new-top-banner-english

Download Index Preke

Preke

Die Versoening

1 - Die groot en deurlugtige dag van die Here

2. Die Wederoprigting van alle dinge

3. Vlieende Pierings

4 Die Oorwinnaars en die bruilof van die Lam (File Error)

5A Nebukadneser se droom 1

5B Nebukadneser se droom 2

6A - Daniel se 70e week 1

6B -Daniel se 70e week 2

7 Die Nuwe Verbond

8A Die Stryd van die eeue

8B Die stryd van die eeue

9B Die uitverkore volk

10 Kyk, Hy kom met die wolke!

11 Die laaste basuin

12A Hulle eie mense

12B Die Laat Reën

13B Word Met die Heilige Gees vervul

14 Jesus is die Here

15 Dienskneg

16 Die tyd van die heiden

18A Skrif, Doop en die betekenis: Pas dit ons?

19 Staan stil, aanskou die heerlikheid van die Here

20 Onvermydelik?

21. Wereld Regering; wanneer?

22 Die kerk in die weegskaal

23 Gemengde huwelike, wat sê die Skrif?

24 Die groot verdrukking

25 Die opraping

26 In Hom gekruisiig en gesterf

27 Die plek waarop jy staan is heilig

28B Gebeurtenis vir die toekoms

28A Die plek waarop jy staan is heilig

29A Die dag van gebed en verootmoediging

29 Hef op julle hoofde

30 Hef op julle hoofde (File error)

31 Rusland in profesie

32 Bevel: noukeurige uitvoer

33 Doping in die Heilige Gees

35 Goddelike genesing

36 Skrif

37 Die rower aan die kruis

39 Wat het op die kruis gebeur

41A Die nuwe hemele en die nuwe aarde

41B Die nuwe hemele en die nuwe aarde

42 Armageddon

43 Die opstanding

44 Die Koninkryk van God op aarde

45B Klein dingetjies (File Error)

45A Wins en verlies

46A Tye van herstel

46 Verbondenheid

47A Die basiese Beginsels: bekering

47B Die Heilige Gees vir die laaste dae

48 Oog gevestig op Jesus

49 U het vir my 'n liggaam berei

50A Soweto: die Koning Kom!

50B Vaderskap

51 Moederskap

52A Kan God?

52B Kinderdiens

53 Kinderboodskap: kinders

54 Wat ek vrees kom oor my

55A Salige hoop

55B Tyd dat die konings uittrek

56A My belydenis

57 Lig wat verander in duisternis

58B Jesus maak die storm stil

58A Volhard om te staan

59 Volhard om te staan

60B Vrede vrede, dan skielik verwoesting

61a God maak vensters in die hemel

61b Uitnemendheid van Jesus

62a As my volk hulle bekeer

62b Swart mag en die heiden

63b Die regverdige sal deur die geloof lewe

63a Geen ander fondament

64 Hoe sal ons ontvlug?

65b Die einde, hoe lank nog?

66a Die einde, hoe lank nog? (file error)

66b Die einde, hoe lank nog?

67a Die einde, hoe lank nog?

67b Die einde, hoe lank nog?

68a Die nou poort

69b Wonderlike naam van Jesus

70a Vrede op aarde

71a Emmanuel

71b Gideon

72 Worsteling om te oorwin

73b Wederoprigting van alle dinge

73a Koningskap

74b Hy is Heer

74a Hy is Heer

75 Dissipelskap

76 Vergeef en word genees

76a Vergifnis

77b Lewende God

77a Die stad van God

78b Wat wil God he?

78a Die Woord van God

79a Die bloed en ons getuienis

79b Die geloof van God

80b Stry vir die geloof

81 Klimaat van die heiden

82 Hoe om die wil van God te ken (file error)

83a Kyk Hy kom

83b Kyk, Hy kom

84a Kyk, Hy kom

84b Kyk, Hy kom

85a Kyk, Hy kom

85b Kyk, Hy kom

86b Abraham deur God beproef

86a Lyding

87a Hou goeie moed

87b Pasop, waak en bid

88a Dink aan die dinge van God

88b Lig en duisternis

89a Verlossing 1

89b Verlossing 2

90 Hulle sal almal die Here ken 2

91a Herstel van die Gods regering op aarde 3

91b Herstel van die Gods regering op aarde 3

92a Gog en Magog van Esegiël en Openbaring 4

92b Gog en Magog van Esegiël en Openbaring 4

93 Die opstanding 5

94 Jesus die Messias 6

95a Wereldregering: wanneer? 1

95b  Wereldregering: wanneer? 1

96a Wereldregering: wanneer? 2

96b Wereldregering: wanneer? 2

97a Wereldregering: wanneer? 3

97b Wereldregering: wanneer? 3

98 Kry jou siel in besit

99a Stryd in die hemelse geweste

99b Stryd in die hemelse geweste

100 Aanvallende gebed

101b Samuel

101a Hemelvaartdiens

102a Petrus se 2e preek

102b Petrus se 1e preek

103a Staan stil dat ek met jou kan praat

103b Gehoorsaamheid is beter as offerande

104a Naby is die dag van die Here

104b Jesus, Koning van die konings

105 Bekering en die koninkryk van God

105a Volle Versekerdheid

106 Die Israel boodskap

107a Die twee weë

107b Simson se hare groei weer

108a Openbaring van Jesus Christus

108 Volheid van die heiden

109b Deur die geloof 

109a Pottebakker en die klei

110 Verkondig die woord

111 Waak dan

112b Jeremia waarsku Israel en Juda

112a My erfenis is vir my mooi

113b God se heerlike kontraste

114b Bekering, doop en gawe van die Heilige Gees

114a Gehoorsaamheid en gebedsverhoring

115 Hoe sal ons ontvlug?

116 Eenheid van die geloof

117a Die bloed van Jesus Christus

117b Blye versekering

118 Gebed die vergete geheim

119b Die groot bevel

119a Nader tot My

120 Vrede

121 Ewigheid

122b Die ryk man en Lasarus

122a Die Wedergeboorte

123b Volmaakte verlossing

123a Waarom woel die nasies

124 Krag van die dwaling

125b Getuies vir Jesus

125a Verandering

126 Verandering

127b Redding uit benoudheid

127a Stryd met jouself

128b Doopdiens

128a Opdrag aan die ouderlinge

129a God doen reg aan Sy uitverkorenes

130a Geen plek vir Jesus

130b Glo in die Here Jesus Christus

131b Geboorte van Jesus

131a Goeie Tyding van groot blydskap

132 Terugkeer na God

133b 'n Nuwe jaar

133a Wees sterk en vol moed

134b Christus ons lewe

134a Strek uit na wat voor is

135b Die huis op die rots

135a Volharding

136a Die groot feesmaal

136b Oes en die arbeiders

137a Altyd Triomfanklik

137b Saailand van God

138b Man wat God gebruik

138a Ontmoeting met God

139b Dit is later as wat jy dink

139a Moenie vrees nie, klein kuddetjie

140 Doopdiens

141a Jy dan, my seun

142a Beproefde wapens

142b 'n waarskuwing aan hierdie geslag

143 Jy dan, my seun (herhaling van 141A)

145a Die heerlikheid wat kom

145b Waarom talm jy?

146 Hy moet na Jerusalem gaan

147b Boodskap deur Br Mike Venter

148 Die Paaslam

149 Nuwe Jerusalem

150a Die Onkruid tussen die koring

150b die Onkruid tussen die koring

151a Antichris 1

151b Antichris 2

152 Opstanding en die Heilige Gees

153 Die Heilige Gees en die laaste dae

154a Ken die skrif en die krag van God

154b Die koninkryk van priesters

155b Taal van geloof

155a Wysheid

156 Drie Standvastige jong manne

157 Betekenis van hemelvaart

158 Tekens en wonders

159 Sportmanne vir Christus

160 U is die Christus, die Seun van die Lewende God

161 Dissipelskap

162 Ons plek

163 Tekens van die

164 Dood vir die

165 Beproewinge

166 Skaal

167 Vrug 1

167 Vrug 2

168 Op die regte 

169 Bestendige gunsbewyse

169 Met tekens wat

170 Geloofsgehoorsaamheid

170 Wraak van die

171 Blanke in Suid Afrika 1

171 Blanke in Suid Afrika 2

173 Is Jesus tevrede?

173 Moses en die

174 Hy sal sy volk

174 oorgegewe lewe

175 Die kerk van Rome

175 Toets van ons

176 Gemeente in jou huis 

176 Man van sonde

177 Gaan onder hulle uit

177 Onbekende God

178 Mens van

179 Geloof

179 Geregtigheid

180 Oorwinning

180 U is die man

181 Gelykvorming aan

181 Middernag geroep

182 Benoudheid van

182 Loop die wedloop

183 Verborgenheid van

183 Waar gaan u

184 Betekenis van die

184 Spaar u volk

185 Huidige wereld toestand

186 Hervorming

186 Offerhande

187 Joel

188 Daar is niks

188 Hoe sal

189 Hy is ons

190 Om te soek

190 Wandel met God

191 Die vrug van die

191 Versoeking

192 Swaar tye

193 Die blanke en

194 Desperaatheid

195 Geen plek

195 Hy sal groot wees

196 'n Kind is

197 Hoop en

197 Waarheen

198 Die bewys

201 Wat het ons

202 Die groot keuse

202 Op soek

203 Dag van gebed en

204 Kyk hierdie kind

204 Terugval en

205 Nuwe mense

205 Versuim

206 Ons verleentheid

207 Gereed

207 Versterk jou

208 Maak sy dade bekend

208 Op my woord

209 Die koninkryk

210 Die koninkryk 2

211 Wet van die Here

212 Die koninkryk 4a

212 Die koninkryk 4b

213 Opstanding

214 Sodat God kan wees

216 Goddelike Genesing

216 Moet nie

217 Jeugdiens

217 Liefde

218 Die krag van

218 Die eerste kerk

219 Beter posisie

220 Geestelike gawes

221 Belofte van

221 Tyd van

222 God is

222 Sewe duisend

223 Wapenrusting

224 Wat dink u

224 Wat kan dit

225 Heerskappy

225 Skylab

226 Gehoorsaamheid van

227 Konflik van die

229 Toe ek n

230 Voorbereide plek

230 Waar is jy?

231 Louwarm

232 Die einde is

232 n Oorblyfsel

233 Aanbidding

233 Die leer van Bileam

235 Dubbelhartige man

235 Wees gereed

236a Moses en sy

236b Moses en sy

238 Weegskaal

239 Die gunstige tyd

239 Afwagting

240 John Wesley

241 Vrug van die

242 Godgerigte lewe

242 Nuwe wyn

243 Die Here ons geregtigheid

243 Omstandighede

244 Omstandighede

245 Bloedrivier

245 Onthou

246 Jesus die Christus

247 Volle gestalte

247 Waarom het

248 Die tagtiger jare

249 God wat reg doen

249 Noag red sy

250 Beloning

250 Wanneer goud faal

251 Bevestiging van

252 Nuwe hart

252 Tekens van die tye

255 Geloof die

256 Oorwinning in

256 Ware bekering

257 Rodesie, wat nou?

257 Soek eers die

258 Is alle mense gelyk?

258 Wie is my naaste?

259 Oorlewing

259 Wees nie bevrees nie

260 Die uittog

261 Die dag van die Here

262 Die nuwe wereldregering

263 Die heiden en gehoorsaamheid

264 Nuwe Israel

265 Na die 1000 jaar

266 Grondwaarhede

266 Wat is die mens?

268 Die krag van

269 Jesus aan

270 Nuwe bedeling

270 Soos in die begin

271 Die pinkster dispensasie

272 Die koms van die Heilige Gees

272 Die goddelike natuur

272 Die koms van die

272 Wie sal standhou

273 Sekerheid

273 Volharding onder

274a Die Groot opdrag

274b Die groot opdrag

274 Doopdiens

275 Onveranderlike God

275 Selfbeheersing

276 Triomf van die

278 aksie en reaksie

278 Effektiewe prediking

279 soos in die dae

279 Voetewas

280 Christene en

280 Ken u vyand

281 Demone en

281 Meer as oorwinnaars

282 Jerusalem

282 Keer terug

 

Daily Quotes

MiniCalendar

May 2016
MTWTFSS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Vinaora Visitors Counter

138026
This_MonthThis_Month2211
All daysAll days138026