new-top-banner-english

die wonderlike wereld van more

E-Boek: Die wonderlike Wereld van More

Ons lees uit die laaste boek van die Ou Testament:

Maleagi 4:1-6 (1933 vertaling).

1              WANT kyk, die dag kom, en dit brand soos ‘n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, ‘n stoppel wees; en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.

2              Maar vir julle wat my Naam vrees sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

3              En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare.

4              Dink aan die wet van Moses, my kneg wat Ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel — insettinge en verordeninge.

5              Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek.

6              En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom om die land met die banvloek tref nie.

Mag die HERE sy Woord aan ons harte seën.

Ons herhaal weer vir u daardie bekende vers naamlik Maleagi 4:2.

2          Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees; en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.

Wanneer die dag breek en wanneer die son opkom, dan weet ons ‘n nuwe dag het begin.  Ons weet die nag is verby, die skadu’s moes vlug, want die koning van die dag het op die toneel verskyn.  En hy loop soos ‘n held (dit sê in die Psalms) om sy baan te voltooi. 

Maar ons dank die HERE dat daar ‘n Groter Son as dit is, wat in hierdie tyd staan om te verrys.  En dit is die Son van Geregtigheid met Heling in Sy vleuels! Daardie Son van Geregtigheid is niemand anders as Hy wat daardie son wat ons sien, self geskape het nie! Hy is die Almagtige, prys die wonderlike Naam van die HERE!

Daarom is dit vir my so wonderlik om na God se Woord te kyk, dat God se Woord vir ons niks terughou wat vir ons nuttig is nie.  En dat die HERE se Woord met groot nadruk en met groot presiesheid vir ons baie duidelik wys dat daar lê tye van verskriklike oordeel vir die aarde voor.  Ek weet daar is baie mense wat moeg word om dit te hoor, maar geliefdes as daar ooit ‘n tyd was waarin ons hierdie Waarskuwing moet laat uitgaan dan is dit vandag! En ons sien die tekens voor ons oë met ruwe geweld verby masseer!

Daarom ook in hierdie gedeelte, dit is maar net ses verse en in hierdie ses verse is daar twee van hulle wat ook baie duidelik vir ons wys wat ‘n verskriklike dag dit sal wees, eintlik as ons dit so mag noem, wat ‘n verskriklike nag dit sal wees!

Die Bybel noem dit maar ‘n dag, want dit is ‘n gebeurtenis, dit is ‘n Groot oomblik in die geskiedenis van die wêreld.  Maar eintlik sover dit ons ondervinding betref gaan dit middernag wees!

Ek lees weer vir u daardie eerste vers, Maleagi 4:1:

1          WANT kyk die dag kom, en dit brand soos 'n oond. - - -

(dit brand soos ‘n oond)

- - - - Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid doen, ‘n stoppel wees en die dag wat kom sal hulle aan die brand steek, sê die HERE van die leërskare; sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.

God se Woord is vol van die verskriklike oordeel wat God op die punt staan om oor hierdie hele wêreldstelsel te bring, en die kern en die hart van daardie oordeel is ‘n oordeel van vuur!

Dit is ‘n oordeel van verwoesting soos die mens nog nooit in sy lewe gesien het of ooit weer sal sien nie.

In 2 Petrus 3 sê hy:

“die hemele sal verbygaan met ‘n gedruis en die elemente sal brand met onuitbluslike vuur”;

hy sê: “die fondamente van die aarde sal bloot gelê word”,

Maar dank God dan sê hy:

“maar ons verwag volgens Sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon”.

2 Petrus 3:10,13.

10         Maar die dag van die Here sal kom soos ‘n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.

13         Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

Maleagi 4:3.

3          En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op daardie dag wat Ek skep, sê die HERE van die leërskare.

God kom om hierdie wêreld skoon te maak!  God kom om hierdie ou Babiloniese stelsel wat die mens in slawerny het, om hom af te breek, om hom te verpletter om hom tot op sy fondamente skoon te vee; sodat die heerlike Koninkryk van God op hierdie aarde gevestig gaan word.

 

Geliefdes, dit is Skrif, die Bybel is vol daarvan beide in die Ou Testament en in die Nuwe Testament.  Ons as gelowiges moet dan glo dat dit een of ander tyd sal gebeur! 

Is dit nie waar nie? 

As ons dan die tekens rondom ons sien, wat vir ons beskrywe word dan wys dit mos vir ons die tyd het aangebreek!  U en ek is daardie geslag waarin dit gaan gebeur. 

Maar geliefdes, ek wil met u in groter besonderheid praat, oor die Nuwe dag “nadat” die nag verby is!  Nadat die oordele gekom het!

Die heerlike dag van môre, die heerlike en wonderlike dag wanneer die Son van Geregtigheid sal verskyn het met heling in sy vleuels!

 

Ons kan sê geliefdes, ons lewe in ‘n lang periode van nag, dit is hartseer, dis verdrukking, dis benoudheid, dis goddeloosheid op die aarde. Die tyd het aangebreek, die nag het ver gevorder, dit is al amper dag! Maar dank God geliefdes, wanneer daardie dag kom, loof die HERE, en die Son van Geregtigheid sal verrys met heling in sy vleuels, sal ons sien: Nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.

 

Ná die benoudheid gaan die rus en die vrede van God op hierdie aarde neerdaal! Selfs daaromtrent het die HERE nie vir ons in die duister gelaat nie, en daarom wil ek vir u ‘n paar welbekende verse lees; dat u sal hoor wat die HERE in sy Woord sê.

 

Geliefdes, in Openbaring 21, die opskrif van daardie eerste 8 verse, in ons Afrikaanse Bybels lui: Die Nuwe Hemel en die Nuwe aarde.

Openbaring 21:1

1          EN ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.

 

Die van u wat hierdie boek van my, die “Boek van Openbaring” gelees het, miskien het party van u dit dalk ‘n rukkie gelede gelees.  Dit sal vir u ‘n baie groot seën wees as u hom weer ‘n keer lees. 

Ek wil hieruit vir u lees, wat die regte vertaling van daardie eerste vers is, en dit lui soos volg: - - - - - - -

(Want hierdie vertaling nou gelees, gee nie vir ons die regte betekenis van wat werklik gaan gebeur nie.)

 

Wanneer u daardie boekie van my lees: “Die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde”, dan sal u ook daarin sien hoedat die HERE vir ons in sy Woord baie duidelik wys hoe die “eerste aarde” bestaan het, dit is die aarde voor die sondvloed, voor daardie eerste oordeel.

Geliefdes, toe was die aarde omhul met ‘n watergordel, en die son het nie direk op die aarde neergeskyn nie, hy het deur hierdie watergordel geskyn, sodat of jy by die pole of die ewenaar is, dit was absoluut dieselfde klimaat.  Daarom vind jy vandag in pool gebiede; u kan dit in enige goeie ensiklopedie lees; dat daar tropiese diere uit daardie ys uitgegrawe is en in party van hulle se spysverteringskanale was daar nog tropiese plantegroei gevind wat hulle besig was om te vreet toe ‘n skielike ramp hulle getref het.  Party van hulle se vleis was in so 'n volmaakte toestand van bewaring dat mense daarvan uitgesny het en dit op kole gebraai het en dit geëet het.  Dit is welbekende feite by mense. 

Waar het dit vandaan gekom?

Dis vir ons ‘n bevestiging van dat die aarde met so ‘n gordel omhul was en dat dit ‘n heerlike lieflike tropiese klimaat was, rondom die aarde en dat ‘n geweldige ramp die aarde getref het.  Een van die rampe was dat daardie water wat uit die lug gekom het, op hierdie aarde geval het en dit het die vloed van Noag veroorsaak. 

Terselfdertyd het daardie geweldige gewig van water die aarde se as geswaai sodat die aarde waar hy vantevore reghoekig teenoor die son was en die son dan deur hierdie watergordel geskyn en ‘n gelykmatige klimaat veroorsaak het.  Toe daardie watergordel verdwyn het, en daardie gewig van water die aarde se as laat swaai het, het die aarde met daardie skuins as (wat rondom die son beweeg) ons seisoene veroorsaak.

 

Waar dit ook Noag betref, het daar ‘n nuwe hemel vir hom verskyn, ‘n hemel na die vloed wat nie voor die vloed bestaan het nie, want dit was ‘n wolkelose hemel.  Dit was ‘n nuwe aarde sover dit Noag betref, want nou was daar 70% van die aarde onder water.  (Kyk maar net na ‘n wêreldkaart).  Die grootste gedeelte van die aarde is see.  Daardie 70% water was voor die sondvloed in die lug.  Daardie water het daardie gedeeltes bedek, sodat die gedeeltes wat ons vandag as see beskou; en daar is gedeeltes in die see wat dieper is as wat die hoogste bergpieke in die Himalajas is.  Sulke dieptes is daar in die see, sodat ±70% van die aarde het ‘n mens se voet nog nooit op getrap nie, want daar is water. 

 

Maar wanneer die Here Jesus kom;- - - - -

Ek weet hierdie dinge klink vir ons ongelooflik, maar God se Woord wys vir ons op baie plekke en ek beskryf dit in ons pamflette, ek weet nie hoeveel van ons mense van die voorreg gebruik maak om hierdie pamflette van ons te lees en na ons kassette te luister nie.  Ek wil nie spog nie maar ek moet dit sê:  God weet en Hy ken my hart.  Ek sê dit nie tot eer van myself nie, ek sê dit tot eer en verheerliking van Sy Naam.  Ek wil vir u sê dat meeste in hierdie gemeente, as u daardié pamflette en boeke bestudeer, sal u meer kennis hê as wat u op enige skool of universiteit ooit sal kan leer. 

- - - - - - en God se Woord wys vir ons dat met hierdie verskriklike oordeel, hierdie dag wat brand soos ‘n oond dat wanneer hy kom, dat daardie geweldige verskriklike hitte en vuur, weer hierdie water in die lug gaan opswiep! Dat dit weer in die lug sal kom en dat daardie 70% van water wat op die oomblik op hierdie aarde is, weer in die lug sal wees en vir die mensdom wat dan lewe, sal daardie groot vlaktes wat nou see is, grondgebied en land wees waarop ‘n mens se voet nog nooit op getrap het nie. 

Kan u uself die vrugbaarheid dus voorstel.  Nie net al die riviere wat in die see al hierdie duisende jare in gestroom het nie, maar al die afval van die seelewe, hulle reste wat op daardie seebodem afgesak het.  Wat ‘n vrugbare aarde gaan dit nie wees nie? Dit gaan waarlik ‘n nuwe aarde en nuwe hemele wees en by dít, Koning Jesus op die troon. ‘n Aarde vol van geregtigheid!  Prys die Naam van die HERE!

 - - - - - - - - - -

Die korrekte betekenis van Openbaring 21:1 is dus:

1          En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde soos God dit oorspronklik geskape het, het in sig gekom toe dit voor my oë verbygegaan het, want die see was daar nie meer nie om 70 persent van die aarde te verberg.

 

Ek lees dit nou weer vir u soos dit in ons Bybels staan:

Openbaring 21:1.

1          En ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en die see was daar nie meer nie.

 

U sien daar sal nie meer see wees nie!

Waar sal hy heen gaan?

Hy sal weer gaan na sy oorspronklike plek.  En daardie eerste hemel en daardie eerste aarde het verbygegaan - - - - - - . 

Ek maak dit vir u baie mooi duidelik in daardie boekie: “Die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde”, waar ek ingaan op die verskillende gebruike van die Griekse woord “Parerchomai” wat vertaal is as “verbygegaan”

Dit beteken glad nie verbygegaan in die sin dat dit nou verdwyn het nie. Dit beteken dat dit voor sy oë verby “masjeer” het, sodat hy dít kon sien!

(In sy Analytical Concordance gee Robert Young die betekenis van “om by jou verby te gaan” - NIE vernietiging nie.  Dit is van die uiterste belang!)

 

Geliefdes daar kom ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde, die Son van Geregtigheid staan gereed om te verrys met heling in sy vleuels.

Die HERE sê in sy Woord die spreuke in die Engels: “Without a vision my people perish”.  Sonder 'n gesig is die volk bandeloos, so sê dit in die Afrikaans.  Hy is sonder rigting en sonder koers. 

Hosea 4:6.

6          My volk (vergaan) gaan te gronde weens gebrek aan kennis; - - - ”. 

 

Wanneer hierdie dag kom, wat sal brand soos ‘n oond, wanneer hierdie dag kom, wanneer ons ekonomiese struktuur induie stort, wanneer die heidense hordes soos sprinkane oor die aarde begin stroom, gaan baie mense se geloof hulle verlaat, omdat hulle op valse leringe gevoed is.  Ons sal nie in staat wees om hulle die stamina, die geestelike stamina (uithouvermoë) en krag te gee om hulle deur te dra in daardie dag nie.

 

U moet maar mooi kyk in die Bybel, die Bybel gee vir ons die geskiedenis van baie profete en baie martelare wat gesterf het, daar is ook groot geskiedenisse geskryf van hierdie mense en een uitstaande kenmerk van daardie mense was; geliefdes, dat die mag van die hel teen hulle kon woed, maar hulle het ‘n visie gehad, hulle het 'n belofte gehad waar hulle aan vasgehou het. Hulle het geweet; Satan, jy en jou agente doen wat julle kan, die ergste wat jy met my kan doen is, jy kan my liggaam doodmaak, verder kan jy met my niks maak nie.  Hy wat self Sy liggaam gegee het aan die kruis vir u en vir my, en weer opgestaan het uit die dode, HY sal my lewendig maak! En ek sal in daardie dag, saam met Hom op hierdie aarde regeer! Ek sal in daardie dag Sy Heerlikheid en Sy Wonderlikheid smaak!

 

Nou geliefdes, met dit as agtergrond kan u nou maar die Bybel lees, u kan maar die profete lees.  En as u byvoorbeeld lees in Jesaja hoofstuk 11 van die wolf en die lam wat saam sal wei, van die leeu wat strooi sal eet soos ‘n os, van die kind wat op die gat van ‘n adder speel en dit byt hom nie.  Hy sit saam met die skerpioen en dit steek hom nie en niemand rig enige kwaad of verderf meer aan in God se ganse Koninkryk nie, dit is die beskrywing van daardie lieflike môre nadat die Son van Geregtigheid verrys het met heling in sy vleuels!

 

Kom ons bid in hierdie tyd, kom ons moedig mekaar aan, kom ons berei ons eie harte voor.  Kom ons bid as gelowiges, sodat wanneer ons daar buitekant kom en die wêreld begin paniekerig raak en die mense begin verdwaas raak van vrees dat ons vir hulle ‘n goeie boodskap sal kan bring! Dat ons vir hulle hierdie ou Bybelboek sal kan oop maak en sê: “mense, ek kan nie vir jou waarborg dat jy dit sal oorleef nie, mense ek kan nie vir jou waarborg dat daar niks met jou sal gebeur nie.  Miljoene gelowiges het in die verlede gesterf, heel moontlik sal jy ook sterf, dit kan ek nie vir jou waarborg nie, ek ken nie die weë van God nie, wat die fyn besonderhede vir elke indiwidu betref nie, maar wat ek jou kan waarborg is: “As jy jou geloof in die Here Jesus stel en jy begin te lewe volgens Sy Woord, al sal jy ook sterwe, Hy sal opwek! Jy gaan onder ‘n nuwe hemel en op ‘n nuwe aarde woon.  Jy gaan smaak en jy gaan sien en jy gaan proe, halleluja, die Heerlikheid wat God toeberei het vir die wat hom liefhet”.

 

Ek glo my broer en suster dit is hierdie dinge waarvoor ons moet bid, dis hierdie dinge wat ons moet predik, dis hierdie dinge wat ons in ons hart moet kry.  Dan kan die wêreld maar kom en dan kan ons en sal ons heel moontlik baie swaarkry.

 

Geliefdes, ek kan nie vir u waarborg, ek kan nie eers vir my self waarborg; immuniteit teen enige van hierdie dinge wat sal saamgaan met God se oordele wat oor die aarde gaan kom nie.  Maar een ding weet ek en dit het ek ook al baie vir u gesê, ek glo God het nie verniet vir ons die geskiedenis van bv. ‘n Sadrag, (Hanánja) Mesag, (Misaël) en Abednego (Asárja) laat opskryf nie.  Ek glo dit is nie verniet dat die HERE dit vir ons gegee het nie en juis in daardie verband. 

 

U onthou, en as u dit nie goed kan onthou nie dan kan u dit weer lees in Daniël hoofstuk 3.  As u werklikwaar reg daarin wil laat geskied kan u my boek van Daniël neem, deur God se genade, het ek ook die boek van Daniël in sy volheid uitgeskrywe.  Daniël gee vir ons ‘n beskrywing van die opkoms van hierdie hele anti-godstelsel, en hy gee ook vir ons ‘n beskrywing hoe God dit gaan vernietig. 

 

So bv. in Daniël hoofstuk 3, waar koning Nebukadnésar daardie geweldige groot beeld (bld. 3 van die Daniël boek, wonderlik insiggewend) in die vallei van Dura opgerig het en bevel gegee het, wanneer die musiekinstrumente speel dan moet almal neerval en daardie beeld aanbid.  Watse teken is dit? Dit is ‘n teken dat op daardie dag was geld in die vorm van goud gekroon as die god van hierdie wêreld.  Die mens het nog altyd neergebuig voor die geldgod tot vandag toe en hoe sal die mens ooit van daardie geldgod verlos word? Wanneer hy eers verpletter word op hierdie aarde! 

 

Dit is wat vir ons voor die deur staan.  Dit is waarom ons hierdie wankeling in die ekonomie sien.  Dit is waarom ons elke dag hoor van inflasie, van die verskriklike pryse, al hierdie dinge, verskriklike rentekoerse! Hoe lank moet dit nog so aanhou? Wie kan dit dra? Dan wys die HERE vir ons in Daniël hoedat daar ‘n klip uit die berg uitkom, sonder hande kom hy los, en hy tref daardie beeld, gooi hom om en maal hom fyn en die winde kom en verstrooi dit.  Daardie klip word groot en hy vul die hele aarde en dit is die Koninkryk van onse Here Jesus, met as basis Sy volk Israel waarvan u en ek ‘n deel is.

O, die wêreld haat om dit te hoor!  Hulle sal nog praat van die klip, hulle sal nog praat van die beeld, maar moenie praat dat dit God se volk is nie, o, dan is dit rassisme!  O, dan is dit die verskriklikste sonde wat jy ooit as prediker of as belydende gelowige ooit kan doen.  Maar dit is God se Woord!

 

Daarom glo ek dát; toe daardie drie jongmanne gesê het ons sal nie buig nie, al word ons ook in die vurige oond gegooi, jy kan dit maar doen Nebukadnésar, as God ons verlos, goed, maar as God ons nie verlos nie dan brand ons maar liewer voordat ons sal buig.  Ons ken die heerlike verhaal.  God het nie verhoed dat hulle in die oond gegooi word nie.  Hulle is in die oond gegooi, daardie hitte was so verskriklik dat die sterk manne wat hulle gevat het om hulle in te gooi, self verbrand is by die mond van die oond voordat hulle nog binne in die middel gekom het. 

Daar in die middel van die oond toe Nebukadnésar so inkyk, toe stap hulle al drie los, toe is die bande wat hulle mee gebind was al wat gebrand het.  Saam met hulle stap ‘n vierde Een en dit was niemand anders as die Here Jesus self nie. Dit is ‘n pragtige verhaal, maar ek glo dit is nie net ‘n verhaal nie, ek glo en verkondig dit vir u (en omdat ek glo dat hierdie dinge waar gaan word in ons tyd, gaan daar diegene wees wat in hierdie dag gaan brand soos ‘n oond; in daardie vuur sal rondstap soos daardie drie jong manne. 

 

Nou moet u mooi kyk, toe Nebukadnésar dit sien, toe roep hy hulle uit.  Hy sê: “Kom uit, kom uit daardie oond, ek weet nou dat daar geen ander God is soos julle God nie!” Wie kan van vuur bewaar? Ek glo die grootste getuienis kom in hierdie dag wat sal brand soos ‘n oond voordat die Son van Geregtigheid sal verrys met heling in Sy vleuels.  Ek glo in daardie dag sal dit ‘n getuienis wees, nie net vir God se vyande nie, maar, ook vir baie wankelmoediges, ook onder Israel wat miskien tot op daardie tyd getwyfel het. 

Maar so is daar baie sulke voorbeelde, daar is Daniël in die leeukuil, dit is nie net 'n storietjie om vir Sondagskool kinders te vertel nie. Nooit! Daar is Psalm 91 wat ook praat van daardie dag, ‘n duisend sal val aan jou sy en tien duisend aan jou regterkant, maar by jou sal dit nie aankom nie, net met jou oë sal jy die vergelding van die goddelose aanskou, maar dit sal nie naby jou kom nie.  Dit is nie maar net pragtige taal en beeldspraak nie.  Dit is ‘n waaragtige stelling van ‘n feit. 

 

So sien ek sal hierdie eeu eindig en ek glo ons hoor en voel die eerste rammelinge daarvan alreeds! U ken my, ek sweep nie mense op nie, ek preek nie vir sensasie nie, dit sy verre van my! Die dinge wat ek vir u bring is die waarheid.  Hierdie dinge wat ek vir u bring is feite.  Maar kom ons kyk nou ‘n bietjie meer na die heerlikheid wat kom!

Die wolf en die lam wat saam sal wei, o, hoe pragtig sê Miga dit in:

Miga 4:1-4. 

1          EN aan die einde van die dae sal die berg - - -

(Dit staan vir Koninkryk.)

- - - van die huis van die HERE vasstaan op die top van die berge -  - - -

(dit is bokant die ander koninkryke)

- - - en verhewe wees bo die heuwels - - -

(kleiner koninkryke),

 - - - en die volke sal daarheen toestroom. 

2          En baie nasies sal heengaan en sê: Kom, laat ons optrek na die berg van die HERE en na die huis van die God van Jakob, dat Hy ons in sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel. Want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die HERE uit Jerusalem. 

3          En Hy sal oordeel tussen baie volke en regspreek - - -

(daar is die Son van Geregtigheid)

- - - vir magtige nasies tot in die verte; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.

4          Maar hulle sal sit elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom sonder dat iemand hulle skrikmaak; want die mond van die HERE van die leërskare het dit gespreek.

 

O, God se Woord is vir my wonderlik! Is daar êrens ‘n stelsel, ‘n organisasie wat vir ons jongmense wat hier lees, of oor die Westerse wêreld in hierdie toestand wat ons vandag is, is daar enige stelsel wat vir hulle waarborg dat hulle eendag hulle eie huis, hulle eie stukkie grond sal hê, dat hulle daarop sal bly en dat niemand hulle sal skrikmaak nie? Ek wil vir u sê daar is geen stelsel; nie in die Kapitalisme nie, nie in die Kommunisme nie, nie in enige party, politieke organisasie nie; in geen kompromie of wat ook al daar gemaak word, wat dit vir hulle kan waarborg nie.    

 

Maar God se Woord sê: “Elkeen sal sit onder sy eie wingerdstok en sy eie vyeboom en niemand sal hom skrikmaak nie”.  Nou moet u nie dat die duiwel in u gedagte met u rondspeel nie, dis maar een versie, daar is baie sulke Skrifte. 

 

Dit beteken nou glad nie in sy eenvoudigheid dat u ‘n gedagte daaromtrent moet maak wat miskien dit dalk sal verkleineer nie.  In Profetiese taal beteken dit: “Elkeen sal sy eie woning hê, elkeen sal sy eie vrugtebome hê en niemand sal hom skrikmaak nie! Nie meer daardie ou gejaag nie! Waarvoor moet jy jaag?  Waarvoor jaag ons vandag? Mammon jaag ons! God het ons geskape dat ons rus sal hê, nie rus om lui te wees nie. Geliefdes, ons skeppende krag vandag, waarvoor gebruik jy jou verstand jongman, jongmeisie waaraan dink jy?

 

Diep in die binneste van jou wese dink jy aan die uitdaging van die lewe en die stryd wat daar is en die vrees en die angs wat jy het vir die toekoms.  Dit benewel jou verstand, dit berowe jou van jou skeppings vermoë!

Niemand sal meer oorlog maak nie, hulle spiese sal hulle verander in snoeimesse, hulle swaarde in pikke, geen twee jaar diensplig meer nie. Niks van hierdie dinge nie.  Geliefdes, ons het geen gedagte wat die mens met sy verstand sal bereik, wanneer al hierdie dinge van ons weggeneem is, en ons rustig, werklikwaar skeppend kan wees, ons verstand kan gebruik, vir dít wat goed is, soos God dit vir ons bedoel het!

 

Daarom dank ek God vir dit wat ons van die hemel weet, ek dank God dat ek weet dat Jesus gesê het: “Ek gaan om vir julle 'n plek te berei”. Ek verlustig en verbly myself daarin, want tot op hierdie dag, wanneer hierdie oordeel sal kom om die ou stelsel te vernietig en elkeen van ons wat sterwe, daar is vir ons ‘n plek berei.

 

Paulus sê: Ek het ‘n verlange om heen te gaan en met Christus te wees, dit is verreweg die beste.  Ek weet hy sê aan die Korinthiërs as hierdie ou aardse tentwoning van my afgebreek word dan het ek ‘n gebou, ewig in die hemele!”

 

Maar geliefdes, dis nie die finale staat nie, die finale staat is dat die HERE vir ons nuwe hemele en ‘n nuwe aarde gee waarin geregtigheid woon. Wanneer Jesus kom om hier te kom regeer en die spore van die sonde te kom uitwis, gaan Hy vir u en vir my die geleentheid gee om saam met Hom daarin te deel!

 

Ek het so baie gesê, ons het nog nooit die Heerlikheid van God gesien nie. Ons het nog nooit hierdie aarde in sy glorie en in sy heerlikheid gesien nie! Ons sien hom net met sy dorings en sy distels.  Ons sien hom net in sy gevaar en in sy stryd en in sy hartseer en in sy kankers en in sy suikersiekte en noem dit wat jy wil.  In jou pad ongelukke, in jou Beiroets en jou aardbewings en ellendes.  Wanneer ek my koerant oopmaak of my televisie aanskakel vir die nuus, wat sien jy? Stof, rook, moord en doodslag!

Het God die aarde daarvoor geskape?

Nee, Sy Heerlikheid sal nog op hierdie aarde geopenbaar word!  Dis die dag wanneer die Son van Geregtigheid sal verrys met heling in sy vleuels. 

God moet ons help om dit te begin waag in ons eie gees om hierdie dinge in die geloof te belewe.  Het ons nie al op so ‘n punt gekom nie; ek voel die teenwoordigheid van die HERE wanneer ek dit nou sê. 

 

Weet u, ons is so gewoond aan teleurstelling, ons is so gewoond aan sukkel en swaarkry en verydelde drome dat jy amper sê: “hoor hierso, ek wil nie te bly word nie, want netnou is ek hartseer.  Ek wil nie te veel opgewonde wees nie, want netnou is ek teleurgesteld”. 

Is dit nie waar nie?

Dit is hoe ons lewens is. 

Daarom moet God vir u genade gee, begin om God se Woord te glo en begin opgewonde word in u hart want ek wil vir u sê dat hierdie dinge wat God vir ons belowe in sy woord, is verseker!  U sal nie teleurgesteld wees nie.  God het dit belowe en Hy skenk dit vir u en vir my!

 

In 1 Konings 8:56 (Toe Salomo die tempel ingewy het, toe se Salomo hierdie lieflike woorde)

56         “ - - - - - - geen enkele woord het onvervuld gebly nie - - - - ”.

 

Alles wat God vir Salomo en wat die HERE vir Dawid belowe het, toe daardie tempel ingewy is, het dit presies so gebeur.  Geliefdes dit is maar die aardse tempel nog.  Die dag wanneer die Nuwe Jerusalem kom, die dag wanneer die HERE waarlikwaar sy Stad op hierdie aarde gaan bou, wat ‘n herstelde volk gaan wees, wat ‘n heerlike dag gaan dit nie wees nie. 

Ek wil vir u in die geloof sê, lees maar God se beloftes, lees maar al die wonderlike dinge, nie een van hulle sal onvervuld bly nie.  Die HERE sal hulle elkeen vervul!

Halleluja!

Prys die Naam van die HERE!

As u hierdie dinge begin vestig in u hart en u begin dit seker maak in u hart, gaan u staande bly in hierdie tyd van vuur.  Maak gebruik van die wel aangename tyd en die dag van saligheid, maak gebruik van hierdie boodskap wat na u toe kom, maak gebruik van daardie boekies, boeke, kassette, videobande; van hoop en van lering en van instruksie in die Openbaring van God.  Moenie vir uself oploop laat jaag deur allerhande predikers en allerhande leringe wat vandag rondgaan nie, wat u miskien vir die oomblik - - - - -

(soos daardie stukkie magnesium draad wat jy miskien in die laboratorium as skoolkind aan die brand gesteek het. 'n Pragtige oomblik van ‘n geweldige lig, en skielik, uit is hy!)

- - - - - ‘n geweldige opswepery, maar groot gedeeltes daarvan is nie op God se Woord gebaseer nie.  Ons lewe in ‘n ernstige tyd! Moet u nie laat mislei nie!  Ons dank God vir daardie nuwe skepping, die HERE het belowe, hy sal vir ons nuwe liggame gee. 

Kom ons glo die dinge wat ons almal weet. 

 

Kom ons kyk bv. na ‘n Skrif en ek het dit ook al baie keer gesê, dit is ‘n Skrif wat die meeste van die tyd op ‘n begrafnis voor gebruik word, maar dit is glad nie net ‘n begrafnis Skrif as sulks nie.

1 Korinthiërs 15:51-53.

51         Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,

52         in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons - - - -

(die wat nog in die lewe is teen daardie tyd)

- - - - sal verander word.

53        Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

 

Op hierdie oomblik is ons liggame nog verganklik, dis sterflik, dis blootgestel aan allerhande siektes en allerhande gevare, allerhande beperkinge, jy word oud, jou liggaam word swak en baie van hierdie dinge. Jy moet allerhande soorte klere aantrek in die somer, ligte klere anders gaan jy dood van die warmte, in die winter warm klere anders gaan jy dood van die koue, wat ‘n kwesbare ou liggaam het ons nie.  Ons gaan hierdie verganklike met onverganklikheid vervang en hierdie sterflike met onsterflikheid - ons gaan nuwe liggame hê!. 

Ek kan nou nie vir u al die Skrifte gee nie, maar ek gee net vir u nog hierdie Skrif i.v.m. dit.

Filippense 3:20-21.

20         Want ons burgerskap - - -,

(die Engels - our citizenship)

- - - is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,

21         wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.

 

“‘n Nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon”.

Geliefdes, ons gaan nuwe name kry.  ‘n Naam wat sal pas by ons verhewe staat.  Ons gaan nuwe liedere sing.  O, ons gaan heerlik sing, geliefdes, ons sing nou in ons beperking, soms is die ou stem maar hees of hy is vals.  Laat my broer Errol my maar verskoon, toe ek in ‘n diens so sit en luister hoe hy sing en suster Neser wat die orrel speel, en ek luister na die stem en die orrel; hoe pragtig as die orrel ‘n ander toon het, dan gaan ons broer se stem saam met daardie toon.  Ek kan nie so sing nie, ek kan nie by so ‘n toon bly nie.  Ons is dankbaar vir sulke mense wat die gawe het om dit te doen.  Maar broer en suster ek sien uit daarna in daardie dag, dan gaan ek lekker sing, ek sal op die noot bly, prys die Naam van die HERE, dit gaan heerlik en dit gaan wonderlik wees!

Halleluja!

Geliefdes, daar gaan ‘n nuwe stad wees, die Nuwe Jerusalem, wat eintlik maar simbolies is vir God se nuwe volk.

Maar die HERE sê in sy woord ons sal die ou puinhope herbou, want u moet onthou in die dag van vuur, in hierdie dag van afrekening, daar is baie plekke wat dit beskrywe;  (u sal dit ook vind in hierdie boek Openbaring wat vir u in besonderhede uitgelê is) die stede van die nasies gaan omgegooi word en wat ‘n goeie ding sal dit wees.  Hole van ongeregtigheid, gevestigde belange van finansies en al daardie dinge wat met allerhande onheil en oneerlikheid, vir ons in slawerny hou!  HERE vee hulle plat, HERE gooi hulle om!  Maar ons gaan nuwe stede bou!

Geliefdes, pragtig, wonderlik! 

 

Vir wie van ons is iets nie mooi wat slim en doelmatig beplan is nie.  Vir wie van ons is dit nie ‘n pragtige gebou wat ‘n argitek ontwerp het nie, en jy sien die mooi fyn beplanning wat hy daarin gesit het.  As jy nog dink, ai, hy moes nog dit ingesit het en as jy daar kom, staan dit daar.  Hoe kon die man al hierdie dinge uitgedink het? Jy sien so nou en dan ‘n hoë gebou of selfs so ‘n huis.  Jy kom partykeer in ‘n pragtige fyn beplande huis.  Maak nie saak watter draai jy maak, jy loop jou teen niks vas nie, of as jy jou hand uitsteek en jy dink hier moes nou ‘n kraan gewees het, of hier moes ‘n skakelaar gewees het en as jy jou oë oopmaak dan sit hy daar! Dis wonderlik, so iets is mooi, so iets is wonderlik.  Maar geliefdes, in daardie dag glo ek die beplanning, die wonderlikheid gaan te heerlik en wonderlik wees!

Dit is die land wat God vir ons belowe het!

Dit is die dag wat op die punt staan om te breek!

Prys die HERE!

Sal ons dan nie maar, geliefdes, deur God se genade en God se Gees vrye teuels gee aan ons heerlike verwagting nie.  Solank as dit in hierdie Skrif staan is dit nie ‘n ydele droom nie.  Dit sal sekerlik vervul word.  Nuwe liedere, nuwe stad, geen refleksies nie, ‘n nuwe regering!

Prys die HERE!

God se Regering!

Nie een van hierdie regerings op hierdie aarde nie, maak ook nie saak aan wat se party jy ook al aan behoort nie. 

Dit sal God se Regering wees!

Die beste regering wat ooit op hierdie aarde kan wees!

Sal dit nie heerlik wees nie?

‘n Regering van geregtigheid, nuwe vooruitsigte, nuwe ewigheid! Waarlikwaar soos een groot Engelse skrywer gesê het: “Paradise lost —Paradise Regained”.

 

Geliefdes, hoe kom ek daar?

Dis ‘n heerlike land, maar dit is nie sommer vir elkeen nie.

Hoe kom ek daar?

Hoe is die pad daarheen?

Ek wil vir u sê, dit is ‘n saak van die grootste belang vir elkeen van ons.  As u daardie pad nog nie gevind het nie, mag die HERE vir u genade gee om daardie pad te vind.  U weet die Here Jesus sê in:

Matthéüs 7:13-14 (U ken hierdie twee verse baie goed.)

13        Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan.

14        Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Dit sê vir ons van hierdie nuwe stad, die nuwe Jerusalem wat sekerlik op hierdie nuwe aarde sal wees, dit sê vir ons in twee plekke die kwalifikasies.

Openbaring 21:8.

8          Maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en hoereerders en towenaars en afgodedienaars en al die leuenaars — hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swawel: dit is die tweede dood.

Openbaring 21:27.  (Dis nou in hierdie stad.)

27         En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuens doen nie; maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam.

Niks wat gruwelik is, niks wat onrein is sal in daardie stad inkom nie.

 

Geliefdes soos die verhaal vertel word van die motoris, hy is op ‘n pad, hy soek na ‘n sekere plek en hy vra vir ‘n persoon langs die pad, hy sê: “Meneer is dit die beste pad na daardie dorp?” Hy sê: “Meneer, dis die enigste pad!  Daar is nie ‘n ander pad nie". 

Daar is nie ‘n beste pad of dat jy darem ‘n tweede beste pad kan kies nie, daar is net een pad.  Jesus sê: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur My nie”.  Dit is die enigste pad. Het u waarlikwaar daardie pad gekry? Maar nie net gekry nie, is u op daardie pad? Ek vra nie vanaand vir u of u uself ‘n Christen noem nie.  Ek vra nie vanaand of u sê ek is een of ander tyd selfs gedoop nie, ek vra nie of het u een of ander tyd in vreemde tale gepraat nie of geprofeteer of selfs die hande al op siekes gelê en hulle gesond gemaak nie. 

Ek vra of u nog op daardie pad is?

Dis net daardie pad wat lei na die Hemelstad, is u daarop?

Vandag, vanaand as u Sy stem hoor, verhard u hart nie, mag die HERE vir ons genade gee om te besef nou is dit die wel aangename oomblik!  Nou is dit die oomblik van saligheid, more mag dit te laat wees. Amen.

 

Net ‘n paar laaste gedagtes wat ek u op wil wys, dat ons waarlikwaar burgers sal wees van hierdie heerlike Nuwe Koninkryk.

Op hierdie aarde en in hierdie wêreldstelsel is ons vreemdelinge, in baie opsigte behoort ons, die kind van God, nie meer eers hier nie.  Ons is nie lief vir die dinge van hierdie wêreld nie, ons voel ook nie hier tuis nie.  Ons voel vreemdelinge.  Dit sê van die ou geloofshelde van ouds, daarin Hebreërs 11 bv. die 9de en die 10de vers:

Hebreërs 11:9, 10,13-16.

9          Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van die belofte soos in ‘n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte.

(Dit praat dus van Abraham.)

10         Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is.

(Daar is nie so ‘n stad in hierdie wêreldstelsel nie.  Hierdie wêreldstelsel het die stad Babilon, wat verwarring beteken, wat altyd in vyandskap is met God.  Ons moet ons self nie skik om in hierdie wêreld aan te pas nie.  Die kind van God sal nooit hier aanpas nie!  Want hier is ons vreemdelinge en is ons bywoners).

Ons lees verder vanaf die 13de vers.

13         In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.

14         Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle ‘n vaderland soek.

15         En as hulle bly dink het aan dié vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer.

16         Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit is ‘n hemelse. Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle ‘n stad berei.

Daardie hemelse stad beteken nou nie dat dit die aarde sal verlaat nie, dit beteken ‘n stad wat uit die hemel uit sal kom, wat ‘n hemelse oorsprong sal hê, wat ‘n hemelse geaardheid sal hê en waarin ‘n hemelse Koning, Jesus Christus, die Koning sal wees.

Daarom lees ons ook in Hebreërs 13:14.

14         Want ons het hier geen blywende stad nie, maar ons soek die toekomstige!

Daardie toekomstige stad is daardie heerlike en wonderlike Nuwe Jerusalem, wat ek vir u in hierdie boodskap beskrywe het.  Ons moet dus in hierdie wêreld wees, maar nie van hierdie wêreld nie.  Laat ons sekerlik goeie burgers wees, na die beste van ons vermoë solank ons hier is.  Maar dit is nie vir ons te sê dat as ons in hierdie wêreld is en goeie burgers wil wees dat ons dan moet doen soos ander mense doen nie.  Dit is nie vir ons nodig om by hulle aan te pas nie, dit is nie vir ons nodig om saam met die stroom te swem of saam met die skare te beweeg nie. O, nee, geliefdes loof die HERE, dis nie te sê dat as ek in Rome is dat ek soos Rome moet maak nie.  Nee, soos ons nou vir u gewys het, ons is vreemdelinge, ons is bywoners, ons is op pad, ons het ‘n burgerskap van ‘n ander land.  En hierdie ou wêreld is op die punt om te verdwyn, maar daardie nuwe wêreld is op die punt om sy plek te neem. 

 

Laat ons dan luister wat Johannes sê in:

1 Johannes 2:15-17.

15         Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wereld is nie. As iemand die wêreld liefhet, - - - -

(hierdie wêreldstelsel)

- - - - dan is die liefde van die Vader nie in hom nie.

16         Want alles wat in die wêreld is - die begeerlikheid van die vlees, en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe - is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

17         En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig.

 

Hierdie ou wêreld gaan verby, hierdie tekens wat ons rondom ons sien, is tekens dat hy besig is om te verbrokkel en dat hy weldra sal ontplof en dat hy werklik met geweld sal verbygaan.  Sodat die nuwe Jerusalem sy plek kan kom inneem.  Wees dan liewer gewillig om bespot te word as om in tel te wees en ag die smaad van Christus groter rykdom as die skatte van Johannesburg of ‘n Pretoria of ‘n Kaapstad of ‘n Durban of waar ook al.

Laat ons skat in die hemel wees want dan sal ons hart ook daar wees.  Dit is daardie Hemelse Regering wat op die punt staan om op hierdie aarde te kom geld. Ja, geliefdes in daardie Hemelse Koninkryk sal dit nie die Rand of die Dollar of die Pond of wat ook al wees wat wettig munt sal wees nie. Ons sal dit nie in daardie Hemelse Koninkryk kan uitgee nie, want in daardie Hemelse Koninkryk koop ons sonder prys en sonder geld, wyn en melk, - (Jesaja hoofstuk 55).  Laat ons dan belê in daardie Hemelse Koninkryk, want dit is die orde wat aan die kom is.

Al die ou banke en die ou finansiële instellings, al die ou rente stelsels, al die huurkope en al hierdie dinge wat vandag gemaak word om geld uit ons te kry en ons dan in slawerny te dompel, sal verdwyn!

Loof die HERE.

Engele sal ons dienaars wees.  Die Heiliges sal ons metgeselle wees en Christus Jesus sal ons Here en Koning en tog ook ons oudste Broer wees. (Rom.8:29 “- - - sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;”

God die Vader sal onse Vader wees, ons sal onsterflik wees, ons sal wees soos Hy is.  Want ons sal Hom sien, soos Hy is.  En daarom, omdat ons hierdie hoop in ons het, laat ons dan onsself ook reinig soos Hy rein is. Dank die HERE, hierdie vooruitsig is seker en dit kom gou!

 

EK SIEN ‘n NUWE HEMEL KOM,

‘n AARDE NUUT EN VRY

DIE SEE EN AL WAT SKEI VERDWYN

GOD SELF KOM BY ONS BLY

 

DIE NUWE STAD, JERUSALEM,

DAAL UIT DIE HEMEL NEER

SKOON SOOS ‘n BRUID IN HEERLIKHEID

GELIEFDE VAN DIE HEER

 

DIE HEER DROOG AL DIE TRANE AF

VERBY IS DROEFHEID, DOOD

JA, PYN EN SMART WYK UIT DIE HART

ONS MOEITE, ANGS EN NOOD.

Daily Quotes

Joh 1:5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157580
This_MonthThis_Month1089
All daysAll days157580