new-top-banner-english

Gebed - n vergete geheim

E-Boek: Gebed: Die Vergete Geheim

Ek wil graag ʼn lesing aan u bring oor gebed en as ek dit ʼn subtitel mag gee ‘Die Vergete Geheim’.

 

         We are going to read a very well known portion of God’s precious Word namely from the beautitudes and that is from Matthew 6:1-18.

 

Ons lees die bergpredikasie uit Matthéüs 6:1-18

1         Pas op dat julle nie jul liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie; anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie.

2         Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie ‘n trompet voor jou

           blaas soos die geveinsdes in die sinagoges en op die strate doen,

           dat hulle deur die mense geëer kan word nie. Voorwaar Ek sê vir

           julle, hulle het hul loon weg.

3         Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat

           jou regterhand doen nie.

4         sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees; en jou Vader

           wat in die verborgene sien, Hy sal jou in die openbaar vergelde.

5         En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want

           hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die   strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word.   Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het.

6         Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en             bid jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die       verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in            die openbaar vergelde.

7         En as julle bid, gebruik nie ʼn ydele herhaling van woorde soos die           heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor      sal word.

8         Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle     nodig het voordat julle Hom vra.

9         Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is, laat u      Naam geheilig word;

10        laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so            ook op die aarde;

11        gee ons vandag ons daaglikse brood;

12        en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars          vergewe;

13        en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.    Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot   in ewigheid. Amen.

14        Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe.

15        Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle ootredinge ook nie vergewe nie.

16        En wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie; want hulle mismaak hul gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar Ek sê vir julle, hulle het hul loon weg.

17        Maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig,

18        sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien sal jou in die openbaar vergelde.

 

Ons lees tot daar en mag die Here Sy Woord seën. As my teks neem ek daardie welbekende vers in Matthéüs 6:6, dit is maklik om te onthou. Ek bid dat die Here dit op u hart skrywe en dat u dit nooit sal vergeet nie.

 

Matthéüs 6: 6

6          Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid tot jou Vader wat in die verborgene is; en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde.

 

Matthew 6: 6

6          But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

 

Liewe leser, die wêreld dink baie van gebed. As iemand in die moeilikheid kom sien ons hoe gou hy bid. Selfs die heiden soek iets om te aanbid of dit die son, ʼn boom of ʼn klip is.

 

ʼn Groot tragedie by die kinders van God is dat ons te min bid. Ons wie die lewende God het, het in baie opsigte die geheim miskien lankal verloor of miskien nog nooit eers ontdek wat dit beteken om werklik te bid nie.

 

         How many Christians have lost the secret to pray or don’t know what it really means to pray.

 

Ons sien in Suid-Afrika hoe die Mohammedane hulle winkels toemaak op 'n Vrydag om te bid. Hoeveel van ons Christene sal ons besighede toemaak op ʼn sekere tyd en daardie profyt verbeur as ons so ʼn soet uurtjie van gebed kan hê? Hoeveel van ons in ons alledaagse lewe kan alles opsy sit en vir ons ʼn sekere tyd afstaan en sê dit is my tyd van gebed? Dit is my tyd wanneer ek na my binnekamer gaan my deur sluit en nader tree tot my Vader wat in die verborge is. Hy het vir my daar verborge skatte weggelê. Hy het gesê as ek dit doen, sal Hy na my luister daar in die verborge en Hy sal my in die openbaar vergelde. Watter magtige belofte, maar u moet weet om ʼn deur toe te maak en om ʼn deur te sluit is ʼn besliste handeling.

 

         To enter a room, to close a door and to lock that door is a definite act and we know that sometimes in moments of rage or in some occasion when you have taken a huff, how that people can rush to their room and slam the door behind them. Do we take that deliberate step or that deliberate act to say now, I am going to appear before my God; He has promised to meet me there in secret.

 

Hy het belowe om my daar in die verborge te ontmoet. Niemand anders in die nabyheid nie. As ek nie ʼn kamer het nie moet ek ʼn plek kry waar ek my kan afsonder met my God.

 

Hy het met my ʼn afspraak gemaak en ʼn belofte gegee, Hy sál dit doen. Het u so ʼn tyd van afspraak met God? Hier is ʼn verlore geheim. Ons lewe in die tyd waar ons dit nodig het. Ons lewe in ʼn tyd waar ons hierdie geheim sal moet herontdek. Ons lewe in ʼn tyd waarin ons gedwing gaan word om alleen te wees met God.

 

Nie net vir probleme daarbuite nie maar daar is ook onrus in ons siele, daar is laste in ons lewens, dinge wat op ons senuwees werk in ons omstandighede. Hierdie dinge gaan ons verpletter as ons nie kom op ʼn plek van rus en op ʼn plek waar ons krag kan ontvang nie.

 

         We need that moment and that place of rest and seclusion, that place of refreshment, that moment and that time of replenishment.  Otherwise we are not going to stand the pressure of life and the dangers that are around us. We will have to confess that we have seen this verse so many times in our lives but we have either just gone over it or we are not merely taking God at His Word.

Of ons het maar sommer net hierdie versie geïgnoreer of ons het God nie op Sy Woord geneem nie. As u iemand moet sien met ʼn telefoon gehoorstuk in sy hand en hy praat baie ernstig en bespreek dalk die grootste besigheidstransaksie, maar jy weet die draad buite is geknip en hy het geen kontak nie, hoe jammer sal jy daardie man nie kry nie? Of as ons in tye van terrorisme die polisie moes skakel en die drade is geknip? Hoe verskiklik as die aanvalle kom en daar is niemand wat jy in die hande kan kry om te help nie? Maak ons nie ook maar so met God nie? As ons ons binnekamer ingaan, glo ons werklik dat ons met Hom kontak maak?

 

         When we go into our inner chamber, do we really believe that we make contact with God?

 

Waarvoor bid ons? Bid ons net vir vertroosting, bid ons vir kalmering, bid ons vir ontvlugting? Daar is baie mense wat geweldige troos vind in die streling en kalmering van musiek en kuns. Party mense vind gemoedsrus deur uit te gaan in die natuur – die bome, die groen veld, die stilte van die vroeë môre, in die aand wanneer die son net wil ondergaan, daardie vrede wat so op die aarde neerdaal.  Dis reg genoeg, maar as dit al is dan het u nog geen misterie ontdek nie. U het nog nie Iemand ontdek wat aan die anderkant van die telefoondraad is wat gebede hoor en dit antwoord nie.

 

         How many people say I find my consolation. I find that rest in sweet music, in beautiful art or in the reading of wonderful stories. Some find it in nature. All that may be very true and they have their place. But then you have not discovered the mystery of that Someone at the other end of the line. That One who hears and answers prayer.

 

Hierdie gebed, hierdie soet uurtjie van gebed is my tyd van my reunie met my God. Ons het ʼn God wat gebed verhoor! Halleluja! Prys Sy wonderlike Naam!

 

         My time of reunion with my God, is the time when I come alone with Him with all that is within my heart! I believe we are going to see the fulfilment of that prophecy in Zechariah 12:10 where it speaks of a time of anguish.

 

Zechariah 12:10

10        And I will pour upon the house of David, and upon the inhabitants

            of Jerusalem, the spirit of grace and of supplications” (prayer)

Ek glo dat ons gedwing gaan word om hierdie verborge geheim weer te herontdek.

 

Hebreërs 11: 6

6              ...want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ʼn beloner is van die wat Hom soek.

 

Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag.

 

         He that cometh unto God must believe that he is and that he is a rewarder of them that diligently seek Him for without faith it is impossible to please the Lord.

 

Ek staan vandag hier voor u op ʼn besondere wyse in vrees en in bewing want ek besef ek staan in die Heiligheid van God. Ek besef dat ons ʼn groot voorreg verwaarloos het in ons eie lewens.

Jy moet van daardie geheime plek ʼn heiligdom maak. Jy moet jou hart voorberei wanneer jy ingaan om daardie kamerdeur agter jou te sluit want jy moet weet volgens die belofte is God daar om jou te ontmoet. Jy gaan nou met Hom praat. Jy gaan nou om jou hart te ontbloot soos jy dit aan niemand anders sal kan doen nie.

 

         As I stand here before you, I stand with fear and trembling. I feel I stand upon holy ground and in the presence of God. When you  close the door in your inner chamber, it’s a deliberate act. When you turn that key, it’s a definite action. You must prepare yourself to go and meet your God there.

 

Mag die Here ons die genade gee dat ons sal besef dat ons gaan om gemeenskap met die Here te hou. Dit is net voor onse Vader waar ons werklik ons hele hart kan blootlê.

 

         You know there is an old saying – and I wonder how many people qualify for that? – it says:  “to know all, is to forgive all.” But I wonder how many of us – if you had to know all about me – whether you would be prepared to forgive all? I wonder if I knew all about you, whether I would be prepared, unless I find grace from God, to forgive you? But God is such a One!

Hoe heerlik is daardie oomblikke wanneer jy daar op jou aangesig voor God lê of op jou knieë of as jy miskien rondloop met jou hande in die lug of hoe ook al, dat jy vir die HERE  sê: ‘HERE, hoe dank ek U dat U God is, nét U sal verstaan wat ek nou met U praat. Nét U weet wat die motief is, niemand anders sal dit verstaan nie want hy sal ʼn verkeerde motief daaraan toeskryf. My woorde sal ontoereikend wees maar U HERE, of ek praat en of ek net stil is voor U, nou klop my hart saam met U hart’.

 

Dit is my tyd van ontmoeting, dis my tyd van hereniging met God! Halleluja!

Prys die HERE!

 

         As someone once said: “who of us are not guilty?” I will be the first to admit and confess that I am guilty – as in one of the ‘Heralds of His Coming’ of some years ago, there was a headline on one of the pages which read ‘If you are too busy to pray, you are too busy!’

 

As u te besig is om te bid, is u te besig! Vir hoeveel van ons is “ons besig wees” vir ons meer belangrik as daardie soet uurtjie van gebed? Dat ons dalk vir die HERE sê: ‘HERE, daar is te veel werk, daar is te veel moeilikheid, ek het nie nou tyd om te bid nie. Ek het nie nou tyd HERE, om tyd met U deur te bring nie’. Hoe groot is my verlies nie, hoe kan my Vader my in die openbaar vergelde, ek het dan niks in die geheim saam met Hom gedoen nie? Ek het Hom dan niks gevra daar in die verborgene nie, hoe kan Hy my dan in die openbaar vergelde? Hy kan dit mos nie waar maak nie?

 

         Our God cannot honour that promise of hearing me in secrect and rewarding me openly because I have not spoken to Him in secret. I’ve been too busy. I’ve had more important things to do, God can wait a day? A week? A month? Always? O Beloved, can you see what we miss and what we lose and how much we have perhaps already lost?

 

Wat beteken gebed werklik? Wat beteken dit om werklik te bid? Dit beteken om alleen voor my Vader te verskyn wat alreeds alles weet aan wie ek alles kan openbaar. U hoef nie bang te wees dat u iets hoef terug te hou nie want Hy weet dit alreeds maar Hy wil hê u moet dit vir Hom sê.

 

         He wants your communion. Our God who knows already, before we pray, what happened to us, where we’ve gained and where we’ve lost, where we have triumphed and where we have been defeated.

 

Onse Vader weet alles maar Hy wil hê dat ek met Hom moet kom praat. Hy het vir my ʼn spesiale plekkie gemaak, Hy het vir my daardie plekkie waar ek en Hy alleen moet wees. Laat ek na Hom toe gaan met daardie verborge sonde van my. Daar is dinge wat jy verkeerd gedoen het wat niemand van weet nie maar Vader weet daarvan en Hy wag vir jou. Hy wag vir jou om Hom te gaan vertel. Hy wag vir jou om te sê ‘Vader U weet dit!’ Het u al vir Vader gaan vertel van daardie verborge sonde in jou lewe? Het u al vir Vader gaan vertel van daardie pyn in jou hart? Het u vir Vader al vertel van daardie vernedering wat jy moes ondergaan, daardie neerlaag wat jy gely het, daardie skande wat jy in gekom het, daardie diep teleurstelling in jouself? Het jy met Vader daaroor gaan praat? Het jy die deur agter jou toegemaak en jou oopgelê voor God en gesê: ‘HERE hier lê ek oop voor U, U sien my hart? Here ek deel dit met U, U alleen kan vergewe. U alleen kan troos U alleen kan bymekaar sit. U alleen kan weer heelmaak, net Vader kan dit doen’. Hy wag daarvoor in die binnekamer. Jy en Hy alleen.

 

         Go into the inner chamber, go before Father, tell Him that secret sin. Tell Him that pain, tell Him that humiliation, that bitter disappointment in your heart, perhaps with yourself! Father is waiting. He has prepared a place for you and Him alone. Open it up, reveal it to Him.

 

Ek is seker daarvan dat baie mense net opgee. Baie Christene, wie se senuwees en omstandighede hulself aan flenters pluk omdat hulle nog nooit werklik diep daaroor met Vader gaan praat het nie.

 

         Many people are cracking up because they have lost or never discovered this forgotten secret.

 

Die Skrif sê as jy dit doen, as jy jouself oopmaak voor Vader dan sal Hy jou in die openbaar vergelde. Hy sal jou vergewe. Hy sal jou herstel en die wêreld daarbuite sal dit sien.

 

         He will restore you. He will forgive you! He will cleanse you. He will heal you and the world outside shall know it.

 

Hy sal ons vergelde en Hy sal ons herstel ver bokant wat ons kan dink of wat ons kan verwag want baie keer gaan ek in daardie binnekamer met mý wil. ‘HERE dít is verkeerd, HERE dít moet gedoen word, HERE dít het hierdie een aan my gedoen’. Wanneer jy stil kom met Hom alleen, dan kom jy daaruit nie met jou wil nie maar met Sy wil. Halleluja!

 

         You go in with a throbbing heart and with rebellion. ‘Lord! This is wrong, this is what they say, this is what they did to me and this is what I’m going to do to them’. Mý will, mý will! But when you are alone with God, He speaks to you, He touches you and you come out, not with ‘my’ will but with ‘Thý Will be done’. Don’t think it is so simple. I think we cannot quote a more exellent example than Jesus Himself in the garden of Gethsemane. He went in with ‘My will’ – ‘Father, let this cup pass from me’ but what was the end? Nevertheless, not My will but Thy will be done’.

 

Is dit nie wonderlik nie? O hoe arm is ons nie, hoe baie het ons nie al verloor nie omdat ons by die binnekamer verby gegaan het. Hoe dank ons die Here vir hierdie wonderlike ou Bybelboek wat Hy elke dag vir ons meer en meer oopmaak. Dis nie ʼn meganiese antwoord wat die HERE dikwels vir my sal gee nie. Dis nie soos ʼn matematiese probleem -  twee en twee is vier en daar is die antwoord nie. U sal nie altyd uit die binnekamer kom met ʼn kitsklaar antwoord nie, maar jy sal uitkom met ʼn beter antwoord, jy sal uitkom met ʼn beter ontmoeting, jy sal uitkom met ʼn beter ondervinding, jy sal uitkom as ʼn beter mens want jy het God ontmoet.

 

         You won’t always come out of that inner chamber with an instant mechanically precise answer, wrapped up in a parcel, with the correct adress on it. It won’t always work that way but what will definitely happen will be that the Spirit of God will flow into your heart and you will come out with a better answer, you will come out with a better solution because you will come out with God in your heart.

 

Mag die HERE genade gee dat ons tot hierdie besef sal kom dat die Vader vir u wag in u binnekamer. Dat u in daardie binnekamer nie maar sommer net onverskillig inhardloop nie. U maak daardie deur oop met ʼn besliste doel, met ʼn besliste aksie en ʼn handeling en wanneer u dit toegemaak het, is u klaar in die teenwoordigheid van Vader.

 

         It must be that definite act and may God give grace that we shall understand it because it is here where the spirit powers and the devil fight us.

 

Soos ek alreeds vir u gesê het, is ons grootste voorbeeld in Getsemané. Jesus het nie die antwoord gekry wat Hy in Sy menslike natuur graag wou hê nie. Toe Hy na Gólgota moes gaan, het Hy gesê ‘nie My wil maar U wil geskied’. Selfs in daardie donker oomblik toe Hy moes uitroep ‘My God, My God, waarom het U my verlaat?’ Dit was God se wil en daarom het Jesus die krag ontvang om dit deur te sien.

 

God se wil is nie altyd vir u, en u wil nie. Partykeer het God vir u ’n wil wat absoluut die dood van die vlees beteken. Die dood van jou eie wil en jou eie planne. Jy sê ‘HERE help my, help my met my kind, help my in my besigheid, Here help my in my gesondheid’, wat ook al en dit werk nie altyd soos jy dit beplan nie en soos jy dit gevra het nie. Die Skrif sê vir ons God sal jou antwoord en Hy sal jou in die openbaar vergelde.

           

         It will not always work out as we’ve planned, it will not always work out as we ask, sometimes the flesh has to be destroyed. Sometimes the flesh has to be crucified and put out of the way. But according to God’s Word and this Scripture we will come out with the answer. Not always mý answer, but Father’s answer. Hallelujah! Blessed be the Name of the LORD!

 

Die Skrif sê in Efésiërs 3: 20

20        En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink of verwag volgens die krag wat in ons werk.

 

It says to us in Ephesians 3: 20

20        Now unto him that is able to do exeeding abundantly above all that we ask or think........or expect.

 

Dit sê in Hebreërs 10: 23 hierdie lieflike woorde

23        Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want

            (Engelse vertaling) He who has promised, is faithful.

 

Wanneer ons na die lewe van die HERE Jesus kyk sien ons Hy het drie en ʼn half jaar gehad waarin Hy werklik Sy sending moes voltooi maar vir Jesus was gebed nooit ʼn vermorsing van tyd nie. Een van die uitstaande kenmerke in die lewe van die HERE Jesus was gebed.

 

         One of the most outstanding features in the life of Jesus was prayer. Jesus had three and a half years in which to accomplish His complete mission and yet quite a large proportion of that time was spent in prayer.

 

Elke mens het ʼn persoonlikheid en daardie persoonlikheid maak

ʼn aanslag op iemand anders se lewe. Elkeen se persoonlikheid beïnvloed

ʼn ander se persoonlikheid. Party ten goede, party ten kwade.

 

         Our personalities make an impact upon one another but if we want to have an impact upon the lives of people for God, we must go to the inner chamber. We must go and meet there with God and then in public. Just my contact with people will influence them, will make them take notice of me and will make them take a second look at me.

 

Mag die HERE ons die genade gee om te besef dat wanneer ons; ons eie lewens ernstig voor God ondersoek, ons sal besef dat ons, ons binnekamers verwaarloos.

 

Daar is ook ʼn binnekamer vir ʼn gemeente, dit is wanneer jy as gemeente op die uur van gebed voor God verskyn.

 

         A church has an inner chamber. I trust that the Lord will have convinced us of our neglect of our personal inner chamber. But God also speaks to us in that sweet hour of prayer when God’s children must come together as a church.

 

As ons na die bidure van enige kerk kyk en ons sien hoe dit bygewoon word kan dit die barometer van die geestelike standaard en peil van jou gemeente wees. Is u te besig, te veel afsprake? Met ander woorde, die binnekamer van die kerk, van die gemeente is nie belangrik nie. Maar God wag vir ons as ʼn gemeente om voor Hom as ʼn gemeente te verskyn. God kan aan ʼn gemeente heerlike waarhede toevertrou. Ons kan alleen wanneer ons as ʼn gemeente saam is oor sekere dinge saambid waaroor jy nie in ʼn ander gemeente sal kan bid nie want hulle sal jou nie verstaan nie. Hulle sal nie met jou saamstem nie maar ons kan saamstem omdat ons aan dieselfde gemeente behoort.

 

Ek glo wat Jesus gesê het dat daar ʼn tyd gaan kom, wat as hulle julle sal doodmaak, hulle selfs sal dink hulle God ʼn guns doen. Daar is ʼn element van drukking om die rasse deurmekaar te gooi. Ons weet wat is God se lering hieroor. God het vir Homself ʼn volk gekies en God het vir Homself ʼn volk afgesonder, juis om die Lig vir die wêreld daarbuite te wees, maar as ek daardie Lig gaan vertroebel, dan kan ek nie eers die Lig daarbuite gee nie. Is dit nie waar nie? Ons moet bid oor hierdie dinge.

 

         Unless God gives us the proper credentials - it was in the life of Jesus and in the lives of the Apostles – a hostile world outside had to admit that these men had been with Jesus! Why? Because they had the boldness of the Holy Ghost upon them. Their ministry and their teaching was attested by signs and wonders following. Unless the Lord confirms our ministry with the signs following, that the world outside, whether they hate us or not, will have to admit that God is in our midst and that we can only prove by the manifestation of the Spirit in our midst, that we can then say to the world ‘Now that which we teach and that which we stand for, there it is in God’s Word’. And they will be compelled to give attention to us because we will have testimonials of the Holy Ghost in our midst.     

 

Die bewys dat God met ons is, is die bevestiging van God se Woord met tekens en wonders in ons midde. Dit was so in die dae van die apostels. Dit was so in die bediening van onse HERE Jesus.

 

Wanneer ʼn jongman vir sy meisie wil vra of sy sy vrou wil word, dan neem hy haar eenkant. Dis diep en heilige dinge wat hy met haar wil praat en  niemand anders moet dit hoor nie. Dit is hoe dit met ons moet wees. Gaan in jou binnekamer en sluit jou deur om alleen met God te wees.

 

         You know when a young man wants to propose to a young girl, it’s a sacred moment; what does he do? He takes her alone, he speaks with her just the two of them together, there are certain things that are too precious and too sacred for outsiders to hear.

 

         I believe that the secret chamber needs practise.  It needs studying. I believe that those of you who have forgotten it or have never yet discovered it, you have to apply yourself. You’ll have to take time and you’ll have to go back time and time again, until you know how to come alone with God.  To leave outside your business, your plans, your worries, your anxieties and there, in that inner chamber to get alone with God.

 

Ons neem ʼn paar voorbeelde uit die Skrif. In 2 Samuel 18: 33 lees ons toe Dawid hoor van sy seun se dood het hy na sy bokamer gegaan en alleen daar voor God gehuil en gesê ‘Absalom my seun, Absalom my seun!’

 

2 Konings 4:33-35 toe Elisa hoor dat die vrou by wie hy gebly het se seuntjie dood is, het hy hom alleen in die binnekamer gevat en die deur toegemaak. Hy het daar vir hom gebid en naderhand op hom gelê toe het hy hom opgewek en hom gesond gemaak.

 

Lukas 8:54 toe die HERE Jesus Jaïrus se dogtertjie uit die dode opgewek het, het Hy al die mense uitgejaag en aan haar hand gevat en gesê ‘Dogtertjie, staan op!’

 

In my eie ondervinding het ek gesien dat die HERE in baie gevalle groter wonderwerke gedoen het waar dit net daardie siek persoon en ek alleen was. Daar is oomblikke van alleenheid waar God op ʼn spesiale manier werk.

 

         Let us discover this secret. I want to give you that Scripture           concerning our people, and you will find that in Isaiah chapter             26:20,21

         20           Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut                                   thy doors about thee: hide thyself as it were for a little                                            moment, until the indignation be overpast.

         21           For, behold the LORD cometh out of his place to punish                                                 the inhabitants of the earth for their iniquity: the earth also                          shall disclose her blood, and shall no more cover her                                         slain.

 

Ons kyk na die Skrif aangaande ons volk wat sê in Jesaja 26: 20-21

20        Kom, my volk, gaan in jou binnekamers en sluit jou deur agter jou toe, verberg jou vir ʼn klein oomblik, totdat die grimmigheid verbygaan.

21        Want kyk, die HERE sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hulle te besoek; en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is, en die wat op hom gedood is, nie langer toedek nie.

 

         “Enter into thy closet my people, until the indignation is past!”

 

Ons is op daardie tyd van grimmigheid waar God ons gaan dwing om as ʼn volk in ons binnekamers in te gaan. Daar gaan tye kom waar ons as ʼn volk voor die aangesig van God sal moet verskyn en vir die genade van die HERE moet vra.

 

Deel in jou binnekamer jou geheime met God – jou sonde, jou swakhede, jou versoekings en jou skande. Daardie hardheid van hart, daardie liefdeloosheid, daardie dinge waarvan die wêreld nie van weet nie. Sluit jou deur agter en vertel dit aan die HERE en kyk wat Hy vir jou sal doen in die openbaar.

 

Soek na heiligmaking, soek na die vrugte van die Heilige Gees. Sê vir die HERE hoe jy dit begeer – daardie liefde, daardie blydskap, daardie vrede, daardie lankmoedigheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. God verstaan! Soos daardie ou liedjie wat ons sing – ‘He knows, He loves, He cares, When He gives peace, the storm must cease. I know my Saviour cares!’

 

As jy alleen voor God staan wys die Heilige Gees jou wie en wat jy werklik is. Daar kan jy Hom vertel wat in die diepste verborgenheid van jou hart en in jou lewe skuil.

 

Ware gebed is dus ʼn eensame saak.  As ons kyk na die HERE Jesus sien ons hoe Hy voor en na elke groot geleentheid altyd alleen was met God - daar in die woestyn, daar op die Olyfberg, daar in Getsemane! Ja, selfs daar aan die kruis was Hy alleen met God. Maar ook na Sy groot oomblikke, dikwels nadat Hy groot wonderwerke gedoen het, het Hy die skares weggestuur om alleen te wees met Sy Vader.  Hoe tragies is dit dat baie van ons nooit alleen wil wees nie. Ons is bang vir die alleenheid. So baie is bang vir die eensaamheid van die binnekamer. Dit is daar waar ons geestelik sterk word, waar ons geestelik herstel word, waar ons geestelik groei.

 

Psalm 23

‘N PSALM van Dawid.

1          Die HERE is my herder, niks sal my ontbreek nie.

2          Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen.

3          Hy verkwik my siel, Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy

Naam ontwil.

 

So baie van ons ontdek nooit die ware betekenis van die lewe nie. Jy ontdek jouself alleen in die eensaamheid van gebed met God.

Ons behoeftes is nie net vir geluk in hierdie lewe of geld of roem of toejuiging of sosiale erkenning nie. Ons behoefte is veel dieper. Ons behoefte is die oorvloedige lewe. Daardie vrede, daardie innerlike harmonie, daardie rustige gees en gemoedsrus kry ons daar waar ons alleen met God is.

 

Die HERE Jesus voltooi Sy boodskap en sê in Matthéüs 6:33

33         Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

 

            “He shall keep him in perfect peace whose mind is stayed upon Him.”

 

            “Wees stil en weet dat Ek die HERE is”

 

Ons lees net weer Psalm 46:11-12

11            Laat staan en weet dat Ek God is; Ek sal hoog wees onder die   nasies, hoog op die aarde.

12            Die HERE van die leërskare is met ons; die God van Jakob is ʼn rotsvesting vir ons.

 

         Psalms 46: 10-11

         10           Be still, and know that I am God: I will be exalted among                                                 the heathen, I will be exalted in the earth.

         11           The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our                                        refuge.

 

Daily Quotes

Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

MiniCalendar

February 2016
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29

Vinaora Visitors Counter

157533
This_MonthThis_Month1042
All daysAll days157533