new-top-banner-english

Wereldgebeure 2000 tot 2005

E-Boek: Wereldgebeure 2000-2006

Jaar 2000, nr. 1

 

J2K:  

Die jaar, die dekade, die eeu en die millennium het gewissel en niks dramaties, sover ek weet, het gebeur nie.  Ai, die verskriklike rampe en ontwrigtings wat voorspel was, het nie plaasgevind nie.  Maar een ding is seker, en dit is dat ons ‘n eeu betree het wat baie meer dramaties gaan verloop as die een wat so pas verby is.  Ek noem die nuwe millennium die Jesus Millennium omdat ek glo dat Hy na die aarde vroeg in hierdie tyd gaan terugkeer om die heerskappy op sy skouers te kom neem. 

Die mensdom het ses duisend jaar gehad om hierdie wêreld wat God goed en mooi geskape het te bewerk en te bewaak, dit is; te administreer.  Dit was vir hom nog veel makliker met die eerste koms van Jesus gemaak, waaruit ons ook ons kalender en jaartelling gekry het.  Maar selfs sy eie volk wou Hom nie hê nie, en het gesê” “Weg met Hom, laat Hy gekruisig word! 

Die gevolg is dat in die afgelope 2,000 jaar miljoene mense op allerhande wrede wyses gesterf het, en dat die wêreld vandag op die randjie van algehele uitwissing staan.  Dit was die onderliggende rede vir die vrese vir wat die J2K gogga met die wisseling van die eeu kon doen.

Ons is nou aan die begin van hierdie aller belangrikste tydperk van die geskiedenis in die ongelukkige posisie dat ons feitlik ons kompas, die Bybel, amper totaal verloor het, of nie geleer het om hom te lees nie.  Jesus het self gesê dat net voor sy wederkoms dit ‘n tyd sal wees soos in die dae van Noag.  Dit was ‘n tyd van geweld, van rassevermenging en van lae moraliteit.  Hierdie drie toestande som hierdie huidige tyd haarfyn op. 

Die geweld het so toegeneem dat hier in ons eie land niemand meer weet of hy vanaand lewend by sy huis gaan kom nie.  Dit is nie veel beter op enige ander plek in die wêreld nie.  Rassevermenging word met geweld op ons afgedruk.  Dit word al meer en meer deur wetgewing vasgelê dat die witman nie meer vir sy eie ras mag opstaan nie.  Die immoraliteit het so toegeneem dat dit al as heeltemal normaal beskou word. Diegene wat nog vir ‘n skoon lewe uitstaan word as argaïes beskou.

 

Volgens die Patroon:

Maar ek het goeie nuus vir u.  Die toekoms is nie sonder plan nie, nog minder stuur dit op ‘n ramp af.  God het hierdie wêreld vir die mens gemaak en dat hy nog hier onder ideale toestande, sonder vrees, siekte en dood gaan lewe.  Ons hoef nie in hierdie eeu na die maan of mars of watter ander planeet ookal te gaan om beter weivelde te gaan soek nie; al sal ons ook die vermoë met nog beter tegnologie, wat sekerlik gaan kom, ontwikkel!

Hoe onaanvaarbaar en aanvegbaar dit ookal vir die moderne liberale en vrydenkende gees mag wees, die patroon wat deur die God en Skepper van die Bybel, neergelê is dat Hy aan sy uitverkore volk Israel, sy wette gegee het waarmee hulle hierdie aarde moet administreer.  Die hele aarde, sy plante en diere en grondstowwe, sy atmosfeer, sy menselewe, is gebaseer op die wonderlikste wette wat daar ooit kan wees.  In die uitsonderlike gevalle waar hulle toegepas is het die mens groot hoogtes bereik; daarmee het hy die hemelruim begin ontdek en sy voetspore op die maan geplant.  Daarmee het hy in die mikro heelal, die atoom, groot kragte ontdek wat vir hom sy kragstasies kan dryf.

Maar soos enige krag wat nie reg beheer word nie, sal ook hierdie kragte ons vernietig.  En nou het ons op die stadium gekom, waar ons dit indirek en ook nog verder, instinktief besef.  Vandaar ons senuweeagtigheid soos ons nou so pas met die J2K gogga gesien het.  Geen mens het die kennis of die verstand om die kragte wat dreig om losgelaat te word, te beheer nie; Vir die wat oë het om te sien en ‘n hart om te verstaan, kan ons dit hoor en sien in die gedreun van miljoene voete aan die opmars en van mensestemme wat skreeu om brood en selfvervulling.

 

Gee julle vir hulle brood: 

Jesus, die Seun van God, die Wonder Mens, die Koning van die konings en die Here van die here, het op een gedenkwaardige dag vir sy paar dissipels, eenvoudige vissermanne, gesê om vir ‘n hongerige skare wat op ‘n verlate plek was, kos te gee: “gee julle vir hulle brood”.  Hy het vyf broodjies en twee vissies so vermeerder dat almal nie net genoeg kon eet nie, maar dat daar nog mandjies vol oorgebly het.  Hulle het nie sonder rede gedink dat die Koninkryk van God aangebreek het nie.  Ek glo daar is diep in die gees van God se volk ‘n verwagting volgens die Skrif ingebou, wat met reg verwag dat die redding van die wêreld presies op hierdie manier deur hierdie “Man” gaan kom.

Op ‘n ander geleentheid bevind Jesus en sy dissipels hulself in die middel van die see en hulle bootjie dreig om te vergaan.  Hy staan toe op en beveel die storm om te bedaar.  Onmiddellik word die see so glad soos ‘n spieël en die wind gaan lê.  Die dissipels sê vir mekaar:

Wie is Hy tog, dat selfs die wind en die see Hom gehoorsaam is? - (Markus 4:41).

Ons moet hierdie dinge in hierdie belangrike tyd van die wêreldgeskiedenis in sy profetiese en mistieke betekenis sien.  Dit is vir die wat God uitverkies het beskore.  Die vermeerdering van die brode en die stilmaak van die storm het ‘n diep en belangrike profetiese betekenis.  Die wêreld bevolking het op 12 Oktober verlede jaar die ses miljardste kerf bereik.  Hierdie mense soek kos en lewensruimte.  Terselfdertyd begin die Oosterse Nasies op die Weste inhaal op tegnologiese gebied.

Die belangrikste van alles is dat die Weste besig is om sy siel te verloor.  Omdat die Bybel nie meer die rigsnoer van ons denke vorm nie, begin die lering daarvan ook nie meer so sterk by ons tel nie.  Dit beteken nie meer vir ons eintlik iets as Jesus gesê het:

Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel? - (Matt. 16:26).

En ook,

“- - - - - Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan – (Matt. 4:4).

Dit is ewige beginsels, sterker nog as die wet van swaartekrag.

Die Weste, die setel van die Christendom, het so welvarend geword, dat sy mense materialisties geword het.  Hulle, soos hulle dink, het God nie nodig nie. Hulle het ook tegelykertyd baie slim geword, en trots en verwaand.  Hulle het heeltemal vergeet wat hulle groot gemaak het.  ‘n Baie bekende persoon het eenkeer in die VSA na die geheim gaan soek wat daardie land so groot gemaak het.  Na deeglike ondersoek het hy bevind:  America will cease to be great when she ceases to be good”.  

Dieselfde kan van Wes-Europa gesê word in die vorige eeu.  Dit was waar die Hervorming posgevat het.  Die industriële rewolusie het kort daarna gevolg en weer op sy hakke die koloniale uitbreiding van die Britse Ryk en die ander Wes-Europese lande.  Afrika was ‘n sprekende bewys daarvan.  Dit was ‘n feit dat die son nooit ondergegaan het oor die Britse Ryk nie. Die leuse van die Hervorming was: “Sole Scriptura, sole gratia” - Die Skrif alleen, genade alleen.

Maar gelyktydig daarmee het die modernisme en die ondermyning van die Bybel gekom.  Die welvaart en roem het ookbose magte instaat gestel om met hulle geld ons kerke en opvoedkundige instansies binne te dring en juis die geleerdes in beide die teologie en die wetenskap se denke te buig.  Soos in die tuin van Eden, het Satan deur hierdie invloede, dit weer reggekry om diegene wat die leiding moes gee, te laat wonder of God regtig gesê het.

Die gevolg is dat geld die god van hierdie wêreld geword het en die rede sy eersteminister.  Dit het soveel so geword dat ons die afgelope twee eeue waarin die mensdom sy grootste vooruitgang gemaak het, die era van materialisme en kennis kan noem.  En nou vra die massas brood en huisvesting.  Die materialis en die geleerde kan hom dit nie gee nie.

Lees gerus Matthéüs 6 en veral vers 33. 

En omdat hulle dit nie kan kry nie, dreig hulle om mekaar op te eet.

 

Waarop stuur dit af?

Die ou Bybel Boek wat so verwaarloos en geminag word gee ons die enigste antwoord.  Dit wys vir ons dat hierdie bedeling in die grootste konflik van alle tye gaan eindig.  Dit gaan soveel so wees, dat as die dae wat kom nie verkort gaan word nie, sal geen vlees gered word nie. 

Kom ek stel dit in nog duideliker taal: Geen lewende wese, mens of dier, sal bly lewe nie! Wie kon vir die menigtes brood in die woestyn gee, wie kon die storm stilmaak? Net Jesus, en Jesus alleen.  Dit staan so in die Boek.  Hy gaan die dae verkort terwille van sy ou Verbondsvolk Israel, waarvan die Westerse Nasies die kern vorm. 

Die Bybel sê “ ‘n nasie sal gebore word in ‘n dag”.  Hulle sal almal vervul word met die Heilige Gees.  God sal sy wette in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf.  Hy self sal hulle Koning wees en hierdie aarde volgens sy voorskrifte administreer en dit in harmonie met Homself en die ganse heelal bring. Dit glo ek gaan binnekort gebeur. 

U het geleentheid om sommer reg aan die begin van hierdie eeu seker te maak dat u “inkom” voor die deur gesluit word.

 

Kom, maak dit die mees opwindendste tyd van u lewe!

 

 

Jaar 2000, nr. 2

 

Rampe:

Daar het in die jongste tyd ‘n paar ernstige rampe groot gedeeltes van ons land en ander gebiede in Suider-Afrika getref.  Eers was dit droogte, toe was dit van die ernstigste veldbrande wat ons nog gehad het, en nou is dit die verskriklike vloede.  Die oorstromings in Mosambiek het selfs ander lande ook ingetrek om hulp te kom verleen.  Peste en siektes soos kolera en ander ingewandsiektes het alreeds begin, maar die ergste kom nog.

Die nuusmedia, klimatoloë en weerkundiges begin skryf oor soortgelyke rampe wat in ander dele van die wêreld voorkom.  Hulle gevolgtrekking is dat daar iets buitengewoons besig is om in die natuur te gebeur.  Dit is dieselfde ook met aardbewings en die uitbarsting van vulkane.  Dit is asof daar ‘n verstoring in die natuur en in die kors van die aarde besig is om plaas te vind.  Omdat die mens feitlik nie meer die Godheid erken nie, soek hy allerhande verklarings daarvoor.  In die meeste lande van die wêreld word die God van die Bybel nie meer erken nie.  In die Westerse Lande waar die lewende God nog in die grondwet erken word, gee die owerhede aan Hom maar net lippediens.  In ons eie land waar ons grondwet die oppergesag van God erken het, is Hy onder die nuwe bedeling heeltemal uitgelaat en is ons amptelik ‘n sekulêre staat.

Die Bybel praat duidelik van hierdie natuurverskynsels, die aardbewings en see en branders wat dreun en van die kragte van die hemele wat geskud gaan word en van peste en siektes en oorloë en die een nasie teen die ander in verband met die Wederkoms van Christus.  Vir my is dit duidelike waarskuwings en ‘n bevestiging dat ons nou in daardie tyd lewe.  Ons Here Jesus het gesê dat ten tye van sy terugkeer dit weer sal wees soos in die dae van Noag.  Die mense was so goddeloos en so besig met hulle materiële dinge soos koop en verkoop, plant en bou, en trou en losbandige en immorele lewe, dat hulle Noag nie wou glo nie.  Is dit nie weer vandag netso nie? Die rampe kan maar kom, twee wêreldoorloë in die vorige eeu, peste, siektes, depressies, maar die mensdom gaan maar net voort.

In vorige uitgawes van wêreldgebeure het ek al gesê letterlik tonne van koerantpapier en ander nuuskommentare oor die massamedia kan maar uitgaan, dit sal niks help nie, want dit kom nie by die kern van die probleme uit nie.  Dit laat die God van die Bybel, die Skepper van die hemele en die aarde, totaal buite rekening.  God het sy Raadsplan aan ons in sy Woord haarfyn uiteengesit en Hy is besig om dit uit te voer en streng daarvolgens te handel, in die natuur, in die ekonomie en in die lewe van volkere en nasies.  Daar kom ‘n groot en katastrofale omwenteling.  Die koninkryke van hierdie wêreld staan op die punt om met geweld omver gewerp te word, net soos die wêreld van Noag se tyd.  Die mense wou hom nie glo nie want hulle was eintlik in verset teen God.  Die gevolg is hulle het almal gesterf en net Noag en sy gesin het oorgegaan in die Nuwe Wêreld wat heeltemal anders was as die oue.

Hulle geleerdes en meningsvormers wou dit nie glo nie en was dus volkome onbekwaam om die mense te waarsku en hulle van denke te laat verander.  Hulle kon die tekens van die tye nie vertolk nie.  En vandag is dit nou weer so, net soos Jesus gesê het dat dit sou wees.  Ons sit met ons Dagblaaie, Sondagkoerante, Radionuus, Nuuskommentare, ons Televisie, ons Internet, en wat gaan ons nog nie bykry nie? Maar die rampe en natuurverskynsels, die miljoene wat vermoor, beroof en verkrag word, die lewe wat instede van makliker word met al ons moderne uitvindsels, word al swaarder.  Maar steeds kan ons nie die tekens van die tye lees nie, want ons glo nie die Woord nie, net soos Noag se geslag dit nie wou doen nie. 

 

Waarheid:

Die ou vraag van Pilatus naamlik: “Wat is Waarheid?” bly nog staan.  Dit sal ook nie beantwoord word voordat ons besef wat Jesus gesê het nie, naamlik: “U woord is die waarheid”, alles wat dit nie as grondslag het nie, bly ‘n leuen, ‘n illusie. 

In ons land het ons die sogenaamde Waarheid en Versoeningskommissie wat nou nog nie afgehandel is nie.  Daar het geen waarheid en geen versoening uitgekom nie.  Dit was net ‘n heksejag om die Afrikaner af te takel.  Die Afrikaner, beide die beleidmakers en die wat dit moes uitvoer, het nie die ware kennis of die moed gehad om vir die Waarheid uit te staan nie.  Dit is ‘n feit (alle geskree oor sogenaamde rassisme ten spyt) dat daar verskillende rasse op aarde is, elkeen met sy eie karaktertrekke en eienskappe. Solank daar geen sentrale, absoluut regverdige en eerlike sentrale gesag is om absolute regverdige gesag te handhaaf nie, sal daar botsings wees.

Daar is net een volkome gesag van absolute geregtigheid wat vrede sal bring, en dit is die gesag van God deur sy Seun Jesus die Christus wat sal kom om op die troon van sy voorvader Dawid te sit en oor ‘n herstelde letterlike twaalf stamme van Israel volgens die wet van God oor al die volkere van die aarde te regeer. Hierdie regeringstelsel gaan volg op die grootste botsing van alle tye waarin die gesneuweldes sal lê van die een einde van die aarde tot die ander.  Dit gaan so geweldig wees volgens die profete dat daar min mense gaan oorbly. 

Die Profeet Jesaja sê in Jesaja:24:3-6,13;

3          Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die HERE het hierdie woord gespreek.

4          Die aarde treur, dit verwelk; - - - - - - - - -”

5          “ - - - - - - want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek.

6          Daarom verteer die vloek die aarde, en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer, en bly daar min mense oor.

13         Want so sal dit wees op die aarde, onder die volke, soos by die afslaan van die olywe, soos die na-oes as die druiwe-oes verby is. 

Jesaja 17:6;

“ - - - - - twee, drie vruggies bo in die top; vier, vyf in die takke van die vrugteboom, spreek die HERE, die God van Israel”. 

Jesus self het gesê:

Matthéüs 24:22;

En as daardie dae nie verkort word nie, sou geen vlees (geen lewende wese dus) gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.

Hierdie feite, wat ‘n beskrywing is van die dinge wat vir ons voor die deur staan, is waarheid; al die dinge waarmee ons van oomblik tot oomblik gebombardeer word is leuens.  Alle sprake van ‘n sogenaamde Afrika Renaissance, van ‘n Nuwe Wêreldorde wat veronderstel is om vrede op aarde te bring, is leuens.  Ons hele wêreld ekonomie is ‘n seepbel wat enige oomblik geprik kan word en alle handel volgens die Boek van Openbaring kom tot stilstand met sy onmiddellike nagevolge van absolute anargie wat u vir uself moet probeer voorstel. 

 

Komende dinge:

Werp hulle skadu’s voor hulle uit, lui die ou gesegde.  Die rampe van die afgelope tyd en die woelinge op ekonomiese gebied is tekens van hierdie katastrofale verandering wat oor die aarde aan die kom is.  ‘n Genadige God wat nie behae skep in die dood van ‘n sondaar nie, maar wil hê dat hy tot bekering moet kom en “in die ark inkom”, het hierdie waarskuwings vir ons in sy Woord deur die profete laat opteken, net soos die bou van die ark vir daardie geslag vir 120jaar ‘n waarskuwing was.

 

Maar daar is nog ‘n baie belangrike teken.  Die groot beroering wat die opkoms van ‘n Jörg Haider in Oostenryk veroorsaak het is nog so ‘n aanduiding.  Dit is nie net hy nie, maar oral oor Wes-Europa is daar sulke ontwakings, in Frankryk, Brittanje, Duitsland ens.  Die groot verset is teen die baie vreemde elemente wat hulle lande binnekom en ‘n gevaar word vir hulle eie volkere.  Maar die magte wat die blanke nasies wil vertroebel om dit makliker te maak om die Nuwe Wêreldorde waarin alle rasseverskille uitgewis sal wees op te rig, skree “Rassisme, Nazisme”. 

‘n Gebreinspoelde en misleide wêreld dink dit is twee vloekwoorde en word op hol gejaag en gemobiliseer deur die massamedia om in groot massas te protesteer.  In werklikheid weet hulle self nie waarom nie.  O, laat die klomp wêreldopstokers maar tekere gaan, hulle dag is naby wanneer ‘n regverdige God met hulle gaan afreken.

Ons ken nie ons geskiedenis nie, nog minder weet ons waar ons vandaan kom en wie ons is.  Ons weet ook nie waar ons heen op pad is nie, soos die profeet sê: “My volk vergaan weens gebrek aan kennis”.  Die geskiedenis is nie ‘n onsamehangende lukraak volgorde van gebeure nie.  Die Engelse woord vir geskiedenis is “history”, dit beteken “His Story”, God se verhaal van die bepaling en leiding van die lotgevalle van volkere, soos dit ook in ons voormalige grondwet erken was.

Wanneer Jesus kom om die leisels van hierdie wêreld oor te neem en dit uit die puinhoop soos hierbo beskryf, op te bou, gaan Hy dit doen soos dit in die Boek geskryf is.  Dit beteken dat volgens al die profete Hy ‘n oorblyfsel van ‘n suiwer Israel Volk gaan vind wat in die smeltkroes ‘n waaragtige wedergeboorte ondervind het. 

Hierdie inherente protes teen verbastering en vermenging wat oral in Europa en die Westerse wêreld begin manifesteer, is ‘n teken dat daardie oorblyfsel nie sal verdwyn nie, maar daar sal wees wanneer Jesus kom.  Maar omdat hulle mislei is deur hulle leraars en politieke (mis) leiers weet hulle nie waarom hulle in opstand kom nie, en doen hulle dit soms met verkeerde motiewe.

Maar God is magtig om hulle op die regte tyd tot ‘n magtige ontwaking te laat kom. 

Dit is die volgende groot gebeurtenis, verwag dit, kyk uit daarvoor, berei uself daarvoor voor!

 

 

Jaar 2000, nr. 3

 

Die skrik duur voort:

Dit is jammer dat ek hierdie belangrike uitgawe van Wêreldgebeure (WG) op hierdie nooit moet begin, maar ons moet die feite, die harde werklikheid, nugter in die oë kyk.

Ons sien almal wat in Zimbabwe aan die gang is.  Ons het self ou kennisse, geloofsgenote daar.  Hulle lewe in absolute vrees en weet nooit wanneer die honde blaf, of dit nou hulle beurt is nie.  Daar is oorgenoeg grond om aan die sogenaamde grondloses uit te deel.  Groot gedeeltes wat alreeds aan swartes uitgedeel is lê na ‘n paar jaar nog steeds onbewerk. 

In Suid-Afrika was die beste landbougrond met die hoogste reënval in ons land aan die swartes in die destydse Transkei en Venda en ander dergelike gebiede afgestaan, met voorligtingsbeamptes, saad en implemente.  Onder die toesig van hierdie beamptes het dit vir die eerste jaar goed gegaan.  In die tweede jaar het die swartes niks gedoen nie, want het hulle gesê, ons het in die vorige jaar oorgenoeg geproduseer om hierdie jaar van te leef. 

In Afrika het dit presies dieselfde gegaan nadat die koloniale magte padgegee het.  Afrika is nou ‘n bedelaarsland, Zimbabwe is vinnig op pad daarheen en onder ons huidige regering, is ons ook vinnig op dieselfde pad.

Die jongste oorsese besoek van Mnr. Mbeki was niks anders as ‘n bedeltog nie. Die Afrikaanse koerant “DIE AFRIKANER” sê die volgende:

“Die gesaghebbende Britse blad, “The Economist” van 13 Mei 2000, spreek ‘n verdoemende oordeel oor Afrika uit en erken openlik dat daar weinig hoop vir hierdie kontinent bestaan.  Dit gaan nie net oor natuurverskynsels wat die vasteland tref nie, maar ook die onvermoë van die bevolking om iets daadwerklik daaraan te doen”. 

Geen wonder dus dat oorsese lande nie in hierdie land wil belê nie.

Die aaklige gebeure in Zimbabwe spreek van ‘n diepgewortelde haat van die swarte vir die blanke.  Hier in Suid-Afrika is dit presies dieselfde.  Die walle het nog net nie hier gebreek soos in Zimbabwe nie.  Maar meer as 5000 aanvalle op ons boere en oor die 800 moorde sedert 1994 (toe die swart regering aan die bewind gekom het), spreek van dieselfde haat.  Hulle kan en wil nie self die grond bewerk nie, en is jaloers op die blankes wat dit wel met soveel sukses doen.

 

Albert Schweitzer:

Ek kan nie in hierdie verband nalaat om hierdie beroemde, briljante filosoof, wetenskaplike, mediese dokter, skrywer, musikoloog, teoloog, sendeling, antropoloog, filantroop, Nobel Pryswenner (1952), en diep gelowige, aan te haal nie.  In 1961, toe die Verenigde nasies so ‘n skandelike rol in die gevegte in die Kongo gespeel het, het hy die volgende gesê:

“Ek het my lewe daaraan gewy om die lyding van Afrika te verlig.  Daar is iets wat alle blankes wat soos ek, hier geleef het moet leer en weet, naamlik dat hierdie mense ‘n sub-ras is.  Hulle het nie die intellektuele, verstandelike of emosionele vermoë om die witman se gelyke te wees of saam met hom in enige van die funksies van die beskawing te deel nie.

Ek het my lewe gegee om te probeer om aan hulle die voordele te bring wat ons beskawing bied, maar ek het terdeë besef dat ons hierdie stand moet handhaaf, naamlik: die Blanke die meerdere en hulle die mindere.  Want wanneer die Blanke onder hulle moet woon en hulle as sy gelyke beskou, hulle hom of sal vernietig of verteer.  En hulle sal sy werk vernietig (dit het in Afrika gebeur, is in Zimbabwe aan die gang, en is vinnig in Suid-Afrika op pad).

Laat alle blanke mense vanaf oral in die wêreld, wat na Afrika wil kom om hulle te help, onthou dat hulle gedurig die status moet behou: jy die meester, en hulle die onderhorige kinders wat jy wil help leer.  Moet nooit met hulle familiêr as jou gelyke raak nie.  Moet hulle nooit as jou sosiale gelykes aanvaar nie, want hulle sal jou verteer.  Hulle sal jou vernietig”. 

Wyse woorde van hierdie beroemde man in 1961 na jare se ondervinding.  Het die afgelope 40 jaar dit nie bewys nie? Lees gerus ook sy boeke: “My Life and Thought” (An autobiography) en “On the Edge of the Primeval Forest”.

 

“Globalisering”:

Die wêreld word al kleiner en die rykes word al ryker, en die armes word al armer. Daar is sterk aanduidings dat die ryk elite wat uit ‘n sekere groep bestaan wat vir God en sy Gebod geen plek het nie, daarop uit is om die wêreld te regeer. Daarom is hulle ingestel om die wêreldbevolking te manipuleer.  Waar daar ‘n rokie is, is daar ‘n vuurtjie.  Die vermoede dat VIGS deur hierdie magte veroorsaak is (geïnduseer of aangebring is), is nie so vergesog as wat vir ons gesê word nie. Die los immorele lewe van die mens dra dit dan natuurlik vanself verder.  Baie oorloë is op dieselfde manier aangehits om die mense op aarde te verminder, ons dink veral aan die afgelope twee wêreldoorloë wat veral bedoel was om die blanke nasies uit te roei.  Eendag wanneer die boeke oopgemaak word, sal ons verbaas wees om te sien hoe daar in die geheim geknoei was.

 

Die Rooi Tapyt:

Baie mense wonder waarom daar so ‘n groot ophef van die swarte gemaak word, terwyl hy tog vir die wêreld so min beteken.  Dink byvoorbeeld aan Mbeki se pas afgelope oorsese besoek aan Europa en die VSA.  Daar word deur die groot moondhede geweldig gewedywer om Afrika, as gevolg van sy ryk grondstowwe en strategiese posisie. 

Die Weste weet uit die betreklik jongste verlede op hoe ‘n goeie voet die ANC met die Kommunistiese wêreld is.  Dink net hoe ‘n groot terugslag dit vir die Weste sal wees as China ‘n permanente vastrapplek in Afrika, en veral Suid-Afrika, moet kry.  Dit is ook ‘n feit dat China baie sterk aan die opkom is op beide ekonomiese en militêre gebied. 

Met haar miljoene der miljoene sal China baie maklik dan die magsewewig in haar guns kan swaai.  Die Bybel praat ook baie duidelik in die Boek Openbaringvan die konings van die Ooste.  Dit is ook bekend by politieke ontleders dat China gedurig die VSA afdreig dat as laasgenoemde nie vir haar sekere handelskonsessies gee nie, sy haar met immigrante sal oorstroom.

 

Die verval van die Weste:

Basies is die Weste op baie hoë beginsels gevestig.  Na die Hervorming van die sestiende, eeu is Jesus Christus in hulle grondwet verskans, hulle parlement is met gebed in sy Naam geopen.  Dit het tot groot welvaart gelei.  Maar in plaas daarvan om nederig en toegewyd aan die beginsels wat daartoe gelei het te bly, het die Westerse Nasies verwaand en geldgierig geword.  Geleidelik het dit weer gelei tot die toestand waarin hulle Mammon hulle god gemaak het in plaas van die God van die Bybel.

Dit het weer daartoe gelei dat doelmatigheid of voordeel die plek van beginsel ingeneem het.  Baie gou het die eertydse ingesteldheid op plig en diensbaarheid plek gemaak vir korrupsie en profyt.  Saam met dit het alle eerbaarheid, karaktervastheid, vaderlandsliefde, eerlike arbeidsaamheid, selfopoffering en geloof in God verdwyn.  Die strewe na profyt in plaas van diens het die oorhand gekry.

Hier in Suid-Afrika het die Weste aktief meegehelp en bygedra om ‘n eens ordelike Blanke Regering wat ons land een van die bes geregeerde lande in die wêreld gemaak het, af te bring tot waar dit vandag is waar moord en doodslag hoogty vier.  Ongelukkig het hierdie Blanke Regering van weleer die wêreldgees van Mammon self nie vrygespring nie. 

Ons het nou blankheid verhef tot ‘n amper goddelike staat en dit as ons reg begin beskou om oor al die ander nasies te regeer, in plaas van, as ons God geroepe taak.  Die meeste van ons het ‘n gedaante van godsaligheid gehad sonder die krag daarvan.  Ons ware roeping, naamlik om namens God hierdie ander nasies te administreer, het ons versaak en eersugtig en arrogant geword.

 

Ons het die les van die geskiedenis vergeet en of miskien nooit eers geleer nie. Ou beskawings wat nie eens op sulke vaste beginsels gebou was as ons Protestantse Westerse Beskawing, het opgekom toe hulle aan hulle beginsels getrou was, en tot niet gegaan toe hulle daardie beginsels versaak het.  Die ou Grieke en Romeine wat magtige beskawings gebou het, het dit gedoen op die beginsels van absolute eerbaarheid, yster dissipline, hardwerkendheid, selfopoffering, vaderlandsliefde, kuisheid, huwelikstrou, ens. Hulle was onwrikbaar gesteld op die handhawing van die suiwerheid van hulle ras. 

 

Dit het gelei tot voorspoed en die verowering van ander nasies wat nie hierdie beginsels gehandhaaf het nie.  Maar toe kom die verval.  Hulle maak toe daardie verowerde nasies hulle slawe en gee hulself aan ‘n luilekker verwaande lewe oor. Terselfdertyd leer hierdie verowerde nasies hulle al hulle slegte gewoontes en navolging van die drange van die gevalle natuur van die mens.  Dit was presies die dinge waarteen God sy Volk Israel gewaarsku het om nie die gode van die heiden te dien nie.  God het sy Volk volgens streng wette gemaak, net soos Hy die wette van die natuur gemaak het. 

Breek jy daardie wette, breek daardie wette jou.

Dit is so eenvoudig soos dit, maar ook net so onverbiddelik.  Ons het nou by daardie stadium gekom, daarom is ons hele sosiale, ekonomiese en volkstruktuur op die punt om in duie te stort.  Die wat wil kan nog omdraai en terugkeer na die eerste beginsels.  Dit is bekering, maar die alarm het alreeds afgegaan.

 

Jaar 2000, nr. 4

Waar staan ons? 

In hierdie laaste Wêreldgebeure van hierdie jaar sal dit vir ons goed wees om ‘n bietjie stil te staan en goed na te dink oor waar ons nou staan.  Met die einde van 1999 en die aanbreek van die jaar 2000 was daar groot opgewondenheid en allerhande voorspellings van die grootste en aller verskriklikste dinge wat in die Nuwe Jaar gaan gebeur, veral omdat dit gesê was dat ons nou aan die einde van die 20ste Eeu gekom het en dat die 21ste Eeu met die jaar 2000 sou aanbreek.

Maar dit was gladnie die geval nie.  Die 20ste Eeu kom nou aan die einde van die jaar 2000, tot ‘n einde, en die 21ste Eeu begin op 1 Januarie 2001, tenminste volgens ons kalenders.  Daar kan ‘n verskil van ‘n paar jaar na die een kant of die ander kant wees.

Die feit is dat as ons na die huidige wêreldtoestand kyk, is dit duidelik vir elkeen wat oë het om te sien en ore om te hoor, dat dinge nie meer langer kan aanhou soos dit nou is nie. 

Kom ons kyk ‘n bietjie van naderby:

Hier in Suid-Afrika sê die A.N.C. vir mekaar in die wandelgange van ons Parlement dat daar geen weerstand meer by die witman is nie.  Ons blankes het tot stilstand gekom: ons is verward, oorbluf en oorrompel, polities, ekonomies en kerklik.  Van wêreldskant kry die meeste van ons baie swaar.  Daar is groot gebrek, selfs hongersnood en verarming. 

Die moorde op ons plase en dorpe neem toe.  Daar is groot hartseer en vrees, die meeste van ons is moedeloos en sien vir onsself en ons kinders geen toekoms in hierdie land nie.  Die room van ons blankes verlaat die land.  Ekonomies gaan dit net so ellendig.  Ons land word swak bestuur.  By die regering van die land is daar onbeholpenheid, nepotisme en omgekeerde apartheid.  Oud president Mandela het self erken dat baie wat nog gister in die bos was sit vandag in uitvoerende posisies van gesag.

 

Die rykes word al ryker en die armes word al armer.  Daar is ‘n klein groepie met wie dit op tydelike gebied baie goed gaan.  Aan God en sy gebod steur hulle hulself maar baie min.  Omdat daar baie min, indien enige, respek vir die wette van die Bybel is, is daar feitlik geen moraliteit meer nie.  Wat reg is geld omtrent gladnie, al wat tel is watter voordeel daar vir my in is.  Die God wat alles geskape het word gladnie meer in ag geneem nie.

 

Hulle besef nie, en wil ook nie weet nie, dat Sy “wil” nog die laaste sê het.  Ek wil u waarsku, die dag van afrekening is naby.  Die Kerke speel met die Woord van God.  Hulle verkondig net (en meestal vir eie voordeel, om hulle organisasies uit te brei) die genade van God.  Hulle weet nie, of wil nie weet nie, dat ons nou op die drumpel van die dag van die wraak van God staan.

 

Die dag van die wraak van onse God:

Wanneer ek so vooruit na die begin van die 21ste eeu kyk, lyk die prentjie vir my nie mooi nie.  Dit is nie net in Suid-Afrika dat dinge sleg gaan nie.  In ander lande is die gras nie veel groener nie.  Toestande is in werklikheid oral oor die wêreld nie veilig nie.  Die geval van ‘n Callie en Monique Strydom illustreer dit vir ons baie goed.  ‘n Paartjie wat genoeg geld gehad het, het gedink hulle gaan ‘n baie aangename en eksotiese vakansie op ‘n ver en afgesonderde deel van die wêreld hou.  Wat met hulle gebeur het is vir ons op ‘n baie dramatiese wyse deur die massamedia voor oë gehou.  Op ander plekke in die wêreld vind bomontploffings op die mees onverwagte plekke plaas.  Die ekonomie van die wêreld is op ‘n mespunt gebalanseer, aardbewings verskerp in intensiteit.

Daar is oorloë en opstande in verskeie dele van die wêreld.  Ons is nou al so gewoond aan die onrus in die Midde-Ooste dat ons onsself amper nie eers meer daaraan steur nie.  En ook omdat ons die profesieë van die Bybel heeltemal ignoreer, besef ons nie dat van die grootste en skrikwekkendste voorspellings van die profete op die punt staan om in daardie gebied in vervulling te gaan.  Die Profeet Sagaría sê dat die HERE in daardie dag (die dag van die wraak van God - Jesaja 61:2) Jerusalem tot ‘n baie swaar klip vir al die volke sal maak, en dat elkeen wat dit optel hom daarmee sekerlik seer sal maak - (Sagaría 12: 3). 

Die wêreld het asem opgehou dat Jasser Arafat ‘n onafhanklike Palestynse Staat op 13 September met Jerusalem as hoofstad sou uitroep.  Die Jode het gedreig dat dit met geweld teengestaan sou word.  Dit kon maklik die hele Midde-Ooste aan die brand gesteek het en al die nasies van die wêreld daar ingetrek het.  Dit kon die Derde Wêreldoorlog met al sy skrikwekkende moderne wapens beteken het. Dit klink of die Palestyne besluit het om 13 September effens te verskuif, maar nie hulle besluit tot onafhanklikheid te laat vaar nie.  Intussen word die kruitvat net nog meer gelaai.

 

Waar gaan ons heen?

Dit is min of meer waar ons nou staan aan die werklike einde van die 2de millennium na Christus en aan die begin van die derde.  Wat lê daar vir ons voor? Die wêreld en sy hulpbronne raak vinnig uitgeput.  Ons woude bestaan al amper nie meer nie.  Die welige plantegroei wat die hoofbron van ons suurstof is, is uitgeroei en die wêreld raak ‘n al meer gulsige verbruiker van suurstof, die hoofbron van alle lewe, met sy geweldige industrialisasie en geweldige grond en lugverkeer.  As u nog ‘n plekkie op aarde kan kry waar u vry en diep kan asemhaal en skoon lug kan intrek, geniet dit en dank God daarvoor.  Dit word vinnig minder. 

 

Ons steenkool en oliebronne gaan nie meer veel langer hou nie.  Dis waar al ons krag en energie vandaan kom.  Water word al skaars.  Daar is al klaar tienduisende van mense op aarde, ook in ons eie land, wat met groot moeite hulle water bekom.  Landbougrond word skaars en duur.  Nie net word die mensdom al meer nie, maar groot stede, al meer hoofpaaie en die uitputting van die grond maak grond skaars en duur.  Mense vermoor mekaar al klaar oor grond en water.

Die heidense nasies met hulle vreemde gelowe of geen geloof nie, begin die aarde oorstroom.  Europa begin vinnig Moslem raak en die Verenigde State van Amerika sal binnekort nie meer oorwegend Anglo-Saksies Germaans wees nie. Dis laasgenoemde nasies wat die draers van die Christelike geloof was, maar hulle is self vinnig besig om te verheidens.  Dit was die geloof in ‘n lewende God, die God van die Bybel, wat van hierdie nasies die groot nasies van die geskiedenis gemaak het.

Dit was hulle wat die wêreld gevul het met die vrugte van die beskawing en van die Evangelie van Jesus Christus.  Met hulle verval, wat al ‘n geruime tyd aan die gang is sonder dat ons dit besef, het die wêreld ‘n al meer goddelose plek en al onveiliger begin raak.  Die Profeet Amos profeteer aangaande die tyd wat onmiddellik vir ons voorlê dat daar ‘n groot honger aan die kom is, maar nie na brood nie, en ‘n groot dors, maar nie vir water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor - (Amos 8:11). 

Daar is genoeg van die ander profete wat ook letterlike hongersnood en peste voorspel.  Daar wag vir ons groot benoudheid, so groot dat daar nie so iets vantevore was nie, en ook hierna, nooit weer sal wees nie.

 

Die beste lê nog voor:

Maar hou goeie moed, die beste lê nog voor.  Na die storm kom die sonskyn.  Die trane sal afgedroog word en vrede en rus en vertroosting sal herstel word.  Om dit egter te sien is daar net een plek waar u dit sal kry, en dit is in die Bybel.  Die tragedie is dat die duiwels dit glo en sidder, maar die sogenaamde Christene glo dit nie.  Daarom is die boosheid so aan die toeneem; die duiwels weet hulle tyd is kort, daarom werp hulle alles in die stryd om die lig van die Evangelie uit te doof en die Bybel heeltemal irrelevant te maak.

U sal alreeds baie ver moet gaan om die suiwer uitleg van die profete te kry, dit bestaan amper nie meer in die prediking nie.  O ja, daar is tonne van nuuskommentaar, alles op menslike insig en verklaring geskoei, maar nie op die Woord van God nie.  O nee, sodra daar na die Bybel verwys word, word daar smalend anderpad gekyk.

Hierdie nuus kommentaar egter, is op die onfeilbare Woord van God gebaseer. Die profete sê vir ons baie duidelik wat ons moet verwag, en dit baie binnekort. Ons Here Jesus sê vir ons baie duidelik dat wanneer ons hierdie dinge sien wat ons nou beleef, naamlik oorloë, gerugte van oorloë, peste (Vigs o.a.), hongersnode, vrees, geweld, bedrog, moontlike uitwissing van alle lewe, ens. dan moet ons weet die einde is naby.

Die heiden is aan die opmars en het alreeds ver gevorder.  Maar die Bybel sê vir ons dat daar ‘n God in die hemel is wat nie sluimer en nie slaap nie.  Hy het hierdie aarde vir Homself geskape en dit te vul met sy beeld.  Dank God, Hy laat vaar nooit die werk van sy hande nie.  Ons lees in die Woord dat die heiden toegelaat sal word om sover te gaan, maar nie ‘n tree verder nie.  Dan sal die God van Israel toetree tot die stryd, die heiden verpletter en sy Koninkryk van Geregtigheid hier op aarde kom oprig en self hier kom woon.  Hy sal al die trane afdroog, ja selfs die dood vernietig.  Hy sal alle wreedheid selfs uit die natuur verwyder sodat selfs die wolf en die lam in vrede saam sal lewe.

Die betekenis van die Skrif het amper vir hierdie geslag verlore geraak, juis ons wat dit die nodigste het.  Maar dank God dat net soos Hy in die dae van die Profeet Elía vir Homself 7,000 uitgehou het wat die knie nie voor Baäl gebuig het nie, so het Hy in hierdie dae vir Homself ‘n paar uitgehou wat die Skrif duidelik vertolk en vir hierdie beproefde geslag kan sê:

 

“Hou moed mense, dit is dit wat geskryf is deur die profete,

dit sal geskied soos dit gesê is”.

 

 

Jaar 2001, nr. 1

 

Die jaar 2001: 

Die jaar 2000 waarvan die aanvang so gevrees is, is verby.  Ons onthou seker nog almal hoe daar gevrees is vir die J2K Gogga en al die verskriklike rampe wat ons gaan tref: hoe ons geldstelsel in absolute chaos vasgeknoop gaan raak, hoe alles wat rekenaarbeheer word net mooi botstil sal gaan staan; daar sou geen water wees nie want die rekenaars van al die pompstasies sal nie weet wat om te doen nie, geen elektrisiteit, geen passasiers vlugte, geen treine, busse of enige vervoer, vir dieselfde rede.

Die winkels sou gou sonder kos wees, geen geld in omloop want die Banke se rekeninge is deurmekaar, ens.  Daar sal stormlope van die massas op die meer gegoede dele wees en roof en moord en verwoesting en absolute ellende sou heers.  Ek kon die toneel in nog groter detail skets, maar u sal al die bespiegelinge nog goed kan onthou. 

Dit het nie gebeur nie, en sommer in die eerste week van 2000 het die wêreld nog erger tekere gegaan as tevore.  Was dit alles ‘n laaste waarskuwing vir hulle wat nog wou hoor? Dit was tog eenvoudig genoeg om te weet dat die twintigste eeu eers op 31 Desember ten einde geloop het.  Vanaf 1 Januarie 2001 kon ons eers sê dat die 21ste Eeu en die derde Millennium eers begin het.

Die wêreld het in hierdie afgelope 20ste Eeu vinniger ontwikkel as in die vorige 20 eeue.  As ons na die huidige kennis en vaardighede waaroor die mens beskik kyk, dan lyk dit as of ons nou eers op die punt van ‘n reuse sprong staan wat die ontwikkeling van die afgelope eeu na kinderspeletjies sal laat lyk.  Dit is as die mens homself nie gaan uitwis nie. 

Hy beskik al lankal oor die middele om dit te doen, en hy is ook al onbeheers genoeg om dit ter eniger tyd met die klap van ‘n vinger (of is dit van ‘n bom?) te doen.  In 1850 was die wêreldbevolking 1 miljard, in 1930 2miljard, in 1960 3miljard en in 2000 is dit oor die 6miljard.  (interessantheidshalwe: die 6miljardste mens is op 12 Oktober 1999 in Jugo Slawië gebore). Miljoene mense sterf alreeds elke jaar aan honger. 

In hierdie afgelope eeu het die mens die aarde se hulpbronne uitgeput, die natuur verwoes en die lug so besoedel dat groot gedeeltes van die wêreldbevolking letterlik besig is om te versmoor.  God het die mens aangestel om die aarde te bewerk en te bewaak (Gén. 2:15).  Maar die mens het dit nie gedoen nie, en het vir sy eie selfsugtige genot, besoedel en verwoes. 

Die Profeet Jesaja sê:

Jesaja 24:4-6;

4          Die aarde treur, dit verwelk; die wêreld versmag, dit verwelk; en die hoogstes van die mense van die aarde versmag,

5          Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insettinge geskend; die ewige verbond verbreek.

6          Daarom verteer die vloek die aarde, en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur in gloed verteer, en bly daar min mense oor. 

 

Wat lê vir ons voor?

Dit was hartseer en pateties om weereens, soos elke jaar, met Nuwejaarsdag die massas te sien feesvier en hulleself te buite gaan om die Nuwe Jaar in te gaan. Wat wag daar vir hulle hierdie jaar?

Dinge lyk nie mooi nie.  Dit is die een natuurramp op die ander; is dit nie droogte en versengende hitte nie, is dit oorstromings en uiterste koue.  Die een siekte en pes volg op die ander; nou is dit dolbeessiekte en bek- en klouseer onder die diere, en malaria en cholera onder die mense. 

Daar is oorlog en opstande op verskeie plekke op die aarde en verwoestende botsing dreig in die Midde Ooste, dit kan maklik lei tot die Derde Wêreldoorlog.  Die Bybel sê vir ons duidelik dat dit daar sal begin en ook daar sal voleindig word.

Die aarde self word letterlik krampagtig, die een aardbewing volg op die ander, dit is letterlik of die hele natuur in barensnood is, soos dit in Romeine 8:18-22, gesê word.  Dit lyk of die aarde besig is om sy bewoners uit te spuug.

 

En hier in ons eie land?

Aan die begin van die negentiende eeu was dit amper die einde van die Anglo- Boereoorlog.  Dit was miskien die onroemryke episode in die ganse geskiedenis van die Britse Ryk.  Met die einde van die oorlog was die twee Republieke Transvaal en die Vrystaat verwoes en verskroei.  Die plase was afgebrand, die vee vernietig, geen oeste op die lande en duisende vroue en kinders in die konsentrasiekampe dood.  Die van die mans wat oorgebly het moes terugkom en alles weer van die grond af opbou. 

Binne ongeveer 60 jaar het die land opgestaan en een van die modellande van die wêreld geword.  Ten spyte van ons lang afstande was die land oordek met ‘n doeltreffende spoorwegstelsel, ‘n goeie netwerk van paaie en telegraaf- en telefoonlyne, ‘n betroubare posstelsel en die land was veilig deur ‘n goed gedissiplineerde polisiediens.  Ons weermag het op land, in die lug en ter see die respek van die wêreld afgedwing. 

Op wetenskaplike gebied het ons, ons eie hartoorplantings gedoen en selfs ons eie kernbomme vervaardig.  Daar was nie werkloosheid nie en van die beste skole en universiteite was vir nie-blankes gebou.  Ons hospitale, beide blank en nie-blanke was van die beste in Afrika.

Misdaad was minimaal en ons land was veilig.  In al ons groot stede wat vandag so onveilig is, kon enigiemand veilig in die aand rondstap in hul strate.  Korrupsie was feitlik onbekend en ons regstelsel het die respek van die wêreld afgedwing. Ons ekonomie was gesond en ons geldstelsel was gelyk in waarde met die van die res van die wêreld. 

Baie wou na ons land emigreer.  Ons moes ‘n baie streng immigrasiebeleid handhaaf sodat ons land nie oorstroom geraak het nie.  Daar is niks waarvoor ons hoef skaam te wees nie, en baie om op trots te wees.  Die prent wat daar van ons land van die verlede geskilder word is kwaadwillig en het ‘n bepaalde doel voor oë.

 

Wat is die verklaring?

Wanneer ons hier in ons land na die huidige toestand kyk, en na die toekoms, sien ons kortliks hierdie patroon:

Dis misdaad net waar jy kyk, die ekonomie is wankelrig, daar is groot armoede, daar is ‘n klimaat van rassisme wat aangehelp word deur die huidige regering met sy regstellende aksie en omgekeerde apartheid.  Vir ‘n wit persoon wat so pas sy of haar matriek gemaak het is daar weinig hoop op werk: MIV/Vigs het al feitlik ‘n epidemie geword.  Dit is deur onomstootlike feite bewys dat die moorde op ons boere en die aanvalle teen blankes op hul plase ‘n doelgerigte poging is om ons boere van hul plase af te verdryf.  Die arbeidswette is van so ‘n aard dat dit amper onmoontlik vir ‘n boer is om nog ‘n bestaan te maak.  Daar word sulke hoë verwagtings by die nie-blankes gekweek om die swart regering aan bewind te hou, dat die toestand in ons land amper onhoubaar is.

Maar ons blankes is ook nie heeltemal sonder skuld nie.  Ons het self ook afgedwaal van daardie hoë beginsels van geloof en moraliteit wat die lewensaar van ons voorouers se lewensbeskouing en wêreldbeskouing was.  Ons godsdiens het vervlak en ons volksbewussyn het by baie van ons verdwyn.  Die rusdag byvoorbeeld, word skaars meer eerbiedig, gaan kyk maar net op ‘n Sondag na die plate motors by die supermarkte en die kettingwinkels. 

Daar is amper nie meer ‘n liefde vir ons trotse verlede nie.  ‘n Volk wat nie trots is op die nalatenskap van sy voorsate nie, sal nooit iets bereik waarop sy nasate kan trots wees nie.  Die verklaring vir die koersloosheid van ons Blanke Westerse Beskawing is omdat ons nie weet waar ons vandaan kom nie; daarom weet ons ook nie waar ons heengaan nie.

Daar is ‘n Hoërhand wat alles rig en bestuur.  Die patroon word vir ons duidelik in die Bybel uitgespel.  Jesus het self gesê dat ons eers die Koninkryk van God moet soek, en sy geregtigheid, dan sal al die dinge wat ons vir ons aardse bestaan nodig het vir ons gegee word - (Matt. 6:33).

 

Die blanke het ‘n oorsprong en ‘n roeping.  Dit het van God self gekom en Hy sal ons verplig om dit na te kom.  Daarom is ons in Suid-Afrika waar ons eintlik menslik gesproke nie hoort nie.  Ons hele fisiese samestelling maak ons eintlik ongeskik vir hierdie klimaat, en Afrika is eintlik ‘n swart land.

 

Maar God het die blanke geroep en verordineer om sy administrasievolk te wees. God het vir hulle gesê Hy roep hulle nie omdat hulle meer was as al die volke nie, want hulle was eintlik die geringste van al die volke - (Deut. 7:7), maar, omdat Hy hulle liefgehad het.  Daardie liefde is ‘n ewige liefde - (Jer. 31 :3), want Sy saad is in hulle.  Deur hulle gaan Hy die wêreld regeer.  Hy het in hulle harte, die diepste van hulle wese, sy wet geplant. 

 

Die Heilige Skrif verklaar ondubbelsinnig dat Jesus na hierdie aarde terugkeer as Koning van die konings en Here van die here om met hierdie volk as sy basis die wêreld terug te bring na geregtigheid en vrede sonder einde - (Jes. 9:5-6; Jer. 23:5-6; Eség. 37:24-28).  Ons volk weet regtig nie wie hulle is nie, waar hulle vandaan kom nie en waar hulle heengaan nie.  Dit word nie vir hulle gepreek nie.

 

Daar word heeltemal ‘n vals evangelie en rassegelykheid en versoening gepreek wat nie van God afkom nie, maar van die vader van die leuens.  Dit is so ingewortel en met sulke heuningstroop aangebied dat diegene wat dit weerlê as die booswigte beskou en uitgeroei moet word.  Dit is wat nou gebeur, daarom word ons onderbou geërodeer naamlik, ons kultuur en boweal ons geloof. 

Daar gaan nog baie bloed vloei, die moorde op ons mense nou is maar deel daarvan. Maar dieselfde God wat op die regte tyd in die verlede ingegryp en die harte van die volk verander en hulle fisies bevry het, gaan dit weer doen want Hy laat vaar nie die werk van sy hande nie. 

 

Ek glo ons gaan groot tekens daarvan in 2001 sien.

 

En ons Vader gaan diegene onder ons,

wat dit gaan raaksien, daartoe opwek.

 

Kyk uit daarvoor!!!

 

Jaar 2001, nr. 2

Wêreldoorsig: 

Ek sou graag in hierdie kort oorsig van die huidige wêreldtoestand vir u wou vertel van ‘n kalm, rustige en vredevolle wêreld; ‘n wêreld sonder geweld, misdaad, korrupsie, van veiligheid, vooruitgang, voldoende voedsel en selfs ‘n natuur wat rustig is.

Ongelukkig is die toestand in al hierdie opsigte alles behalwe dit.  Inteendeel, vanaf die ooste tot die weste, vanaf die noorde tot die suide skuim dit van onrus. China met haar miljoene soek na kos en ruimte vir hulle.  Sy is besig om saam met Rusland, wat ons gladnie moet afskryf nie, die magtige kombinasie op te bou wat in die Bybel as Gog van die land van Magog wat in die laaste dae teen die Christen Nasies gaan opruk, beskryf word. 

In die Arabiese en die Moslem wêreld het die haat en woede teen die Israeli Staat al amper kookpunt bereik en dreig om ter eniger tyd die vonk te wees wat die wêreld aan die brand gaan steek.  Die gewone mense weet nie naastenby wat daar werklik aan die gang is nie.  Ons sogenaamde verligte geslag is ten spyte van ons gewaande kennis, miskien die mees oningeligte geslag van alle tye. 

Ons eeu het so gespesialiseerd geraak dat elkeen buite sy spesialisvlak niks weet van die wêreld rondom hom nie.  Ons word so toegegooi met inligting dat ons nie weet wat om te laat en wat om te neem in die kort tydjie wat ons elke dag het om af te staan in hierdie rotteresies. 

Neem as voorbeeld die toestand in die Midde-Ooste.  Ons is almal onder die indruk dat dit ‘n stryd is tussen die Jode en die Arabiere.  Min van ons weet dat nie een van die twee eers ‘n aanspraak het om daar te wees nie.  Die land is as erfenis aan Abraham, Isak en Jakob en hulle nageslag met ‘n eed deur God beloof.  Die Jode stam van net twee van die Israel Stamme af, naamlik Juda en Banjamin, en het so uitgebaster dat volgens Joodse gesaghebbendes self, nege-tiendes van vandag se Jode nie ‘n druppel Israel-bloed in hulle are het nie. Bowendien is die oorgrote meerderheid van hulle ‘n klomp vrydenkers wat gladnie eers in God glo nie.  Hulle gebruik die naam dat hulle die volk van God is vir politieke redes.  Die Moslems glo in ‘n god wat nie die God van die Bybel is nie. Hulle sê so, maar as ons dit ontleed, sal ons vind dat dit ‘n valse god is.

Die wêreld word vandag deur ‘n klein elite-kliek beheer wat die wêreld se geldmag bekom het.  Hierdie kliek het ‘n baie spesiale en sinistere agenda wat hulle alreeds besig is om te implementeer, as ons net die oë het om dit te sien. Hier volg hulle program waarvoor ek erkenning gee aan “Insider” van Posbus 17200, Groenkloof, Pretoria 0027. 

Kyk self na die wêreld waarin u leef, en u sal die onheilspellende voltrekking daarvan voor u oë sien afspeel:-

1) Om ‘n verenigde wêrelgodsdiens (saamgeflans uit al die wêreld godsdienste soos die Hindoeïsme, Islam, Budhisme, Judaïsme, Christen geloof, ens.) tot stand te bring, om die mens se denke te rig en sy sielsbehoeftes te bevredig.

2) Die bestaande gelowe, in die eerste plek die Christelike geloof, moet of vernietig word, of so afgewater word, dat dit maklik by die ander gelowe ingeskakel kan word.

3) Elke nasionale identiteit, in die besonder alle nasionale trots, of vaderlandsliefde moet vernietig word ( deur verbastering van die menserasse, die kriminalisering van alle nasionale verset teen vreemde immigrante deur middel van wette teen sg. rassisme, en die etikettering van lasterlike name soos regse ekstremiste, neo-nazi, anti-Semiet, rassis, ens.)

4) Beheer oor en spioenering op elke enkele individu deur middel van die rekenaar en ander elektroniese media (TV, die Internet, ens,)

5) Landbou moet tot so ‘n mate gereduseer word dat die meeste lande van ingevoerde voedsel afhanklik sal word.  Die nasies sal op hierdie wyse beter beheer en regeer kan word.

6) Algemene wettiging van verdowingsmiddels, pornografie, seksuele afwykings, asook die erkenning van homoseksualiteit as ‘n normale leefwyse, die bevordering van feminisme en algehele gelykstelling van mans en vrouens op alle gebiede van die samelewing. (Die mikpunt: meer egskeidings, die vernietiging van die huwelik en die vernietiging van sedes.)

7) Die demping van wetenskaplike navorsing, met die uitsondering van kernoorlog.  (Onderwerping van nasies deur die bedreiging van kernwapens, wat uitsluitlik tot die beskikking van die wêreldregering sal wees.)

8. Uitdunning van die wêreldbevolking deur middel van beheerde en beperkte oorloë in die ontwikkelde lande, en hongersnode en epidemies (VIGS?) in die onderontwikkelde lande.  (Volgens ‘n VSA goewerment plan, die “Global 2000 Report”, word 30 miljoen “nuttelose eters” veronderstel om teen die jaar 2000 te verdwyn het.  Die voormalige ministers van buitelandse sake, Cyrus Vance, en Henry Kissinger, was deur die President van die VSA aangesê om hierdie verslag op te stel.)

9) Die morele ruggraat van die nasies moes ondermyn word en hulle jeug moes verlei word tot alkoholisme en verdowingsmiddels, tot seks en “rock” musiek en hulle moes opstandig gemaak word teen die Christelike geloof en ouergesag.  Korrupte regerings moes in die onderontwikkelde lande aan bewind gestel word.  ‘n Tipiese voorbeeld is die aan bewindstelling van die ANC in 1994 met behulp van Westerse druk op die destydse blanke regering.

10) Deur doelgerigte en beplande krisisse op alle gebiede van die samelewing om die mense te verwar en so te demoraliseer dat hulle naderhand heeltemal gevoelloos sou word en niks hulle meer sou kon roer nie.  Dit sou hulle ryp maak vir ‘n wêreldregering en hulle laat glo dat een sentrale organisasie met absolute mag hulle sou kon red en beskerm.  Vandaar ook die verskynsel van “globalisasie”.

11) Om beheer te neem van alle vertakkinge van die Amerikaanse Regering, beide binnelands sowel as buitelands, om ‘n totale ineenstorting van die wêreldekonomie te weeg te bring en om politieke anargie te skep.  Die VN Organisasie, die Internasionale Monetêre Fonds (IMF), die Bank van internasionale Skikking, Wêreldhof, ens. moes ondersteun word.  Aan die anderkant, alle nasionale instellings moes van hulle mag ontneem word deur lidmaatskap van die VN om die mag van nasionale regerings te verswak moes alle staatsinstansies (soos die spoorweë, poswese, ens.) geprivatiseer word en aan die Internasionale Geldmag verkoop word, wat dan nog magtiger sal word.

12) Deur die verswakking van die lande en die beheer oor hulle jeug, sou dit meebring dat die nasies van binne vernietig word, en die mense se weerstand teen die implementering van die wêreldplan verbreek.

Sodoende sal “globalisasie” ‘n werklikheid word, waardeur die paar rykes al ryker sal word en die massas armes al armer.  Ons kan sien hoe groot organisasies al meer en meer saamsmelt en die kleintjies verdwyn.  Die individu word al meer net ‘n nommer, sonder karakter, sonder morele standaarde, sonder sy eie wil of persoonlikheid.

 

Daar is ‘n GOD in die hemel:

Hou goeie moed, daar is ‘n God in die hemel, soos Daniël vir Nebukadnésar gesê het.  Net soos Satan sy agenda vir hierdie wêreld het, en besig is om deur sy agente op aarde uit te voer, soos ons in hierdie punte hierbo gesien het, so het God sy Plan wat tot op die laaste letter voltooi sal word.  Ons wat die Godsplan ken, bekyk die dinge wat tans besig is om plaas te vind, en wag met ingehoue asem en groot opgewondenheid op die finale botsing tussen hierdie twee agendas, wat nou op die punt staan om plaas te vind.

Daar is baie aanduidings dat dit op die punt staan om te gebeur.  Ruimte gaan my nie toelaat om vir u besonderhede te gee nie, maar u wat my geskrifte ken en na my kassette geluister het, weet waarvoor om uit te kyk.  Die opbouing van magte in die Ooste, die rokende kruitvat in die Midde-Ooste, die ekonomiese rammelinge in die wêreld, die natuurrampe, die onrusbarende toename in aardbewings, ens. is duidelike aanduidings en waarskuwings om wakker en waaksaam te wees. 

Nog ‘n duidelike waarskuwing is die verskriklike moorde op ons blankes.  Satan haat die Gods volk.  Soos ek in een van my eerste geskrifte nou amper 50 jaar gelede gesê het, die voorvaders van ons blanke nasie in hierdie suidpunt van donker (swart) Afrika, was die room van die Reformasie.  Ons kom van edel saad, God se saad op aarde.  Ons gaan nog saam met Christus op hierdie aarde regeer. 

Die duiwel weet dit.  Daarom probeer hy ons uitwis in die kort tydjie wat daar nog vir hom oor is, hy weet ook dat sy dae getel is.  Sy tyd as die god van hierdie wêreld is amper verby.  Daar staan vir hierdie ou Blanke Volkie en hulle rasgenote in die res van die wêreld, ‘n magtige ontwaking voor die deur. 

As die ontwaking na die Hervorming die Blanke Westerse Nasies die heersers van die wêreld gemaak het, hoeveel te meer gaan hierdie ontwaking ons dit nog meer maak onder ons Koning Jesus die Christus nie?  Hierdie donker dae wat ons nou beleef, gaan verkort word ter wille van die uitverkorenes.  Ons is daardie uitverkorenes, of ons vriende en ons vyande dit nou wil weet of nie, maar Gods Woord sê so.

 

Dit is goeie nuus, dis die ware Evangelie!

 

 

Jaar 2001, nr. 3

 

Nog steeds geweld!

Met reëlmaat kom geweld nog steeds voor, en dit skyn as of dit selfs aan die toeneem is.  ‘n Nuwe verskynsel hierin is die manier waarop die moorde op die blankes voorkom, naamlik dat hulle met stomp voorwerpe doodgeslaan word.  Dit is grusaam, skrikwekkend.  Netso hoor ons al meer van mense wat keel afgesny word.  Dit, tesame met die verkragting van ons vroue wek die duidelike indruk dat dit op daardie manier gedoen word om ons te verneder. 

Dit spreek duidelik van ‘n verskriklike haat teenoor die witman en ook ‘n doelgerigte poging om ons van ons plase af te dwing.  Ten spyte van al die mooi praatjies van die regering is dit duidelik dat daar geen werklike daadwerklike poging is om dit stop te sit nie.  Hoe sal dit anders wees siende dat die owerheid die verkose verteenwoordigers van hierdie selfde mense is?

Tesame met hierdie wreedheid word regstellende aksie duidelik en planmatig gebruik om die witman uit sy werk uit te druk en te vervang met die swartes, of hulle bekwaam is om die witman se plek in te neem, of nie.  As dit nie so tragies en frustrerend was nie, sou dit lagwekkend gewees het om te sien hoedat sleutelposte wat ‘n hoë graad van opleiding vereis van die witman weggeneem word en aan swartes gegee word wat volgens Mandela self, gister nog in die bos was.

Ons eens trotse weermag wat minder as tien jaar gelede dwarsdeur Afrika tot in Egipte alles voor hulle sou kon wegvee, is vandag feitlik magteloos en amper weerloos.

Dit was die witman wat hierdie land uit sy primitiewe toestand kom haal het en dit gebring het tot waar dit was voor die swart oorname, tot een van die modernste lande in die wêreld.  Nou is ons op pad terug na maar ‘n gewone Afrika Land.  Dit is een van die groot moderne tragedies. 

 

Die res van die Westerse Wêreld:

Maar dit wat in Suid-Afrika vinnig besig is om te gebeur, is in die hele Westerse Wêreld aan die gang.  As dit nie was vir Amerikaanse tegnologie nie, sou ons in die Weste met ons Christelike beskawing aan die swart en geel nasies uitgelewer gewees het.  En wie het vir die VSA daardie tegnologie gegee? Die blanke wetenskaplikes.  Maar daardie blanke geleerdes kom uit ‘n agtergrond en ‘n kultuur van die Christelike geloof.  Dit is daardie geslagte wat uit die Hervorming gekom het wat wêreld veroweraars geword het met die Bybel in die een hand en die swaard of geweer in die ander hand. 

Hulle het deurgedring en hulle kolonies tot in die Verre Ooste, in Afrika en in die Amerika’s geplant. Daarmee saam het hulle ‘n regstelsel in daardie gebiede gevestig wat op die Tien Gebooie gegrondves was.  Hulle het daardie nasies opgehef en vir hulle skole, gesondheidsdienste en landbou kennis gegee wat hulle nie gehad het of vir hulleself kon ontwikkel nie.

Hierdie Westerse Nasies is die nakomelinge van die ou Israel Volk van die Bybel. Laat die wat onkundig is, onkundig bly, dit bly ‘n feit wat vir elkeen wat werklik wil soek oop is.  Daar is genoeg gegewens om dit te bevestig.  God het vir hierdie voorouers van ons gesê:

Want jy is ‘n volk heilig (apart, afgesonder) aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees - (Deut.7:6).

Hy het ook gesê:

Julle aIleen het Ek geken uit al die geslagte van die aarde - - - - - “ - (Amos 3:2).

Deur hierdie volk en haar nakomelinge sou God uiteindelik sy beeld weer op hierdie aarde herstel.  Volg ons nou die geskiedenis van hierdie volk sien ons duidelik dat solank sy in God se weë tussen die ander nasies (swart, geel ens.) wat as heidene (nie van God se volk nie) bekend gestaan het, gebly het, het sy gefloreer en was sy oppermagtig oor hierdie nasies.  Maar sodra sy agter hulle gode aan geloop en hulle gewoontes en lewenswyse nagevolg het, sy verval het en het die heiden oppermagtig geword en oor hierdie volk geheers.

 

Die Geskiedenis herhaal homself:

En dit is presies wat nou weer besig is om te gebeur en al vér op hierdie oomblik gevorder het.  Uit die aard van die saak, haat hierdie heiden natuurlik die volk van God. Dit is ‘n inherente, diepgewortelde haat en jaloesie wat in hulle gene vas sement is.  Solank hierdie volk uit wie ons Westerse Nasies stam, aan God gehoorsaam was, was hulle onaantasbaar en onoorwinlik.  Maar sodra hulle ongehoorsaam was, het die krag en beskutting van God van hulle gewyk en het die ander nasies hulle dan oorrompel.  Al wat dus nodig was vir hierdie nasies om hulle doel te bereik, was om hierdie volk se geloof in die Lewende God en haar gehoorsaamheid aan sy wette te ondermyn. 

Ons sien dit in die geskiedenis van die Westerse Volkere.  Waar hulle ookal gegaan het, het hulle die Bybel met hulle saamgeneem.  Van die eerste geboue wat hulle opgerig het was ‘n kerk en het hulle wet en orde ingestel.  Die heiden nasies was onderwerp en regverdig regeer.  Daar was die enkele uitsonderinge, maar die geskiedenis getuig daarvan dat daardie nasies gou gered is van ‘n lewe van hongersnood, stamgevegte, siektes en algemene armoede.  Al die kolonies was omskep in welvarende lande.

Maar helaas, stadigaan het daardie Westerse Nasies in hulle geloof begin verslap, die Bybel begin verwaarloos en die gewoontes van die heiden begin aanleer.  Soos die handel begin vermeerder het, het die wedywering onder en met mekaar ook toegeneem en het hulle in twee bloedige oorloë met mekaar beland.  Dit het hulle so verarm en laat verswak dat hulle hul kolonies verloor het en vreemde ideologieë ten prooi geval het.

Soos die geloof vervaag het, so het die heidense gewoontes en lewenswyse by hulle posgevat.  Standvastigheid van karakter, edelheid van inbors, volkstrots en selfrespek, arbeidsaamheid, selfdissipline en arbeid adel het verdwyn.  In dieselfde mate soos in die geskiedenis van ons voorgeslagte, het die heiden nasies toegeneem in krag en vir ons ‘n bedreiging geword.  Al meer en meer het die heiden sy verskyning in die Weste gemaak. 

Vandag byvoorbeeld is die Moslem geloof al amper die grootste geloof in Brittanje, een van die eerste lande wat die Christelike geloof aangeneem het.  Oral oor Europa is daar soveel vreemde arbeiders, dat hulle ‘n bedreiging vir die inheemse bevolkings geword het.  Ek wil graag liewer nie dink aan wat daar sal gebeur wanneer daar ‘n oorlog tussen die Ooste en Weste moet uitbreek nie. 

China is vinnig besig om in die magtigste moondheid op aarde te ontwikkel, en China is ‘n nie-Christen land.  Hulle is besig om ‘n geweldige nasietrots op te bou. Hulle leër is by verre die grootste op aarde, dit is homogeen en baie goed gedissiplineerd.  Sy is vinnig besig om in te haal op die Amerikaanse tegnologie.  Volgens die Skrif sal sy baie beslis een van die groot faktore in die Gog kombinasie wees wat sy aanslag op die Weste gaan loods.  En sy is ‘n baie intelligente nasie.

 

Die afgelope Amerikaanse Presidentsverkiesing:

Een duidelike feit wat in hierdie verkiesing na vore gekom het, is dat ras en etnisiteit die hoof kragte in Amerikaanse politiek is; en dit ten spyte van die geweldige klem wat daar op die uitwissing van rassegrense gelê word.  Dit skyn ‘n onweerlegbare feit te wees dat die Republikeine hulle laaste president verkiesing gewen het. 

Al die nie- Anglo- Saksies- Keltiese- Germaanse bevolking van die VSA het vir Gore (die Demokrate) gestem.  Daar is so ‘n geweldige invloei van Meksikane, Sjinese en ander Oosterse Nasies en ander nie-blanke elemente vanuit oral in die wêreld, en die geweldige aanwas van die Amerikaanse Neger, dat met die volgende verkiesing oor vier jaar, die Blanke, basies Christelike elemente in die VSA, in die minderheid gaan wees.

 

Die krisis in die Midde-Ooste: 

Die krisis in die Midde-Ooste is ernstig, en sal nie weg gewens kan word nie. Hierdie skrywer glo met sy hele hart dat dit na die oorlog wat gaan uitloop op Armagéddon, beweeg.  Ons het in hierdie Reeks oor Wêreldgebeure wat ons nou al oor die afgelope 13jaar uitgee, herhaaldelik vir u gesê dat u Palestina moet dophou.  Dit is waar die volgende Wêreldoorlog, wat die laaste gaan wees, gaan uitbreek.  Daardie gebied is die strategiese middelpunt van die hele aarde, beide fisies en polities.  Dit is ook waar die groot godsdienste van die aarde bymekaarkom.  Die ryk olievelde van die wêreld lê ook in daardie omgewing.  Die groot wêreldmag wat Jerusalem ten volle beheer, beheer die wêreld.  Volgens die Bybel is dit ook vandaar dat die Here Jesus die nuwe wêreld gaan regeer.  Die antichristelike magte haat net die gedagte daaraan en sal hulle alles gee om dit te verhoed.  Die profete praat van al die nasies wat saamgetrek gaan word in Jerusalem.

 

Goud die Barometer:

Op 21 Mei hierdie jaar het goud skielik die hoogte ingeskiet net toe dit gelyk het of die uitbarsting tussen die Jode en die Palestyne sou kom.  Daarna, in die mate wat die spanning effens afgeneem het, het die prys van goud ook gedaal.  Die spanning is nog hoog, daarom het die goudprys ook nog nie weer na sy vorige laagtepunt teruggesak nie.  Maar goud is nie die redding nie, die Profeet Jesaja sê dat in daardie Groot Dag wanneer God kom om met die nasies af te reken, die mense hulle goud en hulle silwer vir die vlermuise en die molle sal gooi. 

 

Maak vir u skatte in die hemel bymekaar waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie.

 

 

Jaar 2001, nr. 4

 

Wêreldkonferensie oor Rassisme:

Hierdie konferensie, wat tans in Durban, Suid-Afrika aan die gang is het heeltemal in ‘n fiasko ontaard, soos ons verwag het.  Die hele ding is eintlik beplan om die witman by te kom.  Die nie-blanke nasies soek basies net twee dinge en dit is geld en mag.  Hulle sal seker nooit verstaan dat wat in hierdie wêreld tot stand kom, moet verdien word.  Hy (die nie-blanke) gaan diep in sy gemoed van die standpunt uit dat die witman hom iets skuld; daarom is hy geregtig om dit van die witman af te eis.

Hy wil vergoeding hê vir sy mense wat as slawe aan die Weste gelewer is.  Hy verswyg die feit dat die swart nasies van Afrika onder die grootste slawehandelaars self is.  Baie van hulle verkoop hulle kinders vir ‘n appel en ‘n ui omdat hulle nie self kans sien om hulle groot te maak nie.  Die een stam maak jag op die ander en verkoop dan hulle slagoffers aan die wat die hoogste bie.  Dit is ‘n geskiedkundige feit dat die Arabiere ook ‘n florerende handel in slawe bedryf het. 

Sover aan my bekend, weet ek nie van enige Europese Nasie wat jag op swartes gemaak en dan die wat hulle gevang het as slawe verkoop het nie.  Dit is ook ‘n bekende feit uit ons eie Suid-Afrikaanse Geskiedenis dat die Zoeloes onder Sjaka baie van die ander swart nasies voor hulle plat gevee het, die mans doodgemaak en die vrouens en kinders as slawe gebruik het. 

Wat die San en Koisan (Boesmans) betref: hulle het ‘n nomadiese bestaan gevoer en van jag en steel gelewe.  En omdat die swart nasies ook veeboere was, het die Boesmans van hulle vee gesteel.  Dit word bereken dat meer Boesmans deur Xhosas doodgemaak is as deur blanke veeboere.  Dit is bekend dat blankes aan die San vee geskenk het sodat hulle nie hoef te gesteel het nie.  Maar dan was hulle weer deur die ander swart stamme aangeval om die vee by hulle af te neem.

Wat die Voortrekkers betref, het baie van hulle slawe na hulle vrystelling by hulle gebly omdat hulle base vir hulle so goed was.  Hulle het vrywilliglik as vry mense saam met die Trekkers op hulle Trek na die Noorde gegaan.  Hulle het as veewagters, touleiers en bediendes saam getrek.  So was daar van hulle saam in die laer by Bloedrivier.  Dit is ‘n bekende feit dat die meeste van die Boere hulle bediendes op ‘n besonderse menslike manier behandel het.

 

Palestina:

Die ander groot twispunt met die konferensie in Durban is Palestina.  Ek het herhaaldelik al in my baie toesprake en geskrifte daarop gewys dat nie die Jode of die Arabiere enige aanspraak volgens die Skrif op daardie land het nie.  Die meeste Jode van vandag, volgens Joodse bronne self, het nie ‘n druppel Israel bloed in hulle are nie.  Hulle is dus nie geregtig op die belofte van daardie land aan Abraham, Isak en Jakob nie.

Indien u bewyse hiervoor wil hê, skryf aan ons vir literatuur daaroor.  Die Arabiere weer, is nakomelinge van Ismael, aan wie geen so ‘n belofte gemaak is nie.  Dit is die kerke wat die volkere van die Weste (die Christen wêreld) met ‘n valse prediking gruwelik mislei het.  Die gevolg is dat die lidmate reken dat hulle in die wil van God is wanneer hulle hul finansiële steun aan die Jode in Palestina gee.

Die Jode het sedert 1948 soms op die aller wreedste maniere die Arabiere uit hulle besittings verdryf.  Daar is geen twyfel daaraan nie dat die Jode hulself (onder die leuen dat hulle die volk van God is) as meerderwaardig teenoor die Arabiere en ook alle nie-Jode (dus ook daardie misleide lidmate) beskou.  Hierdie houding van hulle, onder die hedendaagse definisie van die woord, kan dus as rassisties beskou word.  Daar kan ons dus op hierdie gebied die Arabiere gelyk gee. 

Ek herhaal ook weer en beklemtoon die dringendheid daarvan, dat die uitbreek van Wêreldoorlog no. 3, oor hierdie kwessie in die Midde-Ooste gaan begin en dat dit nader is as wat u dink.  Moet u nie laat mislei dat daar ooit weer vrede op aarde gaan wees totdat hierdie saak eers uitgemaak is nie.  Die tekens oral is baie duidelik.

Die wat het en die wat nie het nie:

Omdat die wêreld die waaragtige God van die Bybel nie erken nie, en die Christen wêreld wat veronderstel is om Hom te ken, net lippetaal aan Hom bewys, is die wêreld vol ongeregtigheid.  Ek sê gladnie dat al diegene wat het, dit op ‘n eerlike manier bekom het nie.  Inteendeel, die hele stelsel waaronder die witman leef is nie volgens God se orde van geregtigheid nie.  Maar ons het dit ook nie alles by die sogenaamde agterblewenes gesteel nie.

Gladnie! As dit nie vir die witman was nie, het die meeste van hulle al lankal doodgegaan van ellende.  Dit is die elemente wat die witman totaal wil vernietig, wat dit vir hulle inprent.  Die hele opset is satanies geïnspireerd.  Wanneer die witman van hierdie aarde verdwyn, verdwyn die lig van die Lewende God ook daarmee saam.  Ek doen ‘n ernstige beroep op elkeen wat hierdie woorde lees, en hom (haar)self ‘n Christen noem, om uself eerlik te ondersoek of u werklik in die geloof is.  Moenie met u ewige toekoms speel nie, die tye is baie ernstiger as wat u kan besef.

 

Zimbabwe:

Ek dink die wêreld is naastenby op hoogte van wat in Zimbabwe aangaan.  Wat daar aan die gang is lê veel dieper as wat die meeste van ons besef.  Dit is ‘n doelgerigte en berekende poging om nie net die witman uit daardie land te verdryf nie, maar om hom ook uit te wis.  Die plaasmoorde in ons eie land wat nog onverpoos voortgaan, die moord en roof oor die algemeen, is deel van daardie patroon.  Daardie mense werk onder bonatuurlike (duiwelse) inspirasie sonder dat hulle dit besef.  Afrika staan nie verniet bekend as Donker Afrika nie, en is ook nie verniet die land van die toordokter, die tokkelossie, die hekse en al die ander bygelowe nie.  Hierdie mense het nie verniet in duisternis vir geslagte lank geleef totdat die witman hier gekom het nie. 

Hoe gebrekkig ookal, die witman het die Evangelie tot ‘n mate na Afrika gebring, asook die beskawing wat daarmee saamgaan.  Met ander woorde, die witman het die lig in die duisternis van hierdie Swart Kontinent laat skyn.  Die mag van die duisternis was bedreig.  Hierdie mense wat hier woon en deur wie dit werk, het ‘n besonderse oorsprong.  Hulle is baie beslis nie die nakomelinge van die uit wie die witman kom nie. 

Dit was die Blanke Westerse Nasies wat die eerste was wat die Lig van die Evangelie ontvang het, nie volkome nie, maar tog sodanig dat van sy pioniers dit ook na die donker heidenlande (ook Afrika) wou neem.  Dit was nie die opdrag van die Bybel nie.  Die Woord het net gesê dat hierdie volk waaruit hierdie Westerse Nasies gestam het, die lig moes laat skyn sodat die Heiden Nasies kon kennis neem van die Lewende God, die God wat daardie son, maan en sterre wat hulle (die heiden) aanbid, gemaak het, en Hom in demonstrasie kon sien.  Hierin het hulle gefaal.

Nou kom die heiden, hy het in Afrika in die Noorde begin, is nou in Zimbabwe, en begin momentum in Suid-Afrika kry , om ontslae te raak van die witman.  Psalm 2 skryf duidelik van die opstand teen God se gesalfdes.  Die nasies is aan die raas soos nooit vantevore nie.  Die Koning is aan die kom en gaan van hulle besit neem.  Hulle is in opstand daarteen.  Dit is wat ons nou voor ons oë sien gebeur. Psalm 83 sê dit nog duideliker.  Hulle hou saam raad om van God se volk (die ware Israel, wat nie die kerk en ook nie die Jood is nie) in so ‘n mate ontslae te raak dat hulle naam nie eers meer op aarde genoem word nie.  Daar is ‘n ongekende haat teen die witman. 

Dit is nie net in Suider Afrika nie.  Hier is dit net baie meer uitkenbaar want die witman is in die minderheid en word tans deur die swarte regeer en oorheers. Maar dit broei oral in die wêreld.  In die VSA is dit goed bekend hoedat die Amerikaanse Neger die witman haat.  Sy skeldnaam vir die blanke is “whitey”.  In Brittanje breek daar kort-kort lelike onluste tussen blankes en nie-blankes uit.  In die Verre-Ooste is Sjina vinnig aan die opkom om die Weste te oorstroom.  Daar wag vir ons kwade dae.  Ek is nie een van die vals profete wat vir u “vrede, vrede”  verkondig nie terwyl daar geen vrede is nie.

 

Die Ekonomie:

Een van die Engelse digters het gesê: “Hope springs eternal in the human breast”.  Dit is ook maar goed so, want die dag wanneer almal moed verloor, is dit ook klaar met ons.  Maar ons moet gelowig die feite in die oë kyk.  Die wêreld ekonomie lyk nie mooi nie; in werklikheid is dit in ‘n haglike toestand. Dit  wag net vir die eerste domino om te val, dan stort die hele gebou inmekaar.  Die hele Amerikaanse ekonomie word kunsmatig aan die gang gehou.  Die Amerikaanse skuld is enorm.  Dit vra net vir “ratjie” om uit te val en alles is in “een” dag verby, soos ons in Openbaring 18 lees.

 

Japan kan ter eniger tyd deur ‘n aardbewing getref word wat die hele land se ekonomie in een oomblik lam kan lê.  Die wêreld is so een geheel dat dit oor die hele wêreld gevoel sal word.  Wanneer die handel eensklaps ophou en alle geldvloei stop, sal die massas rasend word en op die Weste finaal toesak, die “have-nots” op die “haves”.  Voor die sondvloed wou die mense ook nie luister nie, en het aangegaan soos gewoonlik en nie besef totdat dit te laat was nie.

Jesus het gewaarsku dat net voor sy koms dit ook weer so sal wees.  Net soos daar ‘n klein oorblyfsel in Noag se tyd gered is omdat Noag aan God gehoorsaam was, so sal daar weer ‘n klein oorblyfsel hierdie keer gered word wat na God se waarskuwing sal luister. 

 

U kan een van hulle wees.

Moenie wag totdat dit te laat is nie.

 

 

Jaar 2002, nr. 1

 

Die jaar voor ons:

Die jaar wat verby is het vir ons geen erfenis van hoop vir die jaar wat voorlê nagelaat nie.  Dit was ‘n jaar van hartseer en vrees.  Die grootste gebeurtenis was seker die vernietiging van die twee torings in New York op 11 September.  Dit het die hele wêreldekonomie wat alreeds aan die wankel was, in ‘n verskriklike resessie gedompel.  Die skokgolwe daarvan rol nog steeds oor die aarde en sal hulself baie duidelik in hierdie jaar voor ons laat geld.  Omdat die wêreld verklein het en amper een wêreldstaat geword het, beïnvloed dit wat op die een plek gebeur, die hele liggaam.  Dit is amper soos wanneer jy jou toon stamp, kry die hele liggaam seer. 

Terselfdertyd maak dit die saak ook oneindig ingewikkeld.  Geen enkele persoon of stelsel het die wysheid en die krag om hierdie wêreldstaat so te regeer en beheer dat dit gesond en vreedsaam kan wees nie.  En tog is dit waarheen dinge neig, ook in die jaar wat voor ons lê. 

Neem nou maar een van baie voorbeelde:

Op 1 Januarie vanjaar het die twaalf state van die Europese Unie die Euro as hulle geldstelsel in gebruik geneem.  Dit het al die ou geld stelsels van daardie lande wat eeue oud is vervang, die eerste keer sedert die ou Romeinse Ryk wat verder terug dateer as die geboorte van Christus.  Kan dit die bedoeling wees dat dit in mededinging met die Amerikaanse Dollar moet wees? Of is die bedoeling dat hierdie twee geldeenhede gaan saamsmelt om uiteindelik een wêreld geldstelsel te word? Die klein geldeenhede soos die Rand sal dan net verdwyn.  Is dit een van die redes waarom ons Rand al swakker en swakker word?

 

Een Wêreldregering:

Dieselfde geld op politieke en staatkundige gebied.  Die neiging in die wêreld is vir een wêreldregering.  Dit was al in die dae van die koue oorlog en nog voor dit sterk gepropageer.  Die teorie is dat as jy een sterk sentrale regering het dan kan daar nie meer lokale of streeks oorloë wees nie.  Dan sal daar wêreldvrede en wêreldvooruitgang wees.

Die oorlog in Afghanistan om Bin Laden te soek, is maar deel van hierdie patroon. Die mikpunt strek veel verder en wêreldwyd.  Net soos met die Euro en die Dollar op geld gebied, so streef dit ook op politieke strategiese gebied: - die Westerse Stelsel sogenaamd onder leiding van die VSA, en die Wes-Europese groep van Nasies onder die naam van die Europese Unie, teenoor die Oosterse Groep van Nasies onder leiding van Sjina en Rusland. 

 

Dit het al deurgeskemer dat hulle doelwit is om op een of ander stadium vir die wêreld en vir mekaar te sê dat as hulle werklik gaan slaags raak, hulle mekaar en die wêreld gaan vernietig; kom laat ons liewer saamsmelt en een wêreldregering vorm.  Dan kan ons wêreldvrede handhaaf en wêreldvooruitgang waarborg. 

Ons gooi al ons wapens, al ons geld, al ons kennis en al ons hulpbronne saam en verseker ons eie geluk en heil, ons eie “Utopia”, ‘n hedendaagse Toring van Babel.  In hierdie stelsel is daar geen waaragtige God nie, die mens is sy eie god.

 

Waarheen gaan dit lei?:

Daar is nie so iemand op aarde wat absoluut almagtig en terselfdertyd absoluut goed en wys en barmhartig en genadig is nie.  So ‘n opset van sake het ook nog dan niks gedoen aan die inherente verrotting binne in die mens se hart nie.  So wat is die gevolg? Dit loop uit op absolute verslawing en ellende.  Die mensdom sal homself uitwis.  Die appel mag wel buite blink gevryf en pragtig lyk vir ‘n oomblik, maar binne is die wurm, en weldra sal die vrot kol ook op die skil uitslaan.

U gaan dus hierdie jaar maar weer die ekonome, politieke ontleders en raadgewers kry wat allerhande sogenaamde geleerde beskouinge voor ons gaan lê.  Wie gaan die moed en die kennis hê om die vinger op die hart van die probleem en die oplossing te lê? Laat ek myself maar verstout om te sê, daar is ‘n oplossing en daar is ‘n Oplosser.  Daar is ‘n Handboek wat vir ons van die begin gesê het presies wat gaan gebeur. 

Daar was tye wanneer die mensdom naby aan daardie Handboek en sy oplossing gekom het, maar dan weer weggedryf het.  Diegene wat die ware geskiedenis van die mensdom deeglik bestudeer het sou hierdie tendense duidelik in die verloop van die menslike bestaan raakgesien het en ook die redes vir die opflikkeringe en ook weer vir die verflouing.  Maar nou het die klimaks oomblik aangebreek. 

Die wêreld is vol, die massas begin rondmaal, die aarde is geplunder en sy hulpbronne kaalgestroop.  Die pasiënt aarde lê op sy sterfbed.  Nou moet die uitkoms gou en drasties kom.  Hoe gaan dit gebeur? Iemand sal braaf en eerlik genoeg moet wees om te sê hoe.  Ek sal probeer om een van daardie “iemand” te wees.

 

Die oplossing:

Die wêreld het absolute sterk Regering nodig.  Die hoof van hierdie Regering moet absoluut goed, opreg, wys en so aan wees.  Daar is nie so iemand op aarde nie.  Dis hier waar ons verplig is om die eeu oue Handboek nader te trek.  Die een wat dit verwerp, moet dan maar sy eie oplossing gaan soek.  Ek kan hom waarborg hy sal dit nie kry nie.

 

Die Handboek sê:

Jesaja 9:5-6;

5          Want ‘n Kind is vir ons gebore, ‘n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors

6          tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die HERE van die leërskare sal dit doen.

Dit word op baie plekke in hierdie ou Handboek herhaal en bevestig.  So een vind ons in:

Jeremia 23:5-6;

5          KYK, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.

6          In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

Let op ‘n paar kernpunte: Hierdie koning sal absoluut regverdig wees en absolute mag hê.  Daar is nie so ‘n mens op aarde nie.  Daar is net EEN, en sy Naam is JESUS, en Hy sal uit die hemel kom, met sy Wederkoms.  Maar voor Hy kom, gaan daar baie belangrike dinge op aarde gebeur.  Die magstrukture wat hierdie wêreld in volslae slawerny bou moet eers gebreek en totaal vernietig word.  Die eerste is geld.  Ons sien alreeds die eerste tekens daarvan in die resessie wat die wêreld getref het en met die aanslag van 11 September momentum begin kry het. Dit gaan nie permanent verbeter nie, maar slegter word. 

In Openbaring 18 word dit duidelik voorspel.  Indien u wil weet waar ons in die vervulling van Openbaring staan, weet vir seker dat ons nou in die ekonomiese induie storting van die Groot Stad Babilon ingegaan het.  Sien maar weer die verkrummeling van daardie twee torings voor u.  Hierdie hele geldstelsel gaan vernietig word met geweld.  Die wat daardeur ryk geword en weelderig geleef het, gaan baie seerkry.  Ons gaan almal seerkry, want ons is so nou in die sisteem verweef.  Maar vir diegene wat die hele stelsel nie liefgehad het nie (lees 1 Johannes 2: 15-17), sal dit die geboortepyne van die aankoms van die Nuwe Eeu, die Goue Eeu, van die Koninkryk van God op aarde wees.  Die Apostel Petrus skryf in die Ou Boek:

Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon - (2: Petrus 3:13).

 

‘n Totaal nuwe Bestel:

Nie alleen sal hierdie geldstelsel totaal vernietig word en met ‘n hele nuwe ekonomie vervang word nie, maar die politieke sisteem gaan ook radikaal verander.  Die huidige veel geroemde demokratiese stelsel gaan ook verdwyn.  Dit was nooit God se bedoeling dat die meerderheid moet regeer nie.  Die meerderheid was nog nooit reg nie.  Dit is hulle wat deur agitators en gladde monde soos kaf deur die wind aangedryf word.  Dit is hulle wat nie vir hulleself dink nie, maar deur andere voor gedink word. 

God soek na waarheid, eerlikheid, opregtheid, arbeidsaamheid en beginselvastheid.  In God se koninkryk sal dit nie profyt wees nie, maar diens; sal dit nie wees wat ek uit my naaste kan kry nie, maar wat ek vir hom kan gee.  Die massas soek na die lafenis van die oomblik, soos Esau met die pot lensiesop, nie na dit wat van ewigheidswaarde is en waarvoor ek die tydelike vir die ewige moet opoffer nie.

 

Alleen deur geweld:

Hierdie wêreldstelsel word deur geweld gekenmerk.  Ons sien hoe geweldig dit toegeneem het, en dit gaan nie verminder nie, maar erger word. 

Maar wag totdat God se geweld gaan kom.  Die massas gaan nooit tot bekering kom nie.  Hulle is soos die onkruid, van die verkeerde saad.  Hulle gaan in die oestyd deur niemand minder as die engele van God bymekaar gemaak word, net soos onkruid, en in bondels gebind word om verbrand te word.

Daar lê benoude dae vir ons voor.  Lees gerus Daniël 12:1-3; Matthéüs 24:21-22; Jeremia 25:30-33 en baie ander verwante Skrifte.

Die mens, aan wie God hierdie aarde toevertrou het, het dit verwoes.  Luister wat sê die Profeet Jesaja:

Jesaja 24:5-6;

5          Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek.

6          Daarom verteer die vloek die aarde, en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer, en bly daar min mense oor.

Moet u dus nie deur die vals profete van hierdie tyd laat mislei nie, nie die sekulêre profete van die ekonomie of die politiek nie, of deur die geestelik profete van die kerk nie.  Maak uself liewer gereed deur om tot ‘n waaragtige bekering te kom en deur die wedergeboorte toegang te verkry tot die Koninkryk van God.

Die eeu oue gebed wat ons Here Jesus ons leer bid het, naamlik: “Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom; - - - -”, en wat daarop volg geld nog vandag. 

Daar kom ‘n beter orde, God se Koninkryk van geregtigheid. 

 

U kan nog hierdie jaar kies, maar maak gou, ons weet nie of die laaste afrekening nie dalk gaan begin voor die jaar klaar is nie.

 

 

Jaar 2002, nr. 2

Zimbabwe:

Terwyl ek hierdie Nuusbrief skryf, is die verkiesing daar nog aan die gang.  Dit is baie moeilik om juiste nuus te kry van wat daar aangaan.  Oorsese waarnemers is gladnie toegelaat nie.  En die waarnemers van Suid Afrika se kant staan almal direk en indirek onder die Regering en sal beslis nie enige berig deurstuur wat Robert Mugabe en sy Regering in ‘n slegte lig stel nie.

Ons het nogal genoeg deur die maande wat verby is gesien dat Mbeki gladnie teen Mugabe opstaan nie.  Hulle was dan medestryders in die sogenaamde “struggle”, hoe sal hy dan teen sy ou medebroerder in die sogenaamde “struggle” kant kies? Mugabe is ook heelwat ouer as Mbeki, en dit is tradisie onder die swart nasies dat ‘n jonger man nie teen ‘n ouer man kant kies nie.

Wat ookal die uitslag, Zimbabwe is in ‘n chaotiese en benarde toestand.  As gevolg van Mugabe se verdrywing van die blanke boere van hul plase af, is daar nie kos nie, en ook nie katoen of tabak nie.  Laasgenoemde twee was die ruggraat van die Zimbabwiese ekonomie.  Die land is bankrot, met ‘n inflasiekoers van oor die 100%.

AI sou Morgan Tsvangirai ook wen, bly dit nog ‘n swart regering.  Die swarte het al oor en oor bewys dat by nie ‘n land kan regeer nie, en dat daar ook nie harmonie sonder geweld onder hulle kan wees nie.  Dit kom ook weer duidelik uit in die samekoms van die verskillende groepe van die Kongo wat nou in Sun City aan die gang is.  Hulle kan en wil nie saamwerk nie.  Daar is ‘n gedurige gestoei en geknoei van die een groep om die ander uit te oorlê, en dan as die alleenheerser uit die affêre te kom.

Dit gaan ook vir Mugabe en sy heerserskliek van die oomblik baie moeilik wees om sy diamante wat hy uit die Kongo verkry het, en nog gaan verkry as hy die verkiesing wen, prys te gee.  By hulle gaan dit alles om mag en geld.  Dit is ‘n droewige prentjie, en Afrika sal ook nie maklik daar uitkom nie.  Dit is presies dieselfde hier in ons eie land ook. 

Die elite leef in weelde en spandabelrigheid, terwyl die armes se lot nog gladnie verander het nie.  Die vervanging van ‘n blanke regering in Suid Afrika het net die swartes uit hulle reservate na die stede getrek, waar hulle nou in plakkerskampe by hulle tienduisende rondom die stede saamgetrek is.  Nou floreer misdaad soos nooit tevore nie.  Die moorde, verkragtings, diefstal, motorkapings, geweld ensovoorts, duur voort.

Die oorsese lande sien al hierdie dinge raak en weerhou hulle beleggings.  Soos elders in Afrika, sedert die einde van die Tweede Wêreldoorlog, sal hulle geld ook hier in ‘n bodemlose put beland.  En so gaan die spiraal aan en aan.  Hulle teel net aan, roof en moor nog meer en meer.  Die swart politici paai hulle deur al meer en meer die witman te belas en van werk te ontneem.  Dit sal nie vir altyd aanhou nie.

 

Daar is ‘n GOD in die hemel:

Ek is geen slim ekonoom, industrialis, of wat ookal nie, maar ek is ‘n gelowige, en ek glo in die Bybel.  God het vir ons al hierdie dinge deur die ou profete duisende jare vooruit gesê.  Dit is een van die wonderlikste belewenisse om op die hoë grond van die Gods Openbaringe te staan en af te kyk op die wêreldtoneel hieronder waar al die profesieë elke dag hulself afspeel en die Ewige Woord van dag tot dag letterlik vervul word.  Ons sal nooit die internasionale, die ekonomiese en politieke verwikkelinge verstaan as ons hulle nie in perspektief sien nie.

Ek het byvoorbeeld in die sestiger jare in my boek “Die Verlore Tien Stamme van Israel” geskryf dat die Statebond nog gaan verbrokkel.  Wanneer ons na die Statebondskonferensie wat nou op die oomblik in Queensland, Australië, aan die gang is kyk, sien ons duidelik hoedat al die nie-blanke State (voormalige kolonies van Groot Brittanje) saam kant kies teen die paar blanke state oor die Zimbabwe kwessie.

Dit kan nie anders nie, die skeiding moet kom.  Die oë van die Blanke Nasies sal oopgaan.  Die swartes beskou ons as dom en onnosel en dink hulle sal maar net altyd kan bakhand staan en die arme wittes sal maar net altyd uithaal en gee.  Maar die tyd het nou gekom dat die Westerse Nasies nie meer wil gee nie, en ook nie meer kan gee nie.  Die swartes gaan by die duisende sterf van die honger en peste en siektes.  Dit is alreeds besig om te gebeur.  Hulle het die aarde geplunder en niks teruggesit nie.  As hulle dan die kinders van die natuur wil wees, laat hulle dit dan wees, en die Natuur toe te laat om sy eie wette toe te pas, en laat dan net die sterkste oorleef.

Ons moet tog uitkom uit ons droom en wakker word.  Die profesieë wat soveel duisende jare gelede geskryf is, is besig om stiptelik waar te kom, tot op die laaste letter.  Die pasiënt het gesterf omdat die simptome van sy siekte nie opgemerk, reg gediagnoseer en behandel is nie.

 

Palestina:

Neem maar as een van baie voorbeelde, die toestand in die Midde-Ooste en veral in Palestina.  Wat daar aan die gang is, is ook in die fynste besonderhede voorspel.  Elke ware Bybelkenner weet wie die Jood en wie die Arabier is, watter rolle hulle in die “Eindtyd” gaan speel.  Maar omdat die intelligentes van hierdie wêreld dink hulle weet beter as die ou Boek, word die toestand in die Midde-Ooste eerder vererger as verbeter. 

Ariel Sharon en sy Joodse Regering maai en verwoes onder die Palestyne na hartelus.  Hulle dink hulle is daarop geregtig as die volk van God.  Dit is wat die Weste ook glo, net soos hulle glo dat die swarte op Afrika geregtig is, en daarom die swartes gesteun het om die Blanke Regerings in Afrika omver te werp.  Kyk na die tragiese gevolge! Dit is presies netso in Palestina.  Die Israelis sou niks kon uitvoer as hulle nie vol van miljoene der miljoene van Dollars gepomp word nie.  Die Jode behoort hulle te skaam om ongehinderd met hulle lugmag en hulle tenks Palestyne se huise en geboue te verwoes.  Die Palestyne het nie vliegtuie en tenks om weerstand te bied nie.

Die Jode sê die Arabiere het geen besitreg op Palestina nie; hulle, die Jode het ook nie.  Hierdie stelling laat die hele Weste op hulle agterpote van verontwaardig staan.  Hoe kan en durf ek so ‘n stelling maak! Jesus het vir die Jode van sy tyd gesê: “Julle dwaal, omdat julle die Skrif nie ken nie, en ook nie die krag van God nie”.  Dis vandag presies nog net dieselfde.  Ek sê dit weer by herhaling: Hier lê die vonk wat die kruitvat aan die brand gaan steek.  Dinge is heeltemal anders as wat hulle op die oppervlakte lyk.  Maar net die Waarheid sal seëvier.  Jesus het gesê dat daar nie ‘n jota of ‘n tittel van die Woord vermis gaan word nie, totdat alles vervul is.

 

Die dood van die Weste: 

Ek gaan nou grootliks gebruik maak van ‘n artikel in die “Aida Parker Newsletter” (Posbus 91059, Auckland Park, 2006 Suid Afrika) van Februarie 2002, onder die opskrif:

“The Death of the West”, - “Whites a - - - - - - Vanishing Race”. 

In sy beroemde “Rivers of Blood” toespraak gedurende die Paasnaweek van 1968, het Tory Volksraadslid Enoch Powell, ‘n bom laat bars. 

Hy het gewaarsku dat as iets nie daaraan gedoen word om die oënskynlik eindelose stroom van immigrante vanuit haar voormalige kolonies te keer (liewer om te keer) nie, gaan Brittanje ‘n yslike probleem tegemoet: Kokende rassehaat, en die aftakeling van haar tradisies, kultuur, geskiedenis en samelewing.  Hy het gesê: “Soos die Romein, wanneer ek vorentoe kyk, is ek met vrese vervul, Ek sien as’t ware die Tiber Rivier , gevul met baie bloed”. 

Hy het bygevoeg: “Dit is soos om ‘n nasie dop te hou wat besig is om sy eie brandstapel te bou”.  Die liberales het hom vir ‘n rassis uitgejou.  Verlede jaar het Oldham, Leeds en Bradford gesien hoe sy profesieë bewaarheid word as teken van Brittanje se toekoms.

En nou het ‘n ander versiende en dapper skrywer met ‘n soortgelyke boodskap na vore getree: maar hierdie keer pas hy dit op ons hele Westerse Christelike beskawing toe.  Hy is Patrick Buchanan, al drie keer president kandidaat van die VSA, die boek het die onheilspellende titel, “Death of the West.”

Hy sê dat Engeland se eeu oue beskawing in doodsgevaar is.  Haar toekoms sal die toekoms van Europa en van die Weste in die algemeen word, tensy hulle almal hulle immigrasie beleide onder beheer bring (kan u ‘n swart ANC regering dit sien doen?).  Hy sê ons is al klaar nie meer dieselfde mense as wat ons in 1970 en 1980 was nie.  Hy sê 11 September het die diep klowe in die Amerikaanse samelewing blootgelê.  Hierdie kloof is nie een van inkomste, ideologie of geloof nie, maar een van etnisiteit en lojaliteit. 

Skielik het ons wakker geskrik en besef dat onder ons miljoene van vreemde afkoms, ‘n derde daar onwettig is; tienduisende van hulle is lojaal aan regerings waarmee ons in ‘n staat van oorlog kan wees, en sommige van hulle is opgeleide terroriste.  In die tyd van Richard Nixon was daar in 1969, 9miljoen wat nie in die VSA gebore was nie, en 30miljoen nou op die oomblik.  Maar die immigrante kom nie net van die Europese Nasies nie. 

Die grootste aantal by verre kom van Asië, Afrika en Latyns Amerika.  In 1960 was 84% van die Amerikaners van Europese afkoms, vandag is dit net 20%. Onbeheerde immigrasie dreig om Amerika te omskep in ‘n konglomeraat van mense met niks in gemeen nie, nie geskiedenis, helde, taal, kultuur, geloof of voorouers nie”. 

Ongelukkig moet ek nou sluit. 

Die artikel eindig met:

 

“Maar wie onder ons sal luister?”.

 

Jaar 2002, nr. 3

 

Wêreldoorsig:

Wanneer ons in die verbeelding van bo, op die wêreld afkyk, sien ons nie ‘n mooi prentjie nie.  Dit is ‘n toneel van, soos die Bybel sê, van “oorloë en gerugte van oorloë, die een nasie wat opstaan teen die ander nasie, een koninkryk teen die ander koninkryk; van hongersnode en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke, tekens aan son en maan en sterre (son- en maansverduisterings, satelliete wat lyk soos sterre wat tussen die ander sterre beweeg, een onlangs met Suid-Afrika se eie Mark Shuttleworth daarin), op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun (see en branders en watermassas wat dreun in profetiese taal altyd sprekend van nasies en mensemassas in beroering, dink aan die swart mensemassa wat deur die strate van ons stede soos riviere wat vloei, beweeg het met hulle dreunsang) en mense se harte wat beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud word”.  In die Grieks waarin die Nuwe Testament oorspronklik geskryf is, is die woord vir kragte “dunamis”en vir hemele “ouranos, die basis element van die kernbom.

Volgens vars nuusberigte (dit is vandag 4 Junie) is daar ‘n dreigende oorlog tussen Indië en Pakistan oor Kasjmir.  Elkeen het 1miljoen soldate aan hulle grense en elkeen is ‘n kernmoondheid.  Pakistan het op 26 Mei haar derde eksperimentele kernbom afgevuur volgens koerantberigte.  So ‘n oorlog kan maklik die hele wêreld aan die brand steek, en lande soos die VSA, Rusland en Sjina is self kernmoondheid. 

Dit lyk my die wêreld het al vir Hiroshima en Nagasaki van 1945 vergeet.  Die kernafval van sulke kernbomme wat Indië en Pakistan op mekaar kan afvuur sal deur die windsirkulasie om die aarde versprei word.  Lank na die atoombomme op daardie twee Japanese stede afgegooi is, het mense nog aan van die verskriklikste siektes gesterf en is baie kinders met abnormale liggame gebore.

Volgens ‘n onlangse koerantberig sal ‘n kernbom op Tel Aviv of een van die Israeli stede, binne minute gevolg word deur die uitwissing van Damaskus, Amman, Bagdad, ensovoorts.  Dit sal ook weer die ander groot moondhede dadelik intrek.  Dit sal onder andere onmiddellik deur die wêreldwye stilstand van die wêreld ekonomie tot absolute wêreld chaos lei. 

Kan u uself voorstel wat daar wêreldwyd sal gebeur?  Alles sal tot ‘n skielike stilstand kom, net soos Openbaring 18 voorspel.  Geen wonder mense se harte beswyk van vrees en verwagting wat oor die wêreld gaan kom nie.

‘n Mediese dokter vriend van my skakel my nou onlangs.  Hy het pas teruggekeer van Sjina en Nigerië waar hy vir ‘n Amerikaanse konstruksie firma as medikus gewerk het.  Hy was uiters ontsteld en gesê daar wag vir ons en die wêreld binnekort ‘n groot ramp.  Hy sê in verskillende dorpies en stede in Nigerië lê die lyke op die strate sonder dat iemand hulle begrawe, so baie is daar.  Hulle lê daar soos opgeblaasde dooie diere en die aasvoëls sak op hulle toe by die swerms. Daardie ontbindende liggame gaan pessiektes veroorsaak en die winde sal dit oor wye gebiede dra. 

In Sjina inteendeel, werk die mense soos miere.  Hulle het ‘n sterk groeikoers en misdaad is ongekend.  Jou selfoon byvoorbeeld kan vir dae op jou stoep lê en niemand sal dit vat nie.  Uit ‘n ander bron het ek gelees dat die Sjinese absoluut gemotiveerd is dat hulle die wêreld kan inneem.  Hulle beskik reeds oor die modernste wapens wat daar is, hulle het ‘n staande leer van 4 miljoen, absoluut gedissiplineerd, gemotiveerd en oorgehaal en 100% homogeen.  Die profete van die Bybel praat ook duidelik hiervan.

In Europa het die groot aantal stemme wat die Nasionalis Jean-Marie Le Penill die Franse president verkiesing gekry het, nie net Frankryk nie, maar die hele Europa geruk en die rippeling regoor die wêreld laat trek.  Hy het veral beswaar teen die oormatige aantal vreemde immigrante gemaak en aangedring dat hulle na hulle lande van herkoms teruggestuur moet word.  Hierin het al die regse groepe regoor Europa hom gesteun.  Nie net is hierdie vreemde elemente vinnig besig om die aard en karakter van Europa te verander nie, maar hulle word ‘n skerp bedreiging vir die veiligheid van hulle gasheer lande.

Dit is ook wat in die VSA gebeur het.  Dit word bereken dat in die volgende president verkiesing daar nie meer ‘n Anglo-Saksiese, Germaanse meerderheid sal wees waarop enige president kandidaat sal kan staatmaak nie.  Die oorgrote meerderheid stemgeregtigdes sal van vreemde oorsprong wees.  Dink net wat dit inhou vir die voortbestaan van die Christelike Westerse Kultuur!

 

Die ondergang van die son:

Die son is besig om vir die Christendom onder te gaan, om die waarheid te sê, dit hang alreeds baie laag oor die horison.  Hierdie vreemde elemente wat nou fisies dreig om die Weste te oorspoel, het feitlik hulle duistere invloed al lankal vooruit gestuur.  Die Boek Openbaring in die Bybel praat van onreine geeste wat geeste van duiwels is wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die Almagtige God, op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.

In Wêreldoorloë 1 en 2 het die Weste nie net alleen die room van haar jongmanne verloor nie, maar ook haar moraliteit.  Daardie gees van Godvresendheid en liefde vir God en sy woord, wat vir ons deur die ou Hervormers nagelaat is, het vinnig begin verdwyn.  Net soos met Israel van ouds het ons begin neerkyk op ons streng Christelike beginsels en die leringe en gewoontes van die vreemde begin naloop en aanhang; net soos Israel op die advies van Bíleam, vir die dogters en feeste van Moab begin lief word het. 

Ons het ons jongmanne van durf en Christelike inbors verloor, manne wat vaders en opvoeders van ‘n nageslag soos hulle kon nalaat vir die volgende geslag.  Dit bly nog waar, soos vader so is seun.  Die ou pioniersgees van hardwerkendheid en beginselvastheid het plek gemaak vir ‘n gees van slapheid, die weg van om iets te kry vir niks, die weg van die minste weerstand.  En omdat die wet van God se skepingsorde nie ‘n lugleegte duld nie, het die vreemde gees van plesier en luiheid en die bevrediging van die vlees die plek van dissipline en pligsbesef ingeneem.  En in die mate wat dit plaasgevind het, in daardie selfde mate het die fisiese instroming wat ons nou aan die Iyf begin voel, plaasgevind.

AI hierdie dinge het natuurlik nie onbepland geskied nie.  Daar is ‘n lang termyn plan wat sy oorsprong in die oerverlede het, om hierdie wêreld in duisternis te dompel en dit daar te hou en dit onmoontlik vir die lig te maak om ooit weer deur te breek.  Onse Here Jesus het gesê: “Die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig”.  Vir die ingeligte is dit duidelik dat hierdie gerysmier van die normaliteit en geloof van die Weste haarfyn regoor die eeue heen beplan is, om later, en dit is nou, die fisiese omstamp van die uitgeholde struktuur te bewerkstellig. 

Net soos in die geskiedenis van Israel van ouds dit alleenlik ‘n ingryping van God op ‘n bonatuurlike wyse gevra het om Israel te red, so sal dit vandag weer geskied.  Die wat oë het om te sien en nog genoeg verstand het om te dink, sal ook soos Israel in die vallei van doodsbeendere sê: “Ons bene is verdord, en ons verwagting is verlore; dit is klaar met ons”.  Dan sal die oorblyfsel van God vra om dit vir hulle te kom doen.  Dank Hom vir die oorblyfsel, bid vir die oorblyfsel.

 

Suid Afrika:

As u ons eie toestand in Suid-Afrika nie in die lig van bogaande beskou nie, sal u nie verstaan wat hier aangaan nie.  Dinge word elke dag net erger en nie beter nie.  Moet u nie deur die massamedia laat bedrieg nie.  Hulle is fyn en wetenskaplik ingestel om u te mislei.  Ons ekonomie wat vir ons so rooskleurig voorgestel word in vergelyking met hoe dit was voor 1994 (die jaar waarin die swartes die blankes vervang het) - word doelbewus vir ons so voorgestel. 

Die mens vergeet gou, en die massas is totaal oningelig. 

Voor die oorname het die Blanke Regering die hele wêreld teen hom gehad.  Dit was wrede sanksies, dit was boikotte, dit was massa opsweping van ‘n swart massa wat nog half in ‘n primitiewe stadium was, en dit was die uitmergelende oorlog teen die ANC en haar swart en wit bondgenote.  Dit was Henry Kissinger wat destyds gesê het dat die minder as 5 miljoen blankes aan die Suidpunt van Afrika is afskryfbaar (are expendable).  Hulle kon maar opgeoffer word terwille van die swart massas van Afrika en die geel massas van die Ooste.  Die morele sielstoestand van die sogenaamde Christen Weste was alreeds so goed voorberei dat hulle gedwee deur hierdie propaganda meegevoer was.  Beginsel, en die prys wat dit kos, tel nie meer nie, dit is nou net voorspoed en welvaart.

Die klompie wat die stadigste was om van die regte weg af te sien, was die Afrikaner.  Hy was in hulle pad.  Hulle moes dus vinnig geëlimineer of geneutraliseer word.  Nie net word hy verneder nie, maar hy word ook uitgemoor. Ons mense word nog elke dag net soos voorheen vermoor en beroof.  Daar is feitlik nie meer ‘n organisasie of openbare liggaam waarvan ‘n swarte nie die hoof is nie.  Nou word die hart van ons opvoeding ook aangetas netsoos onder ‘n Milner na die Anglo Boereoorlog.  Onder die nuwe skema van ‘n Kader Asmal moet ook die paar bestaande Afrikaanse Universiteite binne 5 jaar Engels wees.

 

Maar moenie vrees nie klein kuddetjie, jul God verander nie, dit is nog sy voorneme om aan julle die Koninkryk te gee.  

 

 

Jaar 2002, nr. 4

 

Aarde o Aarde!! 

Die wêreldberaad oor Volhoubare Ontwikkeling het Woensdag 4 September 2002 ten einde geloop.  Daar is groot meningsverskil oor die sukses daarvan of nie.  Die Regering hou vol dat dit ‘n sukses was, maar Nie- Regerings Organisasies sê dit was ‘n mislukking omdat dit niks aan die gaping tussen ryk en arm gedoen het nie; die rykes word steeds al ryker en die armes al armer.  Daar is baie uitstaande kenmerke wat ons omtrent die beraad kan uitlig. 

Maar daar is net een wat uitstaande is en wat volgens my mening van kardinale belang is, en dit is dat daar geen erkenning hoegenaamd aan die Skepper van die hemel en aarde gegee is nie.  Hy het hierdie aarde gemaak volgens sekere vasgestelde wette wat nagekom moes word vir die bestaan van die mens op aarde. 

Die samestelling van die lug, hoeveel suurstof, stikstof, waterstof, ensovoorts daar moes wees in eksakte hoeveelhede; hoe ver die aarde van die son en die planete en laasgenoemde van mekaar volgens fyn bepaalde mate moes wees.  En nog baie meer dergelike besonderhede.

Die Enige Waaragtige God, Skepper van hemel en aarde, het die mens na sy beeld geskape om hierdie aarde te bewerk en te bewaak, met ander woorde om dit te versorg en nougeset op te pas volgens God se alwyse voorskrifte.  Die mens het dit nie gedoen nie en dinge het dadelik verkeerd begin loop, die orde van die Skepping was verstoor. 

Later het Hy aan een volk, naamlik Israel, deur wie die Redder, die Enigste, sou kom, die opdrag gegee om in ‘n Verbondsverhouding met Homself, volgens Sy Wette op hierdie aarde te leef.  Sy Woord sê: “Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan” - (Ps.24:1). Nie ‘n woord hiervan is eers gerep op hierdie Wêreldberaad nie.  Die vraag dus of die Beraad daarin geslaag het om ‘n formule vir volhoubare ontwikkeling te vind, moet met ‘n besliste nee beantwoord word.

 

Gulsigheid en Onnoselheid:

Die ryk lande pomp al meer en meer onsuiwerhede die lug in met hulle fabrieke wat net moet produseer en produseer om vir hulle aandeelhouers al meer en meer dividende op te lewer; die arm lande stroop die aarde net so meer en meer om in hulle behoeftes te voorsien.  Hier in Afrika is die nie-blanke nasies nie bekend daarvoor dat hulle bome plant nie, maar dit afkap. 

Afrika het amper nie meer natuurlike woude nie.  En dit is die bome en die plante wat vir ons, ons suurstof gee waarsonder daar geen lewe op aarde kan wees nie.  Daar was baie op die beraad gesê oor die miljoene op aarde wat nie genoeg skoon water het nie.  hulle kon ook net sowel gesê het oor net soveel miljoene wat ook nie meer skoon lug het om in te asem nie.

Die mens is besig om die aarde te verwoes en besoedel.  Die miljoene van plakkers rondom ons stede hou ‘n wesenlike gesondheid gevaar in.  Almal soek net na kos en klere en ‘n dak oor hulle koppe.  Daarvoor vertrap en verwoes hulle die aarde. 

Die Profeet Jesaja sê:

“Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek. Daarom verteer die vloek die aarde, en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer, en bly daar min mense oor” - (Jes.24:5-6).

 

Onse Here Jesus het gesê ons sal al die dinge verkry wat ons nodig het as ons die koninkryk van God soek en sy geregtigheid - (Matt. 6:33). Dit is tog heel logies dat die Een wat die aarde gemaak het ook vir sy behoud en “volhoubaarheid” die reëls of die wette neergelê het waarvolgens dit bewoon moet word.  Maar die mens is te trots en opstandig om dit te erken, vandaar onder andere dat daar nie eens melding van die Maker op die Beraad gemaak is nie.  Dus konstateer ek volgens sy woord dat ons, ons moet klaarmaak vir die afrekening wat nou baie naby is.

 

Suid-Afrika:

Dit is dus ironies of dalk profeties dat die Beraad juis hier in Johannesburg, Suid- Afrika gehou moes word.  Ons is ‘n klein wêreldjie in miniatuur.  Hier vind ons vanaf die mees gesofistikeerdheid van die wêreld (aarde) tot die mees primitiewe. Jy kon dit duidelik waarneem net om na al die beraadgangers te kyk.  Die mense kon amper net uit hulle hotelkamers se vensters kyk en voor hulle oë met een oogopslag beide die weelde van ‘n Sandton en die versukkeldheid van Alexandra sien.

 

Ons mense word elke dag nog meer en meer beroof, vermoor en verarm.  Dit is baie duidelik dat Suid-Afrika ook op pad is na ‘n Zimbabwe toestand.  Dit is nie om dowe neute dat Mbeki nie ‘n woord sê oor Mugabe nie.  Hulle is voëls van dieselfde vere, beide geharde kommuniste.  Hulle het diep in hulle psige ‘n diep gewortelde haat vir die witman en wil hom uit die pad hê.  Dit is ‘n haat wat vanaf die tyd van die sondeval kom.  Tereg praat die nuus media al van etniese suiwering wanner dit praat van die verdrywing van die blanke uit Zimbabwe.

 

Bush en Irak:

Nou terwyl ek skryf, staan ons op die vooraand van die eerste verjaarsdag van 11 September 2001.  Die hele Verenigde State van Amerika wag senuweeagtig op wat die vyand miskien môre vir hulle en die Westerse Wêreld in die mou kon voer: die een of ander verrassings aanslag op die mees onverwagte plek? Wat gaan aan? Wat is die werklike verklaring? Basies is dit omdat die wêreld die God wat hom gemaak het totaal opsy geskuif het.  Maar meer nog, dat die Westerse Wêreld die Christelike geloof waaruit sy beskawing gebou is, verloën. 

Kyk maar na die Konstitusies van die Westerse Nasies en ook na die van Suid-Afrika tot voor 1994.  Die Enige Waaragtig God en sy Seun, Jesus die Christus was prominent daarin erken.  Ons parlement was in sy Naam geopen.  Vandag is ons ‘n sekulêre staat.  Geen wonder dat ons afstuur op totale vernietiging.  Indien daar nie ‘n drastiese ingryping kom nie, kan u vergeet van volhoubare ontwikkeling.

Een van die brandpunte waar die vuur kan begin brand, is die Midde-Ooste, en dit kan wees wanneer President George W. Bush sy dreigement uitvoer om weer vir Irak aan te val.  Wat steek agter hierdie noodlotsdrang van hom om Hussein te wil ontsetel soos hy sê? Hy sê Sadam Hussein is gereed om met kern en biologiese wapens ‘n aanslag op die Israeli Staat te maak. 

Sedert die Stigting van die Joodse Staat in Palestina ondersteun die VSA hulle met miljoene der miljoene Dollars elke jaar.  Hulle word toegerus met die modernste wapens waaroor die Weste beskik.  En dit alles omdat die Weste, en veral die VSA, glo dat die Jode die ware Israel van God is en dat Palestina aan hulle behoort en dat hulle volgens die Bybel geregtig is om daarheen terug te keer.  Dit is alles ‘n leuen. 

Ons het al herhaaldelik in hierdie blaadjie en in al ons geskrifte dit duidelik gestel dat volgens Joodse bronne self, 90% van die Jode nie ‘n druppel Israel bloed in hulle are het nie, en dus volgens die Skrif nie ‘n enkele aanspraak op een vierkante sentimeter van Palestina het nie.

Die Sioniste het ‘n baie groot invloed op die Amerikaanse Regering.  Die gevolg is dat President Bush in werklikheid hulle lakei is om die Joodse Staat in Palestina te beskerm.  Die Arabiere aan die ander kant, het ook geen aanspraak op daardie land nie, en dus behoort dit ook nie aan hulle as ‘n erfenis van hulle vadere nie. Vandaar die konflik.  Hoekom het die verskriklike gevaarlike toestand ontstaan?

Omdat die Westerse Nasies hulle Verbondsboek, die Bybel, verwaarloos het en dit dus nie ken nie.  Jesus het vir die Skrifgeleerdes van sy tyd gesê dat hulle dwaal omdat hulle die Skrif nie ken nie en ook nie die krag van God nie - (Matt. 22:29).  Miskien sal u die kern van die konflik beter begryp as u besef dat hier twee nasies is wat beide aanspraak maak op ‘n land wat nie aan hulle behoort nie. 

Inteendeel, hierdie land behoort volgens die belofte van God aan die ware Israel, die nakomelinge van die 12 Stamme van Israel, die nakomelinge van die huis van Israel (die Tien Stamme) en die huis van Juda (die Twee Stamme).  Hulle moet nog herenig en dan terugkeer na hierdie land van belofte.  Volgens al die tekens wat daar vir ons in die Skrif gegee word is hierdie terugkeer nou baie naby. 

 

Volhoubaarheid of Uitwissing?

Die uitdaging van ons tyd is dus nie volhoubaarheid as sodanig nie, maar oorlewing.  Die duiwel wat die god van hierdie wêreld (orde) is en in beheer is van hierdie wêreldstelsel (sien 2 Kor.4:4; Lukas 4:5-8) weet dat wanneer dit gebeur, is sy tyd verby.  Hy veg dus om oorlewing.  Indien hy die ware Israel, wat uit die kern van die Blanke Westerse Nasies en die suiwer oorblyfsel uit die Jode bestaan, kan vernietig deur verbastering of uitwissing voor Jesus kom, kan hierdie terugkeer nie plaasvind en hy onttroon word nie. 

Ons beleef dus ‘n stryd om tyd.  Ek glo ons staan aan die vooraand van die stryd van alle tye.  Dit gaan so hewig wees dat tensy die tyd verkort gaan word, sal geen lewende wese oorleef nie - (Matt. 24:21-22).   Dit kan enige tyd nou plaasvind.  Dit kan wees met die aanslag op Irak wat President Bush beplan.  Of dit kan wees met die aanslag van Saddam Hussein op die Israeli Staat as dit waar is wat Bush beweer, naamlik dat Hussein oor die vermoë beskik om so ‘n aanslag te loods. 

Hoe dit ookal sy, die laaste botsing is naby.  Palestina en die witman, die ware nakomeling van Israel, is twee van die sleutelfigure in hierdie laaste drama van die eeue.  Moet u nie laat mislei nie, moet ook nie aan die slaap gevind word nie. Dit is nou die tyd om te waak en te bid, meer as ooit tevore. 

 

Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig mag geag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en te staan voor die Seun van die mens”.

 

 

Jaar 2003, nr. 1

 

Wêreldoorsig:

Wanneer ons so na die wêreld kyk en ons oor op die grond hou, is die algemene indruk wat ons kry nie mooi of bemoedigend nie.  Om die waarheid te sê, die indruk is ontstellend, die toneel is nie mooi nie.  Vanaf die mens, die aarde en die diere gaan daar ‘n noodkreet op.  Dit is net oorloë en gerugte van oorloë.  Net vanoggend (dit is vandag 20 Januarie 2003) het ek verneem dat skermutselinge in Irak begin het.  Ons weet daar is reeds tienduisende Amerikaanse en Britse soldate in daardie gebied.  In verskeie stede in die wêreld is daar reuse betogings teen ‘n Amerikaanse aanval op Irak.  Oor die hele wêreld is daar ‘n duidelike klimaat van onrus.

Miljoene mense het nie kos om te eet nie.  Die een deel van die wêreld swem in sy rykdom terwyl die ander deel vergaan van die ellende.  Daar is groot peste en siektes, soos byvoorbeeld Vigs.  Angs, vrees en benoudheid is die lot van miljoene.  Nêrens in die wêreld hoef u ver te gaan, om dit tee te kom nie.  Dit is voorwaar nie ‘n gelukkige mensdom nie.

Die aarde kreun onder droogtes, oorstromings en besoedeling.  Dit is soos die Profeet Jesaja sê:

5              Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insetting geskend, die ewige verbond verbreek.

6          Daarom verteer die vloek die aarde, en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer, en bly daar min mense oor - (Jes. 24:5-6).

Ek dink die massamedia het die wêreld taamlik op hoogte gehou van toestande in Zimbabwe.  Die toestand is haglik.  Daar is nie kos nie, die plase lê verwoes.  Die bome word afgekap, die wild word gestroop en op die aller wreedste maniere in strikke gevang, met honde gejag en met assegaaie doodgekap.

Bek- en klouseer het op groot skaal uitgebreek.  Dit dreig om na Suid Afrika oor te waai.  Daar is ook ander tropiese siektes wat aljare gelede na Afrika begin terugkom het nadat die witman daar padgegee het.

Wanneer die hongersnood enige oomblik in Zimbabwe begin toeslaan, sal die inwoners by hulle duisende oor ons grense begin stroom.  Ons mense word alreeds sedert 1994 toe die swart regering oorgeneem het vermoor, beroof en verkrag.  Dan sal dit nog erger word.  Ons land is nie veilig nie.

U moet onthou dat dit een van die metodes van die Kommunisme is om die bevolking te verslaaf en aan een sentrale regering te onderwerp, deur hulle uit te honger.  Wanneer jy met die bedelbakkie in die hand in lang toue vir ‘n bietjie kos moet staan en wag, het jy al jou onafhanklikheid verloor.  Dit is wat Stalin in die vroeë Dertiger jare van die vorige eeu met die mense van die Ukraine gedoen het. Die mense het letterlik by die miljoene gesterf van die honger.  Ek onthou nog hoe ek as kind in foto’s rye en rye van kopbene van mense gesien het wat in piramides gepak was soos gerwe koring op ‘n gedorste koringland.

Die Verklaring:

Daniël, die profeet van die Ou Testament, het vir koning Nebukadnésar gesê, “daar is ‘n God in die hemel” - (Dan.2:28).  Hierdie “God van die hemel” het hierdie aarde volgens die fynste en volmaakte wette geskape sodat dit net so glad en perfek sou funksioneer as die son, maan en sterre in hulle bane.  Maar dan moes die mens dit toepas en administreer soos God dit ook in sy “ewige verbond” bepaal het.  En dit het die mens nie gedoen nie.  Hy het as ‘t ware vir die “God van die hemel” gesê “staan eenkant, ek, groot en slim mens, sal my eie lot bepaal”. 

Ons eie ongehoorsaamheid het ons ingehaal.  Ons het onsself so vasgedraai dat niks en niemand behalwe dieselfde “God van die hemel” ons daar kan uithaal nie. Maar enige wet het ook sy bepalings en voorwaardes.  Hy het sy seëninge en beloninge vir gehoorsaamheid, maar ook sy straf en vergelding vir ongehoorsaamheid.  Al hierdie verordeninge en bepalinge is vir ons haarfyn in hierdie wet van die God van die hemel uitgespel.

God was vir ons so genadig dat Hy selfs sy eie Seun gestuur het om vir ons te kom sterf en vir ons daardie straf te kom verduur.  Maar teen daardie tyd was daar ‘n groep op aarde wat hulself op verraderlike wyse as die leiers van die Volk van God, wat as God se administrateurs op aarde verordineer was, geïnfiltreer het, wat gesê het: “Weg met Hom, weg met Hom, ons het geen ander koning behalwe die keiser nie” - (Joh. 19:15).

Daar is ‘n ou bekende gesegde wat min of meer so in Afrikaans lui: Die werklikheid is vreemder as die verdigsel.  In Engels sê dit: “Fact is stranger than fiction”.

 

Die Werklikheid:

Die mens het so die prooi van die leuen as gevolg van sy rebelsheid geword, dat hy vandag eerder die leuen glo as die waarheid.  Wanneer ek dus in die paar paragrawe wat volg die waarheid gaan vertel, sal die meeste my ook nie glo nie, maar daar is tog ‘n klein minderheid wat my wel sal glo.  Dis terwille van hulle wat ek die volgende gaan skryf.

Deur die loop van die eeue het die mens vir homself “gode,” afgode, begin maak omdat hy diep in sy wese begin besef het dat hy die dinge nie alleen kon doen nie, alhoewel hy tog ook ‘n “god” in homself wou wees.  Die god wat uiteindelik bokant al die ander gode uitgestaan het, was geld, Mammon, dit is waarom Jesus gesê het: “Julle kan nie God en ook Mammon dien nie” - (Matt. 6:24).

Hierdie selfde seksie wat vir Pilatus gesê het: “Weg met Hom, Weg met Hom, ons het geen ander koning behalwe die keiser nie,” het deur die eeue onder sataniese leiding, in die beheer van Mammon gekom.  Hulle beheer alreeds die grootste gedeelte van die wêreld met hulle geld wat hulle nie volgens die wet en die insettinge van die ewige verbond bekom het nie.  En omdat hulle vir hulself die identiteit van God se Verbondsvolk toegeëien het, het hulle ook vir hulself die belofte en verbond van wêreldheerskappy opgeëis.  Hulle reken werklik die heerskappy van die wêreld behoort aan hulle.

Hulle het deur baie eeue hard daaraan gewerk, en die mag en prestige van Mammon daarvoor ingespan, om die wêreld te laat glo dat huIle die uitverkore volk van God is.  Deur die kerk deur die eeue te infiltreer met hierdie misleiding en te sorg dat al die predikers dit ook glo en verkondig, glo die Christendom dat hulle die Volk van die Messías is.  Dit is waarom daar nou hierdie massa saamtrek van Amerikaanse en Engelse troepe in die Midde-Ooste is.  HuIle wil die Jode beskerm teen die Arabiere. 

Onder die misleiding waarteen Jesus ons gewaarsku het, glo die Christen wêreld dat die terugkeer van die Jode na Palestina sedert 1948 die voorspelde terugkeer van Israel is voor die Wederkoms van Christus om die Koninkryk van God op aarde te kom oprig.

Die ander nasies soos Rusland, Sjina, Indië, die hele Moslem wêreld, sien ook wat gebeur en weet ook wat die motivering is.  Hulle weet dat hierdie kliek wat die wêreld se geld besit, uit is op wêreldoorheersing en dus ook die besit van die wêreld se oliebronne.  Hier kom die botsing. Dit is dus in hierdie maalkolk van die Midde-Ooste waarin al die magte van die wêreld gaan saamtrek en gefokus gaan word. 

 

Kom laat ons maar luister na die ou Profete, huIle het die stem van die God van die hemel wat die einde ken van die begin af, gehoor.  Die ou Profeet Sagaría het gesê:

En in dié dag maak ek Jerusalem tot ‘n baie swaar klip vir al die volke: elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak; en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word - (Sagaría 12:3).

Lees vir seker Sagaría 12,13 en 14.

 

Die dag van afrekening:

Wanneer u dit mooi gaan oordink is dit al skrikwekkend genoeg, maar dit is nie naby die volle beskrywing van wat daar vir ons wag nie.  Ons het geen idee van die groot onreg wat daar op die aarde aangaan nie.  Ook nie van al die lyding en ellende wat daar is nie. 

 

Die God van die Hemel staan op die punt om hierdie aarde en sy bewoners te straf vir huIle opstand teen Hom en vir die verwerping van sy Seun wat Hy gestuur het om vir ons sondes met sy kosbare bloed te betaal.

Ek gaan vir u ‘n vers gee wat die meeste mense nie eers raaksien nie, maar wat op die punt staan om in al sy naakte aaklige vervulling te gaan. 

Dit is Lukas 19:27;

Maar daardie vyande van my wat nie wou hê dat ek koning oor huIle sou wees nie, bring hulle hier en slaan huIle voor my dood.

 

Ons lees in Lukas 19:14;

Maar sy medeburgers het hom gehaat en ‘n gesantskap agter hom aan gestuur om te sê: Ons wil nie hê dat hierdie man koning oor ons moet wees nie.

Dit is hulle wat vir Pilatus gesê het: “Weg met Hom” - HuIle sê dit vandag nog.

Wat ons nou sien en beleef is DIE DAG VAN AFREKENING wat alreeds begin het. Dit is later as wat u dink, word wakker. Die profete praat baie van: “DIE DAG”, “DIE DAG VAN DIE HERE”, “DIE GROOT EN DEURLUGTIGE DAG VAN DIE HERE”, “DIE DAG VAN AFREKENING” en so aan.

Oral in die Ou testament lees ons dat in die mate wat Israel van God afgedwaal het en die heiden en sy gode begin navolg het, het die heiden oppermagtig geword, vir Israel oorheers, verslaaf en verneder.  Ons is nou weer daar, ek glo vir die laaste maal.  Ons het ‘n gedaante van Godsaligheid, maar ons het die krag daarvan verloor.  Is dit nie iets om oor te huil dat iemand vandag maklik vir jou sê hy is ‘n Christen, en dan het hy geen integriteit nie?

Die heiden spot met ons, lees Joël 2:17.  Hierdie Babiloniese Stelsel gaan verpletter word soos die HERE vir Sodom en Gomorra verwoes het.

 

“Haas jou, vlug, maak gou, moet nie omkyk nie”.

 

 

Jaar 2003, nr. 2

 

Hierdie uitgawe van Wêreldgebeure is ‘n bietjie later as gewoonlik omdat ek op 19 Februarie ‘n heupvervanging gehad het, en ek is nog besig om aan te sterk. Ek is ons Hemelse Vader baie dankbaar dat ek baie goed daar deur gekom het aangesien ek op 23 April 85 jaar oud geword het. 

Ek skryf dit toe aan Sy groot genade, maar ook aan die feit dat ek van jongs af ‘n baie gesonde lewenstyl gehandhaaf het.  Ek het ‘n skoon lewe gelei, nie gerook of gedrink nie, gesonde voedsel geëet het deur die voorskrifte van die Bybel na te volg en gereeld my liggaam fiks gehou het deur gereeld te oefen.

Ons het net een liggaam.  Daarmee moet ons God verheerlik.  Ek kyk terug op meer as 50 jaar in die diens van ons Heer.  Ek is vas oortuig daarvan dat ‘n mens nie jou Hemelse Vader kan verheerlik in ‘n onfikse liggaam nie.

Hoe lank ek nog met hierdie werk sal kan voortgaan is nie in my hande nie, maar in Syne.  Ek het gedink dat Hy my tot stilstand gedwing het toe my heup my begin las gee het.  Maar ek begin elke dag sterker voel, en ek is oortuig dat ons in die belangrikste fase van die hele wêreldgeskiedenis leef; daar is magtige profesieë wat nou op die punt staan om vervul te word.

Soos die gesegde wat sê: “daar is geen krag op aarde groter as die krag van ‘n profesie waarvan die tyd van vervulling aangebreek het nie”.  Ek sal dus nie op die kantlyn wil staan terwyl dit besig is om te gebeur nie.  Ek sal graag soos ‘n Apostel Petrus op Pinksterdag wil opstaan en vir die wêreld sê: “maar dit is wat deur die profete gespreek is” - (Handelinge 2:16).

 

Die oorlog in lrak:

Die pas afgelope oorlog in Irak is ‘n tipiese voorbeeld van so ‘n eietydse vervulling van die profesieë.  As ons werklik wil verstaan wat dit beteken, dan moet ons gaan kyk waar dit begin het.  Ons enigste en sekerste bron is die Bybel.  Die Arabiere waarvan Irak ‘n deel is, is die afstammelinge van Ismael. 

Lees van hom in Génesis 16:1-16.  Veral vers 12;

“En hý sal ‘n wilde-esel van ‘n mens wees: sy hand teen almal, en almal se hand teen hom! En hy sal teenoor al sy broers woon”. 

Ek gaan hier vir u uit die kommentaar van Adam Clarke aanhaal soos in die (“Amplified Old Testament” by Gen. 16:12), aangegee:

“Nothing can be more descriptive of the wandering, lawless, freebooting life of the Arabs than this.  From the beginning to the present they have kept their independence, and God preserves them as a lasting monument of His providential care and incontestable argument of the truth of divine revelation.  Had the books of Moses no other proof of their divine origin, the account of Ishmael and the prophecy concerning his descendants during a period of nearly 4000 years would be sufficient.  To attempt to refute it would be a most ridiculous presumption and folly”.  

Die Arabiese Wêreld strek vanaf die suide van Egipte tot by Turkye in die noorde en vanaf Egipte in die weste tot by die Eufraatrivier in die ooste en sluit dus Irak in. Terselfdertyd het God ook juis presies hierdie gebied aan Abraham en sy nageslag met ‘n eed beloof, - (Gén.15:18 en verwante Skrifte).  Ismael se nageslag en die van Abraham sou dus teenoor mekaar woon.

In 570 n.C. is Mohammed gebore wat die Arabiere onder een geloof, nl. Islam, verenig het.  Na sy dood in 632 n.C. het sy volgelinge onder die inspirasie van die Koran probeer om die wêreld te verower met die doel om almal met die skerpte van die swaard te dwing om hulle geloof te aanvaar.  Hulle het alles voor hulle plat gevee en selfs Europa binnegedring totdat hulle in die “Slag an Tours” in Sentraal Frankryk in 732 n.C. deur Charles Martel gestuit is.  Let op dat hulle die wêreld wou verower en van almal Moslems maak.

Maar God het aan Abraham en sy nageslag met ‘n eed beloof dat hulle die heersers van die wêreld sou wees.  Lees Romeine 4:13. Hierdie is geweldig belangrik.  Vir meer besonderhede hieroor, lees my boek “Die Verlore Tien Stamme van Israel”.

Uiteindelik sou die heerskappy voltrek word wanneer Jesus, die Christus weer kom om te kom sit op die Troon van sy vader Dawid (‘n nakomeling van Abraham) om Koning te wees oor die Huis van Jakob (al 12 stamme van Israel) en dat aan sy koninkryk daar nooit ‘n einde sou kom nie.  Hierdie troon sal sy setel in Jerusalem hê.  En dit bring ons terug na die Midde-Ooste en in besonder Palestina.  Met die oorlog in Irak en die gespanne toestand aldaar, is die oë van die wêreld op daardie gebied gekonsentreer.

 

Wêreldoorheersing:

Die nakomelinge van Esau het deur die loop van die eeue die Huis van Juda, wat bestaan uit Juda en Benjamin en ‘n spatsel van die Leviete, in so ‘n mate binnegedring, dat hulle vandag die Huis van Juda totaal oorheers.  En so Iyk hulle vandag en staan nog bekend as die Jode.  Die kerke leer dat hulle, die Jode, die volle twaalf stamme van Israel is, en dus geregtig is op alles wat God aan Abraham beloof het.  Dit sluit die heerskappy van die wêreld in.

Die kern van hierdie wêreldryk sal die gebied vanaf Egipte tot by die Eufraat wees, soos aan Abraham beloof - (Gen. 15:18 en baie verwante Skrifte, lees my boek).  Die Jode van vandag bestaan, volgens hulle eie gesaghebbendes, uit nege tiendes van hierdie nakomelinge van Esau.

Esau het sy eersgeboortereg aan Jakob vir ‘n pot lensiesop verruil - (Gén .27). Net soos Jakob homself as Esau vermom het, so vermom Esau homself vandag as Jakob.  En as sulks maak hy aanspraak op Palestina, maar agter in sy kop mik hy op die hele gebied tot by die Eufraat.  Die Christelike Kerk oor die algemeen en die Kerke van die VSA en Brittanje in die besonder, sien dit nie raak nie want hulle dwaal omdat hulle die Skrif nie ken nie, en ook nie die krag van God nie - (Hoséa 4:6). 

Hulle steun dus met al hul mag, (finansieel, materieel, geestelik) die besetting van Palestina deur die Jode.  Hulle dink hulle doen God ‘n guns.  Hulle is totaal mislei. Onthou net weer, die stryd gaan basies om Wêreldoorheersing.  Dis ‘n aangrypende verhaal en veel vreemder as verdigsel, hou hierdie kaping van die Judeërs deur die nakomelinge van Esau in gedagte. 

Terselfdertyd het Satan wat die god van hierdie wêreld (stelsel) geword het, en dit bekend laat word het as die Babiloniese Stelsel (ons Here Jesus noem dit Mammon), - in die hande van die Jode laat ophoop het.  Met daardie geld domineer hulle al klaar die wêreld, en veral die VSA en Brittanje. 

Maar nie net polities nie, maar ook intellektueel en teologies.  Hulle het gesorg dat hulle ook beheer oor ons opvoedkundige en teologiese instellings kry.  ln ‘n toestand van onwaaksaamheid het sommige teoloë die lering van ‘n Roomse priester met die naam van Ribera met hoek en al ingesluk en die verkondiging van die sogenaamde Antichris en die geheime wegraping en die God bepaalde terugkeer van die Jode (Esau) na Palestina begin verkondig.

 

Die Jode en Palestina:

Omdat die Jode daarop aanspraak maak dat hulle terugkeer na Palestina op Bybelse gronde gefundeer is, eien hulle ook vir hulle die reg toe om die Palestyne (Arabiere) met geweld op die aller wreedste wyses uit hulle besittings te verdryf. En onthou, hulle sien die hele gebied tot by die Eufraat as hulle erflating en daarna die wêreld.  Die Arabiere weet dit vandaar hulle verset wat beide uit vrees en afguns gebore is.

 

Na Irak:

lemand het nou die dag die vergelyking genoem van die hond wat die bus gejaag het en toe nie geweet het wat om daarmee te maak nadat hy dit gevang het nie. So nou met Amerika.  Hulle weet nie hoe om nou die situasie te hanteer nie.  En omdat hulle motief vir die oorlog was om die Jode te beskerm en ook om die rykdom van die olie te bekom, sit hulle met die probleem dat hulle die toorn van die hele Arabiese wêreld ontketen het.  Waar hulle een Bin Laden soek, gaan daar nou tien talle Bin Ladens opstaan en talle 11 September’s.  Waar is hulle morele grond as hulle die Jode beskerm met al hulle kernwapens.  (Wapens van massavernietiging) en al hulle geheime en biologiese wapens? En al die VN Resolusies wat hulle verontagsaam het?

 

Rusland en Sjina:

Rusland en Sjina is die Gog en Magog van Eségiël 38 en 39.  Daar word dit duidelik voorspel dat hulle en baie nasies saam met hulle, waaronder die Arabiese Wêreld en die Afrika Nasies, in die aanslag teen Israel, ook teen die Westerse Wêreld, gaan optrek.  Die mikpunt is Jerusalem, vanwaar Jesus kom om te regeer.  Dit is hier waar die Profeet Sagaría sê dat die HERE Jerusalem ‘n swaar klip gaan maak waarmee elkeen wat dit gaan optel, homself seer sal maak (Sag. 12:3).

Die rede waarom dit Jerusalem is, is omdat dit die strategiese middelpunt van die wêreld is.  Die groepering van nasies wat Jerusalem beheer, beheer die wêreld. Teen daardie tyd sal die VSA totaal uitgeput wees.  Sy was alreeds in groot ekonomiese nood voor die oorlog in Irak begin het.  Hierdie oorlog en sy nagevolge het miljarde Dollars gekos.  Boonop het sy die room van haar jongmanne daarvoor gebruik.  Die tweede wêreldoorlog het alreeds die mag van die Britse Ryk gebreek. 

Daar gaan geen mag dus van die Westerse Wêreld wees om vir Gog en Magog die hoof te bied nie.  Dit is hier waar al hierdie omstandighede die Weste op hulle knieë gaan dwing.  Hulle gaan die God van Israel vra om hulle uit te red - (Eség. 36:37).  Dit is waar Eségiël 37 in vervulling gaan kom, en gaan die wêreld ‘n gebeurtenis beleef wat nog nooit tevore gesien was nie, naamlik ‘n hele volk wat gaan ontwaak en met die Heilige Gees vervul sal word.  Geen heiden magsblok gaan teen hulle standhou nie. 

Dan kom hulle Koning, die KONING van al die konings en die HERE van al die here.  JESUS DIE CHRISTUS, die seun van Dawid die SEUN VAN GOD, die TWEEDE ADAM om Gods Koninkryk op aarde te kom herstel.  In die duisend jaar wat daarop volg gaan Hy en die wat saam met Hom sal regeer, die aarde wat teen daardie tyd onherkenbaar verwoes is, herbou en verfraai om dit dan aan die einde van die 1000jaar terug te gee aan God die Vader. 

 

Ja, kom gou Here Jesus!!!

 

 

Jaar 2003, nr. 3 & 4

 

Dis tyd vir ‘n verandering:

As gevolg van ‘n baie moeilike jaar wat ek agter die rug het as gevolg van siekte, kombineer ek nommers 3 en 4.  Ek dank ons Hemelse Vader vir beterskap en ek is besig om te herstel.  Hier op die einde van die jaar, dit is vandag 3 November, het ek ‘n baie ernstige saak op my hart.  Ons sal almal saamstem dat die toestand van die wêreld baie kommerwekkend is.  Dis moeilik om die vinger direk op iets te druk.  Maar daar is ‘n algemene gevoel van onsekerheid en vrees vir wat die toekoms inhou.

Dit lyk al meer of Amerika in Irak in ‘n soort Viëtnam situasie vasgeval het.  Dit is soos iemand wat ‘n tier aan die stert beet het; hy kan enige oomblik nie meer langer vashou nie, maar hy kan ook nie laat los nie.  Intussen word Amerika uitgeput; sy mense word ook ontevrede en kan dit Mnr. George W. Bush die volgende president verkiesing laat verloor.  Dit sal beteken dat hy die laaste Amerikaanse president is wat aan bewind was wat deur ‘n Anglo-Saksiese meerderheid verkies is. 

Die volgende president sal deur ‘n meerderheid van nie-suiwer blankes aan bewind kom, en hulle sal die Amerikaanse beleid, beide binne en buitelands bepaal.  Dit sal ‘n beleid wees wat nie op Christelike beginsels geskoei is nie.  ‘n Baie bekende persoon het eenkeer gesê: As Amerika nie langer meer goed is nie, sal Amerika ook nie langer meer groot wees nie.

Dit is dieselfde met die Amerikaanse ekonomie.  Dit hang al lankal aan ‘n draadjie en kan ter eniger oomblik tuimel en daarmee saam die ekonomie van die hele wêreld.  Netso met die Amerikaanse Mag wat die waarborg is vir die redelike veiligheid van die Westerse Wêreld.  Dit was die meerderwaardigheid van die Amerikaanse Tegnologie wat aan haar die oppermag op militêre gebied gegee het.

Maar Rusland en Sjina is kort op haar hakke.  Sjina het nou onlangs ook ‘n man die ruimte ingestuur.  Dit is lankal bekend dat sy duikbote het, net soos Rusland, wat kern missiele van onder die water af kan afvuur en enige kusstad van die Weste kan tref.

Hiermee saam het die oorstroming van die Weste deur die Ooste al ver gevorder.  Die Moslem geloof staan op die punt om die sterkste geloof in Brittanje te word, en so ook in Europa.  Die Christelike Geloof wat die krag van die Westerse Nasies was is al amper in die minderheid en dan is dit wat daarvan oor is maar baie flou.

Saam met dit word die blanke nasies al meer en meer deur die gekleurdes binnegedring en is ‘n groot persentasie van hulle al vermeng.  Die is natuurlik die uit-en-uit mikpunt van die vyand om ons heeltemal te verbaster.  Ook hier in Suid-Afrika, die eerstydse bastion van rasse suiwerheid (Apartheid was in ons Grondwet verskans) is die walle vinnig besig om te breek.

 

Dit sal die hele Godsplan van ‘n suiwer ras op aarde, wat geskape is na sy beeld, verongeluk.  Daarmee saam sal God self van hierdie aarde verban wees, want dit is ‘n feit van die geskiedenis dat die ware suiwer geloof in die lewende God deur die suiwer Blanke gedra is.  Waar die Blanke verdwyn, verdwyn ook die opregte geloof in God.  Dit is wat in die dae van Noag gebeur het. 

Noag was die laaste suiwer nakomeling van Adam wat opreg was en ‘n opregte geloof in die ware God gehad het.  Die res was so vermeng met die saad van die gevalle engele, dat hulle ook geen begeerte gehad het om in God te glo nie, en dat alles wat hulle bedink het net sleg was volgens Génesis 6.  Ons Here Jesus het gesê dat met die tyd van sy wederkoms dit weer so sou wees. 

Dit is wat ons vandag sien. Tensy daar dus ‘n drastiese verandering kom, is daar geen hoop vir die wêreld nie.  Ons sal of in ewige slawerny tot die duisternis verval, of ons sal onsself vernietig.  Ons is op die randjie daarvan, en ons voel dit aan sonder dat ons verstaan wat ons aanvoel.  Ons staan op die randjie van die grootste verandering wat die wêreld nog ooit gesien het.

 

Wat sê die Profete?

Die Profeet Amos sê:

Want die Here HERE doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete geopenbaar het nie - (Amos 3:7).

Dit wil sê ons sal hierdie groot omwenteling duidelik uitgespel in die profete vind. Wanneer ons dit ondersoek, staan ons met siddering en vrees en bewing bevange voor dit wat ons lees.  Hierdie hele bestel soos ons dit ken, nie net op die aarde nie, maar selfs in die hemele, gaan totaal omgekeer word op ‘n skaal wat ons verstand te bowe gaan.  Die wat die profete glo en daarvolgens handel, sal behoue deur die omwenteling kom, maar die wat dit nie glo nie, sal vernietig word.  Dit is net soos dit was in die tyd van Noag. 

Vir 120 jaar het Noag gewaarsku dat daar ‘n sondvloed kom terwyl hy besig was om die ark te bou.  Dit was iets wat die mense van daardie tyd nog nooit gesien het nie, hulle moes dit in die geloof aanvaar of dit verwerp.  Die aarde en die hemele sou verander op ‘n skaal wat hulle verstand te bowe gegaan het.  Die hele aarde sou deur water oorstroom word en die hemele soos hulle dit gesien het, sou verdwyn.  En omdat hulle dit nie vir hulleself met hulle verstand kon verklaar nie, het hulle dit verwerp en in die vloed omgekom.  Hulle het weer die duiwel se leuen van “Het God gesê?” geglo en die Woord van God se Profeet Noag verwerp. 

Dit is soos dit in die Skrif staan:

“- - - - - - - - Glo in die HERE julle God, dan sal julle bevestig word; glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees - (2 Kron. 20:20).

Ons Here Jesus het sy dissipels verwyt omdat hulle nie die profete wou glo nie:

Lukas 24:25-27;

25         “- - - - O, onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! 

26         Moes die Christus nie hierdie dinge Iy en in sy heerlikheid ingaan nie?

27         En Hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die Skrifte die dinge wat op Hom betrekking het. 

 

Luister na die Profete:

Ek kan u dus op die gesag van ons Here Jesus self ernstig vermaan om te luister na die profete, al gaan dit ook u verstand by verre te bowe.  Hierdie wêreldstelsel waarvan u en ek alreeds die slawe is, gaan met geweld omver gewerp word.  In die droom wat Daniël vir Nebukadnésar uitgelê het, gaan die koninkryke van hierdie wêreld en sy stelsels van geld, politiek en godsdiens so met geweld verpletter word, dat hulle stof deur die winde van die hemel weggewaai sal word net soos die kaf van die dorsvloer met dorstyd.

Dit is soos Daniël dit gestel het:

Daniël 2:35,44;

35         Toe is tegelykertyd die yster, die klei, die koper, die silwer en die goud fyngestamp, en dit het soos kaf geword van die dorsvloere in die somer wat die wind wegneem, sodat daar geen spoor van gevind is nie; maar die klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots geword wat die hele aarde gevul het.

44           Maar in die dae van dié konings sal die God van die hemel ‘n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie; dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar ‘n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. 

Lees my boek: “Die Boek van Daniël”.

Die Apostel Petrus skryf:

2 Petrus 1:19-21;

19         En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte;

20         terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie;

21         want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.

‘n Bietjie verder aan skryf hy:

2 Petrus 3:10-13;

10         Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

11         Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? –

12         julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt.

13         Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

 

Met die sondvloed het al die water wat soos ‘n omhulsel om die aarde was, saam met al die fonteine wat oopgebars het, die aarde oordek waaruit die see ontstaan het, en nadat die water gesak het, is dit net die bergspitse en hooglande van die wêreld van voor die vloed, wat vandag ons bewoonde aarde is. 

Lees my boekie: “Die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde”.

Nou met hierdie oordeel wat volgens die profete en ons Here Jesus self, voor die deur staan, gaan die proses net omgekeer word.  Met die vuur oordeel wat nou die wêreld gaan tref, gaan al die water van die see weer die lug in opgesuig word om die see bloot te lê.  Dink net aan die miljoene van mense wat gaan sterf.  Die profete sê dat die gesneuweldes van die Here van die een einde van die aarde gaan lê tot die ander einde.

 

Lees my boeke:”Die Boek van Joël, Sy Profetiese Boodskap en Waarskuwing” en “Die Groot Verrukking”. 

Die Profeet Jeremia stel dit so:

Jeremia 4:23-28;

23         Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie.

24         Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud.

25         Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg.

26         Ek het gekyk, en die land van tuine was ‘n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die HERE, voor sy toorngloed.

27         Want so sê die HERE: Die hele land sal ‘n wildernis word, alhoewel Ek daar geen einde aan sal maak nie.

28         Hieroor sal die aarde treur en die hemel daarbo rou dra, omdat Ek dit gespreek, My dit voorgeneem het en Ek geen berou het en daarvan nie sal terugkom nie.

Samuel stel dit so:

En die beddings van die see het sigbaar geword, die fondamente van die wêreld is blootgelê, deur die dreiging van die HERE, vanweë die geblaas van die wind van sy neus - (2 Sam. 22:16).

 

Die Woord sê hierdie VERANDERINGsal skielik kom, soos ‘n dief in die nag.  AI wat ek kan sê is dat al die tekens sê vir my, ons leef nou in daardie tyd.

 

 

Jaar 2004, nr. 1

 

Vooruitskou op 2004:

Ek groet u, liewe leser, hier in die begin van 2004 in die Naam van ons Here Jesus, die Christus, die enigste Hoop vir die toekoms.  Ek sal graag wil begin deur die woorde van Koning George die 6de van Groot Brittanje in een van sy Nuwejaarsboodskappe aan te haal:

“I said to the man at the gate of the year, give me a light.  He replied: Put your hand into the hand of God, and it will be to you better than a light, and safer than a known way”.  

Ek kan u nie beter raad gee as dit nie, behalwe dat ons hierdie woorde nie ligtelik moet opneem nie.  Ons moet leer verstaan wat dit is om ons hand in die hand van God te sit.  Dit beteken ons moet bereid wees om te gaan waarheen Hy ons lei. Hy moet vir ons ‘n werklikheid word, en Jesus moet vir ons die Weg en die Waarheid en die Lewe wees.  Sy Woord moet vir ons ‘n Lig op ons pad en ‘n Lamp vir ons voet wees. 

Moenie dat hierdie woorde vir u maar net alledaagse woorde wees wat u goed ken en uit u kop kan opsê nie en dan bly dit daar.  ln hierdie veelbewoë tyd waarin ons leef is die duisternis besig om vinnig op ons toe te sak.  Ons sien dat regerings allerhande planne maak om die probleme wat op ons kom, die hoof te bied.  Hierdie afgelope jaar het ons genoeg daarvan gehad om hierdie hele uitgawe daaraan te wy.  Daar was verskriklike natuurrampe soos droogtes in sommige plekke en oorstromings in ander, hongersnode, pessiektes, aardbewings, oorloë en gerugte van oorloë, mense se harte wat werklik verkrimp van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.  En so sou ons kon aangaan.

 

Wat sê GOD?

Maar wat sê God? In die ontledings van wêreldsake sal ‘n mens baie selde enige verwysing hoegenaamd vind wat sal sê dat die hele kern van ons probleme lê daarin dat ons uit harmonie met God, die Skepper van die hemele en die aarde, is.  Selfs die Christelike Organisasies wat daar melding van maak, raak ook nie die wortel van die saak aan nie. 

Wat is dit om uit harmonie met God te wees? Ons moet dit tog grondig in God se Woord gaan ondersoek.  Ons moet noukeurig daarop let dat God wat alles geskape het, dit gedoen het volgens volmaakte wette wat hy daargestel het: wette wat elke faset dek van die natuur, vir menslike verhoudinge, vir volkere verhoudinge en alles wat op die aarde aangaan.

So byvoorbeeld het Hy vir Homself ‘n volk uitgekies met wie Hy ‘n ewige, onherroeplike en onvoorwaardelike verbond gesluit het. 

Luister: Génesis 12:1-3;

1          EN die HERE het vir Abram gesê: Gaan nou uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat Ek jou sal wys. 

2          En Ek sal jou ‘n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak, dat jy ‘n seën sal wees. 

3          En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek; en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. 

Geen voorwaardes of iets dergeliks nie.

In Jeremia 31:31-34 en Hebreërs 8:8-13 word dit herhaal. 

So sê Jeremia byvoorbeeld:

Jeremia 31:31-34;

31         Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek met die Huis van Israel en die Huis van Juda ‘n nuwe verbond sal sluit;

32         nie soos die verbond wat Ek met hulle vaders gesluit het op dié dag dat Ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipteland uit te lei nie - my verbond wat húlle verbreek het, alhoewel, Ék gebieder oor hulle was, spreek die HERE.

33         Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die Huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; (weer geen voorwaardes, God sal dit doen); en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. 

34         En hulle sal nie meer elkeen sy naaste - - - - - -

(die een wat net soos hulle is, volgens Lev. 19:18)

- - - - - en elkeen sy broer leer nie en sê: Ken die HERE; want hulle sal My almal ken, klein en groot onder hulle, spreek die HERE; want Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie

(Weer geen voorwaarde nie, God sal dit doen).

 

‘n Unieke Volk:

Uit Abraham met wie God ‘n ewige verbond gemaak het, sou ‘n unieke volk ontstaan uit wie uiteindelik die Saligmaker en Koning van die wêreld gebore sou word.  Hierdie volk sou die kern van sy koninkryk op aarde wees.  Abraham was dus self ‘n unieke persoon. 

Lees Jesaja 51:2;

Aanskou Abraham, julle vader, en Sara, wat julle gebaar het; want as eenling het Ek hom geroep en hom geseën en hom vermenigvuldig.

God het geslagte na Noag gewag vir Abraham om gebore te word.

Hierdie woord “eenling” beteken in Hebreeus die enigste een van sy soort (Gesenius) en het dieselfde Hebreeuse grondwoord as in:

Deut.6:4; “Hoor Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE”.

Dit kom ook voor in Job 23:13; Eség. 7:5.

Dit beteken ook volgens Gesenius “incomparable” - (onvergelykbaar).

God sê ook in sy Woord aangaande hierdie nageslag van Abraham deur Isak:

Deuteronómium 7:6-8;

6          Want jy is ‘n volk heilig (apart) aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

7          Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, (hier is jou uitverkiesing), nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke.

8              Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het die HERE julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos.

9               

Daar is baie sulke Skrifte ter stawing van hierdie gedeelte.  Dit beteken hierdie is ‘n volk enig van sy soort, uniek, met wie God ‘n ewige, onvaarwaardelike en onveranderlike verbond gemaak het.

Waar is hierdie volk, en wie is hulle? Daar is onteenseglike bewys dat die Blanke Westerse Nasies hierdie volk is.  Ons het baie bewyse daarvoor, kontak ons en ons sal dit vir u kan gee.  Dit is hierdie groep van volkere wat die beskawing en Christelike geloof deur die eeue gedra het.

 

Die uitdaging van die Eeue:

Ons beleef ‘n tyd van ‘n meedoënlose stryd tussen God en Satan, lig en die duisternis, van reg teenoor verkeerd.  Wis hierdie groep van volkere uit deur uitwissing of verbastering of beide, vernietig hulle verbintenis met God en hulle unieke roeping om die lig van die wêreld te wees, en jy betree ‘n tydperk van totale duisternis en verslawing.  Dit sal hel wees op aarde.  En omdat die politiek van ons dag en, helaas, die kerk van ons dag dit nie raaksien nie, merk ons nuusontleders en ons teoloë dit nie op nie.  Dis die grootste tragedie van die eeue.

 

‘n Nuwe lap op ‘n ou kleed:

Dit laat my huil tot in my siel wanneer ek die patetiese pogings van ons kerke sien met hulle sopkombuise, hulle pogings om vigs te bekamp, hulle gepaaiery van die swartes en al hulle pogings om hulle kerke vol te kry. 

Jesus het gesê:

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word - (Matt.6:33).

Lees dit in sy verband en u sal sien dit gaan oor kos en klere en ‘n dak oor jou hoof.  AI hierdie nuwe lappe op ou klere, en nuwe wyn in ou sakke, maak die skeur net nog groter. 

Lees Markus 2:21-22.

 

Die moderne vertalers van die Bybel het Matt. 6:33 se betekenis heeltemal weg vertaal omdat hulle die Raadsplan van God glad nie verstaan nie.  Dit, hierdie teks, sê vir ons gaan soek eers om die grondbedoeling van God te verstaan en  julle sal weet wat die redding van hierdie wêreld sal teweegbring.  God het vir Homself in Adam werklik ‘n aardse vennoot geskep.  Ongelukkig het God vir Adam in die Paradys weens Adam se ongehoorsaamheid verloor. 

Dit het die Vader die opoffering van sy eie Seun gekos om vir Adam weer terug te kry.  Dit sal deur ‘n “wedergeboorte” plaasvind.  Dis dat Adam se saad weer herskep moet word sodat God sy koninkryk (dink aan die “Onse Vader” van Matt. 6:9-13) weer op hierdie aarde kan terugbring.  Nou verstaan ons waarom Jesus vir Nikodémus gesê het: “Jy is ‘n leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie?” - (Joh.3:10).

 

Die stryd nader aan sy einde:

Wanneer ons die kern van die saak verstaan kan ons die drama van die eeue met ingehoue asem volg.  Laat ons dit maar vanaf die Griekse en Romeinse Beskawings volg.  Dit was Israel wat teen daardie tyd al lankal hulle identiteit vergeet het, maar nie verloor het nie (die Verbond is Ewig).  Maar hulle het genoeg van die kiem van die Godheid (die Goddelike Gene) in hulle gehad om deur ‘n hoë morele standaard van ystere selfdissipline en hardwerkendheid die beskawings te bou wat tot vandag toe nog die bewondering van die denkende wêreld afdwing.  Dink maar aan hulle beeldhouwerk en skilderkuns, aan hulle filosowe, digters en skrywers. 

Maar omdat hulle vergeet het wie die God van hulle vaders was, was hulle nie opgewasse teen die liste van die duiwel nie.  In hulle roem en oorwinnings het ook hulle ondergang gelê.  Hulle het die duisende van die minderwaardige rasse wat hulle oorwin het, hulle slawe gemaak en self gaan terugsit en nie meer hulle brood in die sweet van hulle aanskyn verdien nie. Dit was nie lank nie of daardie slawe het met hulle begin meng, hulle bloed vertroebel en hulle genis geskend.

So het dit aangehou met die een beskawing tot die ander totdat ons by die ontstaan van ons Westerse Beskawing gekom het.  Hier in die tyd van Martin Luther het ons voorouers weer van die ware God gehoor en hulle tot Hom bekeer. Dit het hulle onmiddellik weer hulle hoë moraliteit teruggegee. 

Hier veral na 1800 het hulle oor die wêreld begin versprei en saam met hulle die Beskawing en die Christelike Evangelie, sover hulle dit verstaan het, met hulle saamgeneem.  Hier teen ongeveer 1850 het die eerste strale van hulle identiteit begin deurbreek deur die donker wolke van onkunde en misleiding.

Vandag staan ons op die drumpel van ‘n volk wat in ‘n dag gebore gaan word - (Jes.60:8). 

Dit sal ‘n dag wees van lewe uit die dode - (Rom.11:15,25-29). 

Dit sal ook saamval met Satan se laaste poging om hierdie volk uit te wis, en sodoende die Godsplan te verongeluk. 

Dit sal ook saamval met die terugkeer van die Koning in majesteit en heerlikheid - (Matt.16:27). 

Daarom lees ons in Openbaring 11:15;

EN die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.

En oor wie gaan Hy heers anders as oor die kern van sy koninkryk? Niemand anders as die saad van Abraham deur Isak en van Isak af na Jakob:

Lukas 1:30-33;

30         En die engel sê vir haar: Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind.

31         En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32         Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33         en Hy sal koning wees oor die Huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. 

 

Dis goeie nuus.  Dit is die ware Evangelie.

 

 

Jaar 2004, nr. 2

 

Midde-Ooste op ‘n mespunt.

So lui ‘n koerantopskrif in een van ons dagblaaie na die sluipmoord op die Moslem geestelike leier Sjeg Ahmed Jassin die leier van Hamas in Palestina.  Dit was ‘n goeie koerantopskrif om die oog te vang en die situasie van die oomblik in Palestina op te som.

Maar wat dit nie sê nie is dat dit al lankal die geval is.  Ons mense leef net vir die oomblik en van dag tot dag, en hulle leef ook net in die sigbare en die gebeure van die oomblik.  Hulle besef nie dat daar faktore aan die werk is met ‘n onsigbare oorsprong en wat van lankal af bepaal is.

Ons leef aan die voleinding van die eeue.  Dis oestyd en die tyd van afrekening volgens die Bybel.  Oestyd is maaityd en rypwording en in maaityd maai jy net wat jy gesaai het.  Baie min mense besef ook dat aan die begin daar twee soorte saad gesaai is en daar was twee verskillende saaiers.  Die een was die Seun van die mens, en die ander was die Bose (die duiwel, Matt. 13:37-39).

Die stryd tussen hierdie twee soorte saad is al aan die gang van die begin van die mensdom, maar nou het ons by die tyd gekom dat die plante amper ryp is. Volgens die Bybel sal dit in die oestyd wees dat alleenlik die engele van God die onderskeid tussen die twee kan maak en hulle dan van mekaar sal skei.  Hulle sal dan die goeie saad (die koring) bymekaarmaak en dit in God se skuur (Sy koninkryk) bring en die onkruid in bondels bind om verbrand te word - (Matt. 13:30).

 

Die Verstandige sal verstaan:

Net soos in die dae van Noag is daar ook vandag twee soorte mense op aarde, die wat na die waarskuwings van God geluister het, en die wat nie geluister het nie.  Vir die wat nie wil luister of verstaan nie, maak dit nie saak hoe ernstig of tersaaklik die waarskuwings is nie, hulle gaan maar net aan, ongeag.  Ons neem die toestand in Irak as voorbeeld.

Ons in hierdie Reeks, en andere, het al keer op keer gewaarsku dat ons baie dieper en verder moet kyk as net die onmiddellike of oppervlakkige.  Die oorlog in Irak gaan om baie dieper dinge as net die sigbare.  Dit is baie duidelik teen hierdie tyd dat President Bush nie wapens van massavernietiging in Irak gekry het nie en ook nie kan bewys dat Sadam Hussein een van die hoof ondersteuners van Al-Kaida van Bin Laden is nie.  Nou na ‘n jaar is dinge in Irak nog meer deurmekaar as ooit vantevore.  Die VSA is nog dieper in die skuld en haar weermag is uitgeput.

Die kiesers publiek is vinnig besig om teen Meneer Bush te draai en die moontlikheid word al groter dat hy die volgende president verkiesing gaan verloor.  

Dit is natuurlik die bedoeling van Bin Laden.  Terselfdertyd het hy dit reggekry deur die bomme wat Al-Kaida op Madrid gegooi het om die opposisie in Spanje, wat teen die Spaanse Regering is oor haar hulp aan Amerika in Irak, te laat wen. Die nuwe Spaanse verkose Eerste Minister het beloof om al Spanje se troepe uit Irak te onttrek.  Die hele wêreldmening is besig om teen Amerika te draai.  Meneer Tony Blair is besig om net so onpopulêr in Brittanje te word. 

Soos ek in vorige uitgawes van wêreldgebeure gewaarsku het, kan Meneer Bush dalk die laaste Blanke Konserwatiewe President van die VSA wees wat deur ‘n meerderheid Blanke Anglo-Saksies Germaanse kiesers verkies is.  Amerika was nog altyd die anker en bastion van die Christelike geloof in die wêreld.  Wanneer die Bush Regering val kan dit dalk die einde van hierdie waarborg wees.

Die Weste, die draers en verkondigers en beskermers van die Christelike geloof, is alreeds in ‘n uiters teruggevalle toestand.  Dit beteken dat net soos in die dae van Israel in die Bybel, het die heiden nog altyd tot ‘n staat van oppermagtigheid gekom wanneer Israel van haar God afvallig geword het.  Dit het ook hier in die sewende eeu van die Christendom gekom toe die Christene vervreem was van hulle oorspronklike geloof in Christus, dat die Mohammedanisme die hele toenmalige Christen Wêreld oorrompel en selfs tot in die hartjie van Europa binnegedring het.  Dis wanneer die liggaam verwaarloos en aan sy luste en drange oorgegee is, dat die siektes begin kom.

So ook vandag.  Islam het die Weste alreeds sover binnegedring dat hulle op hulle eie skole begin aandring.  Jy hoor hulle al meer en meer sê: “Ons gaan die Weste oorneem”.  Ons sal verstom en verbaas wees wanneer ons hoor hoeveel van ons ou gevestigde fabrieke en besighede al deur die Ooste besit word.  Waar kom dit vandaan?

 

‘n Boom het wortels:

Elke boom bestaan nie net uit sy takke en blare nie.  Dit het ook wortels, sommige bome s’n is baie diep onder die grond.  So kom die stryd tussen Ismael en Isak ook van ver.  ‘n Boom se wortels is ook nie eenvoudig nie, hulle is ingewikkeld onder die grond vervleg.  As jy die boom goed wil ken, moet jy ook sy wortelstelsel goed ken.  Ons sal ook die boom aan sy vrugte ken.  So moet ons ook die agtergrond van die Midde-Ooste ken as ons wil verstaan wat vandag daar aangaan.  Ons moet besef dat dit daar is waar die mens sy ontstaan gehad het, en dat dit ook weer daar is waar die eindbestemming van die mens op aarde gaan wees.  Dit is in daardie gebied min of meer waar die eerste Adam sy eerste tree op aarde gegee het en dat dit ook daar sal wees waar die tweede Adam met sy Wederkoms eerste sy voete sal neersit wanneer Hy op die Olyfberg sal staan en dit in twee dele sal splyt - (Sagaría 14:40).

Dit is ook hier waar die Slag van Armagéddon sal plaasvind.  Dit is dan en ook daar, waar die Here en sy engele sal ingryp om die dae terwille van sy uitverkorenes (Israel) te verkort.  Wanneer ons ‘n vinnige oorsig oor die verloop van ons tyd gee, sien ons dat gebeure in die wêreld hulself na so ‘n toestand haas.  Dinge in die Midde-Ooste kan nie baie langer meer so aanhou nie.  Die toestand tussen Jood en Arabiere raak ondraaglik.  Die kern van die oorsaak is, soos ek al herhaaldelik vir u gesê het, dat albei van hulle aanspraak maak op ‘n gebied wat nie aan hulle behoort nie.

God het hierdie gebied aan Abraham en sy nageslag met ‘n eed beloof - (Gén 13:15; Gén. 15:18 en baie ander verwante Skrifte).  Die ware nageslag van Abraham deur Isak is vandag die Westerse Nasies.  HulIe is onbewus van hulle identiteit en dus ook van hulle erfenis.  ‘n Valse Israel, die Jood van vandag, eien vir homself daardie erfenis toe en gebruik die ware Israel, die Weste, om vir hom die vuilwerk te doen om die erfenis te bekom.  Dis die kern van die hele toestand in Irak en die Midde-Ooste en die hele wêreld. 

 

‘n Verhewe Roeping:

Maar God het nie die mens geskape om net ‘n aarde bestaan te maak nie.  Hy het hom ‘n verhewe wese na sy beeld geskape om sy seuns en dogters te wees onder wie Hy self kon kom woon as hulle Vader.  Maar die bose, die duiwel, het gekom en sy saad ook onder die mens kom saai.  Nou Ieef ons in die oestyd wanneer hierdie twee sade van mekaar geskei gaan word.  Dit is wat nou op die spel is en wat ons moet verstaan. 

‘n Groot deel van die strategie van hierdie stryd is dat die duiwel die deel wat God na sy Beeld geskape het om Hom hier op aarde te verteenwoordig aan die slaap te maak en met blindheid te slaan.  Met die eerste oordeel, die van die Sondvloed, was dit net Noag wat wakker was, die stem van God gehoor het, en gedoen het wat God hom beveel het.  Nou is dit weer so voor die tweede oordeel, die oordeel van vuur. 

Daar is baie valse stemme, ook onder die predikers van die evangelie.  Hulle is juis diegene wat die ware Boodskap en waarskuwing moet uitstuur.  Maar instede van om dit te doen, stuur hulle ‘n valse waarskuwing uit. Vir diegene wat in elk geval nie wil luister nie, maak dit nie veel saak nie, maar vir diegene wat ernstig omtrent die toekoms is, is dit van lewensbelang en ewigheidsbelang.  Daarom het ons Here Jesus juis gewaarsku dat ons moet oppas dat ons nie mislei word nie. 

Luister:Matthéüs 24:4-5,11,24-25;

4          “ - - - - Pas op dat niemand julle mislei nie.

5          Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

11         En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.

24         Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.

25         Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.

Ons leef nou binne in daardie tyd van misleiding en uiterste gevaar en ons is vas aan die slaap.  Wees plegtig gewaarsku.

Dan is daar nog ‘n groot onweerswolk op die horison wat weinig melding van gemaak word, en dit is China.  Daar is ‘n reus wat stil-stil en skaars opgemerk vinnig besig om klaar te maak om ‘n ontsaglike groot rol in hierdie eindoordeel te speel.  Moet u ook nie laat mislei om te dink dat Rusland klaar sy fut verloor het nie.  Ons hoor niks van wat daar werklik aangaan nie. 

Volgens die profete gaan Rusland, China en die Arabiese wêreld saam met Afrika die laaste sataniese kombinasie wees wat gaan optrek om die ware Israel van God (die volle nakomelinge van al 12 die Stamme) waaronder die Blanke Nasies van die Weste die vernaamste is, finaal uit te wis om dit vir Jesus onmoontlik te maak om volgens die Skrif terug te keer na hierdie aarde om te kom sit op die troon van sy vader Dawid en Koning te wees oor die Huis van Jakob (letterlike Israel) en ook hierdie aarde tot in alIe ewigheid te regeer - (Lukas 1:31-33; Daniël 2:35,44).

 

Verheerlik, sonder vlek of rimpel:

As u hierdie boodskap wat ons verkondig verstaan, sal u besef dat ons die tyd waarin ons leef en wat die Woord daarvan sê, nie ligtelik moet opneem nie.  Ons Here Jesus het nie verniet die smarte van die kruis en die dood deurgemaak nie. Die wat saam met Hom sal leef en regeer in sy ewige koninkryk wat Hy kom oprig, sal heilig en sonder vlek of rimpel wees soos Hyself. 

Lees verseker: FiIippense 3:20-21:  Romeine 8:23,29-30;  1 Johannes 3:1-3;  Psalm 17:15;  Openbaring 17:14.

 

Hoe lyk dit met u, liewe leser? Diegene wat hierdie geskrifte van my waarlik met aandag en oorgawe lees, is alreeds hulle wat “geroepe en uitverkore en getrou” bevind is. 

 

Kom Iaat ons ernstig stry vir die geloof wat eens en vir altyd aan die heiliges oorgelewer is.

 

 

Jaar 2004, nr. 3

 

Is die einde van hierdie Wêreld (Orde) naby? 

Wanneer ons na die huidige toestand in die wêreld kyk, is die vraag spontaan, kan dinge nog veel langer so aanhou? Daar is ‘n onrustigheid en ongemaklikheid oral te bespeur.  Die ekonomie is wankelrig, daar is oorloë en gerugte van oorloë, die toestand in Irak gee die indruk van ‘n bol lyn wat so geknoop geraak het dat jy dit nooit weer gaan los kry nie, miljoene ly honger en is sonder dak en die aarde word so gestroop dat dit op baie plekke al lelik begin lyk.  Ons industrieë het die lug so besoedel dat mense letterlik begin voel hulle versmoor.  En so sou ons kon aangaan.  Êrens voel mense daar hang ‘n swaar wolk van onheil oor hulle koppe.

Nou die dag het ek vir die eerste keer na ‘n lang tyd met die Ben Schoeman Hoofweg na Johannesburg gery.  Ek het nie self bestuur nie en kon vrylik rondkyk.  Ek was verbaas en verstom om te sien hoedat Pretoria en Johannesburg al feitlik aanmekaar gesluit het.  Die groot geboue en hele fabriekskomplekse het my verstom.  Daar was so baie van hulle.  En die pad was vol verkeer van alle soorte.  Die twee stede was net so vol.  Dit jaag en druk en wemel so dat ek baie bly was dat ek nie bestuur het nie.

 

In die stemming van verbasing en verstomming kon ek oor baie dinge dink.  Weg is al die landerye van weleer wat vol van mielies en ander voedsel gewasse gestaan het.  Nou is daar paaie en geboue op.  Waar gaan al hierdie mense binnekort voedsel kry.  Waar gaan almal heen? Wat dink hulle, hoe voel hulle? Ek self het nie te lekker gevoel nie, ek was op pad om ‘n Internis in Johannesburg te gaan raadpleeg.  Hoe laat moet hierdie mense opstaan om betyds deur al hierdie verkeer te kom? Hoe laat kom hulle vanaand tuis? Hoe voel hulle? Is daar nog tyd vir hulle vrouens of hulle mans? (Ja, dit was verbasend hoe baie van die bestuurders was dames).  Hoeveel tyd het hulle vir hulle kinders? Waar was hulle kinders vandag? En so kan ons nog lank aangaan.

Hoe word hierdie mense bestuur, regeer? Hoe lank gaan dinge nog georden bly? ls dit hoe God dit in die begin bedoel het? U sien, alles het ‘n begin en alles het ‘n einde.  En daardie “begin” was beplan en daardie “einde” moet ‘n doelwit hê.

Maar die wriemelende menigtes het al lankal vergeet, of dalk nooit eers geweet hoe dinge ontstaan het nie en waar dit gaan eindig nie.  Met hulle geboorte het hulle in die maalstroom beland, en die wat oorleef het, worstel nou so in die stroom om kop bo water te hou, dat hy nie tyd kry om aan iets anders te dink nie. Hoe kom jy by so iemand uit? Hy is in so ‘n oorlewingsstryd gewikkel, dat hy nie nog tyd het om na jou te luister nie.

Dit is soos Jesus van die mense in die tyd van Noag gesê het:

 

Matthéüs 24:37-39;

37         En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

38         Want net soos hulle was in die dae voor die sondvloed toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het,

39         en dit nie verstaan het voordat die sondvloed gekom en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.

Net die feit dat u tot stilstand gekom en tot hiertoe na my geluister het, is al klaar ‘n wonderwerk.  U moes êrens langs die “pad” tot stilstand kon kom, en begin lees het om aan te gaan, anders stel jy die ander “verkeer” in gevaar.  Miskien word u êrens nog ‘n paar minute gegun om nog so ‘n bietjie verder te lees.

 

Dis baie naby:

Net soos die groot ommekeer vir die mense van die dae van Noag baie nader was as wat hulle gedink of geglo het (want hulle het Noag in elk geval nie geglo nie) so is dit ook vir ons, vir u en vir my.

Daar was ‘n plan in die begin, en daar was ook ‘n padkaart van waarheen dit sou lei.  God het hierdie aarde mooi en volmaak geskape en die eerste mens daarop geplaas en vir hom beveel om dit te bewerk (bestuur, regeer) en dit te bewaak (beskerm, orden, op te pas, versorg). 

Hy het aan hom die presiese plan en opdragte gegee waarvolgens hy dit moes doen.  Hy het dit ook haarfyn op skrif gestel, wat Sy Woord genoem word.  Net soos al daardie geboue tussen Pretoria en Johannesburg, (wat my so verbaas het) en al die geboue van die twee stede en elke gebou op aarde ‘n fyn uitgewerkte grondplan het met presiese uitgewerkte spesifikasies, nog deegliker is God se voorskrifte vir die uitbouing en instandhouding van hierdie mooi en perfekte wêreld wat Hy geskape het.

Ongelukkig het die mens, Adam, aan wie Hy dit toevertrou het, nie na sy stem geluister nie, en dadelik het dinge begin skeefloop.  Vroeg was daar moorde, broedermoord.  Gou het die agteruitgang begin plaasvind toe dorings en distels wat nooit daar moes gewees het nie, begin opkom.  Die mens het so korrup geraak dat God die aarde met water laat oorstroom het en alle mense en diere uitgeroei het en net vir Noag en die diere wat hy met hom saam in die ark ingeneem het behoue laat bly het. 

 

Na die vloed, het God ‘n nuwe begin gemaak.  Die aarde het weer vol begin raak en so ook het die goddeloosheid weer netso toegeneem.  Nou staan ons voor die einde van hierdie tweede bedeling.  In hierdie tydperk van genade het God vir die wêreld ‘n tweede Adam gestuur en hierin vir die mens sy liefde en lankmoedigheid geopenbaar soos net Hy kon omdat Hy God is.  Diegene onder die mens wat dit aangeneem het sal hierdie eindoordeel wat nou voor die deur is nie net oorleef nie, maar ook daarna vir ewig lewe. 

Maar daar het ook ‘n ander saad hierdie bedeling binnegekom wat van ‘n ander gene is wat vir God nooit wou of sal aanvaar nie.  Die stryd wat tussen God se saad en hierdie ander saad deur die eeue heen geheers het, staan nou aan sy einde.  Dit is hierdie eindstryd wat ons nou beleef. 

 

AI die ellende van die teenswoordige tyd, al die haat en nyd, al die benoudheid en raserny van nasies is die teken dat hierdie eindstryd nou begin het.  Ons kan maar nuuskommentare maak tot ons rasend mal is, ons kan maar probeer om so slim te wees soos ons wil, maar die Titanic is nou naby die ysberg.  Dit was om u voor te berei en u in te lig aangaande hierdie saak dat ek hierdie afgelope bykans vyftig jaar hard gestry het deur my geskrifte en deur my prediking om hierdie boodskap by die regte saad (Jesus noem hulle “My skape” – (sien o.a. Eség. 34 en Job.10) uit te bring.

 

Israel en die Heidene: 

Diegene wat na God se stem geluister het kom uit Israel en diegene wat nie na God se stem geluister het die, kom hoofsaaklik uit die heidene.  Daar is ook sommige uit Israel wat ook nie wil hoor nie.  Die fynere besonderhede moet ons by God laat, ons sal nooit alles weet nie. 

Lees Deut. 29:29.

God het vir Abram geroep en uit hom sy seun Isak en uit hom sy seun Jakob.  Uit laasgenoemde het die Israel nasie ontstaan.  God het met Abraham, Isak en Jakob ‘n verbond gemaak en dat deur hulle nageslag uit wie die Here Jesus gebore sou word, sou Hy die wêreld regeer.

In Deuteronomium 32:8 sê die Woord:

Toe die Allerhoogste aan die nasies ‘n erfdeel gegee het, toe Hy die mensekinders van mekaar geskei het, het Hy die grense van die volke vasgestel volgens die getal van die kinders van Israel.

In Psalm 24:1 staan daar:

Die aarde behoort aan die HERE en die volheid daarvan, die wêreld en die wat daarin woon.

En in Psalm 2:8 is dit geskrywe:

Eis van My, en Ek wit nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting.

Die engel sê vir Maria in Lukas:1:31-33;

31         En kyk, jy sal swanger word en ‘n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem.

32         Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word; en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie.

Dawid se troon was nog altyd ‘n letterlike aardse troon soos die troon van die keisers van Jesus se tyd.  Nêrens staan daar dat dit ooit verander het in ‘n troon wat nou in ‘n mens se hart is nie.  Nêrens staan dit ook geskryf dat die huis van Jakob nou die kerk geword het wat uit alle nasies en alle kleure bestaan nie!

Die wêreld se enigste hoop is dat hierdie Skrifte letterlik vervul sal word.  Daarmee saam dat Jesus op die troon van sy vader Dawid en Koning oor die huis van Jakob sal terugkom en die heerskappy wat al aan die eerste Adam beloof is en daarna aan die nageslag van Abraham, Isak en Jakob opgedra is, sal kom oorneem en hierdie aarde as die Koning van die konings en die Here van die here sal kom regeer volgens die wette van God soos in Israel se handves (die Bybel) opgeskryf is. 

Hiermee saam beteken dit dat die heiden nasies op hulle plek gesit sal word en Israel se regmatige plek aan haar terugbesorg sal word.  Die hele geskiedenis van die afgelope eeue (waarvan ons biblioteke vol is) kan opgesom word in die tragiese feit dat hierdie Israel volk wat hoofsaaklik uit die Blanke Nasies van die Weste bestaan, geabdikeer het en die heiden wat nooit daartoe verordineer was nie toegelaat het om haar plek te kom inneem.  Kyk jy op hierdie aarde van êrens in die lug af neer, sien jy alles wat opgebou en tot stand gebring is, deur die witman gedoen is.  Ons hier in Suider-Afrika is ‘n tipiese voorbeeld.  Ons het mooi produktiewe plase opgebou wat ons uit die bosse gekap het.  Onder ‘n gruwelike dwaling wat ek in baie van my geskrifte beskryf het, is die witman daarvan afgedwing en die plase aan die heiden gegee.  Wat is die gevolg? Daardie pragtige plase het verval en is op pad terug na die bos toe.  Daar is amper nie ‘n instansie hier in Suid-Afrika waar daar nie ‘n swarte die hoof of die direkteur is nie.  Kyk maar self na die gevolge.

Net soos in die dae van Noag sal daar ‘n drastiese ingryping moet kom, of die hele orde van God sal onomkeerbaar verwoes wees.  Die toestand is naby ‘n algehele ineenstorting. 

 

Dit is waarom ek sê die tyd is uiters kort.  Wees gewaarsku!!

 

 

Jaar 2004, nr. 4

 

Die Tekens van die Tye:

Jesus het eenkeer vir die skares gesê:

Geveinsdes, die voorkoms van die aarde en die lug weet julle om te beoordeel, maar hoe is dit dat julle hierdie tyd nie kan beoordeel nie? - (Lukas 12:56).

Ons staan na die einde van die jaar se kant toe.  Dit was nog ‘n jaar waarin daar nie werklik nog ‘n teken bygekom het van wat Jesus vir ons gesê het waarna ons moet kyk indien ons wil weet of sy Wederkoms naby is nie.  Ons ken nou aI die tekens soos vir ons weergegee in: - Matt.24; Lukas 21, en baie ander verwante Skrifte.  Hulle is almal saam met ons en neem net elke dag in intensiteit toe: oorloë, gerugte van oorloë, peste, siektes, geweld, korrupsie, vals profete en vals christusse, en so kon ons aangaan.

Miskien een van die mees uitstaande kenmerke van ons tyd is die vals gelykstelling van die geslagte.  Sterk druk word op ons Westerse (veronderstel Christelike) Regerings uitgeoefen om huwelike tussen mense van dieselfde geslag (Engels “gay”) te wettig.  En God het die mens man en vrou geskape en hulle beveel om die aarde te vul (die bedoeling was “met sy Beeld”). 

Vandag word die huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou soos deur God ingestel aI meer en meer verskraal en bly mense sommer maar net bymekaar.  Kinders word al meer as ‘n las eerder as ‘n gawe van God beskou.  Mense word nie meer grootgemaak in die vrese en tug van die Here nie. 

Die gevolg is dat die bevolking onder die blanke nasies (wat veronderstel is om die Christen Nasies te wees) vinnig aan die krimp is.  Daar teenoor teel die nie-Christen Nasies met rasse skrede aan.  Onder ons sogenaamde demokratiesestelseI waar die wette deur die meerderheid (die massa of “the mob”) gemaak word, word die beginsels van die tien gebooie heeltemal uitgefaseer.  Die grondwette van ons Westerse Wêreld was op die Wet van God gebaseer.  Ons Parlementsittings was nog met gebed en in die Naam van ons Here Jesus geopen. 

Daardie stelsel was ver van volmaak want die Westerse Nasies het as nasies nie erken dat ons die Ietterlike Volk van God is nie.  Maar sonder om dit te besef het ons nog vir God en sy wet erken.  Ons grootste groei en invloed oor die wêreld het juis gekom nadat Martin Luther op 31 Oktober 1517 sy 95 Stellinge aan die Kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het.  Die Hervorming het soos ‘n veldbrand oor die Westerse Nasies versprei. 

Hulle het as die Reformasie Nasies bekend geword. Oral het preekstoele wat geregtigheid met groot vuur en oortuiging verkondig het, opgeskiet.  ‘n Nuwe geslag is gebore, ‘n geslag waar ‘n man se woord sy eer was, waar die vrou haar Godgegewe roeping en plig vervul het, waar die kinders weer grootgemaak was in die vrese en tug van die Here.

Daar het skielik nuwe uitvindings en ontdekkings gekom. Die beskawing en die evangelie het op die hakke van die politieke uitbreiding gevolg.  Die oppergesag van die reg het die wet van die land geword.  Die heiden het onderdanig begin word en die witman begin respekteer.

 

Nie ver genoeg nie: 

Ongelukkig het die lig van “die Ware Evangelie, die Ware Gods Orde” met die hervorming (terloops, hoeveel van ons Westerse Nasies dink selfs nog daaraan?) nie naby ver genoeg deurgebreek nie.  Die volk van God het nog nie ooit naby alles gehoor wat Jesus na sy Opstanding vir veertig dae lank met sy dissipels “oor die dinge van die Koninkryk van God” gespreek het nie - (Hand. 1:3).

Daardie dissipels het presies geweet wat God se bedoeling met hierdie wêreld was.  Dit was ‘n bedoeling van herstel, ‘n volkome herstel soos dit deur God bedoel was toe Hy die mens geskape het na sy Beeld en hom as heer oor sy Skepping waarmee Hy baie tevrede was, aangestel het.  Jesus het vir hulle verduidelik waar en hoekom dinge skeef geloop het.  Hy het vir hulle haarfyn gesê hoe dit herstel gaan word en wat dit sou kos.

Dit is waarom hulle die krag gehad het om na die doping met die Heilige Gees, die aller wreedste prys te betaal.  Dit is die hart en die siel van die verhaal van die martelare wat in die voetspore van hulle Meester en Koning gevolg het.  Dit is ook hulle en diegene onder hulle, volgelinge deur die eeue, wat saam met Christus oor die Nuwe Wêreld wat kom, sal regeer.  Dit sal ‘n Koninkryk van Geregtigheid wees waarin daar nooit weer: trane, ellende, moeite, sorge, dood of enigiets dergeliks sal wees nie.

Wanneer u dit verstaan, sal Skrifte soos die volgende, vir u nuwe betekenis kry:

Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word – (Matt. 6:33).

Kyk na die konteks en u sal sien Jesus het gepraat oor al die dinge wat nodig is vir ons fisiese bestaan. 

Psalm 85:11-14;

11         Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar: geregtigheid en vrede kus mekaar.

12         Trou spruit uit die aarde, en geregtigheid kyk uit die hemel neer.

13         Ook gee die HERE die goeie, en ons land lewer sy opbrings.

14         Geregtigheid gaan voor Hom uit, en dit let op die weg van sy voetstappe.

Jeremia 23:5-6;

5          KYK, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek vir Dawid ‘n regverdige Spruit sal verwek, en as Koning sal Hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land.

6          In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy sal genoem word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID.

 

Die stryd om die Troon:

Ons kan dus van die tyd waarin ons leef sê dat dit ál die woelinge van ons tyd verklaar.  Die stryd om die heerskappy van die aarde en wie daaroor sal regeer, het in die Paradys begin en eindig in Openbaring wat vir ons in Openbaring 11:15 onder die sewende en laaste basuin soos volg opgesom word:

EN die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid – (v 15).

Lees gerus my twee boeke:

“Die Boek van Openbaring” en “Die Verlore Tien Stamme van Israel”.

Hierdie wêreld wat uit materie bestaan, is nie vir ‘n klomp geeste geskape om op te woon nie, maar vir mense met tasbare en sigbare liggame.  Die eerste mens was Adam wat God uit die stof van die aarde geskape en in sy neus die asem van die lewe geblaas het - (Gén. 2:7).  Vir hom het die HERE God ‘n vrou geskape wat by hom pas en hulle beveel om vrugbaar te wees, te vermeerder en die aarde te vul met sy beeld; dit te onderwerp en daaroor met alles wat daarin is te heers.

Dit was die begin van die menseras op aarde.  Dit was die Adamitiese Ras, ‘n God geslag op aarde.  Hulle sou soos Hy lyk, vervul wees met Sy Gees (die asem van die lewe), soos Hy dink en handel. 

Maar toe kom die vyand en saai ook sy saad tussen hierdie geslag.  Dit is die verhaal van hierdie wêreld.  Al die stryd en ellende op hierdie aarde het daardeur begin.  En dit sal nie voleindig word voordat die wêreld weer skoongemaak is van hierdie verkeerde saad wat op die aarde gesaai is nie.  Dit is waarom ons Here Jesus moes kom om hierdie geslag van Adam te kom loskoop uit die dwingelandy waarin die mens verval het. 

Satan het die heerskappy wat aan Adam gegee was oorgeneem.  Van toe af tot vandag toe het Satan die god van hierdie wêreld geword.  Regdeur die eeue heen was hy op net een ding uit en dit is om die geslag, ras, wat uit Adam voortgekom het totaal uit te wis.  Sy metode was om dit te doen deur verbastering of uitwissing of albei.

Teen die tyd dat God die Sondvloed gestuur het, het Satan so naby daaraan gekom dat dit net Noag was wat die laaste suiwer Adamiet was wat oorgebly het. Na die Sondvloed het God deur Noag ‘n nuwe begin gemaak.  Die twee sade, die van God deur Noag en die van Satan wat behoue deur die vloed gekom het en wat hy ook weer daarna deur sy gevalle engele geplant het, het weer vermeerder en die stryd tussen die twee het aangegaan. 

Lees my boek: “Insig in die Verlede en Hede Bring Uitsig op die Toekoms”.

Ons leef nou in dié tyd waarin hierdie stryd tot die finale botsing gaan lei.  Die tyd het aangebreek waarin God hierdie heerskappy van Satan gaan beëindig.  Die saad van Adam is weer in die gevaar om binnekort onherroeplik oorweldig te raak.  Ons Hemelse Vader het Abraham uitgekies om die Adamsaad in voort te sit.  God het tien geslagte na Noag vir Abraham gewag.  Hy was die enigste een van sy soort, volgens Jesaja 51:2.  Isak was ‘n wonderkind en uit hom sou ‘n wonderras ontstaan – (Lees Gén. 21:12; Rom. 9:7; Heb. 11:18).

 

Die uitstaande teken van ons Tyd:

Die mees uitstaande teken van ons tyd is die geweldige klem wat daar op ras gelê word.  Daar is geen sensitiewer kwessie vandag as “ras” nie.  Jesus het self gesê dat voor sy wederkoms dit weer sal wees soos in die dae van Noag.  En dan boonop is die vonkpunt daar waar dit die verhouding van die blanke teenoor die nie-blanke ter sprake kom.  Die blanke word aangeval en vir alles wat boos is beskuldig. 

Naas die botsing van ras, en baie nou daaraan gekoppel, is die ekonomie.  Volgens Openbaring 18 sal ‘n totale ekonomiese ineenstorting wêreldwyd, die finale stryd vooraf gaan.  Die ekonomie is alreeds op ‘n mespunt.  Word die olie voorraad vandag afgesny, kom die handel môre tot stilstand. 

Die eerste wat dan sal gebeur is dat die massas swartes en gekleurdes op die blanke gaan afstorm om te roof en te plunder en te vermoor.  Dit sal onmiddellik wêreldwyd versprei.  Alles wat op aarde gebeur het ‘n geestelike wortel en oorsprong.  Die nasies is op pad om rasend mal te word.

Lees Psalm 2 en Jeremia 51:6-7.

Hulle het klaar die wapens van massavernietiging in hulle besit.  Dit is gerig op die slagaar van die Westerse Nasies.  Net ‘n ingryping uit die hemel gaan verhoed dat die hele aarde verwoes word.

Lees: Psalm 46:9-12;

9          Kom aanskou die dade van die HERE, wat verskriklike dinge oor die aarde bring,

10         wat die oorloë laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stukkend slaan, die strydwaens met vuur verbrand.

11         Laat staan en weet dat Ek God is; Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde.

12         Die HERE van die leërskare is met ons; die God van Jakob is ‘n rotsvesting vir ons. Sela.

Jesaja 24:6 sê:

Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer, en bly daar min mense oor.

 

U kan een van hulle wees.  Noag hulle was net agt!

 

 

Jaar 2005, nr. 1

 

2005 QUO VADIS?  

Inderdaad!  Waarheen is ons op pad in die jaar 2005? 

Hierdie jaar het voorwaar sleg begin.  Ook vir my persoonlik.  Ons jongste seun, Eugene, is op 2 Januarie na ‘n kort siekbed oorlede.  Dit was vir my en my vrou ‘n harde slag en as ons nie geweet het dat Sy genade vir ons genoeg is, en Sy krag in ons swakheid volbring word nie, sou ons dit nie kon oorkom nie.  Dit is die een rede waarom hierdie uitgawe ‘n bietjie laat is.  Ek vra nederig om verskoning.  En so ook namens ons hele familie baie dankie aan elkeen vir u betoning van meegevoel en bystand.

Op die wêreldfront word die nuus nog steeds oorheers deur die verskriklike TSUNAMIE RAMP wat die wêreld op 26 Desember verlede jaar getref het.  Tot op gister (19 Januarie) was volgens die Nuus die dodetal 220,000 en dan is daar nog baie vermistes.  Die siektes wat daaruit voortspruit moet nog kom.  Dit was ‘n waarskuwing aan die ganse mensdom van dít wat betreklik binnekort op ons wag. 

U moet onthou dat ons Here Jesus ons gewaarsku het dat ten tye van Sy Wederkoms dit weer sal wees soos in die dae van Noag.  Dit was nie alleenlik dat die aarde met geweld gevul was en dat alles wat die mense bedink het net sleg was nie, en dat die Adamitiese Ras met totale uitwissing bedreig was nie.  Dink daaraan dat die wêreld vandag geskok is deur die aantal dooies en die verskriklike verwoesting van eiendom, en die geweld van die golwe wat byvoorbeeld motorkarre tot in die tweede verdieping van hotelle geslinger het, en hele eilande weggeveeg het. 

In Noag se tyd was die hele mensdom van destyds wat op ‘n paar miljoen geskat was, almal deur die Vloed weggevoer sodat net Noag en sy gesin, agt siele altesaam, oorgebly het.  Daarby het dit die aarde se as so laat kantel dat dit skuins teenoor die son gedraai en daardeur ons seisoene veroorsaak het.  Nou sê die wetenskaplikes dat hierdie TSUNAMIE die aarde se as effens laat wankel het.

Die tweede oordeel:

In die Christelike Kerke word daar al meer en meer en al dringender daarvan gepraat dat al hierdie tekens op die spoedige TWEEDE KOMS van Jesus dui.  Maar daar word nie genoeg daarvan gepraat dat dit voorafgegaan moet word deur die TWEEDE OORDEEL nie. 

Lees gerus self bv. die Tweede Brief van die Apostel Petrus, die 3de Hoofstuk.  Lees dit asseblief vir seker.

Kyk hierna:

Maar die teenwoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as ‘n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense - (2 Petrus 3:7). 

In Petrus 3:2 maan hy ons om te “onthou wat vantevore deur die heilige profete gespreek is”.  Ons moderne prediking het mos die stem van die profete stilgemaak en ons hedendaagse kerkganger weet en verstaan gladnie wat in die profete staan nie.  Die kernrede daarvoor is omdat ons die ware betekenis van God se Verbond met Abraham, Isak en Jakob heeltemal verdraai het en dit aan die Jood en die Kerk gekoppel het.   Nou dwaal ons soos die Fariseërs en die Skrifgeleerdes van Jesus se tyd deur die Skrifte nie te verstaan nie, en ook nie die Krag van God nie - (Matt. 22:29).

 

Jesus verwyt sy dissipels met hierdie woorde:

“ - - - - O onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het! - (Lukas 24:25). 

Later lees ons:

En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die Psalms, vervul moet word - (Lukas 24:44).

Daar word meer oor die Wederkoms van Christus en die oordele wat dit sal voorafgaan, in die OT geskryf as in die NT.  Hoe kan ons mense weet om hierdie tyd te verstaan as hulle nie eers weet wat die profete daarvan sê nie?  Hulle sê kennis is mag.  Nou het die vyand gesorg dat die aller belangrikste kennis wat ons moet hê, en dit is die kennis van Gods Woord, van ons weggeneem is deur ‘n valse prediking. 

In hierdie krisis uur van ons bestaan waar ons moet sterk en gereed wees, staan ons ontwapen, en ons vra met ons hand op ons bors as 't ware wat gaan aan?   Die Woord sê:

            My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis - - - - - - - ” –

(Hoséa 4:6).

Kom ons kyk net na ‘n paar aanhalings uit die profete:

En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde: hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees - (Jer. 25:33). (Dis die Tweede oordeel). 

Jesaja 24:19-20;

19         Die aarde word geheel en al verbreek, die aarde is geheel en al aan wankel, die aarde word geheel en al geskud. 

20            Die aarde waggel geheel en al soos ‘n dronkaard en swaai heen en weer soos ‘n naghut (hangmat); - - - - -

(dit het nou so effens met TSUNAMIE gebeur)

- - - - en sy oortreding is swaar op hom; en hy sal val en nie weer opstaan nie. 

Lees die hele hoofstuk.

Jeremia 4:23-27;

23         Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie. 

24         Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud.

25         Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg. 

26         Ek het gekyk, en die land van tuine was ‘n woestyn, en al sy stede was afgebreek - - - - -

(London, New York, Kaapstad, Johannesburg, ens.)

- - - voor die HERE, voor sy toorngloed. 

27         Want so sê die HERE: Die land sal ‘n wildernis word, alhoewel Ek daar geen end aan sal maak nie. 

Hebreërs 12:25-29;

25         Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek. 

26         Toe het sy stem die aarde geskud; maar nou het Hy belowe en gesê: Nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe. 

27         En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die veranderinge van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. 

28         Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik kan dien met eerbied en vrees. 

29         Want onse God is ‘n verterende vuur.

2 Petrus 9-14;

9          Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.

(Let daarop dat Petrus aan Israeliete skryf, 1 Pet.1:1-2).

10        Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal verbrand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. 

11        Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? -

12        julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt. 

13        Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

14        Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.

 

Die herverkiesing van President George W. Bush:

Intussen is President George W. Bush deur die Amerikaanse bevolking as hulle nuwe president vir die volgende vier jaar verkies.  Dit het gebeur omdat Hy daarin geslaag het om die hele Suidelike State van Amerika wat as die Bybel Gordel (Bible Belt) bekendstaan se steun te kry.  Hy het homself ook as anti-aborsie en anti-huwelike tussen mense van dieselfde geslag uitgespreek.  Ek dink die meerderheid van die kiesers het ook gemeen dat Bush ‘n beter persoon sal wees om die oorlog in Irak wat hy begin het, klaar te maak, as Senator Kerry.

Hoe dit ookal sy, Amerika sit met Irak in ‘n groot verleentheid.  Amerika en Brittanje het in hierdie oorlog ingegaan onder die voorwendsel dat Saddam Hussein met kernwapens sit en ook in samewerking met Osama Bin Laden wat die leier is van die terreurgroep wat die Twee Torings in Amerika vernietig het.  Die hele situasie is ingewikkeld en verstrengeld. 

Soos ek al in baie van my Nuusbriewe verduidelik het, glo ek dat die Amerikaanse Regering, beide Republikeine en Demokrate, en die Britse Regering eintlik die handlangers en lakeie van die Sioniste is en dat hulle optrede in die hele Midde-Ooste eintlik gaan om die beskerming van die Israeli Staat.  Daardie hele gebied is die wieg van die mensdom. 

Al die lande vanaf die Nyl tot by die Eufraat is aan Abraham, Isak en Jakob en hulle nageslag deur God met ‘n ewige, onvoorwaardelike, onherroeplike en onveranderlike eed belowe.  Dit is met die Nuwe Jerusalem as Hoofstad van die Nuwe Aarde, dat Jesus op die wederopgerigte troon van sy vader Dawid, oor ‘n wedergebore en versamelde en herenigde twaalf stamme van Israel kom regeer – (Lees Hand. 15:14-18).

Die Sioniste eien vir hulleself hierdie erfenis toe omdat hulle die wêreld mislei het om te glo dat hulle alleen die erfgename van die belofte aan die aartsvaders is.  Die Arabiere, met hulle Islam geloof maak ook aanspraak op hierdie gebied as die nageslag van Abraham.  Maar Ismael het nie hierdie belofte van God gekry nie want God het vir Abraham gesê dat sy nageslag in Isak genoem sou word en nie in Ismael nie - (Gén. 21:12; Rom. 9:7; Heb. 11:18).

Ek moet ongelukkig eindig.  Maar hier lê die kern van dit wat nou op die spel is.  Die Jode is maar ‘n klein gedeeltetjie van die suiwer nakomelinge van Abraham deur Isak; die oorgrote meerderheid is verbaster.  Die oorgrote meerderheid van hierdie nageslag is in die Blanke Nasies van die Weste, en hulle weet dit nie as gevolg van ‘n misleidende prediking. 

In ons krisisuur wat die aard van hierdie verskriklike oordele sal aanneem wat ek hierbo beskryf het, sal die oorblyfsel van ons wat glo, gered en gesuiwer word.  Die Bybel noem dit die Benoudheid van Jakob. 

Lees asseblief Jeremia 30 en 31, asook “Die Verlore Tien Stamme van Israel”

 

Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee - (Lukas 12:32).

 

Jaar 2005, nr. 2

 

Anderkant die horison:

Wanneer ons na die horison kyk, dan lyk dinge nie mooi nie.  Daar is lelike en onheilspellende wolke daarop.  Ons sien die blitse en hoor die gedreun van swaar donderweer.  Soos enige gevaar en bedreiging het dit die uitwerking om ‘n mens te verlam en te mesmeriseer.  Ek onthou nog goed hoe my ouers my gewaarsku het dat ek op die stasie nie te naby aan die rant van die perron moet staan wanneer die trein inkom nie, want die lokomotief sal my intrek.  Netso is die vreesaanjaende dinge wat ons hier reg voor ons in die nabye toekoms sien, al wat ons oor kan dink en praat.  Ons kan nie anderkant die horison sien nie.  Daar is net ‘n beklemmende en verlammende gevoel van vrees wanneer ons na die toekoms kyk. 

Dit herinner my so sterk aan die verspieders wat teruggekom het van Kanaän af. Hulle kom vertel van die mooi land wat vloei van melk en heuning.  As bewys daarvan bring hulle van die vrugte saam, en twee van hulle dra ‘n groot druiwetros aan ‘n stok oor hulle skouers.  Maar toe hulle ook vertel van die reuse, is al hierdie goeie nuus dadelik vergete en dink hulle net aan die reuse, die onheilswolke op die horison.  Weg is al die wonderwerke wat hulle gebring het tot op daardie plek.  Weg is al die heerlike beloftes wat God vir hulle gegee het. Waar is hulle herinneringe aan die klowing van die see en die vernietiging van Farao en sy hele leër, die magtigste leër van daardie tyd?

 

Ons het nog baie meer as dit:

Ons hier in 2005 het nog baie meer as dit om aan terug te dink.  Sedert daardie tyd het die HERE daardie mense wat so vir die reuse geskrik het se kinders die reuse laat verslaan en uit geroei.  Góliat was een van die laastes en die HERE bekragtig ‘n jong seun van 17jaar om hom met ‘n slingervel en ‘n klip neer te vel en sy kop af te sny.  Die HERE het selfs perdebye gebruik om die Kanaäniete uit hulle vestings te verjaag.  Ons hoor omtrent nooit meer dat een engel op een nag 185,000 Assiriërs doodgemaak het nie.  En wat van ons eie Slag van Bloedrivier?

U sien liewe leser, die Apostel Paulus skryf dat ons met die duiwel se planne nie onbekend is nie.  Dis daarom dat die HERE in sy woord so duidelik sê dat ons die wonderdade van onse God nie moet vergeet nie.  Ons moet dit vir ons kinders inskerp.  Lees hierdie woorde:

Deuteronómium 6:4-7;

4          Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige (die enigste) HERE.

5          Daarom moet jy die HERE jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.

6          En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees;

7          en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan.

Psalm 78:3-20;

3          Wat ons gehoor het en weet en ons vaders ons vertel het,

4          sal ons nie verberg vir hulle kinders nie, maar aan die volgende geslag vertel die roemryke dade van die HERE en sy mag en wonders wat Hy gedoen het.

5          Hy tog het ‘n getuienis opgerig in Jakob en ‘n wet gegee in Israel, wat Hy ons vaders beveel het - om dit aan hulle kinders bekend te maak,

6          sodat die volgende geslag dit kan weet, die kinders wat gebore word, dat hulle kan opstaan en vertel aan hulle kinders;

(m.a.w. van geslag tot geslag)

7          en hulle vertroue op God kan stel en die dade van God nie vergeet nie, maar sy gebooie kan bewaar,

8          en nie word soos hulle vaders nie, ‘n koppige en wederstrewige geslag, ‘n geslag met ‘n onvaste hart, en wie se gees nie trou was teenoor God nie. 

13         Hy het die see geklief en hulle laat deurgaan en die waters laat staan soos ‘n wal.

14         En Hy het hulle bedags gelei met ‘n wolk en die hele nag met ‘n lig van vuur.

15         Hy het die rotse gekloof in die woestyn en hulle oorvloedig laat drink soos uit watervloede.

16         En Hy het strome laat uitgaan uit die rots en die waters laat afloop soos riviere.

17         Nog het hulle voortgegaan om teen Hom te sondig, om wederstrewig te wees teen die Allerhoogste in die dor land.

18         En hulle het God versoek in hul hart deur voedsel te vra na hulle sin.

19         En hulle het teen God gespreek, hulle het gesê: Sou God ‘n tafel kan dek in die woestyn?

(Luister na my kasset of Cd.: “Kan GOD, Kan Hy?”).

20         Kyk, Hy het die rots geslaan, dat waters gevloei en spruite gestroom het - sou Hy ook brood kan gee of vleis kan verskaf aan sy volk? 

Psalm 105:40-45;

40         Hulle het gebid: toe laat Hy kwartels kom; en Hy het hulle versadig met hemelbrood.

41         Hy het ‘n rots oopgemaak, en waters het gevloei; dit het geloop deur die dor plekke - ‘n rivier!

42         Want Hy het gedink aan sy heilige woord aan Abraham, sy kneg.

43         En Hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkorenes met gejubel.

44         En Hy het aan hulle die lande van die heidene gegee, en wat deur volke met moeite verwerf is, het hulle in besit geneem,

45         dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. Halleluja!

 

Doen ons dit?:

Praat ons daaroor met mekaar? Vertel ons dit aan ons kinders? Hoe kan hulle dit dan glo as hulle dit nooit eers hoor nie? Ons praat liewer by ons byeenkomste, by ons braaivleisvure en in ons huise oor die huidige haglike toestand in ons land, die ekonomie, die goed wat altyd net duurder word, die opkoms van die heiden en so aan.  God se Woord is vol van heerlike beloftes anderkant die horison.

Maar dan moet ons die profete glo en weet met wie hulle praat.  Hulle praat met Israel en hulle nageslag tot in alle ewigheid.  Ons moet weet dat God met Israel ‘n ewige, onherroeplike, onveranderlike en onvoorwaardelike verbond gemaak het.  Dat hierdie verbond nooit op enige ander volk as die letterlike Israel oorgegaan het nie.  Dat Jesus die Christus aan die kruis gesterf en opgestaan het om hierdie verbond te kom bevestig.  Dat hierdie volk die suiwer blanke volke, waaronder ook die suiwer nakomelinge van Juda as een van die seuns van Jakob Israel is.  En dat dit nooit die kerk “per sé” is nie.  Die Nuwe Verbond is met dieselfde volk as in die OT gemaak: 

Maar dit is die verbond wat Ek ná dié dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die HERE: Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees - (Jer.31:33).

Hebreërs 8:8-10;

8          Want Hy berispe hulle en sê: Kyk daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring,

9          nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here.

10         Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

Génesis 17:19;

Toe antwoord God: Voorwaar, jou vrou Sara sal vir jou ‘n seun baar en jy moet hom Isak noem; en Ek sal my verbond met hom oprig as ‘n ewige verbond vir sy nageslag ná hom. 

“ - - - - - In Isak sal jou nageslag genoem word - (Rom.9:7).

Jy is die nageslag van Isak deur geboorte, nie deur geloof nie. 

Psalm 105:9-10;

9          die verbond wat Hy met Abraham gesluit het, en sy eed aan Isak;

10         wat Hy ook vir Jakob as insetting bekragtig het, vir Israel as ‘n ewige verbond.

Elke keer wanneer u aan die Nagmaalstafel sit en daardie beker neem, dan bevestig u wat Jesus gesê het: “Hierdie beker is die Nuwe Testament (Verbond) in my bloed wat vir julle uitgestort is”, dit is vir Israel en vir niemand anders nie.

Jesaja 24:3-5;

3          Die aarde word heeltemal leeg gemaak en heeltemal geplunder, want die HERE het hierdie woord gespreek.

4          Die aarde treur, dit verwelk; die wêreld versmag, dit verwelk; en die hoogstes van die mense van die aarde versmag.

5          Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree, die insettinge geskend, die ewige verbond verbreek.

Ons lees in die Bybel van geen ander verbond as die een wat die HERE met Abraham, Isak en Jakob gemaak het nie.

As ons ernstig is met die HERE moet ons niks verder vir die oorsaak van al ons moeilikheid gaan soek as net in wat ons nou net gelees het nie.  Ons het vir onsself ‘n heeltemal ander verbond gaan maak.  Ons het God se verbond verbreek en verbonde met die heiden gaan maak.  Ons het die ware Volk van God, die heiden gaan maak en in sy plek die heiden die volk van God.  Dit is waarom die heiden ons nou bedreig en uitreik na wêreldoorheersing.  Hy het alreeds die heerskappy hier in ons eie geliefde land oorgeneem.  En kyk hoe gaan dit met ons.  Daar is vir ons geen ander uitweg of toekoms nie as om te doen wat die Bybel vir ons sê nie:

2 Kronieke 7:13-14;

13        As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk (Israel) stuur,

14        en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is - - - -

(Dit kan net Nasionale Israel wees, God se Naam is oor geen ander volk uitgeroep nie) ,

- - - - hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal Ék vanuit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. 

 

Die uiteindelike rus:

Neem dus terdeë kennis van die onheilspellende wolke op die horison, maar moet u nie daardeur laat verlam nie.  Net anderkant wag die rus en vrede waarvan Israel se besitneming van Kanaän maar net ‘n tipe was.  In hierdie Nuwe Aarde onder die Nuwe Hemel is daar nie meer één vyand oor nie.  Jesus is die Koning van die konings en die Here van die here - (Openbaring 11:15).  Lees dit in my boek oor Openbaring.

 

Jesus kom in al sy krag en heerlikheid om saam met sy oorwinnaars oor ‘n wedergebore herstelde Israel vanaf die troon van sy vader Dawid oor hierdie aarde te regeer om dit nuut te maak en te herstel tot sy Paradys toestand soos dit was voor die sondeval.

 

Dink net daaraan hoedat hierdie nuwe mense (lees self Openbaring 21) sal weet wat die liefde van God beteken.  Sonder die sondeval sou ons nooit geweet het wat die liefde van God beteken nie.  In hierdie nuwe wêreld sal al die heerlike beloftes van herstel waarvan ons in die profete lees in vervulling tree.   Wanneer u dit besef, sal u met hernieude liefde en belangstelling die profete lees.

 

Anderkant die horison wag die son van geregtigheid om met heling in sy vleuels te verrys - (Maleági 4:2).

 

 

Jaar 2005, nr. 3

 

Die mees uitstaande kenmerke:

Elke tydperk in die geskiedenis het sy mees uitstaande kenmerke waarby jy dit dadelik kan uitken.  So byvoorbeeld was die mees uitstaande kenmerke van Noag se tyd boosheid en geweld en die gevaar dat die Adamitiese geslag totaal van die aardbodem af kon verdwyn.  Niks gebeur per toeval nie, alles wat gebeur het ‘n iets wat dit laat gebeur.  God het ‘n Skepping daar gestel wat Hom moes verheerlik, wat ‘n uitstraling van Homself moes wees.  Hy is goed en Heilig en skoon.  So ook is sy skepping. 

Die Psalmis sê:

Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van sy hande - (Ps.19:2).

Maar voor die Skepping soos ons dit ken, was daar duisternis.  En die duisternis moes wyk toe die dekreet uitgegaan het: “Laat daar lig wees” - (Gén. 1:3).  Maar die duisternis het ‘n oorsaak, of ‘n bron, en so het die lig.  Die duisternis se bron of oorsaak is die duiwel, of die prins van die duisternis; die lig se bron is God.  En die twee is onversoenbaar met mekaar.  Waar die lig kom moet die duisternis dadelik vlug; waar God is moet die duiwel dadelik padgee. 

So het God die skepping, waaronder ook die aarde val, gemaak tot sy eer.  Op die aarde het Hy die Adam, of die mens, geplaas wat na sy beeld gemaak is nie net uiterlik nie, maar ook innerlik.  Hy was rein en skoon en ‘n wese wat lig uitgestraal het.  Hy moes hierdie aarde namens God bestuur en verken en orden.  Alles sou deursigtig wees, alles sou in harmonie en vrede met mekaar wees. Vernietig hierdie Adam (mens), en alles verval in duisternis.  Waar die lig koning was, sou die duisternis nou heers. 

Dit is soos Jesus gesê het:

“- - - - - As die lig in jou dan donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie - (Matt. 6:23).

Dit is presies wat met die sondeval gebeur het.  Dit lig het uitgegaan.  Van daardie tyd tot vandag toe het daardie stryd voortgeduur. 

Die Skrif sê van Jesus, die tweede Adam:

En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie - (Joh. 1:5). 

Jesus het ook gesê:

“ - - - - - Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê - (Joh. 8:12).

Word die Adam vertroebel of uitgewis, is daar geen kanaal op aarde waaruit die lig kan skyn nie, en duur die heerskappy van die duisternis voort.  Dit is wat in Noag se tyd gebeur het.  Satan en sy gevalle engele het hulle saad tussen die Adamsaad gesaai.  En netsoos in die natuur tot vandag toe, is die onkruidsaad altyd meer welig as die edelsaad. 

Hulle getalle en invloed was so oorweldigend dat dit die goeie saad (Adam) skoon oorweldig het.  Hulle vrug, naamlik boosheid en geweld het die aarde vervul - (Gén. 6:13).  Die gevolg was dat alles korrup geword het en die Adamitiese ras gevaar geloop het om heeltemal verswelg te raak.  God sou dan geen geslag op aarde gehad het - - - - -

Maleági sê: “Hy het ? geslag van God gesoek” - (Mal. 2:15)

- - - - - deur wie Hy Homself op aarde kon openbaar nie.  Noag was die laaste suiwer Adamiet, hy was raseg - (Gén. 6:9).

 

Soos in die dae van Noag:

En dit is presies wat vandag die geval is.  Soos Jesus gesê het:

En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees - (Matt. 24:37).

Vergelyk: Génesis 6:1-13.

Die aarde is oorstroom van die nie-Adamitiese rasse.  Die suiwer blanke, wat van Adam afkoms is, word drasties minder.  Ons blankes wil nie meer kinders hê nie, en die ander nasies het groot families.

Nie alleen is korrupsie soos in die dae van Noag aan die orde van die dag nie, maar ook geweld is die kenmerk van ons tyd.  Maar dit is nie naastenby al nie.  Dit is ook vinnig besig om die hele Christelike Geloof oor te neem.  Almal is vandag “Christene”.  Dit word gesê dat die “Evangelie” die vinnigste onder die nie- Westerse Nasies groei, veral in Afrika.  Die profete is al lankal vir alle praktiese doeleindes uit die Bybel weggelaat.

Weg is die verbond wat God met Abraham, Isak en Jakob gemaak het.  Dit is beide polities en evangelies inkorrek om te praat van dat God ? letterlike uitverkore volk op aarde het.  Dit het nou alles die Kerk geword waar geen ras of kultuur, meer geld nie.  Daarom is almal nou “broers” en “susters”, maak nie saak watter ras of kleur nie.  Waarvoor het God dan vir Homself ? spesiale ras uitgesoek?

Waarom het Hy bv. gesê:

Die volk (die letterlike rasegte Israel) wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig - (Jes. 43:21)?

 

Die Ligdraers:

Soos in die begin, so ook nou, is die stryd tussen die duisternis en die lig.  God is lig.  Toe Satan gesê het, “het God gesê?” het hy ook bedoel, het God gesê dat daar lig moet wees?  Gaan maar die geskiedenis van die wêreld vanaf sy grondlegging na en u sal sien dat daardie stryd nog gedurig aan die gang is.  Toe God gesê het dat Israel sy lof sou verkondig, is dít wat Hy vir Abraham gesê het: 

“- - - - - - - in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word - (Gén.12:3).

Dit wil sê dat God hierdie besonderse ras uitverkies het om sy ligdraers te wees.  Die sondeval het duisternis oor die aarde gebring.  Dit beteken, dit het die oorspronklike bedoeling van God gefrustreer en verydel.  Maar God laat vaar nooit die werk van sy hande nie.  Daarom kom die stryd van die eeue nou tot sy klimaks.  Dit is in hierdie konteks dat ons die tekens van die tye, of wêreldgebeure, moet verstaan. 

Ons moet dus fyn let op die magspel wat aan die gang is.  Ons moet die hoof mikpunt van waarom dit gaan, goed verstaan, anders word ons aandag in allerhande syrigtings afgetrek en oorval die einde ons terwyl ons nog met allerhande dwaaldenke besig gehou word.  Die hoof mikpunt is (vanaf Satan se oogpunt): Maak die lamp dood (duisternis) deur om hom óf heeltemal te vernietig, óf om hom op velerlei maniere oneffektief te maak.

 

Voor ons oë:

Hierdie stryd vind voor ons oë plaas, maar ons is so mislei dat ons dit nie raaksien nie.  Neem vir eers die vernietiging van die lamp (die ligdraers of die volk).  God het vir Abraham en sy nageslag (letterlike) deur Isak uitgekies om die lig van die ware God uit te dra en uiteindelik die Lig, naamlik die Christus, voort te bring.  Lees self u Bybel en kyk hoe die duiwel gedurig die Christus en die wat Hom moes voortbring, probeer vernietig.  Hoe die stryd verloop het deur eers te probeer verhoed dat Hy gebore sou word, is goed bekend.  Nog beter bekend is hoe die Satan Hom uiteindelik wou elimineer deur Hom aan die kruis te laat naal.  Maar Hy het op die derde dag opgestaan en daarmee ook die dood oorwin. 

Vir ons wat die profete glo is dit ewe goed bekend hoe die duiwel ook die ware Israel Volk deur algehele uitwissing óf verbastering wil vernietig.  Maar wat nie so goed bekend is nie, of wat nie so goed verstaan word nie, is hoe Satan deur die korruptering van die ware Evangelie ook sy doel wil bereik.

Hy moet natuurlik die Woord wat ons lewe is besoedel, deur verkeerde vertalings en dan ook die verkeerde uitlegte daarvan te gee.

‘n Eerste stap is om die profete uit die prediking uit te skakel.  Tweedens, en daarmee saam, moes hy die identiteit van die ware Israel verbloem deur dit die Kerk of die Jood alleen, of albei te maak.  Waar kon hy ‘n beter basis kry as om by die leraars self te begin?  Die Apostel Paulus waarsku die ouderlinge van Éfese met die woorde:

Handelinge 20:29-30;

29        Want ek weet dit, dat ná my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. 

30        Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die dissipels weg te trek agter hulle aan.

Een van die eerste dinge wat hulle begin sê het was dat God met die dag van Pinkster - (Hand. 2) weggedoen het met sy roeping van Israel as sy enigste kanaal waardeur Hy sy Lig oor die aarde sou laat skyn, en vir Homself ‘n nuwe kanaal gekies het, naamlik die kerk, wat nou uit alle rasse bestaan, om sy Lig te laat skyn.  Hiermee saam volg dit nou heeltemal vanselfsprekend dat daar nou geen ras of kleur of geslag bestaan as jy in Christus is nie. 

Siedaar, nou is die weg oop vir ondertrouery tussen rasse.  En, weg is Israel as volk, weg is Israel as ras.  Waar is die Godsplan nou? Waar is al die profesieë van die profete?  Waar is die beloftes van God nou?  Nou staan dit Satan vry om met groot bravade sy bors uit te steek en te sê: “Het God gesê?”

Geen fondament meer:

Met hierdie fondamente wat nou verwyder is, is die Christus wat verkondig word, nie meer die Christus van die Bybel nie.  Neem byvoorbeeld die woord “Christus” self: “Christus” is die Grieks van die Hebreeuse woord “Messías”.  Dit het net een betekenis, en dit is die gesalfde Koning van Israel. 

En wie is Israel volgens die Skrif?  “Israel” is die Twaalf Stamme van Israel (Jakob).  Dit is die naam wat Jakob van God by Jabbok gekry het, en dit beteken ‘n Prins met God.  Die kerk kan nooit Israel word nie en Israel kan nooit die kerk word nie.  Wanneer God vir Israel sê:

Deuteronómium 7:6-8;

6          Want jy is ´n heilige volk aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies, om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

7          Die HERE het ? welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke. 

8          Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het die HERE julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. 

As Israel, die ras, nie meer Israel is nie, kan hierdie woorde van die engel aan Maria ook nie waar wees nie:

Lees Lukas 1:31-33;

31         - - - - -

32         “ - - - - - en die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee,

33         en Hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. 

 

Kan u nou sien waarom die profete uit die prediking uitgehaal word? Dan kan Satan ook nie verwyder word nie, en die Koninkryk van die duisternis nie beëindig word nie.

 

 

Jaar 2005, nr. 4

 

‘n Wêreld in verwarring:

Dis nou einde Augustus, ons leef teen so ‘n versnelde tempo van tyd, dat baie nog kan gebeur voordat ons by die einde van die jaar kom.  Aangesien dit egter my laaste wêreldgebeure vir die jaar sal wees, wil ek graag vir u ‘n oorsig gee van die wêreldtoestand soos ek dit sien en ‘n vooruitskou van dit wat ek verwag wat gou moet gebeur.

Ons sluit hierdie jaar af met ‘n wêreld wat nie weet wat om met homself te maak, of waarheen hy werklik op pad is nie.  Op internasionale gebied sit die magtige VSA in ‘n vasgevalle toestand in Irak.  Hulle kan nie onttrek nie, en hulle kan ook nie daar bly nie.  Die nie-blanke nasies is besig om die Weste te oorstroom. Sjinese goedere oorlaai ons winkelrakke, Sjina se ekonomie is die snel groeiendste in die wêreld en een van die redes vir die hoë olie prys. 

Die VSA is so diep in die skuld teenoor Sjina en Japan, dat hulle die Amerikaanse Dollar moet stut om hulle eie beleggings in die VSA te beveilig.  Indien enigiets gebeur, wat baie moontlik is, om hierdie verhouding te versteur, sal die Dollar induie stort en die hele wêreldekonomie oornag tot stilstand bring.  Die gevolge sal onbeskryflik skrikwekkend wees.  Hieroor het ek oor die jare baie breedvoerig in my geskrifte geskryf.  Dink maar byvoorbeeld aan my uitleg van die “Val van Babilon” in my boek “Die Boek van Openbaring”. 

Op militêre gebied is die toestand net so skrikwekkend.  Die wesenlike gevaar bestaan dat ons hele Westerse lewenswyse deur die vyande van die Christelike geloof en ons Westerse Beskawing in ‘n oomblik se tyd lamgelê kan word.  Die ontploffing van ‘n kernbom ‘n paar honderd kilometer bokant enige land in die Weste kan elektromagnetiese golwe uitstuur wat al ons elektroniese stelsels totaal kan lamlê.  Dit staan bekend as EMP (“electromagnetic pulse”).

Dink net daaraan wat word vandag nie alles elektronies beheer nie.  Geen telefone, selfone, rekenaars en dies meer sal werk nie.  Daar sal geen elektrisiteit wees nie.  Geen vliegtuie sal kan vlieg nie want al hulle vlugte word elektronies beheer.  Die magtige leër van die VSA wat ons as ons waarborg teen die hordes van die Ooste beskou, sal uit aksie gestel wees.  Daar sal geen voedsel afgelewer kan word nie. 

As die terroriste nie omgee om hulle eie liggame in a motorvoertuigbom te laat opblaas om een gebou te vernietig nie, wat sal hulle verhinder om hulleself te laat sterf om ‘n hele land soos die VSA te vernietig nie?  En hierdie kernbomme kan selfs vanaf klein skepies afgevuur word.  Dink u ons leiers en hulle raadgewers weet nie van hierdie dinge nie? Hulle weet dit vir seker.  Vandaar hulle senuweeagtigheid en onsekerheid. 

Kyk wat sê ons Here Jesus in:

Lukas 21:25-26;

25         EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid wanneer see en branders dreun,

26         en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hernel sal geskud word.

Die Apostel Petrus skryf:

2 Petrus 3:10-13,17;

10         Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag waarin die hemele met gedruis sal verbygaan, en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

11         Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? –

12         julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, en die elemente sal brand en versmelt.

13         Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

17         Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van die sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie.

Die oorstroming van die Weste deur die Heidense Nasies:

Vir eeue lank het hordes van barbare die weste probeer oorstroom.  Die belangrikste en bekendste is seker die aanslag van Jenghiz Khan wat vroeg in die 13de eeu sy Mongoolse hordes op sy veroweringstogte tot so ver as Duitsland gevoer het.  Maar die heidense magte het gewag tot hierdie laaste paar dekades om hulle finale aanslag te loods.  Hierdie keer het hulle dit met hulle getalle gedoen.  Soos in die dae van Apartheid het hulle daarmee geroem dat hulle die witman sou oorwin by die wieg en by die pappot. 

In die groot Amerikaanse stede is maar 44% van die bevolking wit, in 1990 was dit 52%.  In 36 lande in Afrika het elke vrou meer as 5 kinders.  In 25 Moslem lande is dit 4.08 kinders per vrou.  In Wes-Europa is dit minder as 2.  In sub-Sahara is daar 94.7 geboortes per 1000, 52.9 in Moslem Lande en 10.2 in Europa.  Die helfte van getroude swart mans in Brittanje het wit vrouens en in die laaste dekade het Etniese minderhede met 50% gestyg.  Die Moslem geloofsgemeeskap in Brittanje is al amper net so groot soos in die Anglikane, die Staatskerk.  Daar is ‘n groot plakkaat in London wat lees:

“ISLAM WILL DOMINATE THE WORLD”.  London word al “Londonistan” genoem as gevolg van die baie Pakistanis wat daar woon.

Daar is ‘n ingebore haat van die Oosterse en Swart Nasies teen die Blanke Nasies wat dateer vanaf die dae van Ismael teen Isak en Esau teen Jakob. Daardie stryd is nou op die randjie van sy laaste slag.

Lees my boek: “Joël en Sy Profetiese Boodskap” vir ‘n beskrywing in die besonderhede van hierdie stryd. 

Joel 3:9-16, sê:

9          Roep dit uit onder die nasies, heilig ‘n oorlog! Wek die helde op, laat al die krygsmanne naderkom, opruk!

10        Smee van julle pikke, swaarde en van julle snoeimesse, spiese; laat die swakke sê: ek is ‘n held.

11        Haas julle en kom aan, alle nasies rondom, en versamel julle! Laat u helde, HERE, daarheen aftrek!

12        Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. 

(hou Irak en die hele Midde-Ooste dop!).

13        Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.

14        Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die HERE in die dal van beslissing!

15        Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in.

16        En die HERE brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef Hy sy stem, sodat hemel en aarde bewe. Maar die HERE sal ‘n toevlug wees vir sy volk en ‘n skuilplek vir die kinders van Israel.

Lees ook weer Psalm 83:4-5;

4          Teen u volk smee hulle listig ‘n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenes.

5          Hulle sê: Kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel (ons weet wie die ware Israel is) nie meer gedink word nie.

Intussen word ons mense se denke en geloofsbeskouinge ondermyn sodat wanneer hierdie finale aanslag van die heiden losbreek, ons mense geen krag tot weerstand sal hê nie.  Ons fisiese bestaan word net so vernietig deur ons fabrieke en besighede na Meksiko en die Verre Ooste te verskuif omdat die arbeid daar goedkoper is.  ‘n Mens wat nie werk het nie se moraal word ook afgebreek sodat hy in moedeloosheid ook afvallig en los van sedes word.  Dit is alles met ‘n fyn berekende plan om ons ongereed vir die finale aanslag te maak.

Ons olietoevoer word ook bedreig en sal nooit weer goedkoop word nie. Duisende kilometers van oliepypleiding en see toevoer moet beskerm word want die saboteerders wat deel van die laaste aanslag is, lê oral en loer om te kyk waar hul die toevoer kan onderbreek.

Die kerk ook in ‘n toestand van:

“Ek weet nie waarheen nie”.

Omdat die kerk vir alle praktiese doeleindes die profete heeltemal uit die Bybel weggelaat het, kan hulle nie soos ‘n Petrus op die Dag van Pinkster vir ‘n klomp mense in die war sê  “Dit is dit” wat die profete gesê het nie. 

Lees Handelinge 2:16.  Hy skryf ook in sy sendbrief in:

2 Petrus 1:19;

En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte.

Die prentjie is voorwaar donker.  Ons mense word van alle kante deur omstandighede en aanslae teen ons denke gebombardeer.  Daar word groot klem op politieke en godsdienstige korrektheid deur liberale en nu-teologiese redenasies gelê. 

Ons is alreeds in ‘n brose toestand vanweë ons omstandighede.  Die man wat die hoof en priester van sy huis moet wees kan nie meer die leiding gee wat hy moet nie.  Hy word so gedryf om net kop bo water te hou dat daar nie tyd vir besinning is nie.  Van ‘n huisaltaar is daar nie eens sprake nie.  Die onderwyser sit met sy hande in die hare want daar word van hom verwag om die opvoeding wat die kind in sy huis moet kry, nou in die klaskamer aan te vul.  En dit is onmoontlik. 

 

Die gevolg is dat die geslag van môre (wat sekerlik die finale aanslag van die eeue sal moet trotseer) sonder geloof, edelmoedigheid, karakter- en beginselvastheid, selfdissipline, selfbeheersing, volharding, deursettingsvermoë, ens. sal wees.  As ons maar net ons Here Jesus se voorbeeld wou volg (lees 1 Petrus 2:21,1 Joh. 2:6) deur aan die profete ‘n hoë prioriteit in ons visie te gee (lees bv. Lukas 24:25-27,44-45). 

Terwyl die profete ons ernstig waarsku teen die verskriklike dinge wat hierdie eeu gaan beëindig, en ons weet ons leef nou in daardie tyd, gee hulle ook vir ons die belofte van ‘n heerlike toekoms.  Die God wat ons voorvaders op arendsvleuels gedra het, en hulle nie verlaat het totdat hulle veilig in Kanaän aangeland het nie, sal ons mos nie nou in die steek laat voordat ons in die ware Kanaän aangeland het nie. 

God vertroos ‘n moedelose Elía wat onder die besembos gaan sit en gewens het dat hy mag sterwe, met die versekering dat Hy nog 7000 vir Homself uitgehou het wat ook so glo soos hy.  God werk altyd met die Gideonsbende. 

Jesus sê vir sy klein klompie dissipels:

Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee – (Lukas 12:32).

Hy het ook in verband met hierdie tyd gesê:

En as hierdie dinge begin gebeur (die dinge wat ek hierbo van geskryf het), kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is - (Lukas 21:28).

Einde.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580