new-top-banner-english

Sommige Aspekte

E-Boek: Sommige Aspekte van die Heilige Gees.

 

Filippense 3:3;  

Want óns is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie.

 

Die Heilige Gees inspireer die gelowige om te aanbid.  Laat ons nou mooi aandag gee aan wat ek vir u gaan voorlees soos dit hier neer geskrywe is en dan ook my enkele kommentaar daarop. 

Ons lees saam:-

Gebed is nie aanbidding nie en ook nie danksegging nie. 

Aanbidding is ‘n doelbewuste en besliste handeling van die skepsel in verhouding tot God. 

Aanbidding is ‘n besliste stelling van die skepsel voor God waarin hy God bemin, vereer, bewonder, bepeins en aanbid. 

 

Iemand het dit eenkeer baie treffend so gestel:

In ons gebede is ons gemoeid met ons behoeftes,

In ons danksegging met ons seëninge,

In ons aanbidding met onsself. 

 

Maar daar is geen, vir God, aanneemlike aanbidding behalwe die wat deur die Heilige Gees self ingegee en gerig word nie.  Ware aanbidding moet dus in en deur die Heilige Gees wees want die Vader soek ook sulke mense wat Hom aanbid. 

Die “vlees” wil maar op alle gebiede van die lewe die oorhand hê.  Die vlees het beide sy aanbidding en sy begeerlikhede.  Die aanbidding van die vlees is vir God ‘n verfoeisel.  Hierin kan ons die dwaasheid sien van so ‘n gesamentlike aanbiddingsdiens waarin verskillende gelowiges “saam” wil aanbid. 

Jy kry baie keer by sulke groot geleenthede, veral met publieke optredes, verskillende gelowe. 

Ek dink byvoorbeeld in die verlede waar daar sulke tye van groot geleenthede was waar almal bymekaar gebring is, Jode, Katolieke en Protestante. Nou gaan hulle ‘n groot aanbiddingsdiens of dankseggingsdiens hê, of wat ookal. Jy kan dit nie doen nie.  Jy kan dit nie werklikwaar doen in Gees en in Waarheid nie.  Dit is waarom so baie keer selfs in groot byeenkomste, selfs van een denominasie, waar daar nie aanbidding kan wees nie want daar is nie ‘n Gees en Waarheid nie. 

Daar is nie ‘n eenstemmigheid van geloof nie en waar daar nie ‘n eenstemmigheid is nie, daar is die Heilige Gees nie.  Daarom is dit vir ons so belangrik, ook in ons eie dienste, of dit in ‘n biduur is of in ‘n oggenddiens of waar ook al, dat ons daaroor moet waak en dat ons, ons daarop moet toelê dat ons werklik in die Heilige Gees bymekaar kom, in ware eenstemmigheid en dat ons ernstig daaroor moet waak. 

As daar iets is wat my ontroer, as daar miskien ‘n tweedrag in my hart is, as daar iets is wat nie reg is in my hart teenoor my broer, of teenoor my suster nie, dat ons daardie saak met mekaar sal regmaak.  Ons moet onthou, ons moet baie mooi daarop let.  Ons ou klompie byvoorbeeld, praat baie keer daaroor.  Ja, ons is nou juis hier bymekaar.  Ons het byvoorbeeld in die Ekklesia-groep gekom, of dit het Pinkster geword.  Ons wou losruk van die ou tradisie:- waar my pa, my oupa en ouma en my oupagrootjie het nou in dié kerk groot geword, nou gaan ek ook maar so aan want ek moet ‘n kerk hê waaraan ek behoort. 

Nou ek glo ‘n mens moet êrens behoort, maar ons moet nou kyk of ons nie dalk ‘n klomp van ons ou tradisie, tog met ons saamgebring het sonder dat ons dit besef nie.  Ons het gekom waar ons nou vandag is omdat ons nou gemeenskaplik aan die waarhede glo waarvoor ons staan.  Daarom is ons nou vanmôre hier bymekaar. 

Reg genoeg, dit is ‘n baie goeie fondasie.  Maar nou moet ek gedurig my eie hart voor God ondersoek, dat my hart altyd in die gees met God is.  Ek kan nie in die gees met God wees as ek ook nie in die gees met my broer of suster is nie.  Daarom is dit iets ernstig waaroor ek moet waak en waarvoor jy in die gees moet stry dat daar nie daardie oneenstemmigheid in my hart sal wees nie.  Dat ek daarvoor alles moet verroer om dit reg te maak sodat ons in die werklike aanbidding vir die HERE kan bid waarin die Heilige Gees vir ons sal lei.

Nie alle ernstige en opregte aanbidding, is aanbidding in die gees nie.  Iemand kan baie ernstig en opreg wees in sy aanbidding en tog homself nie aan die Heilige Gees onderwerp het nie.  Sy aanbidding is dan ook in die vlees.  Selfs wanneer daar miskien groot getrouheid aan die Woord is, kan die aanbidding nogtans nie in die gees wees nie, dit wil sê, nie deur die Heilige Gees geïnspireer en gerig nie. 

Om opreg te aanbid moet ons geen vertroue in die vlees hê nie.  Ons moet die absolute onvermoë van die vlees erken.  Dit is ons natuurlike “self” in teenstelling met die Heilige Gees, wat in die gelowige woon en wat alles behoort te vorm, dan kan ons God eers aanbid soos dit Hom behaag. 

Ons moet die groot gevaar besef wat daar bestaan dat die “ou-ek” self ons aanbidding wil binnedring en homself op die voorgrond stel.  Ons moet die “self” volkome kruisig en absoluut verloën en ons geheel en al op die Heilige Gees werp om ons in ons aanbidding te lei. 

Broers en susters laat ek vir u ‘n ernstige ding sê.  U weet daar is twee maniere, veral hier in die binnekringe, waaroor ons baie versigtig oor moet wees, byvoorbeeld om ‘n klompie soos u te lei.  In ons manier van aanbidding, waar ons graag wil hê dat mense moet getuig, waar ons byvoorbeeld in ‘n oggenddiens graag wil hê dat ‘n persoon in die gees sal optree as hy ‘n getuienis het; dat hy dit in die gees sal gee dat die HERE vir hom ‘n lieflike Skrif oopgemaak het, wat die HERE aan hom openbaar het. 

Soos verlede keer, onthou u, het ons vir u gesê, jy kan met die slimste verstand, die slimste persoon wees, wat die diepste betekenis in die oorspronklike taal van ‘n teks kan navors en jy kan dit gee en dit sal nuttig wees.  Maar dan sal daar ‘n eenvoudige, miskien ‘n kind, opstaan: “Ooms en Tannies luister, die HERE het hierdie versie vir my oopgemaak”.  En as daardie kind, die skaapwagter of wie ook al, dit vir jou oopmaak, sal jy sê:

“Prys die HERE, dit is ‘n openbaring van God”. 

Nie waar nie?  Ons moedig dit aan.  Ons staan daarvoor dat ons ‘n gemeenskap sal hê waar ons die vrymoedigheid onder mekaar sal hê om dit met mekaar te deel en wanneer daardie persoon dit uitgegee het en dit was van God af, ons almal dit sal erken en sê: “Dankie, die HERE het dit vir ons gegee”.

Dit is die eenkant, en ons moet nooit daardie vrymoedigheid verloor nie.  Maar geliefdes, as ons vanmôre eerlik wil wees, dan moet ons ook na die teenoorgestelde kant kyk.  Jy vind dit baie keer in hierdie soort aanbidding van ons, dat persone miskien doelbewus, maar miskien met ‘n mengsel van inspirasie en mengsel van ek, “ekself”, dat hy opstaan en homself deur hom manifesteer as daardie openbaring wat God hom gegee het. 

Dat daar baie keer mense is wat bid in ‘n diens, hy kan miskien mooi bid, miskien welsprekend, dat hy meer bid oor die effek wat hy miskien voel wat sy gebed op die gehoor het, as ‘n werklike aanbidding tot God.  Dat daar partykeer ‘n manifestasie is, en ons staan vir manifestasies, daar is tale, uitleg van tale, daar is profesieë, daar is partykeer snaakse dinge wat ons doen, en as jy daardie snaakse ding doen in die Heilige Gees, as dit waaragtig van die Heilige Gees is, dan sal dit vir niemand snaaks wees nie.  Daar is baie keer in ons midde, omdat ons hierdie soort van aanbidding het, dat daar baie mense is wat dinge doen meer om gesien te word as om werklik te aanbid. 

Nou kry jy die sensitiewe persoon, en dit is hier waar ons moet groei tot volwassenheid: “Ek sal nooit weer optree in ‘n diens nie, want dalk probeer ek myself manifesteer of dalk dink andere ek doen dit.  Ek gaan nou heeltemal in my dop kruip”.  Dit is verkeerd broers en susters.  Dan is jy ook nie in die Heilige Gees nie.  Daarom het ek gehuiwer om dit vir u te sê, maar ek moet dit sê, want dit is die waarheid. 

As ons waarlik tot die heerlikheid van God en die skoonheid en in die krag van God wil optree, dan moet ons ‘n liggaam wees waarin al hierdie dinge vir ons baie, baie duidelik is.  Aanbidding is heerlik en wonderlik.  Loof die HERE!  Net soos ons onsself volkome op Christus gewerp het om ons te regverdig voor God, om ons siele te red en op geen werke van ons eie vertrou het nie, so moet ons ook alle vermoë tot goedheid van ons eie van ons afwerp en ons volkome op die Heilige Gees werp om ons in ‘n heilige lewe, verstand, gebed, danksegging en aanbidding en in alles te lei. 

Ek het nou ‘n paar keer al in hierdie reeks gesê en ek wil dit weer beklemtoon, miskien is ekself nog baie skuldig daaraan, ons sê ons lewe in die dispensasie van die Heilige Gees.  My broers en susters, die Here Jesus het gesê: “Ek gaan weg.  Ek is nie meer by julle nie, maar Ek stuur vir julle die Trooster, die Heilige Gees om by julle te bly”. 

En as ons dit mooi in sy verband lees en as u weer: - - - -

Johannes 14:15-16;

15      As julle My liefhet, bewaar my gebooie.

16      En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:

- - - - lees, waar die Here Jesus so met sy dissipels gepraat het, dan is dit vir my baie duidelik dat die Here Jesus bedoel het dat die Heilige Gees sy plek sou kom inneem netso letterlik en netso werklik as wat Hy dit gehad het toe Hy by sy dissipels was. 

 

Netso letterlik soos ek byvoorbeeld hier voor u staan, met u praat en hierdie dinge met u behandel, netso werklik soos Jesus met sy dissipels gepraat en met hulle gehandel het.  Toe is Hy weg met hemelvaart, maar: “Ek sal die Heilige Gees in My plek stuur, julle moet net ‘n rukkie wag”. 

Ek dink die Here sal vir ons meer openbaar soos die lig verder deurbreek in die dae wat voorlê.  Ek verwag groot en magtige openbaringe van God baie vinnig en nog baie verborge dinge.  Hoekom moes hulle daardie tien dae wag? Ons weet volgens die Skrif in Pinkster was dit so. 

Ons weet dat presies nadat hulle die paaslam geëet het daardie nag, toe hulle uit Egipteland gelei is en toe die HERE vir hulle die wet daar op die berg Sinai gegee het, die Here daar in daardie magtige vertoon op die berg neergedaal het, was dit presies vyftig dae, presies “50 centi”, dit is waar Pinkster vandaan kom. 

So, presies na die slag van die paaslam, die Here Jesus self, en die uitstorting van die Heilige Gees, was dit presies 50 dae.  So daar is ‘n ooreenkoms daarmee.  Maar ek voel daar is nog ‘n dieper betekenis wat die Here vir ons sal wys.  Net soos die Here Jesus die dissipels gelei het, met hulle gepraat het, hulle vir Hom kon vrae vra het Hy vir hulle dinge geopenbaar. 

Hoe baie kere, byvoorbeeld daar met die gelykenis van die onkruid en die goeie saad.  Toe hulle nou eenkant kom toe vra die dissipels vir die Here Jesus, “Here verklaar vir ons daardie gelykenis van die onkruid”.  Die Here het dit nie voor die skare gedoen nie, want hulle sou dit nie verstaan nie.  Toe maak Hy dit vir hulle duidelik wie die onkruid is en wie die goeie saad is en so aan. 

Hy het met hulle gepraat. 

Hy het hulle geleer. 

Hy het vir hulle openbaringe gegee. 

“Ek stuur vir julle die Trooster”. 

Net so glo ek, moet die Heilige Gees met ons praat.  Soos die Heilige Gees in die dae van die Bybel, in die dae van die handelinge van die apostels, met mense letterlik gepraat het, vir hulle instruksies gegee het, vir hulle gesê het wat om te doen. 

Broers en susters ons lewe nog in daardie selfde dispensasie, dit is nog dieselfde Heilige Gees.  Dank die HERE vir getuienisse van mense wat hiervan getuig, maar ek voel dit moet nog baie duideliker in ons lewens inkom.  Ons moet die Heilige Gees meer sy plek gee waarvoor Hy gekom het en daarvoor moet ons meer doelbewus met Hom wandel. 

Neem byvoorbeeld u eie lewe, kyk na die afgelope week in u eie lewe, u hoef my nie te antwoord nie.  In u aanbidding daar in u stiltetyd, daar in u werk, die susters in hulle huise, hoeveel keer het u met die Heilige Gees gepraat.  Hoeveel keer het u bewustelik nou opgetree in die Heilige Gees in die geloof en gesê: “Heilige Gees, hier is ek.  Jesus het gesê U sal kom om my te lei in alle waarheid.  Ek wil so graag meer weet van Jesus.  Ek het Hom so lief, maar ek voel ek is nog so ver van Hom af en Jesus het gesê U sal kom en in my wees en om by my te wees.  Ek glo U is in my en by my, ek glo U is nou hier by ons”. 

Ek is nie nou besig om vir u ‘n lekture te gee nie, dan kan u maar universiteit toe gegaan het of wat ook al geliefdes.  Kom laat ons dit besef, dié Heilige Gees is nou hier!  Dit is hoe ons wandel deur die geloof. 

Dan het jy gesê:  “Heilige Gees leer vir my, ek verstaan nie hierdie deel van die Skrif mooi nie.  Ek weet nie wat om vir daardie persoon te sê nie.  Ek het ‘n probleem.  Ek moet iets met hierdie persoon gaan bespreek.  Ek moet iets met daardie persoon gaan regmaak.  Ek moet dit gaan doen en dat gaan doen, en ek weet nie.  Heilige Gees wees my leidsman, wees my leermeester.  Ek aanbid U.  Ek aanbid U Vader in die Naam van Jesus deur die krag van die Heilige Gees. 

Broers en susters, ek praat uit my eie skuldigheid in baie opsigte wanneer ek so daaraan dink.  Jesus het gesê: “Ek sal julle nie as wese agterlaat nie”.  Maar ek dink ons loop baie soos weeskinders rond.  Kyk net hoe neem towery toe.  Kyk hoe neem al die duiwelse praktyke toe. 

Weet u hoekom? 

Omdat hulle bonatuurlike bedrywighede het; dit is nie sommer bluf daardie nie, daardie mense het bonatuurlike magte.  Daar is natuurlik ook die harlekyne.  Daar is ook die wat ‘n rat voor jou oë draai, maar in hulle werkinge is daardie mense erg gely deur demone en deur bose geeste.  Dit is werklikhede en hulle bring bonatuurlike dinge te voorskyn.  Met die gevolg, hulle kry aanhangers by die honderde en by die duisende. 

Waar is die bonatuurlike werking van die Gees van God in ons gemeente?  Neem byvoorbeeld die handelinge van die apostels.  Ek gebruik dit altyd as voorbeeld, in Handelinge 8, daar waar Simon die towenaar, Simon Magus, die mense verbyster het deur sy towerkragte en hulle het hom aangehang as iets groots.  Maar toe Filippus daar kom in die krag van die Heilige Gees en die HERE doen bonatuurlike kragte nog vér bokant ou Simon Magus, sien ek in my gees hoe hy met sy oopmond agter Filippus aangeloop het.

Toe swaai die aandag van die Samaritane weg van ou Simon af.  Hulle het nie eers aan hom gedink nie en hulle het almal geluister na Filippus, en natuurlik die Here Jesus, ontvang. 

Bonatuurlike krag waardeur die Heilige Gees gekom het.  Hoekom sal ons dan nou vir Stéfanus, die eerste martelaar in Handelinge 6 en 7 bewonder, wat al die wonderlike dinge gedoen het, die martelaarsdood wat hy gesterf het. 

Ons sal vir Filippus bewonder!.  Maar wat van onsself? 

Hoekom kan ons nie Stéfanusse wees nie? 

Hoekom kan ons nie Filippusse wees nie? 

Die een rede is, miskien die hoofrede, ons gee nie die Heilige Gees die plek en die aandag nie. 

Hy is hier; Hy het gekom! Dit is vir u en dit is vir my!

Kom ons kry die aanbidding! 

Kom ons kom op daardie plek waar ons alleen kom met God in aanbidding as enkelinge, en ook as ons, in ons gesamentlike dienste is.  Kom ons vra die HERE vanmôre dat Hy ons sal leer, ook as ‘n gemeente, hoe om werklik te aanbid in gees en in waarheid.  Kom ons verwag dan die Heilige Gees om in ons midde te opereer en homself te manifesteer en ons sal sien, daar is ‘n wêreld daar buitekant wat wag daarvoor. 

As ons dit nie doen nie dan gaan dié wat die demone en die bose geeste aanbid, die mense agter hulle aantrek.  Die mense vra ‘n bonatuurlike manifestasie.  As hy dit dan nie van God kry nie dan gaan hy dit van die duiwel ontvang.

Handeling 13:1-4; 

1        EN daar was in die plaaslike gemeente in Antiochíë sekere profete en leraars, naamlik Bárnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lúcius, die Cirenéër, en Manáen, wat saam met Herodes, die viervors, grootgeword het, en Saulus. 

2        En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het. 

3.       En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle hul gaan. 

4        So het hulle dan, deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleúcië en daarvandaan weggevaar na Ciprus.

 

Ons sien daar in die tweede vers terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, hier het die Heilige Gees gepraat en gesê: “Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het”.  In die vierde vers: “So het hulle dan, deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleúcië en daarvandaan weggevaar na Ciprus”. 

 

Die Heilige Gees roep mense en stuur hulle in die bediening uit, die Heilige Gees roep nie net mense in ‘n algemene manier tot Christelike diens nie, maar kies ook vir jou, jou spesifieke werk en wys dit vir jou uit.  Jy kan nie vir jouself sê: “Ek wil hierheen of daarheen gaan of dit of dat doen nie”.  Die HERE alleen weet wat Hy wil hê, wat jy moet doen, en Hy is gewillig om dit vir jou te wys. 

Hoe doen die HERE dit dan? 

Soms praat Hy direk deur profesie. 

Soms deur ‘n openbaring. 

Soms deur omstandighede. 

Soms deur die Woord direk. 

Hy sal dit altyd bevestig deur ten minste twee onafhanklike getuies.  God werk nooit stereotiep nie, sodat ons nie aan die Here kan voorskryf hoe Hy moet werk nie.  Die hoofsaak is dat God altyd Sy “wil” baie duidelik te kenne sal maak.  Daar is groot behoefte vandag vir manne en vroue wat waarlik deur die Heilige Gees geroep en gestuur wil word.  Daar is helaas baie manne en vroue vandag wat deur mense geroep is, of wat hulle self geroep het.

Hoe sal ons die roeping van die Heilige Gees ontvang?  

Elke gelowige is geroep en gestuur om ‘n getuie vir Jesus te wees. 

Dit is nou reg genoeg.  Kom ons kyk net daarna:

Handelinge 1:8; 

          maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Lukas 24:46-49;

46        En Hy sê vir hulle: So is dit geskrywe, en so moet die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, 

47        en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. 

48        En julle is getuies van hierdie dinge. 

49        En kyk, Ek stuur die belofte van my Vader op julle.  Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte.

Dit is die algemene roeping vir elke Christen, elkeen van ons word geroep om dit te doen maar dit is nie die spesifieke saak wat ons nou onder oë het nie.  Maar vir ‘n spesifieke roeping moet ons dit waarlik begeer, dit soek, op die Here wag en dit verwag. 

“En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas”, hulle was ernstig.  U kan self daaraan dink in daardie dae, u weet hoe hulle vervolg was, u weet die Christelike geloof het toe maar net begin. 

Ons een probleem is ons dink ons het die Heilige Gees nie nodig het nie.  Ons is so goed georganiseer, veral hier in ons land.  Die Christendom is mos gevestig, ons het ons kerke, ons het ons instellings, ons het ons gebruike, ons het ons Bybels, ons word nie vervolg nie. 

Nou sonder dat ons dit besef, in ons ernstige oomblikke, is dit meer die vlees en daarby bedoel dit ons natuurlike vermoëns, ons verstand, soos ons verlede Sondag oor die wedergeboorte gepraat het.  Oor die aspekte van die mens, jou gees, jou siel, “mind” soos die Engels sê, en jou vlees.  Dat baie van ons aanbiddingsveld, kan ‘n mens selfs emosioneel raak in jou godsdiens.  Jy kan emosioneel raak as ‘n paartjie op mekaar verlief raak.  Jy kan emosioneel raak oor jou kinders.  Daar is ‘n opwelling van emosie.

Maar dit is meer wat “uit” die siel uitkom.  

Die ware aanbidding kom uit die Gees, uit die kontak met God. 

So, ons kan in ons prediking - - - -

(Ek het baie keer, toe ek dié dinge nie verstaan nie, gedink, hoe kan dit wees?).

- - - - neem ‘n persoon wat byvoorbeeld preek.  Sy gesig kan partykeer rooi word van emosie en baie keer sal jy sê: “Daardie man het ‘n salwing op hom”.  Dan is dit nooit ‘n salwing nie.  Broers en susters dit is sy emosies!  Party persone is professionele predikers net soos ‘n professionele politikus.

Ek kon dié dinge nie verstaan nie.  Ek het gedink, byvoorbeeld elkeen wat partykeer hard skree, die sweet hom afloop en al die dinge, dit is die Heilige Gees wat op hom is. 

Nie noodwendig nie, as ek so terug dink, toe ek nog ‘n jong seun was, hier in my skooljare, ons is ‘n ou volkie wat maar baie lief is vir ons politiek, maar die politiek is deesdae nie meer baie mooi nie, maar toe ons jong kinders was het ons daardie politieke vergaderinge baie geniet.  ‘n Politikus het lekker sêgoed aan hom gehad. 

Ek dink veral aan ‘n sekere persoon.  Ek sien hom nou nog op politieke vergaderinge.  Hy kon geweldig emosioneel raak.  Sy gesig kon eintlik bewe van aandoening, maar ek is seker daarvan dat u met my sal saamstem, dit was nie die Heilige Gees se salwing daardie nie!  Dit was ‘n politieke salwing! So moet ons hierdie sake ook ernstig onder oë kry. 

Hoe sal jy weet wanneer dit die Heilige Gees is en wanneer nie?  Wanneer dit jou gees is en wanneer dit die Gees van God is?  Dit moet jy leer; om die Gees van God te onderskei.  In Vanderbyl Park het ons die onderskeiding van geeste behandel, (ons het dit op kasset), hoedat jy die geeste moet onderskei en dit beteken nie net altyd bose geeste onderskei nie. 

Jy moet ook leer om die Heilige Gees te onderskei.  Dit is jou belangrikste onderskeiding.  Om te onderskei wanneer beweeg die Heilige Gees en wanneer beweeg die mens se eie gees of dalk ‘n ander gees.  Dit sal jy ook leer deur aanbidding. 

Ons lees met mekaar uit:

Johannes 4:23; 

          Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. 

Kom ons vra die HERE, - - - -

Ek wil dit net vir u genoem het, as jy byvoorbeeld neem die Jogi en jy neem nou die wyse manne wat jy baie van lees in die Ooste, jy neem vir Ghandi, hoe baie hy gevas het, en die Oosterse gelowe van meditasie.  Hoeveel van ons weet wat dit is om te mediteer in die HERE?  Hoeveel van ons weet wat dit beteken om ‘n paar oomblikke stil te gaan sit voor die Here?  Of op jou knieë voor die HERE, om Hom waarlik te aanbid, jou hart en jou gees vir God oop te maak?  Is daar nie baie van ons aanbidding, ons biddery, wat alles uit ons verstand kom nie? 

Ek het probleme, ek het dit, ek het dat, ek is omgekrap, ek is partykeer dalk ‘n uur op my knieë maar dit was ‘n worsteling in die vlees.  Ek het nie gewag vir die HERE dat Hy ook met my kan praat nie.  Ek het nie stil geword voor die HERE en Hom waarlik aanbid nie.  Ek het nie vir Hom begin vertel hoe lief ek Hom het nie, al sê die duiwel eenkant: “Jy lieg, jy het die HERE nie lief nie”.  Jy moet begin, jy het die HERE lief. 

Broers en susters, julle het elkeen die HERE lief anders sou julle nie vanmôre hier gewees het nie.  Ons het elkeen die HERE lief.  Laat die duiwel sê wat hy wil.  Sê net: “Wyk Satan”. 

Kom, doen ‘n poging om God te aanbid in Gees en in waarheid en kyk wat die Heilige Gees aan u gaan openbaar in u tye van aanbidding.  Dat ons sal saamkom en meer leer hoe om God as ‘n gemeente te aanbid en ons gaan kyk wat die HERE vir ons gaan doen en wat die HERE vir ons gaan sê.

Handelinge 8:27-29; 

27      Toe het hy opgestaan en gegaan.  En daar was ‘n man van Ethiópië, ‘n hofdienaar, ‘n staatsamptenaar van Kandacé, die koningin van die Ethiópiërs, wat oor al haar skatte was en na Jerusalem gekom het om te aanbid. 

28      En hy was op die terugreis en het op sy wa gesit en die profeet Jesaja gelees. 

29      Toe sê die Gees vir Filippus: Gaan daarheen en bly by daardie wa.

Handelinge 16:6-7; 

6        En hulle het deur land Frígië en Galásië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig. 

7        En toe hulle by Mísië kom, het hulle probeer om na Bithínië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie.

Dit is twee wonderlike Skrifgedeeltes. 

Kom ons kyk na die algemene opsomming van hierdie lering: 

Die Heilige Gees lei in die besonderhede van die daaglikse lewe en diens om te sê waar om te gaan en waar om nie te gaan nie; wat om te doen en wat om nie te doen nie.  Dit is vir ons moontlik om die duidelike leiding van die Heilige Gees in elke fase van ons daaglikse lewe te hê. 

Dit is belangrike dinge hierdie!

Ek wil maar net weer, al is dit tot vervelens toe, vir u sê, ons moet onthou ons is nie nou net hier om ‘n Bybelklas af te handel nie, ons is nie hier om ‘n klomp reëls op papier te stel en met mekaar deur te gaan nie.  Dit is van lewensbelang en ewigheidsbelang, dié dinge wat ons besig is om te behandel.

Ons Christelike lewe sal nie net tot ‘n mate ‘n klug wees nie, maar sal tevergeefs wees as ons hierdie dinge nie in uitwerking en toepassing in ons lewens in het nie. Ek dink dit is verlede week wat ek vir u gesê het, waar ek melding gemaak het van die toename van towery en waarsêers en al hierdie dinge, waar mense na toe gaan. 

Mense is vandag in groot moeilikhede, groot spanninge, en onsekerheid.  Ons sal verbaas wees, (u wat miskien nog nie nou in sulke dinge beweeg nie en nie daaromtrent lees of met mense in aanraking kom nie), u sal verbaas wees as u sou hoor hoeveel van ons eie mense, ek bedoel ons Christelike mense in ons land, vandag na waarsêers toe gaan.  Slamse, soos ons ou boeregesegde dit noem, om iets uit te vind omtrent die toekoms.  Iets uit te vind omtrent probleme in hulle lewe.

 

Ek dink ons ou boere volkie ken die woord “toordery” taamlik goed.  O, hy is getoor en al die dinge.  Ek onthou van my kinderdae af, het ek van hierdie dinge gehoor.  As iemand nou siek is en hy kan nie gesond word nie en ‘n dokter kan niks aan hom doen nie:  O, hy is getoor of kan julle onthou daardie snaakse huisbediende of daardie snaakse tuinbediende wat in die tuin gewerk het.  Onthou jy toe jou pa hom weggejaag het of toe hy hom ‘n klap gegee het en daardie soort van dinge. 

Ek wil nie gedagtes in u kop insit nie.  Party dinge moet ‘n mens nie eers oor praat nie.  Kyk geliefdes ons glo ons lewe aan die einde van die eeu.  Daar gaan hy as’t ware, die boomskraapsels van die hel opskraap, om uit te gooi in hierdie tyd, en daarom moet ons as kinders van God hierdie dinge weet en ons moet bely vanmôre, ons praat van die Heilige Gees. 

Ons noem die Heilige Gees se naam in ons gebede maar wat weet ons werklik van die Heilige Gees? Ek dank die HERE vir dit wat ons in Pinkster het.  Moenie dink ek verkleineer dit nie.  Ek dank God daarvoor.  Maar ons weet nog so min en ons ondervind so min in vergelyking met dit wat die HERE vir ons het.  Die ware kind van God moet waarlik wees soos dit daar sê in:

Romeine 8:14; 

Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is ‘n kinders van God. 

Dit is ons erfenis, dit is wat die Here Jesus voor gesterf het en opgestaan het en waarvoor Hy nou aan die regterhand van die Vader is. 

Petrus sê op Pinksterdag:

Handelinge 2:33;

Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het Hy dít uitgestort, wat julle nou sien en hoor. 

Die Here Jesus het die Heilige Gees uitgestort.  Dit is nog presies dieselfde vandag.  Daardie ondervindinge moet ons kan hê. 

Hierdie is maar net ‘n paar voorbeelde. 

Kyk wat sê die Heilige Gees vir Filippus, die Heilige Gees praat met Filippus: “Filippus gaan na daardie wa toe”.   Dit is vir ons iets mooi, ons het daarmee groot geword.  Ons lees dit in die Handelinge van die apostels.  O, Filippus was ‘n wonderlike man.  Dit is ‘n wonderlike verhaal.  Ons in Pinkster gebruik dit as een van die dele om vir mense te wys van die doop wat reg is.  Lateraan toe hulle nou by die water gekom het toe sê die kamerling vir Filippus: “Kyk hier is water, wat verhinder my om gedoop te word”. 

Ons sal met groot besonderhede wys en sê, kyk die wa het stilgehou en hulle het altwee afgeklim en hulle het altwee in die water ingegaan.  Hulle het altwee opgekom uit die water, dit is die waarheid.  Dit is weer die onderdompeling nadat jy tot geloof gekom het.  Dit is heeltemal reg.  Maar kyk die HERE het met Filippus gepraat.  Die HERE het vir Filippus gesê: “Gaan doen dit”.  Hy het die stem van God gehoor en toe hy klaar is, toe kom neem die Heilige Gees hom weg. 

Ek weet nou nie, ek is nie dogmaties daaromtrent nie, maar dit lyk vir my of die Heilige Gees hom deur die lug gedra het want die volgende oomblik is hy in Gasa gevind.  Dit was ‘n vér ent daarvandaan af.  Die Heilige Gees het hom (Philippus)self getransporteer. 

Die Here Jesus het gesê: “Ek sal julle nie as wese agterlaat nie.  Ek stuur vir julle ‘n ander Een in My plek, die Heilige Gees”, broers en susters en kyk wat het Jesus gedoen met sy dissipels.  Solank Hy by sy dissipels was, was hulle nie bang nie.  Hy het die dooies lewendig gemaak.  Hy het brood en visse vermeerder as die mense honger was.  Hy het die storm stil gemaak.  Wat het Jesus nie alles gedoen nie. 

Nou as Hy iemand anders stuur in sy plek, om sy plek te neem, sal Hy dan nie dieselfde doen nie? Maar onthou die Heilige Gees is ook Gees.  U en ek is liggame.  Hy sal nou daardie dinge wat Jesus gedoen het en eintlik as ons dit mooi bestudeer sal u sien dit was ook die Heilige Gees wat dit in Jesus gedoen het, want Jesus was deur die Vader gestuur. 

Nie net om vir ons sonde te sterwe nie, dit is baie belangrik, maar Jesus was ook deur die Vader gestuur om aan die mens te kom demonstreer hoe die mens kan lewe wat weer terug gebring is in die ware verwantskap en die verhouding tot God as kind tot Vader.  Die kinders van dié Vader, die Almagtige Vader.  Dit is wat Jesus gedoen het.  Niks in sy hoedanigheid as God self nie, maar vervul met die Heilige Gees.

Toe sê Jesus: 

Johannes 14:12; 

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo, - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. 

Waar is dit broers en susters?

Ons hoef nie die vinger te wys na iemand anders as behalwe na myself nie.

Sal dit my help om rond te hardloop.  Dalk sal ek dit daar kry.  Dit wat ons weet, hier staan dit, ons het die waarheid.  Ons moet net op die plek kom en sê: HERE, dit is U belofte.

Nou wil ek nog net ‘n belangrike ding vir u sê.  Baie van die dinge moet u maar weer oordink wat ek met u praat.  Ek het nie tyd om dit in besonderhede vir u te verduidelik nie.  U moet die Heilige Gees vra om ook vir u te verduidelik wat ek vir u sê. 

Ek vra mos, ek staan hier, nie ‘n wonderlike leraar, of ‘n wonderlike persoon nie, maar ek sê dit op grond van ons gemeenskaplike geloof.  As ek dan nou die Here, die Heilige Gees gevra het om my te help om u vanmôre te onderrig, dan moet ek mos glo dat Hy dit vir my gaan doen.  Dan moet u ook glo, dat dit wat ek vir u sê, dat daar groot krag in steek, nie omdat dit ek is nie, maar ek het my aangebied vir die kanaal van die HERE.

Baie van ons, kyk daar is sonde belydenis, dit is reg; daar is heiligmaking, dit is reg; daar is ‘n heilige lewe, dit is reg.  Maar baie van ons is te geneig, as ons nou nie het wat God belowe het nie, en sien hoe ver tekort skiet ons, om onsself te verknies.  “Ag HERE, ek is maar hopeloos; ag HERE, ek is nog ‘n ou sondaar; ag HERE, ek is nog dit; ag HERE, ek sal dit seker nooit bereik nie. 

Sekerlik, ek moet nooit selfvoldaan raak nie.  Dit is reg genoeg, maar solank as wat u so bid en so praat, kry die duiwel baie lekker.  U moet ook opstaan en u moet saam met die apostel Paulus sê: “Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee”. 

Dit is God se belofte dat ek deur die Heilige Gees gelei sal word. 

Dit is God se belofte dat u die Heilige Gees sal ontvang. 

Ek ontvang die Heilige Gees, daarom stap ek hierdie dag in, daarom stap ek daardie geleentheid binne in die krag van die Heilige Gees. 

 

Broers en susters, gaan en doen die ding vir God en kyk wat die HERE vir u sal doen.  U moet mooi kyk, as u na die Bybel kyk, kyk mooi na die Heilige Gees. Die Heilige Gees het soos ‘n magtige rukwind gekom op die dag van Pinkster.

Dit sê reg aan die begin in Génesis 1:1-2;

1          IN die begin het God die hemel en die aarde geskape.

2          En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. 

“God het die hemel en aarde geskape en die aarde was woes en leeg en die Gees van God het oor die water gesweef”. 

Die Here Jesus sê vir Nikodémus:

“Die Heilige Gees is soos die wind - - - - , 

Johannes 3:8;

          Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie vanwaar hy kom en waarheen hy gaan nie.  So is ook elkeen wat uit die Gees gebore is.

- - - - jy weet nie waar hy vandaan kom nie en jy weet nie waarheen hy gaan nie”. 

Die Heilige Gees is “beweging”, ook in ons geestelike lewe is die krag van die Heilige Gees.  Jy kan jouself moeg bid.  Ek sê dit (die HERE help my dat u nie my verkeerd verstaan nie) jy kan jou moeg bid dag en nag, maar as jy nie nou gaan opstaan en nou gaan wandel en handel in die naam van die HERE nie, gaan jy niks uitvoer nie. 

Dit wat jy die HERE, vir die Heilige Gees voor vra wat jy nodig het in jou binnekamer is; openbaringe, oortuiging van dinge wat verkeerd is in jou lewe. As jy jouself voor God verootmoedig, reg genoeg, dit wat jy in jou binnekamer nodig het, sal die Heilige Gees vir jou in die binnekamer gee. 

Maar die HERE sal nie vir jou krag gee om vir ‘n sieke te gaan bid in ‘n ander straat of in ‘n ander dorp “in jou binnekamer nie”.  Hy sal vir jou die krag gee daar waar jy moet gaan.

Die Heilige Gees se werking in ons is “beweging”. 

Jy moet beweeg. 

Die HERE sê:

            Gaan en verkondig die evangelie,

            Gaan maak die siekes gesond,

            Gaan reinig die melaatses,

            Gaan en wek die dooies op ens. 

Filippus het hierdie dinge gedoen. 

Hoekom dan net met Filippus? 

Hoekom nie met u en met my nie? 

Hierdie dinge is juis vir ons gegee om te kyk wat die Heilige Gees sal doen.

Dit is vir ons moontlik om die duidelike leiding van die Heilige Gees in elke fase van ons daaglikse lewe te hê.  Dit is byvoorbeeld nie God se bedoeling dat ons met elke persoon wat ons ontmoet, mee moet praat nie.  Daar is sommige met wie ons nie moet praat nie.  Die tyd wat daaraan bestee word, sal net verspil word.  Daar is geen twyfel nie dat Filippus seker baie mense langs die pad ontmoet het op weg na Gasa toe waar die Heilige Gees hom beveel het, om hom daar by die wa te gaan voeg. 

Netso is die Heilige Gees bereid om ons te lei in ons besigheid, in ons studies. In alles kan ons op die wysheid van God aanspraak maak.

Daar is geen belofte meer duidelik en spesifiek as in Jakobus 1:5-7, hoe sal ons die wysheid bekom? 

Onthou u toe die Here Jesus op pad was na Jerusalem, op sy laaste gedeelte van sy reis na Jerusalem, toe gaan Hy deur Samaría.  Die idee is daar, dit sê ook profeties, Sy gesig was soos keisteen gerig op die kruis. 

Die mense in Samaría het die Here Jesus baie kwalik geneem op daardie oomblik toe Hy deur Samaría gegaan het.  Want as jy mooi lees dan lyk dit of die Here Jesus nie eers na hulle gekyk het nie, want Hy was toe besig met ‘n ander saak. 

So ook as ek terugkyk in my eie lewe in die bediening, geliefdes, en ek kyk terug dan sê ek: “HERE ek wens as ek kon die dae bymekaar tel.  Die weke en miskien maande terug kry wat ek vermors het op mense na wie ek nooit mag gegaan het nie”. 

Dae, nagte, en mense.  Ek sien nou nog party van hulle voor my oë; party is al dood, party van hulle is vandag nog netso in die wêreld as wat hulle daardie tyd was.  Al my besoeke, al my getuienisse.  Ons aanry van hulle na die kerk, dit het niks gehelp nie.  Ek moes hulle nie eers besoek het nie. 

Ek moes meer op die Heilige Gees gewag het dat Hy vir my gewys het na wie toe om te gaan, op wie my kragte en my tyd en my energie uit te giet.  As die Here dan vir jou daardie persoon gewys het, dat jy dan niks sal spaar nie, soos Filippus ook niks gespaar het nie. 

Soos Jesus ook niks gespaar het nie: 

Daardie vrou by die put van Samaría, op die hitte van die dag.  Hoeveel mense, nader, kon Hy nie besoek het nie.  Daardie myle het Hy afgeloop vir een vrou daar by die put van Samaría, want Jesus was volkome onder die beheer en die leiding van die Heilige Gees.

So baie van ons Christelike aktiwiteite partykeer, ek kan amper sê veldtogte, organisasies, al die dinge, is verspeelde krag, energie, middele, onkoste, jou brandstof wat jy gedaan gery het en al die dinge.  Laat ons meer bid en wag op die HERE:

“HERE, hier is ek”. 

Kom ons kyk na hierdie belofte om meer wysheid te verkry om die leiding van die HERE meer te kry. 

Ons lees nou: Jakobus 1:5-7; 

5        En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. 

6        Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ‘n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. 

7        Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie -

Hier is in werklikheid vyf stappe. 

1)  Ons kom wysheid kort. 

Wie van ons kan vanmôre sê: “Ek kom nie wysheid kort nie”.  Elkeen van ons kom wysheid kort.  As ons dit dan erken dan weet ons nou wat om te doen. Ons moet daarvan bewus wees en dit ten volle erken dat ons in onsself onbekwaam is om ‘n wyse besluit te neem.  Nie net moet die sondigheid van die vlees afgelê word nie, maar ook sy wysheid.

Kom dat ons na nog iets kyk.  Kom ons maak ‘n erkenning voor die HERE.  U kan dit maar in u eie hart maak as u skuldig is.  Neem jou daaglikse lewe.  Ons hele dag se beweging bestaan tog tot ‘n groot mate uit ‘n opeenvolging van besluite wat jy neem.  Jy besluit nou jy gaan nou winkel toe.  Die vrou sê: “Ek moet vandag huis skoonmaak”.  Die man besluit hy moet dit en dat doen. En jy het jou werk waarheen jy moet gaan. 

Hoeveel van ons besluit: “Ek moet ‘n nuwe motorkar koop, ‘n nuwe pak klere, ‘n nuwe rok.  “Ek” doen dit, ék ék ék! 

Hoeveel van ons gaan op ons knieë en sê: “HERE die dag lê voor.  Dit is ‘n onbekende dag.  Dit is ‘n wonderlike dag, want hy is nog nie gebore nie.  Dit is ‘n dag in u hand.  HERE lei vir my in al my besluite.  Want party van my besluite wat ek vandag mag neem, mag my so affekteer, dalk vir die res van my lewe”.

Nie waar nie? 

Ek kom wysheid kort. 

Ek erken ek het dit nie. 

Hoeveel van ons het werklikwaar dit ‘n saak van gebed gemaak?  As u nou so terugdink, hoe baie van die groot dinge wat ons, in ons lewens gedoen het, het ons maar net gaan doen.  Ons het dit nie werklik ‘n saak van gebed gemaak nie.  Ons het nie werklik vir wysheid gevra nie. 

As ek so terugkyk oor my lewe, HERE daar is so baie wat ek so baie spyt oor is, waar ek sulke dom dinge gedoen het.  Waar ek dinge gedoen het waarin ek mislei was.  HERE as dit nie vir U genade was nie, ten spyte van dat ek nie U leiding erken het nie, waar was ek vandag. 

Maar broers en susters, hoeveel beter kan ons nie wees nie?  Hoe kan ons die wil van God weet as ek nou nie net my sondigheid voor God erken nie? Ons weet dit is die eerste stap van ware bekering tot God. 

“HERE, ek erken in hierdie vlees van my leef niks goeds nie. 

HERE, ek is ‘n sondaar. 

HERE, wees my arme sondaar genadig”. 

Dit is hoe ons tot bekering gekom het.  Hoeveel van ons erken: “HERE, hierdie ou wysheid van my is maar menslike wysheid, dit is vleeslike wysheid HERE. Dit beteken niks.  HERE, van nou af wil ek beweeg alleen in die wysheid wat U my kan gee, dit is in die Heilige Gees”. 

Sonder dat ons dit moedswillig gedoen het, - - - -

Hoeveel van ons belydenis van die Heilige Gees is eintlik lippetaal? 

- - - - miskien omdat dit uit onkunde is.  Dat die HERE vir ons genadig sal wees om vir ons oor te sien.  Ons moet bid, nie net om die sondigheid van die vlees af te lê nie, maar ook om die denke van die vlees af te lê.  Ek moet dit verwerp en sê: “HERE ek soek U wysheid”.

2)  Ons moet waarlik begerig wees:

Om God se weg te ken.

Om Sy weg te doen.

Om Sy wil te doen. 

Dit word in die vrae veronderstel as ons dit opreg bedoel het.  As ek opreg is voor God en ek vra vir Hom wysheid, dan beteken dit ek erken:  ek wil U wysheid hê.  HERE, ek lê my wysheid af.  Hierdie is ‘n saak van uiterste belang. Hierin vind ons die rede waarom mense soms nie die wil van God ken nie en ook nie die leiding van die Heilige Gees het nie. 

Hulle is nie waarlik gewillig om te doen soos die Heilige Gees lei nie.  Die Heilige Gees se leiding is in meeste gevalle teenstrydig met dit wat ons wil doen, en daarom wil ons dit nie altyd hê nie.  Ag HERE, moet nie vir my sê wat ek moet doen nie, want ék wil dáárdie ding doen.  Dit is nie altyd lekker vir die vlees nie, want die vlees is ook nog nie dood nie. 

Jy as wedergebore mens, net een deel van jou is weergebore, net jou gees. Jou liggaam en jou siel is nog nie weergebore nie.  Dáárdie wedergeboorte kom die dag van die opstanding.  Daardie dag van die opstanding, dan is aldrie in harmonie met mekaar. 

Ons kan maar net sê: “HERE, verhaas daardie dag”!

Wat ‘n heerlike dag as daar nie meer botsings is hier binnekant nie; een deel wil soontoe en die ander deel anderkant  toe.

Die HERE se wysheid is in die meeste gevalle teenstrydig met jou eie begeertes.  Hierin vind ons die rede waarom mense soms nie die wil van God ken nie en ook nie die leiding van die Heilige Gees het nie.  Hulle is nie waarlik gewillig om te doen soos die Heilige Gees lei nie. 

Dit is die ootmoediges wat Hy lei in die reg en aan die ootmoediges wat Hy sy weg leer. 

Kom ons lees Psalm 25:9; 

          Hy sal ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. 

 

Dit is hy wat gewillig is om sy wil te doen wat sal weet. 

Johannes 7:17;

          As iemand gewillig is om sy wil te doen, sal hy aangaande die leer weet of dit uit God is, en of Ek uit Myself spreek. 

As jy nie gewillig is om jou aan die wil en leiding van God, werklik te onderwerp nie, sal jy nie eers weet nie.  Die HERE laat jou maar jou eie weg gaan behalwe waar Hy natuurlik ingryp deur sy grenslose genade.

3)  Ons moet baie beslis vir leiding bid. 

Ons wat jong kinders het, veral in hierdie dae, jong seuns, jong dogters.  Ek is seker daarvan dat u wat jong ouers is, wat kinders het wat in die ontluikende stadium van hulle lewens begin kom het, ek is daar seker van u besef dit vandag terdeë.  Jy weet nie hoe om daardie kinders te lei nie.  Jy weet nie wat om vir hulle te sê, wat om voor ja te sê, wat om voor nee te sê nie, in ‘n tyd soos hierdie nie.  Jesus het gesê as daar ooit ‘n tyd was waarin jy wysheid nodig gehad het, is dit vandag. 

Lê op u aangesig voor God vir wysheid vir u kinders.  Dat u die regte ding op die regte tyd sal doen. 

Baie keer in ons erns voor God, - - - -

Ons is ernstig volgens ons beginsels.  Ons is ernstig in hierdie dinge en ons bedoel dit met die beste bedoeling in die wêreld. 

- - - - maar u doen ‘n verkeerde ding.  U kan self daaroor uitwei.

4)  Ons moet met volle vertroue leiding verwag. 

Dit is met enigiets so.  Ons sê vir mense wat ons na die HERE toe lei, jy het nou klaar gebid, jy het nou klaar vir die Here gesê: “Here ek is ‘n “hel verdiende” sondaar.  Here, vergewe my sonde, was my in die kosbare bloed van die Here Jesus”. 

Neem nou jou verlossing aan. 

Neem dit nou van die Here. 

Die Here kan dit nie vir jou gee as jy dit nie neem nie. 

Ons ken dit mos.  Dit is die ou weg.  Dit is dieselfde met goddelike genesing. Ag daardie broer of daardie suster kan nou net nie sy of haar genesing neem nie.  Eers is hande opgelê.  Die HERE sê:  “deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom”.  Ons kom nou al in die geloof dat jy jou genesing moet aanneem. 

Maar neem nou jou wysheid ook so van God. 

As jy voor die HERE erken: “Ek het geen wysheid nie, ek lê my wysheid neer en ek ontvang U wysheid”. Dit is hoe u alles van God ontvang, deur die geloof. Sonder geloof sal jy nie die HERE behaag nie.  Nou moet jy die HERE se wysheid ontvang en nie bang wees en sê: “Ag nou sal ek ‘n fout maak”.  Dit is ongeloof.  Jy moet nou begin handel. 

As ek so terugkyk oor die lewe, dan kan ek sien dat jy nog heel moontlik in party dinge dalk nog ‘n paar foute sal maak, maar ek kan sien, ook in die lig van die Gees, dit is oefening soos enigiets anders. 

Die HERE sê in sy woord: “Beoefen jou in die geloof”. 

Jy moet jou beoefen om nou God op sy woord te neem. 

Jy het nou sekere besluite wat jy moet neem. 

Jy moet besluit omtrent oor jou kinders.  Jy moet besluit oor jou werk, oor jou huishouding. 

Nou vra jy die HERE vir wysheid. 

Jy verootmoedig jou voor die HERE. 

Jy lê voor Hom en sê:

“HERE, hier is ek.  Deurgrond my as daar iets verkeerd is in my hart”.  Dit is die eerste ding wat ons moet doen as ons na God toe kom. 

“HERE, deursoek my hart en kyk of daar by my ‘n weg is van smart en lei my op die ewige weg.  Reinig my deur U kosbare bloed, as daar iets verkeerd is, HERE, dat ek dit sal regmaak.  HERE, dat my hart skoon is met U”.

Terloops net dit, weet u nie dat die duiwel met u maak, soos ons wat nou boere was, die boere daar waar ek groot geword het, ons het hierdie sekere tipe meerkat, die waaierstertmeerkat.  Die boere het ‘n vreeslike sonde met hulle.  As jy jou mielies geplant het, sodra die pit uitgeswel het dan het die meerkat van een mieliepit na die ander gegaan, dan het hy dit uitgegrawe en opgeëet. 

Eendag is daar ‘n ou broer, ook oor sonde belydenis en ernstig met die HERE, maar hy kon net nie regkom nie.  Hy bid toe saam met ‘n ander broer en die HERE wys toe duidelik vir dié broer ‘n meerkat.  Die HERE wys vir hom daar is baie van sy sondes wat al lankal begrawe is.  Die HERE het daardie sondes vergeet.  Nou kom die duiwel soos die meerkat en kom grawe weer daardie sonde uit: “Hier is jou sonde”.

Broers en susters, u wat sonde bely het en die HERE gevra het vir genade, die HERE sê in:

1Johannes1:9; 

          As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

Ons moet nou versigtig wees as ons God se aangesig soek vir ‘n rein hart, en die HERE ons lewens skoonmaak.  Moenie laat die duiwel met jou “meerkat” speel nie en weer ‘n klomp ou goed uitgrawe en dit voor jou gooi nie. 

Dit sê in Romeine 5:1;  

          OMDAT ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus.

Onthou daardie deel! 

As jy nou jou hart voor God skoongemaak het, en jy het vir God gevra vir wysheid: 

“Dankie HERE, U het nou vir my die wysheid gegee” en nou gaan ek - - - - ,

(Die HERE gee vir jou so ‘n dingetjie wat so kliek-kliek hier binnekant.  Jy moet luister na sy stem). 

- - - - ‘n verkeerde ding doen, luister Hy sal vir jou sê.  As Hy nie werklikwaar vir jou die groen lig gee nie, staan eers stil, luister na die stem hier binnekant.

Met ander woorde geliefdes, dit kom weer daarop terug, wandel in die geloof, vertrou God, laat die HERE ‘n groter werklikheid in ons lewe word en u sal sien, u het dan die leiding van die Heilige Gees in u lewe ontvang, die wysheid deur die geloof.  Ons moet met volle vertroue leiding verwag.  Hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel.

5) Ons moet een stap op ‘n keer neem soos die leiding kom. 

Presies hoe dit sal kom, kan niemand jou sê nie, maar dit sal kom.  Dit is al wat ons nodig het om te weet.

Baie is in die duister aangaande leiding, omdat hulle nie weet wat God wil hê hulle volgende week, of maand of jaar moet doen nie.  Weet u wat die volgende stap is?  Dit is genoeg. “One step at a time”.

Matthéüs 6:11; - gee ons vandag ons daaglikse brood; 

            “Gee vandag ons daaglikse brood”.

Númeri 9:17-23; 

17        En so dikwels as die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek; en op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laer opgeslaan -

18        volgens die bevel van die HERE het die kinders van Israel weggetrek en volgens die bevel van die HERE laer opgeslaan; al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het, het hulle in die laer gestaan. 

19.       En as die wolk baie dae oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel die diens van die HERE waargeneem en nie weggetrek nie. 

20.       Maar soms was die wolk net ‘n paar dae oor die tabernakel – volgens die bevel van die HERE het hulle laer opgeslaan, en volgens die bevel van die HERE het hulle weggetrek. 

21        En somtyds was die wolk daar van die aand tot die môre - as die wolk in die môre optrek, het hulle weggetrek; of by dag of by nag - as die wolk optrek, het hulle weggetrek;

22        of na twee dae of ‘n maand of langer - as die wolk lank oor die tabernakel bly, het die kinders van Israel in die laer gestaan en nie weggetrek nie; en as dit optrek, het hulle weggetrek. 

23        Volgens die bevel van die HERE het hulle laer opgeslaan, en volgens die bevel van die HERE het hulle weggetrek.  Hulle het die voorskrif van die HERE in ag geneem volgens die bevel van die HERE deur die diens van Moses.

 

Al hierdie dinge is “tipes” vir ons. 

Is tipes vir ons, aan die einde van die eeue  wat gekom het.

 

Amen.

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533