‘n Gevoel verander, maar ‘n beginsel verander nooit nie, en daarom as ek ‘n gelowige is, moet ek volgens beginsel beweeg!  Moet ek doelbewus volgens beginsel beweeg. 

Ons het al met u gepraat in ‘n vorige boodskap, dat Jesus gesê het:

“Ons moet van Hom kom leer, dat Hy sagmoedig en nederig van hart is, en dan sal ons rus vind vir onse siele!  Ons het gehoor hoedat Jesus gesê het Hy doen niks tensy Hy die Vader dit sien doen nie.  

Nou kan u gerus wanneer u die evangelies lees en u lees van Jesus se omwandeling op aarde, moet u mooi kyk hoe doelbewus Jesus beweeg het.  Elke daad wat Hy gedoen het, elke stap wat Hy geneem het, elke rigting wat Hy ingeslaan het, het Hy doelbewus, geloof gerig gedoen! 

(soos bv. vir daardie vrou by die put van Samaría)

 

My broer en suster, Hy het nie maar sommer per toeval daar aangeland nie.  Die Vader het Hom gelei om daar te wees, op daardie tyd, omdat Hy gekom het om ‘n taak op aarde te verrig.  Omdat Hy gekom het om die wil van die Vader te doen het Hy sy hart ingestel op ‘n fyn, doelgerigte omwandeling met die Vader. 

Geliefde, is u ‘n gelowige?  Dan sal u seker vir my sê “ja”.  Maar dan vra ek vir u: “Is elke oomblik van u lewe wanneer u wakker is, is jou lewe doelgerig?  Is dit ingerig volgens jou geloof?”

Paulus skryf aan die Romeine, (luister mooi dis ‘n ou teksie wat u ken en maklik “oor” sal lees. 

Romeine 14:23;

            “ - - - - en alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde.

M.a.w. elke daad wat u doen, elke woord wat u praat, as dit nie gerig is volgens jou geloofsbeginsels nie, is dit sonde, want jy doen dit dan maar sommer, en omdat jy dit doen, doen jy dit nie onder die leiding van die HERE nie en jy stel jouself bloot aan misleiding deur die Satan!

Jakobus skryf in:

Jakobus 4:17;

(luister ook mooi na dit, dit is ook ‘n teks wat u goed ken)

            Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

“Wie weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde”.

Daarom sê ek weer, geloof is ‘n beginsel. 

Nou geliefdes, God gee geloof, maar Hy eis ook geloof.

God gee geloof in ‘n mens se hart, maar God eis ook van jou en van my geloof.  En daardie geloof wat Hy eis is nie ‘n gevoel nie.  (Ek sê weer, dank God vir die gevoel), maar daardie geloof wat Hy eis, is ‘n doelgerigte lewe volgens dit wat jy glo!  En as jy jouself nie doelgerig daarop inrig nie, dan wandel jy nie in die geloof nie.  Dit is van die uiterste belang. 

Filippense 2:12-13; 

Luister, Paulus sê so:

12        “ - - - - - werk julle eie heil uit met vrees en bewing;

13        want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

 

Jý moet jou eie heil (saligheid) uitwerk, want God het ook in jou die wil gegee om dit te doen.  Maar jý moet “wil” om dit uit te werk.

 

U en ek is redelike wesens, ons is nie kinders van die noodlot nie my broer en suster.  Ons is nie ou dobbertjies wat op die see gegooi word nie.  Ek weet die wêreld is vol van drywende dobbers op die oseaan.  Dis ‘n tragedie!  Dis ‘n tragedie om mense te sien wat rond gegooi word deur die lewe.  Dit behoort nie so te wees nie.  Ons het ‘n anker vir ons siele in Jesus Christus ons Here!  Maar dit moet dan doelgerig in die geloof wees. 

Paulus skryf aan die Romeine:

Romeine 12:3;

(God het aan elke mens ‘n mate van geloof gegee).

Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat ‘n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het.

 

God het in elkeen van u ‘n mate van geloof gegee. nou moet jy daardie geloof doelbewus uitwerk!

Dit sê in:

Matthéüs 25:15; (van die talente wat uitgedeel was)

En aan die een gee hy vyf talente en aan die ander twee en aan die ander een, aan elkeen na sy vermoë; en hy het dadelik op reis gegaan.

Die Here Jesus het aan elkeen volgens sy vermoë, talente uit gedeel, ook die een wat een talent ontvang het, het dit ontvang volgens sy vermoë, en God ken die vermoë van ons harte!

 

Die een persoon het ‘n sterker persoonlikheid as die ander, hy is so gebore, die een persoon het meer talente, meer gawes as andere, hy is slimmer, hy kan beter praat as die ander en so aan en so aan.  Die een is onder beter omstandighede gebore as die ander een.  Vir die een seun, hy het ‘n pa gehad wat vir hom ‘n groot geleerdheid kon gee en vir hom betaal deur die universiteit.  Die ander seun se pa kon vir hom niks betaal en hy moes maar ‘n ambag gaan leer.  So ook daar, het ons verskillende gawes ontvang.  Maar die gawe wat ek ontvang het, vereis God dit van my, dat ek dit sal uitwerk, volgens ‘n doelbewuste beginsel. 

 

So is dit ook in die gees geliefdes, ons is soewereine wesens.  God het vir u en vir my, vir elkeen van ons ‘n vrye wil gegee.  Maar as God dan vir my ‘n vrye wil gegee het dan eis God ook van my verantwoordelikheid!  Geliefdes, daardie verantwoordelikheid wat God van my eis, wag die duiwel ook voor om te kyk wat ek maak met daardie verantwoordelikheid.  Omdat ek so ‘n wonderlike wese as mens is en God vir my so ‘n hoë roeping het, en as ek dan nie doelbewus daardie roeping uitleef nie, dan kom die duiwel en hy gooi ‘n masker oor my kop en hy maak my blind en hy lei dan vir my waar hy vir my wil hê!  Dit is baie ernstig, en hierdie is ‘n baie plegtige saak. 

 

Maar geliefdes, dis die positiewe kant, maar nou wil ek ook vir u die negatiewe kant wys.  Netsoos geloof ‘n beginsel is, en dat jy geloof alleen kan beoefen, so is ongeloof ook ‘n beginsel.  Netsoos jy moet wíl om te glo, so wíl jy ook eintlik om nie te glo nie!  Elke persoon, elke oomblik van sy lewe maak ‘n keuse; gaan ek God dien of gaan ek God nie dien nie! 

 

Die roepstem van God kom na jou toe, jý maak ‘n besluit; ek gaan luister.  Maar so kom die roepstem ook van die duiwel na jou toe, en jý maak ook ‘n besluit; gaan ek na hom luister.  Gaan ek toegee aan hierdie versoeking, gaan ek toegee aan daardie sonde, jý maak ‘n besluit en elke keer wanneer jy daardie besluit maak, is dit óf ‘n besluit van geloof, óf dit is ‘n besluit van ongeloof.  Maar dit is ‘n aktiewe besluit.  Jý wil om nie te glo nie, en geliefdes, hoe sal jy dit weet? Jou werke sal dit toon!  Jou werke sal toon of jy glo en of jy nie glo nie!  Jou werke; jou pad wat jy loop, jou pad wat jy loop sal vir jou wys; loop ek nou in die voetspore van Jesus, of loop ek van sy voetspore af.  Elke mens se spore sal wys of hy wandel in geloof en of hy wandel in ongeloof. 

 

Elke oomblik van jou lewe sal vir jou wys: het ek nou in die geloof gewandel of het ek nie in die geloof gewandel nie.  Elke ding wat ek doen; as ek dit nie doen volgens my geloofsbeginsels nie, wandel ek nie in die voetspore van Jesus nie en is ek potensieel tenminste op die pad van sonde.  Want ek is dan op die pad waar Satan vir my kan beetkry.  As ek in die voetspore van Jesus trap kan die duiwel geen vinger op my lê nie, maar as ek van die pad afdwaal, dan kan die duiwel met my maak wat hy wil. 

 

Geliefdes, dus kan u sien dat dit baie gevaarlik is!  U sal vir my sê: “Nou maar prediker, wat het jy nou sover vir my gesê wat nuut is?”  Luister geliefdes, miskien is dit nie nuut nie, maar miskien het u nog nooit die diepte daarvan werklik gepeil nie en daarom kyk ons weer na ons teks:

2 Korinthiërs 4:3-4;

3          Maar as ons evangelie dan nog bedek is, is dit bedek in die wat verlore gaan,

4          naamlik die ongelowiges in wie die god van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie.

Dan lees ons daar in die 6de vers;

Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn - dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.

 

Geliefdes, wanneer u in ‘n vertrek sit in die aand, is daar lig, waar daar baie ligte is, dan is dit helder lig, u sal baie maklik u Bybel kan lees, maar laat iemand nou net na die hoofskakelaar toe gaan - en daardie hoofskakelaar afslaan, in ‘n oomblik se tyd, is die vertrek in duisternis gehul.  Wat het gebeur? Het hier donkerte gekom?  Nee, die lig het verdwyn, en toe die lig verdwyn toe was dit donker. 

As die lig van Jesus uit my hart uit verdwyn, is dit donker!  Dit is net Jesus wat lig in my hart kan gee en ek moet vir Jesus in my hart laat woon, deur die geloof.  As ek Hom nie deur die geloof in my hart laat woon nie, word dit donker in my hart en word dit donker in my gedagtes. 

En in wie se koninkryk is die duisternis? Die koninkryk van die duiwel en in daardie koninkryk van die duisternis daar regeer hy, daar kom hy met sy gedagtes, daar kom hy met sy motiewe, daar kom hy met sy versoekings, daar kom hy met sy verleidings, daar kom hy met sy verkeerde uitkyk, sy verdraaide begrip, die verduistering van my gemoed! 

Hy sit vir my ‘n donker bril op as hy wil hê ek moet die wêreld rooi sien, dan sit hy vir my ‘n rooi bril op, as hy wil hê ek moet die wêreld in ‘n ander kleur sien dan sit hy vir my daardie kleur bril op, hy maak met my wat hy wil en ek dink ek is baie slim!  Ek het nou ‘n wonderlike gedagte uitgedink, ek het nou ‘n wonderlike ding gedoen en dan was dit nie ek wat dit gedoen het nie maar dit was die duiwel wat vir my verlei het!

Omdat ek die lig van die Here Jesus nie in my hart laat skyn het nie, ook ek as gelowige en miskien in baie opsigte juis ek as gelowige, daarom is dit so gevaarlik!  En daarom wil ek vir u nog ’n paar Skrifte gee: en ek wil vir u laat sien, (en alleen die HERE kan dit vir u openbaar want terwyl ek met u praat, is die mag van die duisternis aan die werk om die lig te weerstaan).

 

Geliefdes, ons praat van God;

Ons praat van die Here Jesus;

Ons praat van die Heilige Gees;

Ons praat van die duiwel;

Maar weet u dit is nie net vir ons “gedagtes” nie.  Dis werklikheid, geliefdes!

God is werklikheid; Die Here Jesus is werklikheid!

 

God was vir ons so goed, dat Hy vir 30 jaar op hierdie aarde gewandel het, dat mense net soos u en ek, Hom met hulle oë kon sien.  Johannes sê ons hande het Hom getas; ons het Hom gevoel; ons het aan Hom gevat; ons het saam met Hom geslaap; ons het saam met Hom geëet en gedrink; ons het sy woorde gehoor; ons het aan sy voete gesit; ons het Hom gesien!

God was goed, en dit is vir ons neergeskrywe in die Bybel!

Hy sal ook weer kom, en elke oog sal Hom weer sien!  HY IS!  Prys die Here.

 

So is die Heilige Gees werklikheid!  Halleluja!

Hy waai waarlik deur die kamers van ‘n mens se hart; Hy lei vir jou waaragtig in die waarheid; Hy is werklikheid!

 

Maar so is die duiwel ook werklikheid; so is sy demone ook werklikheid!  Dit is nie maar net begrippe en idees nie, daarom is ons maar gedurig in hierdie saak betrokke.  Of ek kies, omdat ek gelowig is, doelbewus vir Jesus en sy lig; óf by wyse van verstek (omdat ek dan ongelowig optree) kies ek vir Satan en sy duisternis!  Nie een van u en ek is vir ‘n oomblik vry óf onthef van die een of die ander nie; dis óf die een óf die ander; ons dryf nie maar net sommer rond nie! 

As ek dan nie doelbewus vir Jesus Christus in my hart en my lewe het nie, net soos ek vir u genoem het van die lig wat afgeskakel word; netso seker kom die duisternis; netso seker kom die duiwel met sy verduistering en verblind hy my sinne.

Net soos jy ‘n blindeman kan klap en kan slaan en kan stamp soos jy wil, want hy kan jou nie sien nie, so kan die duiwel ons lei soos hy wil; daarom het daar al baie sonde in ons lewe gekom; daarom het u en ek al in baie versoekings in ons lewe geval; ons het baie verkeerde dinge al gesê en baie verkeerde dinge gedoen omdat ek nie in ‘n posisie van doelbewuste geloof was op daardie oomblik nie - en was ek ‘n prooi van die Satan!

Ek lees vir u uit:

2 Thessalonicense 2:7-12; (daardie belangrike hoofstuk oor die man van sonde).

Luister mooi wat sê Paulus hier en wat skryf hy:

7          Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teëhou, uit die weg geruim is;

8          en dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,

9          hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen

(luister nou mooi)

10        en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.

(As u dus verlei wil word, moet u net weier of nalaat om die waarheid in liefde aan te neem, dit is al wat nodig is)

11        En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo!

 

As jy die liefde vir die waarheid nie het en dit doelbewus beoefen om dit aan te neem nie, sal God toelaat dat die krag van die dwaling oor jou kom.  Dit is wat gebeur het met hierdie man van sonde.  Die hele stelsel soos ons weet wat daaruit voort gevloei het en wat vandag nog tot ‘n groot mate selfs die kerke deursuur en wat hang soos ‘n digte waas oor die denke van ons hele wêreld. 

12        sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.

Kom ons lees:

Romeine 1:18-21;

18        WANT die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk,

19        omdat wat van God geken kan word, in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar.

(Hoe het God dit aan hulle geopenbaar? Let op na vers 20)

20        Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie; 

(Geen mens op hierdie aarde is sonder verontskuldiging om nie in God te glo nie, want vers 20 sê hier want God het sy werke, (hulle kon sy werke duidelik gesien het) naamlik sy ewige krag en goddelikheid, (hulle kan net uitgaan in die nag en na die sterre kyk - hulle kan na die son kyk, (Die son was juis so pragtig gewees gistermiddag laat toe ons van Pretoria af gekom het, toe daar in die weste so ‘n groot wolk gehang het, toe kom die son net voordat hy agter die horison verdwyn, onder die wolk uit, toe is hy net so ‘n roosrooi pragtige bal, dit het dadelik vir jou as te ware ‘n respek gegee vir die skepping van God, en suster Louise en ekself sê vir mekaar; dit is mos wat Joël sê in die dag wanneer God kom om met die mens af te reken sal die son verander in bloed, en dit het netso gelyk).

Geliefdes, die mens dan, wat nie in God glo nie, maar hy kan tog die sterre sien, hy sien die son en die maan, wat is sy houding, hy het besluit om te sê ten spyte van dit, wie kon dit maak, watter mens kan dit maak, alleen God kan dit maak.  Maar “ek” besluit om nie in daardie God te glo nie!  God sal hom verantwoordelik hou en uit dít sal sy duisternis kom.  (Dit sien ons in vers 21).

21        omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, Hom nie as God verheerlik of gedank het nie; maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hul onverstandige hart is verduister.

Luister, al sal u uit my boodskap net dit onthou; as jy doelbewus teen God optree is dit netsoos die afskakeling van ‘n lig, dat die duisternis oor jou sal kom!

Dit is ‘n verskriklike keuse!

Maar dit is ‘n verskriklike werklikheid!

My broer en my suster, loof die HERE!

Ek lees vir u ‘n bekende gedeelte, ek het al ‘n paar keer daaroor gepraat, naamlik lig wat duisternis word as jy Hom verwerp. 

Ons kyk na die geskiedenis van Agab, Agab die koning van Israel.  Agab wat vir God geken het.  Daar was die magtige Profeet Elía.  Agab het die Bybel van daardie tyd gehad! Agab was die koning van God se volk.  Agab het van God geweet maar hy het liewer agter sy vrou; sy Baäl aanbiddende vrou, Isébel aangeloop en liewer na haar geluister as na God se dienskneg Elía.  Kom ons kyk wat het met Agab gebeur.  Agab het ‘n keuse gemaak tussen die lig en die duisternis. 

Ons kyk na:

2 Kronieke 18:18-21;

18        Verder sê hy:  Daarom, hoor die woord van die HERE: - - - -

(dit is nou die Profeet Miga wat hier praat, u sal dit sien as u verder terug lees).

- - - - ek het die HERE sien sit op sy troon, terwyl al die hemelse leërskare aan sy regter- en sy linkerhand staan. 

Kom ons staan net ‘n oomblik hier stil.  Hier is die Profeet Miga, hierdie man wat deur die krag van die Gees van God in die onsienlike, vir die menslike oog, kon inkyk en hy sê vir Agab en almal wat daar staan: “ek het God sien sit op sy troon; so God kan gesien word en God het ‘n troon, die hele Bybel wys dit vir ons, en hy het die hemelse leërskare gesien terwyl al die hemelse leërskare aan sy regter- en linkerhand staan.  Hier sit God op die troon; hier staan die hemelse leërskare aan sy regter- en linkerhand; wat ‘n magtige gesig!

Maar luister wat sê hulle vir mekaar:

19        En die HERE het gesê: - - - -

(die HERE praat met hulle almal, dit is asof die HERE op sy troon met die hemelse leërskare beraad en konferensie hou)

- - - - - Wie sal Agab, die koning van Israel, oorhaal, dat hy kan optrek en val by Ramot in Gílead?” En die een het so gesê, en die ander een weer so. 

Almal antwoord vir God en sê, ons sal hierdie plan maak, en óns sal hierdie plan maar, want die HERE wil vir Agab verslaan; die HERE wil vir Agab straf; Agab moet sterwe want Agab was ongehoorsaam aan God.  En die manier hoe Agab moes sterwe, Agab moes sterwe in die oorlog.  Maar hoe gaan ons dit doen om hom te laat sterwe in die oorlog?  Dié een van die leërskare sê vir God só, en dié ander een, sê weer só.

 

20        Toe kom die gees vorentoe en gaan voor die aangesig van die HERE staan en sê: - - - - -

(geliefdes, ek wil hê u moet mooi na hierdie dinge kyk, Miga het hierdie gees “gesien”, dit was ‘n persoon, hy kon met God praat en wat sê hy?)

            - - - - - - Ek sal hom oorhaal. En die HERE vra hom: Waarmee?

(Die HERE vra vir hierdie gees hoe sal jy hom oorhaal, waarmee?  Die Profeet Miga sien nie net hierdie hemelse toneel in werklikheid voor hom nie maar hy hoor ook elke woord in hierdie gesprek, hierdie hemelse Raad wat daar konferensie hou)

21        En hy sê: Ek sal uitgaan en ‘n leuengees word in die mond van al sy profete. En Hy sê: Jy sal oorhaal, ja, jy sal ook oorwin; gaan uit en doen so.

En Agab; as u verder lees het daardie profete geglo en Agab het opgetrek in die oorlog en Agab het omgekom in die oorlog! Hoekom het Agab ‘n leuengees ontvang, omdat Agab geweier het om na die stem van God te luister.  Nou sê die HERE se woord: Al God se woorde is neergeskrywe vir ons tot lering op wie die eindes van die eeue neergedaal het. 

My broer en suster, mag God verhoed dat u ooit, u Bybel sal lees as sommer maar net as ‘n “storieboek” of sommer maar net sal lees omdat u so geleer is deur u pa of ma; ‘n Mens gaan nie slaap voordat jy nie ‘n stukkie uit die Bybel gelees het nie en jy staan die môre op en jy gaan nie die dag in sonder dat jy nie ‘n stukkie uit die Bybel gelees het nie, daarom moet ek dit doen.  Dit is ‘n goeie gewoonte, dank God daarvoor maar mag God verhoed dat dit nie daarby sal bly nie, maar dat u sal glo wat hier geskrywe staan! 

En in hierdie stryd van die lig en die duisternis, my broer en suster, in hierdie wêreld waar ek óf wandel in die voetspore van Jesus óf ek kry ‘n verblinding oor my, en Satan maak met my wat hy wil, is dit van die uiterste belang dat ek nougeset sal wandel volgens my “Kodeboek”.  Ons kan dit nie bekostig om ‘n oomblik sonder dit te lewe nie!

‘n Leuengees het gekom; Satan maak dus hiervan gebruik; as ek dan nie gehoorsaam is en gelowig luister na die stem van God nie, dan kom die duiwel en hy bedrieg my!

En luister nou na hierdie woorde as u dit kan onthou; (ek het dit onderstreep in my notas en ek wil dit vir u aflees soos die HERE dit vir my gegee het, sodat ek nie ‘n fout maak nie). 

As ek nie aktief luister; as ek nie aktief ‘n geloofslewe lei nie en slordig is om nie ‘n ware beginselvaste lewe te lei nie, sal die duiwel my sinne verblind!

Daarom sê Paulus in:

Efésiërs 6:12-13;

12        Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Ek dink u en een en elk, weet van hierdie skrif.  Hoeveel van ons gee aandag daaraan en sê: “Ek staan elke dag in die gevaar hiervan”. 

My broer en suster, lewe u aktief om te wéét daar is sulke magte en dit is alles magte van die duisternis!  Skakel die lig van die evangelie in u hart af deur ongeloof, dan is hulle daar!

13        Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.

Petrus sê: “julle teëstander, die duiwel gaan rond soos ‘n brullende leeu om te kyk wie hy kan verskeur”.

Luister mooi, 1 Petrus 5:9; - “hom moet julle teëstaan, standvastig in die geloof”.

“Standvastig in die geloof!”

Dit is nie sommer ‘n ou teksie nie!

Daarom bring ek my boodskap tot ‘n einde, en ek herhaal vir u een van die versies wat ek in die begin van hierdie boodskap vir u genoem het, naamlik: Jakobus 4:17; - Luister weer mooi!

Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

Kom ek noem vir u ‘n paar praktiese situasies. 

Jy is op ‘n plek waar jy weet waar jy nie behoort te wees nie!

Jy is op ‘n plek wat jy weet, ek kan nie vir Jesus saam nooi na hierdie plek nie.

Wat het jy gedoen?

“Wie weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde”.

M.a.w. jy het aktief besluit en het gesê: Ek gaan nou by hierdie plek in; ”Jesus, wag ‘n bietjie vir my daarbuite”. 

Jy het dus aktief besluit!

Jy het ‘n wilsdaad gepleeg om vir Jesus te sê:  “wag ‘n bietjie”. 

M.a.w. jy het die lig afgeskakel, sodat jy in daardie plek kan ingaan en wat is daar nou?  Daar is duisternis, jy is heeltemal selfversekerd; “Nee wat, ek ken my beginsels!” Maar jy het vir Jesus afgeskakel!

Daar sit die duiwel vir jou ‘n bril op en hy gee vir jou ‘n gedagte en hy laat vir jou ‘n ding doen wat jý dink wat heeltemal reg is; totdat jy dit gedoen het, dan lag hy vir jou, dan is dit verby!  Hy het dan jou sinne verblind, want jy het ongelowig opgetree!

Wat sê ons teks?:

“Die god van hierdie wêreld het die sinne verblind van die wat nie glo nie!”

Of jy is in ‘n situasie of jy lees ‘n boek.  Jongmense; jy lees ‘n boek (hoe baie boeke is daar nie), of jy lees ‘n tydskrif, jy kyk na ‘n prent; jy weet jy moenie daardie boek lees nie, die Gees van God waarsku ook vir jou!  Jy moenie na daardie ding kyk nie!

Jy sê: “staan ‘n bietjie eenkant, ek wil”, skakel af die lig! skakel af die lig!. 

Ek wil gou, ‘n bietjie daarna kyk!

Ek wil gou, ‘n bietjie daarna luister!

Die moment wat jy hom afskakel deur daardie boek; plant hy ‘n idee van verblinding van jou sinne wat jou miskien nooit weer sal loslaat vir die res van jou lewe nie!

Jy is in ‘n gesprek, jy is in ‘n geselskap; jy het vriende; wat die Gees van God en die lig van Jesus wat in jou is, vir jou sê: “Jy moenie met daardie mense gemeenskap hou nie”, maar jy sê: “Nee, maar ek hou van daardie jongman, ek hou van daardie jongmeisie, ek hou van daardie klomp, dit is lekker geselskap”. 

Die HERE sê dit is nie jou geselskap nie!

Die lig en die duisternis meng nie! 

Dan sê jy, nou, ja HERE dan skakel ek die lig af en ek gaan ‘n bietjie kuier vir die duisternis, die verblinding van jou sinne waaruit jý miskien nooit weer sal kom nie!

Daar is ‘n TV program, my broer en my suster, daar is miskien iets oor die radio, jy weet dis verkeerd, maar jy hou daarmee aan.  Hoe hou jy daarmee aan?  Jy moes ‘n besluit geneem het! Jy moes hier binnekant gesê het: “Ek wil daarna kyk, ek gaan dit nie nou afskakel nie, ek gaan dit nie doen nie!  Jy het ‘n besluit geneem!  ‘n Wilsdaad, nie van geloof nie, maar van ongeloof! 

“Want alles wat nie uit die geloof is nie, is sonde”, dit is wat God se woord ons leer, en daarom het jy jouself aan verblinding blootgestel en is Satan in die posisie waar hy vir jou oor die afgrond kan stamp.

 

My broer en my suster, God het hierdie boodskap op my hart gelê, mag die HERE genade gee dat u dit ook ter harte sal neem. 

Amen.

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533